نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری

نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری

نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری


5/5 - (26 امتیاز)

با نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری همراهتان هستیم.

در صورتی که خوانده در پرونده حقوقی و متهم در پرونده کیفری و در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نیابد، وکیل معرفی ننماید و لایحه نیز ارسال نکند، رای محکومیت دادگاه غیابی خواهد بود.

با توجه به عدم حضور محکوم در دادگاه، قانونگذار مرحله دیگری بین تجدیدنظر خواهی و رای بدوی (نخستین) برای وی پیش بینی نموده است.
این مرحله به واخواهی (اعتراض به رای غیابی) از رای غیابی شهرت دارد.
اما برای تنظیم لایحه تخصصی واخواهی نیاز است تا وکیل ابتدا پرونده را به صورت کامل مطالعه کند.

سپس موارد با موکل مطرح و توضیحات وی اخذ شود. حال می توان لایحه ای متناسب با محتویات پرونده در دفاع از موکل ارائه کرد.

دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و دارای سابقه قضایی در شعب دادگاههای کیفری به بررسی نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری در مرحله واخواهی پرداخته است.

سوالات مهم در نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری

  • آیا نیاز به وکیل تخصصی واخواهی کیفری در تهران دارید؟
  • برای ثبت واخواهی در پرونده کلاهبرداری، الزامی به حضور متهم است؟
  • در صورت انتخاب وکیل برای واخواهی و تجدید نظرخواهی حضور موکل الزامی است؟
  • نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری چگونه قابل دسترسی است؟
  • بهترین وکیل پرونده کلاهبرداری در تهران کیست؟

دادسرای امور بین الملل تهران به جرائم ایرانیان در خارج از کشور رسیدگی می کند.
قرارهای این دادسرا برای رسیدگی در مرحله دادگاه به دادگاه کیفری دو تهران ارجاع می شود.
مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، وظیفه رسیدگی به پرونده های این دادسرا را به عهده دارد.
اما اعتراض به قرار تامین خواسته و یا بازداشت از این دادسرا به مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران ارجاع می شود.

در ادامه نمونه پرونده کلاهبرداری و لایحه دفاعیه در مرحله واخواهی مورد بررسی قرار می گیرد.
نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری

ریاست محترم شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت

موضوع: واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9709970230900046
از طریق شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه 20 تهران

با سلام و احترام
در پرونده شماره 890998—–00866 حسب شکایت شرکت … و خانم ….، آقای م فرزند … با حکم غیابی شعبه تحت تصدی حضرتعالی، بابت جعل امضا به دو سال حبس تعزیری و بابت کلاهبرداری به تحمل 7 سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال در حق شاکی محکوم شده است.

مطالبه سهم الشرکه

در تاریخ 1399/09/05 موکل، از صدور چنین حکمی اطلاع حاصل نمود که حال پس از مطالعه پرونده، در فرجه (مدت) مقرر قانونی، مراتب واخواهی (اعتراض به رأی غیابی) از حکم صادر شده را به وکالت از مشارالیه (ایشان) به حضور اعلام می دارم.

بهترین وکلای اعاده دادرسی

شرح مختصری از پرونده
در تاریخ ۲۱ مهر ۸۹ آقای … وکیل پایه یک دادگستری، به وکالت از شکات دو شکایت علیه موکل در دادسرای ناحیه ۱۲ تهران مطرح نمودند.

شکایت نخست با عنوان جعل و تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع به این شرح که متهم، کارمند شرکت … در دبی بوده و چون متصدی امور مالی و اداری شرکت بوده با استفاده از مهر شرکت و با جعل امضای مدیران دستور پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و چهل و سه هزار درهم از حساب شرکت به حساب شرکت دیگری به نام … که متعلق به خودش بوده را صادر نموده است.

این درخواست به بانک ارسال شده و بانک نیز عملیات را انجام داد. سپس آقای … متواری (فراری) می‌شود.
لازم به ذکر است در تاریخ ۱۳ بهمن ۸۸ این اتفاق حادث شده و خانم … در همان تاریخ از دبی عازم تهران شد و در شرکت حضور نداشت.

طرح شکایت دوم مبنی بر خیانت در امانت

شکایت دوم نیز بدین شرح است که خانم … مبلغ ۲۵۰ هزار درهم به رسم امانت به متهم تحویل داده لیکن متهم وجوهات را به نفع خود تحصیل (به دست آورده) کرده است. (عنوان شکایت دوم خیانت در امانت)
در صفحه ۶ پرونده، رونوشت ایمیلی که ظاهراً متهم ارسال داشته ضمیمه گردیده است که به آقای … احدی از شهود و همکار متهم در شرکت، که در آن متهم اعلام نموده که مبالغ را ایشان گرفته و فعلاً قصد استرداد (پس دادن) ندارد.
متهم قصد خود را مبنی بر تجارت با پول و استرداد (پس دادن) در آینده را طی  این ایمیل اعلام نموده است.
کپی برگه ای که متضمن دستور پرداخت است در صفحه ۱۰ پرونده موجود است. نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری

شهادت کارمندان به نفع صاحبکار قابل پذیرش است؟

جالب اینکه استشهادیه‌ای که به امضای آقای… مدیر بازرگانی شرکت شاکی، آقای … حسابدار و  خانم … معاون پشتیبانی شرکت رسیده، نیز توسط وکیل شکات ضم پرونده شده است.

سرمایه گذاری در امارات

آقایان … و … دو تن از کارمندان شرکت شاکی!!!!! در تاریخ ۱۶ آبان ۸۹ در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ آذر و آقای … به عنوان کارمند شرکت شاکی و همچنین همکار متهم در شرکت  به نحوی مبسوط و مفصل موضوع برداشت از حساب شرکت و اقرار متعدد آقای … به ‌برداشت مزبور را بیان نموده و اظهار می‌دارد آقای … با توجه به ماهیت کار خودشان به مهر شرکت دسترسی داشتند و مهر مندرج شده در برگه ارائه شده به بانک اصالت دارد ولی امضای خانم … به نظر می‌رسد جعل شده باشد (صفحه ۱۶ و ۱۷ پرونده )

بهترین وکیل منطقه 12

در تاریخ ۱۴ آذر ۸۹ دستور ممنوع الخروجی متهم تنظیم و ارسال گردید، برگ ۲۰ پرونده.
سپس مکاتباتی با اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه جهت دسترسی به اصل برگه‌ای که ادعای جعلیت آن شده انجام گردید که تا پایان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده و در پرونده آثاری از پیگیری این امر وجود ندارد.
حسب برگ ۳۶ پرونده شرکت… متعلق به … است و شماره اجازه نامه شرکت 50–139 است.
در تاریخ ۳۰ آبان ۹۴ بازپرس محترم جهت رسیدگی تخصصی به موضوع، پرونده را به دادسرای امور بین الملل ارسال نمود.
با اخذ نظر مثبت سرپرست دادسرا، پرونده در دادسرای ناحیه ۳۰ ویژه رسیدگی به پرونده های بین الملل به شعبه اول بازپرسی این دادسرا ارجاع گردید.

ارجاع پرونده به دادسرای امور بین الملل تهران

با دریافت پاسخ استعلامات مربوط به ورود و خروج شاکی، خانم …معلوم شد که خانم… در تاریخ ۱۳ بهمن ۸۹ ساعت 21/26 دقیقه از امارات وارد کشور شده و در تاریخ ۱۸ بهمن ۸۹ به مقصد امارات در ساعت 21/05 خارج شده است.

متهم نیز در زمان ادعای وقوع بزه (جرم) در امارات بوده است. آقای …در تاریخ ۸ آذر ۸۸ کشور را به مقصد امارات ترک کرد و در تاریخ ۲۰ بهمن ۸۸ از مرز زمینی ترکیه وارد ایران شد و ظاهراً کماکان طبق اظهارات خانم… در پرونده که نامزد قبلی ایشان می باشد در کشور حضور دارد.

در تاریخ 18 فروردین ۹۵ مراتب لزوم تحقیق درباره فعالیت شرکت شاکی … و همچنین برداشت‌ها و واریزها از پلیس اینترپل تقاضا گردید که هیچ پاسخی در پرونده به چشم نمی‌خورد.

در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۵ برگ جلب سیار متهم نیز صادر شد. در تاریخ ۵ تیر ۹۶ طی شرحی دستور تمدید ممنوع الخروجی متهم و همچنین لزوم حضور وکیل شاکی صادر گردید.

آیا می توان متهم را بیش از شش ماه ممنوع الخروج نمود؟

وکیل شاکی در تاریخ ۸ مرداد ۹۶ در شعبه حاضر و اعلام داشت در خصوص شکایت از بانک اعلامی از طرف شاکی در صفحه ۱۳ اطلاعی ندارد و در خصوص نتیجه شکایت از آقای …نزد مراجع قضایی دبی نیز اعلام بی اطلاعی نمودند.

در خصوص موضوع خیانت در امانت نسبت به مبلغ ۲۵۰ هزار درهم امارات و دلیل آن نیز اظهار می‌دارد که مراتب در لایحه صفحه ۱۶۳ اعلام شده است که البته لایحه مزبور تکرار ادعای شاکی است و دلیلی بر سپردن و تحصیل (به دست آوردن) مال مزبور به نفع خود از طرف متهم در این باره ملاحظه نشد.

وکیل تضمینی ملکی

پرینت حساب بانکی در خصوص برداشت از حساب شاکی قرار شد ظرف یک هفته به شعبه تقدیم شود که در تاریخ 96/05/11 مراتب ارائه شد.
در تاریخ  96/05/31 قرار کارشناسی جهت احراز جعلیت (جعلی بودن) امضا صاحب حساب صادر گردید.
برابر نظریه ارائه شده جعلیت امضا اثبات می گردد!!!!!!!!

دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی

در تاریخ ۳ مهر ۹۶ آقای … به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق نشر آگهی احضار شد و در تاریخ 96/10/24 قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست درباره کلاهبرداری و جعل صادر و درباره خیانت در امانت قرار منع تعقیب صادر شده است.

در تاریخ 1397/02/02 شعبه 1–7 وی را به تحمل 7 سال حبس تعزیری بابت کلاهبرداری و رد مال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 958/624/2 تومان و بابت جعل به دو سال حبس به صورت غیابی محکوم نمود.

دلایل اعتراض و واخواهی
نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری

عدم تحقیق توسط دادسرا در موارد زیر:

اول: حسب اعلام وکیل شکایت، آقای … طی ایمیل ارسالی به آقای … به دریافت وجه اعتراف نموده و بارها نیز در تماس تلفنی اذعان داشت که وجوه توسط وی برده شده و در خارج از ایران با پول برده شده رستورانی دائر نموده است.
در این بخش لازم بود تا بازپرس محترم از پلیس فتا در خصوص مالکیت آی دی ایمیل ها و اصالت آن استعلام به عمل می آورد تا کذب بودن ادعای شاکیان محرز شود.

دوم: تحقیق از شاکی به عنوان شاهد
در استشهادیه پیوست پرونده توسط وکیل محترم شکات، دو تن از کارمندان حقوق بگیر شرکت شاکی، که در رابطه استخدامی با شرکت هستند، به بردن پول توسط آقای … شهادت داده اند.

خانم…، یکی از شکات نیز به عنوان شاهد ذیل استشهادیه را امضا نمودند.
عالیجناب نیک (خوب) استحضار دارید که استماع (شنیدن) شهادت شهودی که نفع دنیوی و رابطه استخدامی و همچنین غرض ورزی آنها مسلم است در محکمه جایی ندارد.

سوم: عدم پیگیری دستورات مورخ 1395/01/18 بازپرس قبلی به اینترپل
در تاریخ 18 فروردین 95 در صفحات 106 الی 104 مضبوط (موجود) در پرونده، بازپرس محترم وقت به پلیس اینترپل دستور فرمودند:

یک: با ارجاع موضوع به پلیس اینترپل امارات استعلام شود آیا … و … در آن کشور ثبت شده اند؟
موضوع فعالیت، فعال یا غیر فعال بودن، تاریخ فعالیت و توقف احتمالی فعالیت، اعلام نشانی هر دو شرکت اقدام شود.

دو: از بانک نشنال دبی شعبه فرودگاه استعلام شود آیا انتقال 1/743/000 درهم امارات از حساب شرکت شاکی به حساب…. مورد تایید است یا خیر؟
آیا اصالت نامه مورد تایید است؟ در صورت تایید مشخصات کامل هویتی و آدرسها، تلفنهای صاحبان حساب که مبالغ آن و …..

سه: آقای، خانم ….،، محمد و… شناسایی شوند.
هیچ کدام از دستورات بازپرس محترم انجام نشده و شکات و وکیل آنها نیز هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص به مرجع قضایی ارائه ننمودند.

چهارم: عدم وجود رابطه استخدامی موکل با شرکت شاکی
متاسفانه مقامات محترم دادسرا به این نکته اساسی توجه ننمودند که هیچ رابطه استخدامی بین موکل آقای …و شکات و همچنین خانم …به عنوان سمت متصدی امور مالی و اداری وجود نداشته و این ادعا از اساس کذب (دروغ) است.

توقیف اموال در چک برگشتی

آیا امکان اثبات رابطه استخدامی در یک شرکت معتبر بین المللی با شهادت سه تن از مدیران حقوق بگیر شرکت وجود دارد؟

اگر اینگونه باشد حتی می توان ادعا نمود که مدیر محترم حسابداری و مدیر دیگری که شهادت داده اند، به فرض محال بردن پول توسط موکل، با وی همدست بوده اند و به دلیل فرار مالیاتی و پولشویی در شرکت شاکی اقدام به این امر نموده اند.

پنجم: عدم ارائه اطلاعات توسط وکیل شکات از نتیجه پرونده در امارات
در تاریخ 1396/05/08  وکیل شکات در برابر سوال بازپرس وقت شعبه مبنی بر اعلام نتیجه پرونده در دبی اظهار بی اطلاعی نمودند!!! و حتی موضوع شکایت بانک دبی نیز توسط ایشان به بازپرس اعلام نشد. نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری

این موضوع دلیل بر این میباشد که شکات تمامی خسارات ادعا شده را با استفاده از عدم حضور موکل اینجانب از آن بانک دریافت نموده اند و با ارائه نکردن نتیجه پرونده در دبی سعی بر مقصر جلوه دادن و دریافت دوباره خسارات ادعا شده ازموکل اینجانب را داشته اند و خواهان دریافت نتیجه مطلوب از دو پرونده موازی در دبی و ایران با مستندات یکسان (شهود در اختیار و اسناد رونوشت و غیر اصل  و عدم حضور موکل اینجانب) میباشند.

خرید خانه در امارات

بازپرس محترم بدون منتظر ماندن در وصول نیابت ها و استعلام های ارسالی و فقط جهت مختومه نمودن پرونده به نفع شاکیان، اقدام به صدور قرار نهایی نمودند.

حال آنکه وکیل شاکیان نیک اطلاع داشتند که پرونده در دبی به نتیجه مطلوب شاکیان رسیده و با طرح این ادعاهای واهی (بیهوده) و بی اساس علاوه بر اینکه به فرار مالیاتی بزرگی دست زدند، تمامی مبلغ بیمه را از شرکت بیمه گر در امارات متحده عربی دریافت نمودند.

شاکیان بارها و بارها اذعان داشته اند که خسارات ادعایی را دریافت نموده اند. حال آنکه بابت صحت اظهارات ادعا شده هیچ مدرکی دلیل بر دریافت خسارات در اختیار اینجانب نمی‌باشد.
عدم بیان این امر به واسطه سودجویی و تحت فشار گذاردن موکل جهت عدم حضور در دادسرا ارزیابی می شود.

دلیل عدم حضور موکل در دادسرا و دادگاه

عالیجناب همانگونه که سیر پرونده نشان می دهد، شکات در ابتدای امر با توجه به جعلی بودن مستندات و عدم وجود اصل نامه ادعایی به بانک و با زیرکی بسیار، صرفا شکایتی مطرح نمودند تا علاوه بر فرار مالیاتی و پولشویی، از شرکت بیمه اماراتی خسارت خود را نیز دریافت نمایند.

متاسفانه با تغییر دادسرا و تغییرات پیاپی بازپرس در شعبه اول بین الملل، رشته کار از دست خارج شد و در نهایت موکل با اتهام سنگین کلاهبرداری چند میلیاردی مواجه شد.
طبیعی است موکل که با این توطئه از کار بیکار شده و هیچ منبعی نیز برای تامین وثیقه (ضمانت) احتمالی نداشت با تهدید بزرگ معرفی به زندان به لحاظ عجز از تودیع (امانت) وثیقه (ضمانت) روبرو بود.
علاوه بر اینکه با توجه به ایجاد مانع توسط خود شکات در عدم همکاری بانکی اماراتی و عدم وصول نتیجه تحقیقات و همجنین اعلام نکردن نتیجه پرونده در دبی، روز به روز عرصه بر موکل تنگ تر شد.
مدیران شرکت اینبار اقدام با فریب دیگری به موکل وعده دادند در صورت عدم حضور در دادسرا و عدم بیان حقایق، پس از دریافت خسارت از بیمه در امارات، در این پرونده اعلام گذشت نموده و موکل را به کار باز خواهند گرداند.

مشاوره حقوقی با وکیل بانکی

ریاست محترم دادگاه رسیدگی کننده

با توجه به موارد نقص در تحقیقات که به صورت مشروح و مفصل به عرض رسید و همچنین عدم امکان حضور موکل به واسطه نداشتن وثیقه (تضمین) کافی در دفاع از اتهام، خواهشمندم مراتب مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گیرد.

همانگونه که شاکیان در زمان رسیدگی به پرونده در دادسرا از طریق سفارت ایران در امارات اقدام به اخذ تاییدیه نموده اند، حال نیز مکلف به ارائه نتیجه پرونده در کشور امارات شوند تا مشخص شود که با وعده های فریبنده موکل را اغفال نمودند تا از شرکت بیمه در دبی مبلغ مورد ادعا را دریافت کنند.

رسیدگی به پرونده و صدور رای برائت (بی‌گناهی) متهم پس از اثبات صدق عرایض مورد استدعاست.
منوط به نظر و امر عالیست.
نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری
برای مشاوره با بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران.
تنظیم لایحه دفاعیه واخواهی در پرونده کلاهبرداری.
انتخاب وکیل کیفری تخصصی دادگاه تجدید نظر در تهران.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل نمونه لایحه دفاع پرونده کلاهبرداری در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *