دادخواست ابطال اجراییه مهریه

دادخواست ابطال اجراییه مهریه

دادخواست ابطال اجراییه مهریه


5/5 - (39 امتیاز)

با موضوع دادخواست ابطال اجراییه مهریه با شما هستیم.

مهریه از حقوق مالی است که با وقوع ازدواج به زن تعلق می‌گیرد و مرد مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
مطالبه مهریه در گذشته از طریق دادگاه امکان‌پذیر بود اما هم‌اکنون فقط از طریق اداره ثبت قابل مطالبه است.
این تصمیم به این جهت است که سند ازدواج نیز نوعی سند رسمی و ثبتی است و برای اجرای مفاد و محتوا آن باید از اداره ثبت اقدام نمود.

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه (زن) یا وکیل قانونی او می‌تواند به دفترخانه‌ای که عقد ازدواج آنها در آنجا ثبت گردیده، مراجعه نموده و تقاضای مطالبه تمام یا بخشی از مهریه را بنماید.
بدین جهت می‌بایست مدارک شناسایی و عقدنامه (سند ازدواج) خود را به همراه داشته تا جهت احراز هویت و انجام مراحل قانونی، تقدیم سردفتر نماید.

سردفتر بعد از احراز هویت، بنا به تقاضای زوجه (زن) یا وکیل او، برگه اجراییه‌ای را که در فرم‌های چاپی مخصوص باید تکمیل گردد، صادر نموده و هزینه اندکی دریافت می‌کند و در عقدنامه (سند ازدواج) قید می‌نماید که چه مقدار از مهریه توسط زوجه (زن) از طریق صدور اجراییه مطالبه شده است.

انجام این کار به این دلیل است که زوجه (زن) مجددا نتواند همان مقدار را از یک مرجع دیگر مطالبه نماید.

وکیل ابطال اجراییه ثبتی

پس از صدور اجراییه، سردفتر موظف است که مراتب اجراییه را برای زوج (مرد) از طریق پست پیشتاز ارسال نماید.
دادخواست ابطال اجراییه مهریه

بعد از صدور اجراییه مهریه طبق روال جدید همه اقدامات از سوی سردفتر انجام می‌شود.

در این مرحله پس از صدور اجراییه، دفتر ازدواج برگه اجراییه را به زوجه (زن) تحویل می‌دهد.
وی موظف است که آن را جهت ابلاغ به زوج (مرد)، به دایره اجرای اداره ثبت محل، تحویل دهد.

بنابراین زوجه (زن) می‌بایست به احکام صادره از دادگاه‌ها و نیز مفاد اسناد لازم الاجرا رأسا توسط محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) و ذینفع (شخصی که نفع می‌برد) قابل اجرا نمی‌باشد، بلکه می‌بایستی مطابق مقررات و با انجام تشریفات قانونی توسط مامورین رسمی به مرحله اجرا درآیند.

در واقع از قوای عمومی جهت اجرای آن کمک بگیرند و با تقاضای ذینفع نهایتا، از اجرای احکام مدنی در خصوص احکام صادره از محاکم و ادارات ثبت در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد در حکم آن، دستور اجرا  حکم با سند به اصطلاح اجرائیه صادر شود.

بعد از صدور دستور مذکور معمولا اختلافاتی بوجود می‌آید که منجر به شکایاتی نسبت به آنها می‌شود که معترض ممکن است از اطراف دعوی و یا از اشخاص ثالث باشد.
اجراییه در لغت به معنای ورقه‌ای است که به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه اوست، از طرف اجرا دادگستری یا ثبت به وی ابلاغ و پس از مهلت مقرر، اجرا شروع می‌شود.
اجراییه، روشی قانونی برای باز پس گیری حقوق خواهان از خوانده می‌باشد.

به موجب اجراییه، معادل مبلغ بدهی بدهکار، اموال بدهکار توقیف می‌شود.
دادگاه می‌تواند به منظور پرداخت طلب خواهان، اقدام به مزایده گذاشتن اموال توقیف شده بدهکار و فروش آنها کند تا حقوق خواهان را پرداخت کند.
در شرایطی ممکن است قاضی در خصوص صدور رای اجراییه، اشتباه کند یا بدهی بدهکار پرداخت شود، در این صورت می‌توان از طریق ابطال اجراییه، اقدام به جلوگیری از اجرای اجراییه کرد.
اجراییه انواع مختلفی دارد؛ برخی از انواع اجراییه شامل اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه و اجراییه مالیاتی می‌باشد.
در ادامه نمونه پرونده دادخواست ابطال اجراییه مهریه بررسی خواهد شد.

تقسیم ارث پدر قبل از فوت

نکات مهمی که در ادامه توسط وکیل پایه یک دادگستری بررسی خواهند شد

 • وکیل دادخواست ابطال اجراییه مهریه چه ویژگی‌هایی دارد؟
 • راهکارهای ابطال اجراییه مهریه در دادگاه چیست؟
 • توقیف ملک جهت وصول مهریه چگونه است؟
 • ابطال اجراییه برای مهریه چگونه است؟
 • در چه مواردی دادگاه اجراییه صادر می‌کند؟

نمونه دعوی ابطال اجراییه توقیف ملک جهت وصول مهریه

درخواست خواهان منطبق با مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بوده و مرجع رسیدگی به درخواست مزبور اداره ثبت محمل و هیئت نظارت منطقه ثبتی است.

نمونه پرونده دادخواست ابطال اجراییه مهریه

آقای ب دادخواستی به طرفیت خانم ج و اجرای ثبت اسناد و املاک… به خواسته توقیف عملیات اجرایی اجراییه شماره —- و شماره ۳۵۴— و —– به دادگاه حقوقی یک… تقدیم و به شرح دادخواست توضیح داده است.
خوانده ردیف یک همسر او بوده و جهت وصول صداق (مهریه) خود تنها خانه ملکی خواهان را که شماره پلاک ثبتی آن —- و —- می‌باشد از طریق اجرای ثبت… بازداشت کرده است.

در صورتی که بر طبق آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بازداشت یک خانه منحصر به فرد در ازای طلب وجهه قانونی ندارد و با شرح مراتب ضمن پیوست نمودن فتوکپی سند رسمی مزبور و اجراییه صادره و اخطارهای اداره اجرای شعبه درخواست توقیف عملیات اجرایی را نموده است.
پرونده بنا به امر به شعبه سوم دادگاه حقوقی … ارجاع شده و دادگاه مرجوع الیه (به آنجا ارجاع شده) با توجه به اینکه درخواست ابطال اجراییه به عمل نیامده و موضوع منطبق با قانون مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ در خصوص شکایت از دستور اجرا نمی‌باشد.

در این مورد نیز درخواستی نشده مورد را از مصادیق ماده ۲۲۹ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی دانسته و قرار عدم صلاحیت (صلاحیت رسیدگی به پرونده را به موجب قانون ندارد) خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی مقامات ثبتی و هیئت نظارت ثبت منطقه مزبور صادر کرده و پرونده امر را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است.

قرارداد مشارکت در ساخت

پرونده امر به این شعبه ارجاع شد و هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش ضمن مشاوره به شرح زیر رأی می‌دهد:
دادخواست ابطال اجراییه مهریه

رای دیوان‌عالی کشور درباره ابطال اجراییه

همان‌طور که دادگاه حقوقی یک… استدلال نموده درخواست خواهان منطبق با مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بوده و مرجع رسیدگی به درخواست مزبور اداره ثبت محل و هیئت نظارت منطقه ثبتی مزبور است.
بنا به‌ مراتب قرار صادره خالی از اشکال تشخیص و عیناً تأیید می‌شود.

سند لازم الاجرا

سند لازم الاجرا سندی است که مالک آن می‌تواند بدون مراجعه به مراکز قضایی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت، نسبت به مفاد (محتوا و تعهدات) آن دستور اجراییه بگیرد.

البته ذکر این نکته هم لازم می‌باشد که همه اسناد رسمی همچین قابلیتی را نخواهند داشت برای مثال ادعای مبتنی بر سند رسمی مالکیت به خواسته وصول اجرت المثل یک موضوعی حقوقی بوده که برای رسیدگی به آن فرد شاکی باید به مراجع قضایی مراجعه نماید.
زیرا میزان و اساس ادعا در سند مالکیت تعیین نشده است.

انواع اجراییه

اجراییه انواع مختلفی دارد. در ادامه به بررسی متداولترین انواع اجراییه می‌پردازیم:

موجبات (دلایل) صدور اجراییه

مواردی که باعث صدور اجراییه می‌شوند، با توجه به نوع و مرجع صادر کننده اجراییه، متفاوت است.

در ادامه به بررسی موارد و موجبات صدور اجراییه می‌پردازیم:

الف- موجبات صدور اجراییه توسط مراجع دادگستری

مراجع دادگستری می‌توانند با توجه به دلایل، اقدام به صدور اجراییه نمایند؛ در ادامه به بررسی موجبات صدور اجراییه توسط مراجع دادگستری می‌پردازیم:

ب- صدور اجراییه به موجب دستور موقت

مرجع دادگستری با کمک دستور موقت (نوعی تصمیم قضایی است که به صورت موقت، تعیین تکلیف می‌کند)، می‌تواند اقدام به صدور اجراییه کند.
مراجع دادگستری با استفاده از دستور موقت، از ضرر و زیان موضوع دعوی، قبل از صدور رای قطعی، جلوگیری می‌کنند و اجراییه را برای جلوگیری از انجام عملی صادر می‌کنند.

ج- صدور اجراییه به موجب تامین خواسته

مرجع دادگستری با کمک تامین خواسته (نوعی تصمیم قضائی)، می‌تواند اقدام به صدور اجراییه کند.
اگر شخصی طلبکار باشد و برای طلبکار بودن خود، اسناد تجاری (مثل چک و سفته) یا رسمی وجود داشته باشد یا برای ضرورت در حفظ مال، مرجع دادگستری، قبل از صدور رای با صدور اجراییه اقدام به توقیف مال بدهکار می‌نماید.

شعبه اول بازپرسی ارشاد

مرجع قضایی با صدور اجراییه به موجب تأمین خواسته، اقدام به دریافت معادل مالی که بدهکار، بدهی دارد، می‌نماید.
دادخواست ابطال اجراییه مهریه

د- صدور اجراییه به موجب ورشکستگی

ورشکستگی می‌تواند باعث صدور اجراییه از جانب مراجع قضایی باشد.
در صورتی که شرکت یا فرد اعلام ورشکستگی کند و عدم توانایی وی در پرداخت تعهدات مالی وی محرز شود، مرجع قضایی اقدام به صدور اجراییه به موجب ورشکستگی فرد یا شرکت می‌کند.
مرجع قضایی برای جلوگیری از تصرف در اموال و پرداخت بدهی‌های فرد یا شرکت ورشکست شده، اقدام به صدور اجراییه می‌کند.

ز- صدور اجراییه به موجب رای قطعی دادگاه

رای قطعی دادگاه می‌تواند باعث صدور اجراییه شود.
زمانی که فردی بدهکار است و دادگاه، وی را محکوم به پرداخت بدهی می‌کند اگر فرد بدهکار از پرداخت بدهی قطعی خود خودداری کند، مرجع قضایی می تواند اقدام به صدور اجراییه کند.
مرجع قضایی به منظور پرداخت بدهی‌های بدهکار به طلبکار، به اندازه معادل آن، اقدام به صدور اجراییه می‌کند.

ه- موجبات صدور اجراییه توسط مراجع غیر دادگستری

مراجع غیر دادگستری هم می‌توانند مانند مراجع دادگستری اقدام به صدور اجراییه نمایند. مراجع غیر دادگستری فقط به شکل می توانند اقدام به صدور اجراییه نمایند.
از جمله این مراجع می‌توان به اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و اداره امور مالیاتی در برخی موارد اشاره نمود.
موسسه حقوقی مهر پارسیان، کلیه خدمات حقوقی را به صورت تخصصی و حرفه‌ای به مخاطبان گرامی ارائه می‌دهد؛ جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکلای متخصص با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

اجراییه چیست؟

ورقه مخصوصی است که برای اجرای حکم صادر می‌شود و به شخصی که به موجب حکم دادگاه محکوم شده است ابلاغ می‌شود تا در تاریخ تعیین شده حکم را اجرا نمایند.

راه های ثابت کردن خیانت همسر

سند لازم الاجرا چیست؟

سندی است که به موجب قانون به طور قانونی صادر شده و برای اجرای آن نیاز به مراجعه به دادگاه یا صدور اجرائیه نیست.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل دادخواست ابطال اجراییه مهریه در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه دادخواست ابطال اجراییه مهریه 

10 دیدگاه

 • سلام وقتتون بخیر
  من با خانومم تصمیم به جدایی گرفتیم و خانومم مهریه اش رو به اجرا گذاشت و خونه رو توقیف کردن الان 3 ماه بچه مون متاسفانه دچار یک بیماری شده که هزینه بر و ما باید خونه رو به فروش برسونیم برای مداوا بچه منتها نمیدونیم چطور باید این توقیف متوفق کنیم میشه راهنمایی کنید ؟

  • سلام دوست عزیز
   ضمن ارزوی سلامتی برای فرزند عزیزتان
   میتونید از سایت اداره پنحم ثبت اسناد نوبت اینترنتی دریافت کنید بابت مراجعه به خود اداره پنجم بابت توقف اجرایی یا اینکه همسرتون به دفاتر پیش خوان مهریه مراجعه کنن و دادخواست اجرا رو استرداد کنن

  • سلام وقت شما بخیر
   در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه (زن) یا وکیل قانونی او می‌تواند به دفترخانه‌ای که عقد ازدواج آنها در آنجا ثبت گردیده، مراجعه نموده و تقاضای مطالبه تمام یا بخشی از مهریه را بنماید.

 • با سلام و وقت بخیر، من و همسرم 15 سال پیش ازدواج کردیم. مهریه همسر من 814 سکه بود. در اوایل سال های ازدواج این مبلغ رو به ایشان پرداخت کردم و رسید دارم، مجددا از من بابت شکایت کرده و درخواست مهریه و طلاق کرده است، چطور می‌تونم اجراییه رو باطل و رفع توقیف اموال کنم؟ در کدام دادگاه باید این موضوع رو عنوان کنم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   شما باید دادخواست ابطال اجراییه به طرفیت همسرتان بدهید. البته از آنجایی که دعوی مانع اجرای عملیات اجرایی نیست، باید تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز بدهید. دادگاه صالح، دادگاهی است که دستور اجرا در حوزه آن انجام شده است. در صورتی که به موجب رسید پرداخت مهریه، دادگاه صحت ادعای شما را احراز نماید، رای به ابطال عملیات اجرایی صادر می‌نماید. بهتر است با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت نمایید. جهت مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067664 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام وقت بخیر، من و همسرم 10 سال پیش ازدواج کردیم، اون زمان همسر هم خونه و هم ماشین به نام خودش داشت و پدر شوهرمم بابت مهریه ی ضمانت کرده بود ، الان همسر من همه اموالش رو به نام مادرش کرده و ما به اختلاف خوردیم، میخوام بدونم من میتونم مهریه ام رو از پدر شوهرم بگیرم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که همسرتان از پرداخت مهریه خودداری نماید می‌توانید برای مطالبه مهریه به ایشان مراجعه نمایید. برای دریافت توضیحات بیشتر و مشاوره با وکیل با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *