وکیل الزام به اخذ پایان کار

وکیل الزام به اخذ پایان کار

وکیل الزام به اخذ پایان کار


5/5 - (29 امتیاز)

با معرفی وکیل الزام به اخذ پایان کار همراهتان هستیم.

الزام به اخذ پایانکار ساختمان چیست؟

در ابتدا باید گفت که اگر تمامی ساخت و سازهای انجام شده طبق جواز و پروانه ساختمانی باشد، پایان کار ساختمان به ملک تازه ساخته شده تعلق میگیرد.
اما در غیر این صورت و انجام تخلفات ساختمانی، پایان کاری صادر نمی‌گردد و ممکن است در مراحل اول اجازه اصلاح و یا پرداخت جریمه نقدی میسر باشد.
در خصوص اضافه بنا و تخلفات ساختمانی از این دست، کمیسیونی تشکیل شده به نام کمیسیون ماده 100 شهرداری در این کمیسیون راجع به تخریب تخلفات ساختمانی و یا عدم تخریب و پرداخت جریمه آن تعیین تکلیف می‌گردد.

در بیشتر موارد هنگامی که تخلفی صورت میگیرد، ممکن است شهرداری تا یک ماه از ادامه روند ساخت و ساز جلوگیری کند که بیشتر این تخلفات بکار گیری نیروهای کارگری غیر مجاز و یا تغییر و عدم اجرای نقشه ساختمانی می‌باشد.
مشخص است بعد از ممانعت شهرداری در ادامه روند ساخت و ساز مالکین و یا نماینده قانونی آنها می‌بایست تخلفات صورت گرفته را اصلاح و پس از آن امکان ادامه روند ساخت میسر خواهد بود.
بعد از تمام شدن مراحل ساخت و ساز و تکمیل ساختمان مالکین و یا نماینده قانونی آنها برای اخذ پایان کار به شهرداری مربوطه مراجعه می‌نمایند و شهرداری موضوع را به کارشناسان متخصص خود ارجاع می‌دهد.

تمامی قسمت‌های ساختمان از جمله پارکینگ‌ها، انباری‌ها، پشت بام و دیگر قسمت‌های مشترک و اختصاصی مطابق ضوابط شهرسازی مورد بازدید قرار گرفته و واحدها اندازه‌گیری می‌شوند.
با توجه به وضعیت موجود اگر همه قوانین ساختمانی رعایت شده باشد و ساختمان مطابق با پروانه ساخت باشد، پایان کار آن صادر خواهد شد.
در حال حاضر در شهرهای بزرگ قواعد مربوط به مقررات ملی ساختمان اجرایی بوده و دقت در ساخت بسیار افزایش یافته است.
به عنوان مثال تاییدیه آتش نشانی در تهران برای تمامی ساختمان‌های احداثی الزامی بوده و یا تاییدیه آسانسور که در صورت عدم ارائه آن، شهرداری از اعطای پایانکار امتناع خواهد نمود.وکیل الزام به اخذ پایان کار

اهمیت پایانکار

همانطور که گفتیم پایانکار مجوزی است که شهرداری‌ها صادر می‌نمایند و گواهی می‌نمایند از نظر شهرداری مربوطه قواعد و ضوابط مربوط به شهرسازی در ساختمان احداثی به خوبی رعایت شده و ادارات دیگر می‌توانند با استناد به این گواهی اقدامات قانونی خود را به انجام برسانند.

تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت

از جمله اعطای انشعابات برق، آب و گاز و همچنین صدور اسناد تفکیکی برای هر یک از آپارتمان‌های احداثی.
باید توجه داشت در مواردی که ملک به صورت پیش از ساخت و تکمیل خریداری می‌گردد الزام فروشنده به اخذ پایانکار می‌بایست یکی از خواسته‌های عنوان شده در دادخواست الزام به تنظیم سند باشد.

الزام به اخذ پایانکار ساختمان

در صورت فقدان پایان کار امکان دریافت سند میسر نخواهد بود در حالت‌های مشارکتی (مالک شخص دیگر و سازنده فرد دیگری است) نیز همین روند جاری است.

مالک باید سازنده را الزام به اخذ پایانکار نماید؛ در این فرض نیازی به الزام سازنده به تنظیم سند نیست چرا که کل ملک به نام مالک می‌باشد و ایشان به علت عدم تکمیل ساختمان و اخذ گواهی پایانکار نمی‌تواند اسناد تفکیکی برای خود دریافت نماید.

در حالت کلی اگر سازنده یا پیمانکار طبق قوانین و پروانه عمل نکرده و تخلفات بسیار زیادی را مرتکب شده باشد و در واقع امکان اخذ پایان کار از ساختمان سلب می‌گردد در این فرض خریدار میبایست فروشنده را ملزم به اخذ پایانکار نماید.

حال باید دادخواستی با مضمون الزام به اخذ پایان کار بر علیه کسی که تعهد بر اخذ پایان کار داشته (به طور معمول سازنده یا پیمانکار متعهد به اخذ پایان کار هستند.) تنظیم گردد که البته رسیدگی و پیگیری این موضوع با موانع و چالش‌های بسیاری روبرو است و بررسی آن نیازمند مراجعه به وکیل متخصص می‌باشد.وکیل الزام به اخذ پایان کار

رسیدگی به دادخواست الزام به اخذ پایانکار ساختمان

نظر به اینکه ثبت دادخواست الکتریکی شده است و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد پس در وهله اول توصیه می‌شود در خصوص موضوع پرونده به وکیل دادگستری مراجعه شود که با حمایت قضایی وکیل ملکی دادخواست مربوطه مطرح گردد.
در حالت دوم شخص خودش اقدام می‌کند و در شروع با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواستی را به همراه مدارک مربوطه تحویل ثبت می‌نماید.

وظایف و اختیارات مدیر ساختمان

مدارک شامل: اگر قرارداد به صورت مشارکت آمده باشد، قرارداد مشارکت و اگر خواهان ملک را خریداری کرده باشد؛ مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش).
دادخواستی با مضمون الزام به اخذ پایان کار بر علیه متعهد یا کسی که ساختمان را ساخته است، می‌باشد.

حال سازنده دو حالت دارند: یا به تعهدات خود راجع به اخذ پایان کار عمل نماید و یا از این کار که با آن متعهد شده بود، شانه خالی کند و آن را نمی‌پذیرد.

در فرض دوم دادگاه وارد ماهیت موضوع می‌گردد باید توجه داشت مطابق قانون پیش فروش آپارتمانها مرجع رسیدگی به اختلافات معاملات پیش فروش، نهاد داوری بوده و البته در نمونه فرم‌های چاپ شده در اتحادیه املاک نیز بند درج شرط داوری به چشم می‌خورد.

لذا در صورت عدم ذکر شرط داوری و یا از بین رفتن داوری دادگاه به تعهدات هر یک از طرفین دقت نموده و در صورت احراز تعهدات سازنده ایشان را به اخذ پایانکار الزام می‌نماید.
طرح دادخواست الزام به اخذ پایانکار فروض بسیار مختلفی دارد و صرفاً رابطه پیش فروش آپارتمان و سازنده ملک در بین نیست.

به عنوان مثال در موردی دیگر اگر در این دادخواست خواهان مالک عرصه قدیمی ملک و خوانده سازنده باشد و خوانده مدعی شود که در قرارداد مشارکت تعهداتی نیز وجود دارد که مالک به انجام آن ملزم شده است و می بایست قبل از صدور پایانکار انها را به انجام برساند.

لیکن از انجام آن امتناع می‌نماید، در این صورت دادگاه حکم به رد دعوا تا زمانی که مالک به تعهدات خود عمل نماید صادر خواهد شد.

ممکن است تعهدات مالک برای مثال صدور چکی تضمینی برای سازنده و یا انتقال سندی برای وی و یا اعطای وکالت بلاعزل (بدون حق برکناری) برای سازنده و یا انتقال سهم مشاعی (مشترک) به صورت قطعی برای مثال دو دانگ از ساختمان را بنام سازنده منتقل نماید.
در زمانی که سازنده متعهد و ملزم به اخذ پایانکار شود و در دادنامه (حکم) مراتب این موضوع قید گردد اجرائیه از دفتر شعبه صادر کننده حکم محکومیت برای ایشان ارسال می‌گردد که مانند الباقی احکام 10 روز فرصت اجرا خواهد داشت.

ممکن است محکوم علیه خود نسبت به اجرای حکم و اخذ پایانکار ساختمانی اقدام نماید که در این صورت مشکلی وجود نداشته اما در صورت عدم اقدام قانونی توسط محکوم علیه (کسی که رای به ضرر او صادر شده است) در اجرا حکم و عدم اخذ گواهی پایانکار اقدام قانونی محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) چیست؟

وکیل ملکی آنلاین کل تهران

در پاسخ به این پرسش باید به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مراجعه کرد در این ماده به صراحت اشاره شده است در صورت امتناع محکوم علیه (شخصی که حکم بر علیه او صادر شده است) از اجرای احکام دادگاه می‌تواند حکم را توسط محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) و یا شخص ثالث اجرا نماید و هزینه‌های مربوط به آن را از محکوم علیه وصول نماید.

پس اگر در شهرداری پرونده پایانکار ملک با جریمه روبرو شده باشد محکوم‌له می‌تواند کل مبلغ را پرداخت و بدون طرح دادخواست مجزی تمام هزینه های مربوط به آن را از متعهد دریافت نماید.
باید توجه داشت به علت متروک ماندن این ماده در اجرای احکام ممکن است برآورد هزینه‌های مربوط به اخذ پایانکار مورد پذیرش قرار نگیرد.
فلذا بهتر آنست در حین اجرای حکم با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی مربوطه هزینه‌های مورد نیاز به صورت دقیق توسط کارشناس محاسبه گردد که در مرحله وصول با ایراد کمتری مواجه شوید.وکیل الزام به اخذ پایان کار

مدارک مورد نیاز جهت طرح دادخواست و اهمیت حضور وکیل در الزام به اخذ پایان کار

با توجه به مواردی که مطرح شد طرح دادخواست حقوقی در مرحله اول، نیازمند ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا بوده ثبت نام در این سامانه با حضور در دفاتر خدمات قضایی الزامی میسر می‌باشد.
در صورتی که بخواهید موضوع را وکیل دادگستری ارجاع دهید، همراه داشتن مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش)، قرارداد مشارکت در ساخت و هرگونه توافق نامه‌ای که در آن تعهدات سازنده به اخذ پایان کار را ذکر کرده باشد.
ضروری است به همراه کارت ملی و اوراق شناسایی معتبر.

دقت داشته باشید در صورتی که تمایلی به بهره‌مندی از خدمات قضایی وکیل پایه یک دادگستری نداشته باشید حتما از مشاوره حقوقی فردی متخصص استفاده نمایید.
چرا که همانطور که اشاره شد نمونه قرارداد های پیش فروش همگی دارای شرط داوری بوده و اساساً قانون پیش فروش آپارتمانها نیز شرط داوری را در رسیدگی و حل اختلاف الزامی میداند.
هزینه دادرسی مربوط به الزام به اخذ پایانکار، هزینه دادخواست غیرمالی بوده هر چند برخی آنرا مشمول هزینه‌های دادرسی اموال غیر منقول (اموالی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد مثل خانه و زمین) و نیازمند محاسبه قیمت منطقه ای ملک میدانند.
لیکن سامانه ثبت دادخواست هزینه آن را به صورت خواسته‌ای غیر مالی محاسبه می‌نماید.
نحوه نوشتن و تنظیم دادخواست الزام به اخذ پایان کار، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی به طور کلی به صورت زیر می‌باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده وی تغییراتی در آن به وجود می آید.وکیل الزام به اخذ پایان کار

نمونه دادخواست الزام به اخذ پایان کار

خواهان: . . . (مشخصات خریدار)
خوانده: . . . (مشخصات فروشنده)
وکیل یا نماینده قانونی: . . . . . ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود)
خواسته یا موضوع و بهای آن : ( تقاضای صدور دستور موقت ، صدور حکم به اخذ پایان کار و تفکیک هر یک مقوم بر . . . ریال و انتقال رسمی مورد معامله ( از جهت تمبر مقوم به . . . ریال ) و خسارات دادرسی)
دلایل و منضمات دادخواست : 1 – دلیل مالکیت  2 – قرارداد 3 – استعلام ثبتی 4 – استعلام از دفترخانه 5 – اظهارنامه

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

شرح دادخواست:
سلام علیکم با احترام به استحضار می رساند:

  1. به حکایت قرارداد تقدیمی خوانده دعوی تمامی حقوق مالکانه خود نسبت به یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی . . . فرعی از . . . اصلی بخش . . . شهرستان . . . را به اینجانب خواهان فروخته و مورد معامله را تحویل داده است .
  2. ثمن (مبلغ قراردادی) معامله مبلغ . . . ریال تعیین گردیده که مبلغ . . . ریال آن طی چک بانکی شماره . . . مورخ . . . بانک . .. پرداخت شده ، حسب بند . . . قرارداد مقرر بوده بقیه با انتقال رسمی مورد معامله تایید شود.
  3. فروشنده ضمن امضا قرارداد و سقوط تمامی خیارات (اختیار بر هم زدن قرارداد) قانونی قسمتی از ثمن (مبلغ قراردادی) را اخذ و مورد معامله را تحویل اینجانب داده و فقط تشریفات تنظیم سند که از لوازم عقد تلقی می‌شود باقی مانده است.
  4. نظر به مراتب یاد شده، بدوا دستور موقت توقیف پلاک مذکور حسب ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی مورد تقاضا است.
  5. عنداللزوم (در صورت لازم دانستن) استعلام ثبتی از باب احراز مالکیت خوانده ، درخواست می شود.

رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در خصوص تخلفات ساختمان‌ سازی چیست؟

کمیسیون ماده 100 شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی رای به تخریب یا جریمه نقدی خواهد داد.

رای کمیسیون ماده 100 شهرداری قابل اعتراض است؟

بله این رای در کمیسیون تجدید نظر ماده 100، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی، خواهد بود.

وکیل الزام به اخذ پایان کار

_

نشانی دفتر وکالت وکیل الزام به اخذ پایان کار در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار وکیل الزام به اخذ پایان کار 

7 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *