5/5 - (33 امتیاز)

با موضوع دادخواست ابطال اجراییه مهریه با شما هستیم.

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه یا وکیل قانونی او می تواند به دفترخانه ای که عقد ازدواج آنها در آنجا ثبت گردیده، مراجعه نموده و تقاضای مطالبه تمام یا بخشی از مهریه را بنماید. بدین جهت می بایست مدارک شناسایی و عقدنامه خود را به همراه داشته تا جهت احراز هویت و انجام مراحل قانونی، تقدیم سردفتر نماید.

سردفتر بعد از احراز هویت، بنا به تقاضای زوجه یا وکیل او، برگه اجراییه ای را که در فرم های چاپی مخصوص باید تکمیل گردد، صادر نموده و هزینه اندکی دریافت می کند و در عقدنامه قید می نماید که چه مقدار از مهریه توسط زوجه از طریق صدور اجراییه مطالبه شده است.

انجام این کار به این دلیل است که زوجه مجددا نتواند همان مقدار را از یک مرجع دیگر مطالبه نماید. پس از صدور اجراییه، سردفتر موظف است که مراتب اجراییه را برای زوج از طریق پست پیشتاز ارسال نماید.
دادخواست ابطال اجراییه مهریه

بعد از صدور اجراییه مهریه طبق روال جدید همه اقدامات از سوی سردفتر انجام می شود.

در این مرحله پس از صدور اجراییه، دفتر ازدواج برگه اجراییه را به زوجه تحویل میدهد.

وی موظف است که آن را جهت ابلاغ به زوج، به دایره اجرای اداره ثبت محل، تحویل دهد.

بنابراین زوجه می بایست به احکام صادره از دادگاه ها و نیز مفاد اسناد لازم الاجرا رأسا توسط محکوم له و ذینفع قابل اجرا نمی باشد، بلکه می بایستی مطابق مقررات و با انجام تشریفات قانونی به توسط مامورین رسمی به مرحله اجرا درآیند و در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتا، از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن، دستور اجرا  حکم با سند به اصطلاح اجرائیه صادر شود.

راه قانونی ابطال وکالت بلاعزل طلاق

بعد از صدور دستور مذکور معمولا اختلافاتی بوجود می آید که منجر به شکایاتی نسبت به آنها می شود که معترض ممکن است از اطراف دعوی و یا از اشخاص ثالث باشد.

اجراییه در لغت به معنای ورقه ای است که به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه اوست، از طرف اجرا دادگستری یا ثبت به وی ابلاغ و پس از مهلت مقرر، اجرا شروع می شود. اجراییه، روشی قانونی برای باز پس گیری حقوق خواهان از خوانده می باشد.

به موجب اجراییه، معادل مبلغ بدهی بدهکار، اموال بدهکار توقیف می شود.

دادگاه می تواند به منظور پرداخت طلب خواهان، اقدام به مزایده گذاشتن اموال توقیف شده بدهکار و فروش آن ها کند تا حقوق خواهان را پرداخت کند.

در شرایطی ممکن است قاضی در خصوص صدور رای اجراییه، اشتباه کند یا بدهی بدهکار پرداخت شود، در این صورت می توان از ظریق ابطال اجراییه، اقدام به جلوگیری از اجرای اجراییه کرد. اجراییه انواع مختلفی دارد؛ برخی از انواع اجراییه شامل اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه و اجراییه مالیاتی می باشد.

نکات مهم در تنظیم دادخواست ابطال اجراییه مهریه

دفتر وکیل دادخواست ابطال اجراییه مهریه کجاست؟

وکیل دادخواست ابطال اجراییه مهریه چه ویژگیهایی دارد؟

راهکارهای ابطال اجراییه مهریه در دادگاه چیست؟

نمونه دعوی ابطال اجراییه توقیف ملک جهت وصول مهریه

درخواست خواهان منطبق با مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بوده و مرجع رسیدگی به درخواست مزبور اداره ثبت محمل و هیئت نظارت منطقه ثبتی است.

نمونه پرونده دادخواست ابطال اجراییه مهریه

آقای ب دادخواستی به طرفیت خانم ج و اجرای ثبت اسناد و املاک… به خواسته توقیف عملیات اجرایی اجراییه شماره —- و شماره ۳۵۴— و —– به دادگاه حقوقی یک… تقدیم و به شرح دادخواست توضیح داده است که خوانده ردیف یک همسر او بوده و جهت وصول صداق خود تنها خانه ملکی خواهان را که شماره پلاک ثبتی آن —- و —- می‌باشد از طریق اجرای ثبت… بازداشت کرده در صورتی که بر طبق آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بازداشت یک خانه منحصر به فرد در ازای طلب وجهه قانونی ندارد و با شرح مراتب ضمن پیوست نمودن فتوکپی سند رسمی مزبور و اجراییه صادره و اخطارهای اداره اجرای شعبه درخواست توقیف عملیات اجرایی را نموده است.

قانون ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

پرونده امر به شعبه سوم دادگاه حقوقی … ارجاع شده و دادگاه مرجوع الیه با توجه به اینکه درخواست ابطال اجراییه به عمل نیامده و موضوع منطبق با قانون مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ در خصوص شکایت از دستور اجرا نمی‌باشد و در این مورد نیز درخواستی نشده مورد را از مصادیق ماده ۲۲۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی مقامات ثبتی و هیئت نظارت ثبت منطقه مزبور صادر کرده و پرونده امر را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است.

پرونده امر به این شعبه ارجاع و هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش ضمن مشاوره به شرح زیر رأی می‌دهد:
دادخواست ابطال اجراییه مهریه

رای  دیوان‌عالی کشور درباره ابطال اجراییه

همان‌طور که دادگاه حقوقی یک… استدلال نموده درخواست خواهان منطبق با مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بوده و مرجع رسیدگی به درخواست مزبور اداره ثبت محل و هیئت نظارت منطقه ثبتی مزبور است. بنا به‌مراتب قرار صادره خالی از اشکال تشخیص و عیناً تأیید می‌شود.

سند لازم الاجرا

سند لازم الاجرا سندی است که مالک آن می تواند بدون مراجعه به مراکز قضایی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت، نسبت به مفاد آن دستور اجراییه بگیرد، البته ذکر این نکته هم لازم می باشد که همه اسناد رسمی همچین قابلیتی را نخواهند داشت برای مثال ادعای مبتنی بر سند رسمی مالکیت به خواسته وصول اجرت المثل یک موضوعی حقوقی بوده که برای رسیدگی به آن فرد شاکی باید به مراجع قضایی مراجعه نماید. زیرا میزان و اساس ادعا در سند مالکیت تعیین نشده است.

وکیل خانواده شمال تهران

انواع اجراییه

اجراییه انواع مختلفی دارد. در ادامه به بررسی متداولترین انواع اجراییه می پردازیم:
اجراییه دادگاه
اجراییه ثبتی
اجراییه مالیاتی
اجراییه ثبتی

موجبات صدور اجراییه

مواردی که باعث صدور اجراییه می شوند، با توجه به نوع و مرجع صادر کننده اجراییه، متفاوت است.

در ادامه به بررسی موارد و موجبات صدور اجراییه می پردازیم:
الف- موجبات صدور اجراییه توسط مراجع دادگستری

مراجع دادگستری می توانند به توجه به ادله، اقدام به صدور اجراییه نمایند. در ادامه به بررسی موجبات صدور اجراییه توسط مراجع دادگستری می پردازیم:

ب- صدور اجراییه به موجب دستور موقت
مرجع دادگستری با کمک دستور موقت، می تواند اقدام به صدور اجراییه کند. مراجع دادگستری با استفاده از دستور موقت، از ضرر و زیان موضوع دعوی، قبل از صدور رای قطعی، جلوگیری می کنند و اجراییه را برای جلوگیری از انجام عملی صادر می کنند.

ج- صدور اجراییه به موجب تامین خواسته
مرجع دادگستری با کمک تامین خواسته، می تواند اقدام به صدور اجراییه کند. اگر شخصی طلبکار باشد و برای طلبکار بودن خود، اسناد تجاری یا رسمی وجود داشته باشد یا برای ضرورت در حفظ مال، مرجع دادگستری، قبل از صدور رای با صدور اجراییه اقدام به توقیف مال بدهکار می نماید. مرجع قضایی با صدور اجراییه به موجب تامین خواسته، اقدام به دریافت معادل مالی که بدهکار، بدهی دارد، می نماید.
دادخواست ابطال اجراییه مهریه

د- صدور اجراییه به موجب ورشکستگی

ورشکستگی می تواند باعث صدور اجراییه از جانب مراجع قضایی باشد. در صورتی که شرکت حقیقی یا حقوقی یا فرد اعلام ورشکستگی کند و عدم توانایی وی در پرداخت تعهدات مالی وی محرز شود، مرجع قضایی اقدام به صدور اجراییه به موجب ورشکستگی فرد یا شرکت می کند. مرجع قضایی برای جلوگیری از تصرف در اموال و پرداخت بدهی های فرد یا شرکت ورشکست شده، اقدام به صدور اجراییه می کند.

تقسیم ارث به صورت توافقی

ز- صدور اجراییه به موجب رای قطعی دادگاه

رای قطعی دادگاه می تواند باعث صدور اجراییه شود. زمانی که فردی بدهکار است و دادگاه، وی را محکوم با پرداخت بدهی خود می کند؛ اگر فرد بدهکار از پرداخت بدهی قطعی خود خودداری کند، مرجع قضایی می تواند اقدام به صدور اجراییه کند. مرجع قضایی به منظور پرداخت بدهی های بدهکار به طلبکار، به اندازه معادل آن، اقدام به صدور اجراییه می کند.

ه- موجبات صدور اجراییه توسط مراجع غیر دادگستری

مراجع غیر دادگستری هم می توانند مانند مراجع دادگستری اقدام به صدور اجراییه نمایند. مراجع غیر دادگستری فقط به شکل می توانند اقدام به صدور اجراییه نمایند.

وکیل جهت دادخواست ابطال اجراییه مهریه

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین مهریه در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی مطالبه مهریه

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص اجرای مهریه

09120067664
09120067665
09120067669

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی مهریه و اجرای ثبت
دادخواست ابطال اجراییه مهریه
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

شعبه اول بازپرسی ارشاد

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام لاتاری 2023