دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی


5/5 - (29 امتیاز)

امروز با موضوع دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی با شما همراه هستیم؛ مطالعه این مقاله را اکیدا به شما توصیه می‌کنیم.

مقدمه

نظام جامع مالیاتی، تشخیص و وصول صحیح درآمدهای دولت، در هر حکومتی، به عهده سازمان امور مالیاتی آن کشور است.
سازمان امور مالیاتی ایران، به منظور یکپارچه کردن و افزایش توان نظام مالیاتی کشور به صورت سازمانی مستقل و دولتی، تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید.
یکی از مهمترین وظایف سازمان امور مالیاتی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات به روش‌های معمول و یا انجام عملیات اجرایی و طرح دعوا در محاکم است.دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی به مؤدی (شخصی که باید مالیات بپردازد)، وی می‌تواند ظرف سی روز پس از ابلاغ، شخصا یا توسط وکیل تام‌الاختیار، به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض کند.
این اعتراض به مسئول پرونده وی در اداره مربوطه تحویل داده شده و پس از ثبت اعتراض توسط مسئول، ظرف سی روز به این مدارک و درخواست رسیدگی می‌کند.
در صورت پذیرش اعتراض نسبت به تعدیل (متعادل سازی) درآمد و تعیین مالیات، بر اساس مدارک ارائه شده اقدام خواهد نمود.دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی
اما اگر پذیرش اعتراض مؤدی توسط مسئول مربوطه انجام نشد، موضوع در ظهر (پشت) برگ تشخیص درج شده و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت

در مرحله اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی، اختیار توافق با مؤدی (مالیات دهنده) به رئیس گروه مالیاتی تفویض شده است.
این اختیار جهت جلوگیری از ورود پرونده‌ها به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی است.
در صوتی که مؤدی و رئیس گروه مالیاتی به مبلغی توافق نمایند، این موضوع صورتجلسه و برگ مالیات قطعی صادر می‌شود، مؤدی، موظف به پرداخت مالیات می‌باشد.
اگر برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانونی شده باشد، یا مؤدی، بستگان یا خدمتکار وی از قبول برگ تشخیص امتناع کنند و ظرف سی روز مراجعه‌ای جهت اعتراض یا توافق صورت نگیرد، در حکم معترض بوده و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود.دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

تمامی رای‌های صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی (نخستین) قطعی و لازم‌الاجراست مگر اینکه مودی مالیاتی و یا مامور مالیاتی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی (نخستین)، به آن اعتراض نمایند.
میزان مالیات مورد قبول مودی، در زمان اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی مالیاتی، به حساب دولت واریز شده و نسبت به مازاد آن اعتراض مودی (مالیات دهنده) مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در صورتی که یکی از طرفین به رای هیئت بدوی اعتراض ننماید در مرحله تجدید نظر به اعتراض وی رسیدگی نخواهد شد و فقط به اعتراض معترض در فرجه مقرر رسیدگی می‌شود.دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

شکایت از سازمان امور مالیاتی در دیوان عدالت اداری

در موارد زیر می‌توان از تصمیمات سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری شکایت نمود:
عدم اعتراض مودی (مالیات دهنده) به برگ تشخیص مالیاتی در موعد مقرر و عدم امکان طرح اعتراض در هیئت تجدید نظر مالیاتی، می‌تواند موجب ایجاد حق مودی در طرح دعوای اعتراض به تصمیم اداره امور مالیاتی شود.
شکایت از رای قطعی بدوی (نخستین) و تجدید نظر هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و هر مرجعی از قبیل کمیسیون، شورای عالی مالیاتی، هیئت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورا و… در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

مهلت تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

اشخاص ساکن ایران سه ماه و اشخاص ساکن خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی سازمان امور مالیاتی، می‌توانند شکایت علیه سازمان امور مالیاتی را در تهران به دیوان عدالت اداری و در شهرستان‌ها به دفاتر استانی دیوان عدالت اداری تقدیم نمایند.

جرم خرید فاکتور صوری

عذر موجه که باعث عدم اعتراض و شکایت یه تصمیم سازمان امور مالیاتی باشد نیز به شرط احراز در دیوان از مهلت ها کسر می‌شود.دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

وظایف شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع عالی مالیاتی، علاوه بر رسیدگی به اعتراض به آراء قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، ارائه مشاوره در نظام مالیاتی کشور به رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌باشد.
رسیدگی به موارد اعتراض مودی (مالیات دهنده) مالیاتی یا اداره امور مالیاتی به رای قطعی هیئت تجدید نظر مالیاتی، در چارچوب قوانین شکلی و بررسی رعایت قانون در رسیدگی‌های بدوی (نخستین) و تجدید نظر می‌باشد.

شورای عالی مالیاتی حق ورود به ماهیت موضوع و تعیین یا رد مالیات را ندارد و در صورت احراز تخلف از مقررات قانونی، با نقض رای، پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیئت حل اختلاف تجدید نظر مالیاتی هم عرض شعبه رسیدگی کننده ارجاع خواهد نمود.دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

سپردن تامین جهت طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی

هر گاه مودی به رای قطعی هیئت تجدید نظر مالیاتی اعتراض داشته باشد، مکلف است به میزان مالیات تعیین شده، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی به عنوان تضمین نزد اداره امور مالیاتی بسپارد.

در صورت سپردن تضمین، رای قطعی مالیاتی تا اتخاذ تصمیم در شورای عالی مالیاتی اجرا نمی‌شود. در غیر این صورت اعتراض مودی باعث توقف عملیات اجرایی نخواهد شد.دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

شکایت کیفری از ماموران مالیاتی

کارکنان سازمان امور مالیاتی و نیز مدیران ادارات مالیاتی شهرستان ها و مدیران کل در صورت ارتکاب جرایمی مانند دریافت رشوه، گزارش خلاف واقع، تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع و سایر موضوعات کیفری مرتبط با شغل خود، در دادسرای عمومی محل وقوع جرم محاکمه می‌شوند.

مجوز رستوران شمال تهران

مدیران کل استان‌ها و مدیران رده های بالا طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
رسیدگی به سایر جرایم این اشخاص نیز در دادسرای عمومی انجام می‌شود. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان و گزارش سوء جریان به مقامات قضایی را عهده‌دار است.
موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان امکان ارائه کلیه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای به هم‌میهنان عزیز را دارد. با ما در تماس باشید.

آیا می‌توان به مالیات اعتراض نمود؟

پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی به مالیات دهنده، وی می‌تواند ظرف سی روز پس از ابلاغ، به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض کند.

چگونه می‌توان به مالیات اعتراض نمود؟

اعتراض به مسئول پرونده مالیاتی در اداره مربوطه تحویل داده می‌شود و پس از ثبت اعتراض توسط مسئول، ظرف سی روز به این مدارک و درخواست رسیدگی می‌شود.

دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی

_

نشانی دفتر وکالت وکیل دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی 

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *