وکیل کیفری منطقه دو

وکیل کیفری منطقه دو

وکیل کیفری منطقه دو


5/5 - (55 امتیاز)

با معرفی وکیل کیفری منطقه دو همراهتان هستیم.
موسسه حقوقی مهر پارسیان به دلیل ایجاد امکان ارتباط مشاوره حقوقی آنلاین در سراسر تهران بزرگ، اقدام به معرفی بهترین وکلای پایه یک دادگستری در مناطق مختلف تهران خواهد نمود.
در ادامه تعدادی از سوالات که توسط وکیل کیفری منطقه دو تهران پاسخ داده شده است جهت مطالعه منتشر می‌شود.

در جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی، آیا مرور زمان شامل مرحله اجرای حکم نیز می شود؟

چنانچه در مرحله اجرای حکم این گونه جرایم مشمول مرور زمان شود، آیا رفع تصرف عدوانی اعاده به وضع سابق نیز مشمول مرور زمان می شود یا خیر یا فقط مجازات حبس، شلاق یا جزای نقدی مشمول مرور زمان می‌شود و شامل اعاده به وضع سابق و رفع تصرف نمی شود؟
2 -چنانچه جرم حفر چاه غیر مجاز موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، مشمول مرور زمان شده باشد، آیا در مرحله اجرای حکم مشمول اعاده به وضع سابق نیز می‌شود؟

پاسخ وکیل کیفری منطقه دو

1 -مقررات مرور زمان مذکور در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به اجرای احکام قطعی تعزیری، با توجه به اطلاق آن شامل جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی که منتهی به صدور حکم قطعی شده است نیز می گردد و استمرار این جرایم مانع از اعمال مقررات مرور زمان نسبت به مجازات تعیین شده در حکم قطعی نخواهد بود.

حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی و تعیین مجازات صادر می شود، امری حقوقی است و ماهیت مجازات ندارد، لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌شود.

2 -حکم اعاده به وضع سابق، موضوع صدر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که به تبع احراز جرائم موضوع بندهای ماده 45 قانون مذکور و تعیین مجازات صادر می‌شود، امری حقوقی است و ماهیت مجازات ندارد و لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌شود.

آیا جرم ترک انفاق در موضوع جنین اهدایی نیز تحقق می یابد؟

اهدایی بودن جنین موجب محرومیت هر یک از زوجین از حقوق قانونی خود از جمله حضانت و ملاقات نیست.
نظریه شماره 7/99/1856
مورخ 1399/12/10
با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 که مقرر می‌دارد: «وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولد شده، از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است»، به نظر می‌رسد اهداگیرندگان قانوناً دارای حق حضانت هستند و لذا در صورت اختلاف میان زوجین اهداگیرنده، حضانت و ملاقات کودک متولد شده از جنین اهدایی تابع عمومات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و صرف اهدایی بودن جنین موجب محرومیت هر یک از زوجین (در فرض سؤال زوج) از حقوق قانونی خود از جمله حضانت و ملاقات نیست، مگر آن‌که دادگاه با لحاظ ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مصلحت کودک را به ترتیب دیگری تشخیص دهد.

مجوز دیوارکشی اراضی زراعی و باغات

مسئولیت کیفری پزشک و پرستار در قصور پزشکی چیست؟

وکیل کیفری منطقه دو تهران پاسخ می دهد:

به طور کلی قاعده این است که هر فردی موجب خسارت و زیان شود باید آن خسارت را جبران نماید به این قاعده، قاعده تسبیب گفته می‌شود. اما گاهی پیش می‌آید که فرد بدون قصد و بر اثر بی‌احتیاطی (تقصیر) موجب آسیب یا خسارت به فرد دیگری می‌شود، مانند پرستار یا پزشکی که بر اثر بی‌احتیاطی موجب آسیب یا جراحت به فردی می‌شود.

در این خصوص رأی وحدت رویه تعیین تکلیف نموده است که در ادامه مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده
رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۴ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه» را ندارد تا مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد.

از طرفی با عنایت به مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش (تفاوت عضو سالم و ناقص) در قبال آن ندارد.

بنا به مراتب مذکور، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است./هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

با توجه به این که مجازات مندرج در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات اصلی است و نه جایگزین، چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم دادگاه مبنی بر خدمات عمومی رایگان امتناع نماید، ضمانت اجرای ماده فوق الذکر چیست؟

بهترین وکیل کیفری تهران

پاسخ:

هرچند در قانون، در خصوص فرض امتناع محکوم نوجوان از اجرای مجازات «خدمات عمومی رایگان» موضوع بندهای «پ» و «ت» قانون مجازات اسلامی 1392 ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نشده است، لیکن با لحاظ ماده 84 قانون یادشده و به ویژه تبصره 2 آن، صدور حکم به مجازات انجام خدمات عمومی رایگان در هر صورت منوط به رضایت محکوم علیه است.

امتناع وی از انجام این خدمات به معنا و منزله عدم رضایت به انجام آن است و لذا با اتخاذ ملاک از مواد 70 و 81 این قانون، در صورت امتناع محکوم نوجوان از اجرای حکم صادره در خصوص انجام خدمات عمومی رایگان، دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و انطباق آن با بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392، با رعایت مصلحت محکوم نوجوان و شرایط وی، مجازات متناسب دیگری را تعیین و تبدیل نماید.
سوال از وکیل کیفری منطقه دو
در برخی پرونده‌ها، راننده مقصر حادثه که مصدوم و یا متوفی است، فاقد گواهی‌نامه مجاز برای رانندگی است با عنایت به این‌که:
اولاً، مورد از موارد پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال نمی‌باشد، ثانیاً بر اساس ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مورد از موارد عدم پرداخت بدون قید و شرط دیه در حق زیان‌دیده نیست.

ثالثاً بر اساس ماده 15 از قانون اخیرالذکر که اشعار می‌دارد در موارد زیر بیمه‌گر (شرکت بیمه) مکلف است بدون هیچ قید و شرطی و اخذ تضمین خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده است به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند.

به موجب بند «پ» ماده فوق این امر منصرف از راننده‌ای است که خود مقصر و زیان‌دیده و در حین حال فاقد گواهی‌نامه مجاز است نتیجه آن‌که در هیچ یک از قوانین مرتبط با تصادفات رانندگی اشاره‌ای به لزوم دارا بودن گواهی‌نامه برای راننده مقصر حادثه نشده است جهت پرداخت دیه نشده است.

بر این اساس آیا بیمه‌گر موظف به پرداخت دیه به زیان‌دیده مقصر حادثه با وصف فقدان گواهی‌نامه رانندگی است؟ آیا مورد از موارد شمول تبصره ماده 85 قانون آیین‌ دادرسی ‌کیفری مصوب 1392 است؟

پاسخ:

۱- با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و ماده 15 قانون یاد شده، در صورتی که راننده مقصر فاقد گواهی نامه رانندگی باشد از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است.

‌اختلاس اموال دولتی

بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است.

همچنین پرداخت دیه به راننده مقصر حادثه با توجه به این‌که شخص ثالث محسوب نمی شود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است.

بدیهی است در صورتی‌که راننده مقصر پوشش بیمه ای حوادث منجر به خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، موضوع تابع قرارداد وی با شرکت بیمه است.

۲- با توجه به آن‌چه در بند فوق آورده شد، در فرض سؤال که زیان‌دیده منحصر در راننده مسبب حادثه فاقد گواهی نامه رانندگی است، از آن‌جا که پرداخت دیه حسب مورد به راننده مذکور یا اولیای دم وی منتفی است، موجبی برای اعمال تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.

نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در دادسرا

چنانچه نظریه کارشناسی درخصوص قصور پزشکی از هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استعلام شده باشد و مجدداً اعتراض موجهی واصل گردد، آیا دادیاری مکلف به استعلام مجدد نظر هیأت‌عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی است؟

پاسخ:

در مواردی که مراجع قضایی در اجرای تبصره‌های سه و پنج ماده ۳۵ و ماده ۴۱ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ و نیز مواد ۶۳، ۹۰ و بند واو ماده ۹۵ آیین رسیدگی دادسرا و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی، نظر کارشناسی هیأت‌های بدوی نظام پزشکی را استعلام می‌کنند، این مراجع موظف‌اند در مهلت تعیین شده، نظر کارشناسی خود را به مرجع قضایی اعلام دارند و هرگونه اعتراضی به نظریه کارشناسی مزبور به مانند سایر نظرات کارشناسی به مرجع قضایی مربوط اعلام می‌شود و مرجع قضایی برابر عمومات قانون آیین دادرسی درصورت صدور قرار ارجاع کارشناسی مجدد، می‌تواند نظر کارشناس دیگری مانند پزشکی قانونی و یا حسب مورد نظر هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی یا هیأت عالی نظام پزشکی را استعلام کند.
آرای وحدت رویه تاریخ تصویب: 1399/04/10

موضوع: تعیین تکلیف پرداخت دیه در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشود.

قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود.

بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

نمونه پرونده موفق شرب خمر

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آیا برای شکایت از جرم توهین حضور در محل توهین و فحاشی لازم است؟

۱- در جرم توهین حضور مخاطب توهین یا در علن بودن این رفتار شرط تحقق جرم نیست، لیکن رسیدن رفتار موضوع جرم به اطلاع مخاطب ضروری است.
۲- برای تحقق جرم توهین به مأمور دولت حضور مأمور در دفتر کار و پشت میز کار ضرورت ندارد، لیکن لازم است توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.
۳- تحقق جرم تهدید منوط به حضور مخاطب یا در علن بودن اظهار یا اعمال تهدید آمیز نیست؛ لیکن موضوع تهدید باید به هر طریق ممکن به اطلاع مخاطب رسیده باشد.
۴- با توجه به عرفی بودن مفهوم توهین، پاسخ فرد مخاطبِ توهین مبنی بر این‌که «هر‌چه گفتی برای خودت باشد» با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، ممکن است توهین محسوب شود.
شماره نظریه: 7/99/1019
شماره پرونده: 99-168-1019 ک
تاریخ نظریه: 1399/08/20

استعلام:

1-آرا جرم توهین و تهدید الزاما بایستی علنی و حضوری باشد؟
2-اگر فردی که مورد توهین قرار گرفته به توهین کننده می‌گوید: «هر چه گفتی برای خودت باشد» و آیا رفتار اخیر نیز مشمول توهین است؟

پاسخ:

1- الف- توهین جرمی است که به محض استعمال الفاظ رکیک یا انجام حرکات موهن محقق می‌شود و حضور مخاطب توهین یا علنی بودن این رفتار شرط تحقق جرم نیست، لیکن رسیدن رفتار موضوع جرم به اطلاع مخاطب ضروری است.

همچنین برای تحقق جرم توهین به مأمور دولت موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حضور مأمور در دفتر کار و پشت میز کار ضرورت ندارد، لیکن لازم است توهین در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد.

ب- تحقق جرم تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منوط به حضور مخاطب یا در علنی بودن اظهار یا اعمال تهدید آمیز نیست، لیکن با توجه به این‌که در تحقق تهدید نوعاً قابلیت ترساندن شرط است و لازمه این امر اطلاع مخاطب تهدید از مفاد آن است، لذا موضوع تهدید باید به هر طریق ممکن به اطلاع مخاطب رسیده باشد.

2- با توجه به عرفی بودن مفهوم توهین، تشخیص این‌که پاسخ فرد مخاطبِ توهین مبنی بر این‌که «هر‌چه گفتی برای خودت باشد» توهین محسوب می‌شود یا خیر، با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، با قاضی رسیدگی کننده است.

وکیل جرائم اقتصادی

معرفی بهترین وکیل کیفری در منطقه دو تهران

اگر نیاز به وکیل برای طرح پرونده در دادسرای سعادت آباد منطقه دو تهران دارید.
نیاز به تنظیم شکایت یا لایحه در پرونده کیفری دارید.
مایل به مشاوره حقوقی آنلاین با بهترین وکلای کیفری منطقه دو و تهران هستید.
با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

قاعده تسبیب چیست؟ هر فردی که موجب و سبب بروز خسارت و آسیب به فردی شود باید خسارت به وجود آمده را جبران نماید.

منظور از تقصیر در علم حقوق چیست؟ تقصیر یا خطای جزایی و کیفری به بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم مهارت و رعایت موازین در هر رفتاری که موجب آسیب و ضرر شود، گفته می‌شود.
وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو وکیل کیفری منطقه دو 

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 دیدگاه

  • من یه ملکی دارم که می‌خوام تحت عنوان تصرف عدوانی شکایت کنم. می‌خوام ببینم که شکایت کیفری رو باید مطرح کنم یا شکایت حقوقی؟ آیا بین این 2 تفاوتی وجود داره؟

    • سلام وقت شما بخیر
      به طور کلی تصرف عدوانی یعنی این که فردی که حقی بر ملکی ندارد آن را تصرف کند، که این امر جنبه کیفری نیز دارد و تحت شرایطی می‌توان فرد تصاحب کننده را مجرم دانست. در مورد شکایت حقوقی نیازی نیست که شما به عنوان دادخواست دهنده مالک باشید و کافی است که متصرف سابق باشد، اما در جنبه کیفری کسی که شکایت کیفری می‌کند باید مالک باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با وکیل متخصص در این امر با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *