توقیف اموال در چک برگشتی

توقیف اموال در چک برگشتی

توقیف اموال در چک برگشتی


5/5 - (12 امتیاز)

امروز با موضوع توقیف اموال در چک برگشتی با شما هستیم.

مراحل قانونی و قضایی برای توقیف اموال در چک برگشتی چیست؟
مراجع ذی صلاح جهت توقیف اموال در چک برگشتی کجاست؟
استیفای مبلغ چک در صورت عدم امکان توقیف اموال در چک برگشتی به چه نحوی است؟

مقدمه

امروزه برای حمل و جا به جایی آسانتر پول و به خصوص در مواردی که مبلغ معاملات بین اشخاص، بسیار بالا است، معمولا اقدام به تسلیم پول نقد نمی‌کنند و برای اینکه پول و ثمن معامله از هرگونه آسیب و گزندی از جمله سرقت، مفقودی، خیانت در امانت، جعل، کلاهبرداری و غیره در امان باشد، از اسناد تجارتی که در حکم پول نقد می‌باشد، استفاده می‌کنند که وسیله‌ی پرداخت فوری هم محسوب می‌شود.

از جهتی دیگر اشخاصی که قادر به تامین پول در زمان حاضر نمی‌باشند، پرداخت پول را به وسیله ی این اسناد، تامین می‌کنند.

کلاهبرداری با وعده رفع سوء اثر از چک برگشتی

یکی از اسناد مهم و رایج، سند تجارتی چک می‌باشد. چک به جهت اینکه وسیله ی پرداخت فوری محسوب می گردد، جایگزین مناسبی به جای پول می‌باشد.

رسیدگی به پرونده کلاهبرداری

به همین جهت شخص دارنده‌ی چک می‌تواند در صورتی که چک حال باشد و یا زمانی که تاریخ چک موجل است، با سر رسید تاریخ، وصول ان را بخواهد و اگر با مراجعه به بانک، به دلیل عدم وجود محل یا پول در حساب صادرکننده‌ی چک، با عدم پرداخت آن مواجه شود، می‌تواند با توجه به گواهی عدم پرداخت، نسبت به توقیف اموال در چک برگشتی، اقدام کند و معادل مبلغ چک را با توقیف اموال صادرکننده ی چک، وصول نماید.

چک برگشتی چیست؟

چک برگشتی یا به‌ عبارتی ‌دیگر چک بلامحل یا صدور چک بی‌محل، به حالتی گفته ‌می‌شود که چکی به شعبه بانک برود و حساب شخصی که چک از او صادر شده، خالی باشد.

قوانین صدور چک بلامحل را به عنوان یک جرم محسوب می‌کند.
بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی در کشور ایران، به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صدور چک بلامحل و کلاهبرداری است.

بر اساس قانون چک، چک باید به صورت نقد صادر شود چرا که قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد.
بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند.

مراحل قانونی و قضایی برای توقیف اموال در چک برگشتی چیست؟

با صدور قانونی چک توسط صادرکننده آن، تعهد صادرکننده، به انتقال مبلغ مندرج در چک، ایجاد می‌شود که در هر صورت، تاریخ وصول ان چه حال و به روز و چه دارای سر رسید باشد و چه اینکه تاریخ ان موجل باشد، باید در تاریخ موعود ان را تادیه و پرداخت کند و محل چک را در حساب بانکی که شخص دارنده ی چک، حق مراجعه به ان را برای وصول چک دارد، تامین نماید.

تفاوت قرارداد مشارکت حقوقی با مشارکت مدنی

هرگاه شخص دارنده چک، به بانک مراجعه نماید و چک را کارسازی نماید، بانک اقدامات لازم را انجام می‌دهد و اگر در حساب شخص صادرکننده به مقدار مبلغ مندرج در چک پول نباشد، می‌تواند ان را به اصطلاح برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت چک را از بانک دریافت کند.

دریافت گواهی عدم پرداخت

با دریافت گواهی عدم پرداخت چک که بانک ان را صادر می کند، برای شخص این فرصت ایجاد می گردد که با توجه به عدم وصول چک و عدم تامین محل ان توسط صادرکننده بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، به مراجع قضایی صالح برای دریافت مراجعه کند.

مطالبه بدهی

برای مرحله ی بعدی، دارنده ی چک با انجام واخواست و یا دریافت گواهی عدم پرداخت، و باطل کردن تمبر، چک را به جریان می اندازد و به صورت فوری می‌تواند از طریق مراجع مذکور، با توقیف اموال در چک برگشتی، دارنده ی چک را مجبور به پرداخت کند و یا اینکه ان را معادل مبلغ از اموال وی توقیف کند و به مزایده بگذارد و یا به خود منتقل کند.

مراجع ذی صلاح جهت توقیف اموال در چک برگشتی

با توجه به فوری بودن پرداخت چک، قانون ضمانت اجراهای خاصی را برای پرداخت ان با توجه عدم پرداخت در نظر گرفته است. این مراجع، هر کدام به نحوی قادر به توقیف اموال در چک برگشتی هستند که شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف) مراجع کیفری

در صورت صدور چک به تاریخ روز، دارنده ی چک به همراه گواهی عدم پرداخت، واخواست و ابطال تمبر، با مراجعه به اولین مرجع قضایی؛ یعنی مرجع کیفری و دادسرای واقع در محل بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر کرده، می‌تواند به جهت عدم پرداخت چک، حکم جلب و یا احضار به دادسرا را بخواهد.

تفهیم حقوق طرفین پرونده کیفری

در صورت عدم پرداخت چک به هر دلیل، چک بلامحل تلقی شده و جرم می‌باشد. با توجه به قانون، در مواردی که شخص به دادسرا برای وصول چک دادخواست تنظیم می کند، می‌تواند به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین، از طریق تامین خواسته ی کیفری، معادل مبلغ چک و همچنین از بابت ورود ضرر و زیان، از اموال او توقیف کند.

وکیل متخصص اقتصادی

نکته ای که وجود دارد، توقیف اموال در چک برگشتی از طریق درخواست تامین خواسته در مراجع کیفری، زمانی امکان‌پذیر است که:

 • چک به تاریخ روز صادر شود و موجل نباشد
 • چک بابت امانت و یا ضمانت صادر نشده باشد
 • چک سفید امضا نباشد
 • شش ماه از تاریخ صدور چک و یا گواهی عدم پرداخت نگذشته باشد
 • بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، چک به شخص دیگری منتقل نشده باشد

ب) مرجع ثبتی

در صورتی که چک به هر دلیلی قابل مطالبه از طریق مرجع کیفری نبود، می‌توان با مراجعه به مراجع ثبتی و پرداخت مبلغی به عنوان هزینه اجرائیه ثبت، اموالی را که به اسم صادرکننده، ثبت رسمی شده است، معرفی نموده و با توقیف ان اموال، وجه چک را از طریق مزایده و فروش مال توقیف شده و یا انتقال رسمی به دارنده ی چک، وصول کند.

بهترین وکیل دعاوی بانکی

البته توقیف اموال در چک برگشتی از طریق مرجع ثبتی در صورتی امکان‌پذیر است که گواهی عدم پرداخت چک، به دلیل عدم مطابقت دست خط و امضای صادرکننده ی چک با امضا و دست خط موجود در چک، صادر نشده باشد.

اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت

پ) مرجع حقوقی

از طریق مرجع حقوقی با توجه به رسیدگی طولانی مدتی که در بر دارد، زمانی برای توقیف اموال در چک برگشتی استفاده می‌شود که توقیف اموال در چک برگشتی از طریق کیفری و یا ثبتی (به دلیل عدم مال به موجب سند رسمی) امکان‌پذیر نباشد.

خیانت در امانت

ولی با این وجود دارنده چک می‌تواند با واخواست چک، قبل از اقامه دعوی و تنظیم دادخواست مطالبه‌ی چک، از طریق تامین خواسته، هر مالی و یا پول نقدی که صادرکننده در حساب شخصی خود و یا هر طلبی که در نزد اشخاص ثالث دارد، توقیف کند و یا اگر مالی را بعد از تنظیم دادخواست و یا اظهارنامه، برای فرار از دین به شخص دیگری انتقال داده باشد، با ابطال انتقال، توقیف آن را انجام دهد.

تفاوتی در مورد توقیف اموال در چک برگشتی

تفاوتی که در مورد توقیف اموال در چک برگشتی، از طریق مراجع کیفری و ثبتی با حقوقی دارد، در این است که توقیف اموال در چک برگشتی، از طریق مراجع کیفری و ثبتی، فقط نسبت به صادرکننده امکان‌پذیر می باشد؛ در حالی که از طریق مراجع حقوقی هم می توان در صورت عدم استیفای طلب از صادرکننده، از سایر مسئولین چک، آن را مطالبه و وصول کرد.

استیفای مبلغ چک در صورت عدم امکان توقیف اموال در چک برگشتی

در صورتی که به هر دلیلی معادل مبلغ چک از اموال بدهکار قابل توقیف نباشد، طلبکار می‌تواند درخواست توقیف یک چهارم از حقوق شخص بدهکار، جلب و بازداشت او را داشته باشد و اگر اعسار بدهکار اثبات شود، دادگاه با توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی وی و همچنین وضعیت طلبکار، طلب چک را تقسیط می‌کند.

کلاهبرداری ملکی

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در راستای توقیف اموال در چک برگشتی اعلام می‌دارد، با ما در تماس باشید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

7 دیدگاه

 • سلام روز به خیر

  شخصی چک به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان را با طرح دعوای حقوقی اقدام نموده صادرکننده چک نیز دعوای_کیفری سوء استفاده از سفید امضاء را علیه دارنده مطرح نموده است.

  دارنده با معرفی دو نفر شاهد اعلام کرده است که صادرکننده به لحاظ بدهی، چک را سفید امضاء در اختیار وی قرار داده تا مبلغ را در آن قید کند. کارشناس اعلام می کند که دلیلی دال بر مراوده مالی بین طرفین از ناحیه شاکی و متهم ارائه نشده است. با شرایط موجود، اصل اعتبار و ظاهر سند_تجاری به نفع دارنده چک و اصل برائت و عدم مدیونیت به نفع صادرکننده چک است.

  • اولا، دادن چکهای سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک دارد؛
   بنابراین صرف تکمیل کردن متن چک_سفید امضا توسط دارنده آن جرم محسوب نمی گردد و تحقق بزه سوءاستفاده از سفید امضا موضوع ماده 673 قانون تعزیرات 1375 منوط به وجود عناصر و ارکان مادی و معنوی بزه مزبور از جمله اثبات وجود رابطه امانی (سپردن چک) و استفاده از چک در غیر موارد امانی و به ضرر صاحب حساب است؛

   👈 ثانیا، با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله چک پس از صدور، از منشاء خود منفک میشوند که با این وصف، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمیتوانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی میان خود استناد نمایند؛

   مانند اینکه چک به صورت امانی در اختیار دارنده یا خواهان بوده است؛
   مگر اینکه تحصیل مجرمانه چک به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود.

   موسسه حقوقی محمد رضا مهری

 • سلام من یک چک به مبلغ 750 میلیون تومان بابت 4 راس اسب اصیل عرب از پدر همسر برادرم گرفتم و ایشون چک پاس نکردن و چکم مدت دار بود ایا من جز شکایت کیفری اقدامی میتونم انجام بدم ؟

  • سلام دوست عزیز
   در صورتی که چک به هر دلیلی قابل مطالبه از طریق مرجع کیفری نبود، می‌توان با مراجعه به مراجع ثبتی و پرداخت مبلغی به عنوان هزینه اجرائیه ثبت، اموالی را که به اسم صادرکننده، ثبت رسمی شده است، معرفی نموده و با توقیف ان اموال، وجه چک را از طریق مزایده و فروش مال توقیف شده و یا انتقال رسمی به دارنده ی چک، وصول کند.

 • سلام و دورد آقای دکتر مهری تایم مشاوره من با خود شما برگزار شد خواستم ازتون تشکر کنم واقعا ممنونم و تازه فهمیدم که چقدر مشاوره تخصصی تاثیر داره و اگه یه مشاوره هزینه داره فرقش چیه با رایگان ها.

  • سلام دوست عزیز
   بسیار خرسند و خوشحالیم که مشاوره با گروه وکلای مهر برای شما مفید واقع شده است و موجبات رضایت شما فراهم گردیده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *