وکیل پرونده های بانکی

وکیل پرونده های بانکی

وکیل پرونده های بانکی


5/5 - (63 امتیاز)

با معرفی وکیل پرونده های بانکی همراهتان هستیم.

تقریبا تمامی افراد جامعه با شیوه‌های مختلفی با بانک سر و کار دارند و در این بین ممکن است دعاوی بین بانک و مشترک پیش آید.
در این مقاله راه دفاع از این دعاوی را به اشتراک می‌گذاریم تا با حق و حقوق خود در ارتباط با بانک آشنا شده و نحوه طرح دعوا و دفاع در این دعاوی را بررسی می‌نماییم.

سوالاتی که در این نوشته توسط وکیل پرونده های بانکی بررسی خواهند شد:

 • برای طرح خواسته ابطال قرارداد بانکی علیه بانک‌های منحل شده چه باید کرد؟
 • بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران چگونه قابل شناسایی است؟
 • آیا شرط سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار قابل ابطال (باطل بودن) است؟
 • مطالبه خسارت از بانک‌ها برای تعطیلی واحدهای تولیدی چگونه است؟

بانک‌ها به منظور تأمین بودجه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی و مسکن، مطابق قانون ملزم به ارائه تسهیلات (وام) به این واحدها می‌باشند.
پرداخت تسهیلات (وام) با تنظیم قرارداد بانکی در قالب قراردادهایی که در آیین نامه تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده است، انجام می‌گیرد.
قراردادها و عقودی که در این آیین نامه به آنها اشاره شده است، عبارتند از قرض‌الحسنه، مشارکت مدنی، جعاله، مضاربه، مساقات، مزارعه، سرمایه‌گذاری مستقیم، اجاره به شرط تمکین، معاملات سلف، فروش اقساطی و… می‌باشند.
برای دریافت هر یک از تسهیلات، فرد تسهیلات گیرنده، باید مالی را در جهت حسن انجام تعهدات و تضمین انجام تعهدات به عنوان وثیقه (ضمانت) در رهن (ضمانت) بانک قراردهد.

مشاوره حقوقی با وکیل بانکی

وکیل بانکی در خصوص دعاوی بانکی مهم بیان داشتند: هرگاه سند ملکی به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گیرد و فرد تسهیلات گیرنده به تعهدات خود عمل ننماید یعنی اقساط را نپردازد، بانک می‌تواند از طریق فروش آن ملک طلب خود را از تسهیلات گیرنده دریافت کند.
اما دعاوی بانکی محدود به این مورد نمی‌باشد، در ادامه این مقاله، وکیل متخصص بانکی به بررسی برخی از دعاوی بانکی در خصوص این تسهیلات پرداخته است.

جهت دریافت مشاوره از وکیل پرونده های بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

انواع دعاوی و پرونده های بانکی

الف- دعوای ناشی از اشتباهات در محاسبه خسارت دیرکرد اقساط وام

بانک‌ها در قبال اعطای وام با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کارمزدی درصدی تعیین می‌کنند که بر مبلغ کل وام افزوده می‌شود.
اما ممکن است وام گیرنده اقساط وام را در موعد های مشخص شده پرداخت نکند در این صورت بانک به موجب قرارداد وام منعقده، می تواند خسارت دیرکرد پرداخت وام را مطالبه کند. این خسارت دقیقاً مطابق با قرارداد وام می‌باشد.

افتتاح حساب بانکی در عمان

بعضاً مشاهده شده که بانک فراتر از درصد تعیین شده خسارت تأخیر بر اقساط معوقه افزوده است و اینجاست که مشکلی حقوقی بانکی میان مشتری و بانک مطرح می‌شود.

مشتری مطابق با قرارداد خود را ملزم به پرداخت درصد تعیین شده می داند ولی بانک مصرانه تأکید بر درصد تعیینی خود می کند که در اینصورت مشتری می تواند با طرح دعوای مطالبه مازاد اخذ شده خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت)  علیه بانک مستند به قرارداد منعقده، بانک را محکوم کند.

اما نه به این سادگی چون خوانش قرارداد و فهم و استنباط و آشنایی با قوانین و مصوبات مربوطه تأثیر بسزایی در پیروزی نسبت به چنین دعاوی بانکی نقش عمده را اجرا می‌کند.

ب- دعوای فک (آزادی) مال مرهونه

وکیل بانکی چه وظایفی دارد؟

ممکن است بانک در ازای پرداخت وام به مشتریان وثیقه (تضمین) ملکی از ایشان دریافت کند و در پایان اقساط وام و تصفیه حساب با بانک، نسبت به آزاد کردن مال مرهونه (رهن داده شده) از رهن بانک اقدامی نکند و مال مشتری را بلاتکلیف باقی گذارد.
اما شاید در این مسیر آگاهی از اطلاعات حقوقی بتواند شما را نسبت به مطالبه خسارت از بانک کمک کند.
یعنی از تاریخ تصفیه، بانک ملزم به استرداد (پس گرفتن) مال مرهونه (رهن داده شده) به راهن (رهن‌دهنده) می‌باشد.

مشاور حقوقی سرمایه گذاری بیت کوین

افتتاح حساب بانکی در آلمان

در صورت تخلف از این اصل که مطمئناً در قرارداد وام یا رهن آمده است، نسبت به منافع مستوفات (مورد استفاده) یا غیرمستوفات (غیرقابل استفاده) ضامن (متعهد) است.

حتی ممکن است در قرارداد مربوطه، نسبت به این تخلف وجه التزامی (خسارت تعیین شده که در صورت عدم انجام تعهد باید پرداخت شود) پیش بینی شده باشد که در این صورت مشتری می‌تواند علاوه بر فک (آزاد کردن) رهن، درخواست مطالبه خسارت مادی و وجه التزام نماید.
مشاوره با یک وکیل آگاه به این مسائل می‌تواند کمک بسزایی به موکل ارائه نماید.

پ- دعوای الزام به ارائه مستندات تصفیه وام

بعضاً مشاهده شده که وام گیرنده در تاریخ مشخص شده در قرارداد وام، اقساط وام را منظم پرداخت کرده است.
حال پس از پرداخت آخرین قسط به بانک مراجعه می نماید تا مفاصای (صورت حساب) وام را بگیرد.
اما بانک پس از حساب و کتاب، به مشتری اعلام می کند باید مبلغ دیگری بابت تأخیر یا هر دلیل دیگری پرداخت کند تا تضامین سپرده شده را آزاد کند و بانک در مقابل از دادن اسناد مالی نیز خودداری می‌کند.

در این صورت مشتری که معترض به این موضوع است، به ناچار بایست با طرح دعوای الزام به ارائه مستندات پرداختی علیه بانک مربوطه، رسیدگی قضایی را آغاز تا توسط کارشناس رسمی دادگستری اسناد مالی بررسی تا مشخص شود که خواهان بایست مبلغی را جدای از مبلغ پرداختی، پرداخت نماید.

ت- دعوای مطالبه اقساط وام از ضامن

اگر وام گیرنده اقساط وام را پرداخت نکند، بانک مطابق با تضمین گرفته شده، نسبت به مطالبه از ضامن اقدام می‌کند.
اما ممکن است ضامن تنها به عنوان ضمانت چک وام گیرنده را امضاء کرده باشد و یا اصلاً ضامن در موقع امضاء قرارداد از ضمانت انصراف داده باشد.
اما اسناد امضاء شده را پس نگرفته است و بانک علیه ضامن با اسناد امضاء شده طرح دعوای مطالبه اقساط معوقه (پرداخت نشده) را داشته.
در خصوص ضمانت چک که با ظهرنویسی پشت آن انجام می شود، بانک ملزم است مطابق با قانون از تاریخ سررسید چک، به مدت ۱۵ روز دعوای خود را مطرح کند و در غیر اینصورت دعوای بانک علیه ضامن پذیرفتنی نیست.

حدود اقساط مهریه

در دیگر مثال، ضامنی که کوتاهی در پس گرفتن اسناد امضاء شده کرده، می تواند به عدم تودیع (سپردن) ضمانت استناد کند یا اینکه با قرائن و شواهدی که در قرارداد ارائه شده وجود دارد و شاید یک شخص عادی با مطالعه چندین باره آن متوجه نشود بلکه وکیل بانکی متخصص با یکبار قرائت آن، پی نقص قرارداد تنظیم شده برده و بتواند آن را در محکمه ارائه نماید.

جهت دریافت مشاوره از وکیل پرونده های بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

ث- دعوای استرداد (پس گرفتن) اسناد ضمانت

شخصی برای وام اقدام می‌کند و بانک به ایشان اعلام می‌کند که باید یک فقره چک برای تضمین تودیع (سپردن) نماید و پس از پایان اقساط وام، آن را پس می‌دهیم اما پس از پایان اقساط وام اگر بانک چک را پس ندهد، مشتری چه کاری انجام دهد؟
چک در ید (دست) بانک امانت است یعنی اگر بانک برخلاف این وصف اقدامی بر روی چک کند مصداق خیانت در امانت است.
در نتیجه مشتری می‌تواند دعوای استرداد (پس دادن) لاشه چک به طرفیت از بانک اقامه کند تا با وجود مستندات وام، اثبات کند که چک در اختیار بانک می باشد و از بازگرداندن آن سرباز می‌زند.

وکیل ارزی بانکی

در این قسم دعوا برخی از افراد با پنداشت غلط از ماهیت امانی چک که در اختیار بانک است، شکایت خیانت در امانت مطرح می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که زمان زیادی از وقتش تلف شود در نتیجه تا زمانی که بانک اقدامی بر روی چک نکرده است، خیانت در امانتی تحقق نیافته است.

نحوه صحیح طرح دعوی علیه بانک‌های ادغام شده در بانک سپه (بانک مهر اقتصاد بانک حکمت ایرانیان)

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه : 7/99/1284
شماره پرونده : 99-155-1284 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/07

استعلام: وکیل پرونده های بانکی
با توجه به این‌که براساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام می‌شوند و تاکنون بانک‌های مهراقتصاد و حکمت ایرانیان براساس صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در بانک سپه ادغام شده‌اند.

1- الف) چنانچه در خصوص یکی از بانک‌های مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده‌اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی؛ تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟
ب) چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانک‌های مذکور مطرح شده باشد.

تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به این‌که به طرفیت بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟

ج) در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانک‌های ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است حکم چگونه اجرا می‌شود؟

2- در خصوص بانک‌هایی که تاکنون ادغام نشده‌اند اما اصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می‌دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر می‌شود و دفاع می‌کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

پاسخ وکیل پرونده های بانکی:

1- الف- در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانک‌های ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن‌جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا (دادخواست) صادر می‌کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه می‌دهد.

وکیل وام های بانکی

ب- اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغام شونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد.

با توجه به قوانین ومقررات راجع به ادغام شرکت‌های تجاری از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود.

جهت دریافت مشاوره از وکیل پرونده های بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می‌شود.

ج- با توجه به پاسخ‌های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می‌یابد.

2- در خصوص دیگر بانک‌های نظامی که در بانک سپه ادغام نشده‌اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آن‌ها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آن‌ها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.

وکیل پرونده های بانکی:

حالا که با انواع دعاوی بانکی آشنا شدیم می‌خواهیم ویژگی‌های یک وکیل دعاوی بانکی را هم به شما معرفی کنیم.

مزایای خرید پاسپورت ترکیه

در مطالب پیشین اقسامی از دعاوی بانکی را بیان و توضیحی پیرامون آن دادیم و در هر دعوا بر این امر تأکید کردیم که بودن یک وکیل متخصص بانکی می تواند تأثیر شگرفی در بردن یا باختن پرونده بانکی داشته باشد و یافتن چنین وکیلی به تجارب و حوزه تخصصی کاری نامبرده برمی‌گردد.

البته برخی از وکلا فارغ‌التحصیل حقوق بانکی هستند و این قسم وکلا برای استخدام در دعاوی بانکی توسط عموم مردم، پیشنهاد می‌شود.

اما در شهر تهران وکالت در حال تخصصی شدن است و وکلای بانکی که تعداد آنان محدود هستند اطلاعات به روزی نسبت به قوانین بانکی و بخشنامه های مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دارند و صرف مطرح کردن موضوع توسط موکل، وکیل مجرب را در مسیر احقاق حق موکل رهنمود می‌کند.

اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی

اگر بانک از بازگرداندن رهن خودداری کند باید چه دعوایی مطرح نماییم؟

مشتری می‌تواند دعوای استرداد (پس دادن) لاشه چک به طرفیت از بانک را اقامه کند.

اگر دو شرکت با هم ادغام شوند کدام شرکت طرف دعوا قرار می‌گیرد؟

شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می‌شود و باید طرف دعوا قرار بگیرد.

وکیل پرونده های بانکی

_

نشانی دفتر وکالت وکیل پرونده های بانکی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

تلفن‌ های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با موسسه مهر پارسیان خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی وکیل پرونده های بانکی 

9 دیدگاه

 • سلام من مالک یک کارخانه در بردسیر هستم که مربوط به اقلام خوراکی ما سال ۹۷ وام گرفتیم از بانک سپه به مبلغ ۳ میلیارد و متاسفانه به خاطر مشکلات بازپرداخت عقب افتاده بانک الان به خاطر سود مرکب که رو وام اومده گفت باید ۵میلیارد و ۷۰۰ پرداخت کنم و اگر نه ملکم مصادره میشه آیا میشه کاری انجام داد؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله. امکان حذف سود مرکب وجود دارد، ولیکن برای اظهار نظر تخصصی باید مدارک ومستندات شما توسط وکیل متخصص این امر بررسی شود. جهت هماهنگی جلسه مشاوره با آقای دکتر مهری وکیل متخصص امور بانکی شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام پدرم به نام من در چند بانک وام گرفته، و قسطها رو پرداخت کرده ولی چند قسط عقب افتاده داشته، حالا که چند ماهی از فوت پدرم می‌گذرد به دلیل عدم توانایی مالی من در پرداخت اقساط ومضاربه، بانک پرونده رو می‌خواد بفرسته دادگاه، درضمن پدرم منزلی داشتند که سند به عنوان ضامن برای وام بوده، که بعد فوت پدرم بانک سه دانگ منزل رو گرفته، می تونم منزل پدریم رو برای فروش قرار بدم لطفا راهنمایی بفرمایید باید چه کاری انجام بدم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   اینکه کسی به نام دیگری وام بگیرد از نظر مقررات بانکی امکان ندارد چون باید احراز هویت شود و اگر به جای شما امضا زده و وام گرفته شده است، میتوانید تحت عنوان جعل علیه بانک و مرحوم پدرتان در دادسرا شکایت کنید، و اگر ثابت بشود که شما اطلاعی نداشتید، هیچ مسئولیتی متوجه شما نیست. ولی اگر شما مطلع بودید و امضا کردید و وجه وام را پدرتان دریافت کردند، باید دادخواست اعسار پس از محکومیت بدهید. و معرفی مال و اموال پدر منوط به رضایت دیگر وراث میباشد. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور بانکی با شاره 02188663926 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام روز بخیر اگر بانک جدا از اقساط پرداخت شده وام  ما رو ملزم به پرداخت مبلغ دیگه ای بابت تاخیر کرده چه کاری میتونم انجام بدم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مشتری که معترض است بایستی طرح دعوای الزام به ارائه مستندات پرداختی علیه بانک مربوطه را اقامه نماید. شما میتوانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، روی دیوار بانک یه بنر زدن و نوشتن که اگر تا تاریخ 30 مهر اقساط معوقه بانک ها رو پرداخت کنیم مشمول بخشودگی جرایم می‌شویم، خواستم ببینم من می‌تونم با خیال راحت از طریق همراه بانکم اون أقساط رو پرداختم کنم تا بخشودگی بهم تعلق بگیره؟ ممنون میشم من را راهنمایی کنید.

  • سلام وقت شما بخیر
   شما برای اینکه از صحت این آگهی مطمئن شوید ابتدا بخشنامه بخشودگی را مطالعه و استعلام نمایید، سپس زیر نظر رئیس شعبه و با حفظ احتیاط نسبت به پرداخت به نحوه مشروط اقدام نمایید. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور بانکی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *