با معرفی وکیل پرونده های بانکی همراهتان هستیم.

امروزه معمولا تمامی افراد جامعه به طرق مختلفی با بانک سر و کار دارند. در پیچ خم قوانین بانکی ممکن هست بعضی ها دچار مشکل بشوند. ما به همراه دکتر محمد رضا مهری وکیل دعاوی بانکی با شما عزیزان همراه هستیم تا راه رهایی از این دعاوی را به شما نشان بدهیم.

برای طرح دعوی حقوقی ابطال قرارداد بانکی علیه بانک های منحل شده چه باید کرد؟
بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران چگونه قابل شناسایی است؟
آیا شرط سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار قابل ابطال است؟
مطالبه خسارت از بانکها برای تعطیلی واحدهای تولیدی چگونه است؟

انواع دعاوی و پرونده های بانکی

الف- دعوای ناشی از اشتباهات در محاسبه خسارت دیرکرد اقساط وام

بانک ها در قبال اعطای وام با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کارمزدی درصدی تعیین می کنند که بر مبلغ کل وام افزوده می شود، اما ممکن است وام گیرنده اقساط وام را در موعد های مشخص شده پرداخت نکند در این صورت بانک به موجب قرارداد وام منعقده، می تواند خسارت دیرکرد پرداخت وام را مطالبه کند. این خسارت دقیقاً مطابق با قرارداد وام می باشد.

افتتاح حساب بانکی در عمان

اما بعضاً مشاهده شده که بانک فراتر از درصد تعیین شده خسارت تأخیر بر اقساط معوقه افزوده است و اینجاست که مشکلی حقوقی – بانکی میان مشتری و بانک مطرح می شود و مشتری مطابق با قرارداد خود را ملزم به پرداخت درصد تعیین شده می داند ولی بانک مصرانه تأکید بر درصد تعیینی خود می کند که در اینصورت مشتری می تواند با طرح دعوای مطالبه مازاد اخذ شده خسارت تأخیر تأدیه علیه بانک مستند به قرارداد منعقده، بانک را محکوم کند اما نه به این سادگی چون خوانش قرارداد و فهم و استنباط و آشنایی با قوانین و مصوبات مربوطه تأثیر بسزایی در پیروزی نسبت به چنین دعاوی بانکی نقش عمده را اجرا می کند.
وکیل پرونده های بانکی

 وکیل شکایت از بروکر کارگزار

ب- دعوای فک مال مرهونه

وکیل بانکی چه وظایفی دارد؟

ممکن است بانک در ازای پرداخت وام به مشتریان وثیقه ملکی از ایشان دریافت کند و در پایان اقساط وام و تصفیه حساب با بانک، نسبت به آزاد کردن مال مرهونه از رهن بانک اقدامی نکند و مال مشتری را بلاتکلیف باقی گذارد.

اما شاید در این مسیر آگاهی از اطلاعات حقوقی بتواند شما را نسبت به مطالبه خسارت از بانک کمک کند. یعنی از تاریخ تصفیه، بانک ملزم به استرداد مال مرهونه به راهن می باشد.

افتتاح حساب بانکی در آلمان

در صورت تخلف از این اصل که مطمئناً در قرارداد وام یا رهن آمده است، نسبت به منافع مستوفات یا غیر مستوفات ضامن است (یعنی منافع ای که بانک از آن ها استفاده کرده است یا نکرده) و حتی ممکن است در قرارداد مربوطه، نسبت به این تخلف وجه التزامی (خسارت تعیینی) پیش بینی شده باشد که در این صورت مشتری می تواند علاوه بر فک رهن، درخواست مطالبه خسارت مادی و وجه التزام نماید.

مشاوره با یک وکیل آگاه به این مسائل می تواند کمک بسزایی به موکل ارائه نماید.

پ- دعوای الزام به ارائه مستندات تصفیه وام

بعضاً مشاهده شده که وام گیرنده در تاریخ مشخص شده در قرارداد وام، اقساط وام را منظم پرداخت کرده است. حال پس از پرداخت آخرین قسط به بانک مراجعه می نماید تا مفاصای وام را بگیرد. اما بانک پس از حساب و کتاب، به مشتری اعلام می کند باید مبلغ دیگری بابت تأخیر یا هر دلیل دیگری پرداخت کند. تا تضامین سپرده شده را آزاد کند و بانک در مقابل از دادن اسناد مالی نیز خودداری می کند.

مصالحه در دعاوی

در این صورت مشتری که معترض به این موضوع است، به ناچار بایست با طرح دعوای الزام به ارائه مستندات پرداختی علیه بانک مربوطه، رسیدگی قضایی را آغاز تا توسط کارشناس رسمی دادگستری اسناد مالی بررسی تا مشخص شود که خواهان بایست مبلغی را جدای از مبلغ پرداختی، پرداخت نماید.
وکیل پرونده های بانکی

ت- دعوای مطالبه اقساط وام از ضامن

اگر وام گیرنده اقساط وام را پرداخت نکند، بانک مطابق با تضمین گرفته شده، نسبت به مطالبه از ضامن اقدام می کند. اما ممکن است ضامن تنها بعنوان ضمانت چک وام گیرنده را امضاء کرده باشد و یا اصلاً ضامن در موقع امضاء قرارداد از ضمانت انصراف داده باشد.

اما اسناد امضاء شده را پس نگرفته است و بانک علیه ضامن با اسناد امضاء شده طرح دعوای مطالبه اقساط معوقه را داشته؛ در خصوص ضمانت چک که با ظهرنویسی پشت آن انجام می شود، بانک ملزم است مطابق با قانون از تاریخ سررسید چک، به مدت ۱۵ روز دعوای خود را مطرح کند و در غیر اینصورت دعوای بانک علیه ضامن پذیرفتنی نیست

حدود اقساط مهریه

در دیگر مثال، ضامنی که کوتاهی در پس گرفتن اسناد امضاء شده کرده، می تواند به عدم تودیع ضمانت استناد کند یا اینکه با قرائن و شواهدی که در قرارداد ارائه شده وجود دارد و شاید یک شخص عادی با مطالعه چندین باره آن متوجه نشود بلکه وکیل بانکی متخصص با یکبار قرائت آن، پی به نقص قرارداد تنظیم شده برده و بتواند آن را در محکمه ارائه نماید.

ث- دعوای استرداد اسناد ضمانت

شخصی برای وام اقدام می کند و بانک به ایشان اعلام می کند که باید یک فقره چک برای تضمین تودیع کنی، و پس از پایان اقساط وام، آن را پس می دهیم اما پس از پایان اقساط وام اگر بانک چک را پس ندهد، مشتری چه کاری انجام دهد؟

وکیل قراردادهای بانکی تهران

چک در ید بانک امانت است یعنی اگر بانک بر خلاف این وصف اقدامی بر روی چک کند مصداق خیانت در امانت است در نتیجه مشتری می تواند دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت از بانک اقامه کند تا با وجود مستندات وام، اثبات کند که چک در اختیار بانک می باشد و از بازگرداندن آن سرباز می زند.

در این قسم دعوا برخی از افراد با پنداشت غلط از ماهیت امانی چک که در اختیار بانک است، شکایت خیانت در امانت مطرح می کنند و همین امر باعث می شود که زمان زیادی از وقتش تلف شود در نتیجه تا زمانی که بانک اقدامی بر روی چک نکرده است، خیانت در امانتی تحقق نیافته است.

❇️ نحوه صحیح طرح دعوی علیه بانک‌های ادغام شده در بانک سپه (بانک مهر اقتصاد بانک حکمت ایرانیان)

📘نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔹شماره نظریه : 7/99/1284
🔹شماره پرونده : 99-155-1284 ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/10/07

📙استعلام : وکیل پرونده های بانکی
با عنایت به این‌که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی،بانک‌ها ومؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام می‌شوند و تاکنون بانک‌های مهر_اقتصاد و حکمت_ایرانیان بر اساس صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در بانک سپه ادغام شده‌اند.
💢1- الف) چنانچه در خصوص یکی از بانک‌های مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده‌اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی؛ تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟
ب) چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانک‌های مذکور مطرح شده باشد.

و تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به این‌که به طرفیت بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟

ج) در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانک‌های ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است حکم چگونه اجرا می‌شود؟

💢 2- در خصوص بانک‌هایی که تاکنون ادغام نشده‌اند اما اصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می‌دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر می‌شود و دفاع می‌کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟

وکیل شکایت از بانک شمال تهران

📗پاسخ :

💠1- الف- در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانکهای ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن‌جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می‌کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه می‌دهد.

وکیل وام های بانکی

ب- اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغام شونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، با توجه به قوانین ومقررات راجع به ادغام شرکتهای تجاری از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود.

در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغام شونده می‌شود.

ج- با توجه به پاسخ‌های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می‌یابد.

💠2- در خصوص دیگر بانک‌های نظامی که در بانک سپه ادغام نشده‌اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آن‌ها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آن‌ها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.

وکیل پرونده های بانکی

حالا که با انواع دعاوی بانکی اشنا شدیم میخواهیم ویژگی های یک وکیل دعاوی بانکی را هم به شما معرفی کنیم.

مزایای خرید پاسپورت ترکیه

در مطالب پیشین اقسامی از دعاوی بانکی را بیان و توضیحی پیرامون آن دادیم و در هر دعوا بر این امر تأکید کردیم که بودن یک وکیل متخصص بانکی می تواند تأثیر شگرفی در بردن یا باختن پرونده بانکی داشته باشد و یافتن چنین وکیلی به تجارب و حوزه تخصصی کاری نامبرده بر می گردد.

مشاوره حقوقی با وکیل بانکی

البته برخی از وکلا فارغ التحصیل حقوق بانکی هستند و این قسم وکلا  برای استخدام در دعاوی بانکی توسط عموم مردم، پیشنهاد می شود اما در شهر تهران وکالت در حال تخصصی شدن است و وکلای بانکی که تعداد آنان محدود هستند اطلاعات به روزی نسبت به قوانین بانکی و بخشنامه های مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دارند و صرف مطرح کردن موضوع توسط موکل، وکیل مجرب را در مسیر احقاق حق موکل رهنمود می کند.

وکیل پرونده های بانکی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *