کودک آزاری توسط مادر

کودک آزاری توسط مادر

کودک آزاری توسط مادر


Rate this post

با بررسی موضوع کودک آزاری توسط مادر همراهتان هستیم.

کودکان در جامعه از اهمیت به سزای برخوردار هستند که سرمایه و آینده جامعه محسوب می‌شوند در نتیجه تربیت و حقوق آنها حائز اهمیت است در این مورد خانواده نقش به سزایی در تربیت کودکان دارند

بنابراین دوران کودکی از مهمترین دوران محسوب می‌شود که در واقع آسیب های روحی و جسمی در این دوران تاثیر به سزایی در زندگی کودک در آینده دارد به همین جهت در دنیا قوانین بسیاری در جهت حمایت از حقوق کودکان وجود دارد بر همین اساس در ایران قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 تصویب شده است.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع کودک آزاری توسط مادر پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع کودک آزاری توسط مادر

 1. کودک آزاری چیست؟
 2. کودک آزاری توسط مادر چیست؟
 3. کودک آزاری چه انواعی دارد؟
 4. چه عواملی موجب کودک آزاری جنسی می‌شود؟
 5. چگونه می‌توان با وکیل متخصص در زمینه کودک آزاری توسط مادر مشاوره دریافت نمود؟

کودک آزاری چیست؟

در خصوص کودک آزاری سازمان بهداشت جهانی بیان کرده است:

آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان کودک به دست والدین یا افراد دیگر که نسبت به او مسئول می‌باشند. به طور کلی هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد

که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیب های روحی، آزارهای جنسی و یا استثمار کودک می شود، کودک آزاری محسوب می شود. اگرچه کودک آزاری می‌تواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق افتد اما اکثر مطالعات نشان دهنده این است که حدود۷۰ درصد کودک آزاری‌ها در محیط خانواده است.

بنابراین فعل یا ترک فعل از سوی پدر، مادر یا بزرگسالان یا مراقبین که موجب به خطر افتادن سلامت جسمی و روحی و عاطفی کودک شود را کودک آزاری می نامند.

نحوه اعتراض به اراضی ملی

کودک آزاری توسط مادر چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۸ درصد کسانی که کودک را آزار می‌دهند، اعضای خانواده و بستگان او می‌باشند.

براساس بیان رئیس اورژانس اجتماعی کشور، حدود ۹۸ درصد کسانی که کودک را آزار می‌دهند، از اعضای خانواده و بستگان و 2 درصد آنان غریبه می‌باشند و اینکه از کل خشونت خانگی که در کشوراست بیش از ۳۵ درصد موارد مربوط به کودک آزاری می‌باشد که رتبه اول را دارد.

مقام مسئول در بهزیستی بیان کرده تنها در 6 ماهه نخست سال 96، 16 هزار مورد کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی کشور گزارش شده است.

مطابق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی:

«ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.»

مطابق ماده 1179  قانون مدنی، تنبیه کودکان توسط پدر و مادر مجاز شمرده شده است و در این ماده بیان شده است که نباید از حدود تادیب عدول بکنند اما حد تنبیه در قانون بیان نشده است براساس این ماده قانون ما تنبیه به نوعی مجاز است در حالی که در کشورهای توسعه یافته این موضوع وجود ندارد و موضوعی عادی شمرده نمی‌شود.

مطابق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن بلوغ در دختران و پسران را به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است

به ذکر موردی از گزارش همسایگان در خصوص کودک آزاری توسط مادر می‌پردازیم:

همسایه ما خانواده‌ای هستند که دو فرزند دارند، مادرشان هرروز به طور وحشتناکی آن‌ها را کتک می‌زند. ما از شنیدن صدای جیغ و داد بچه‌ها ناراحتیم. همسرم می‌گوید چون مادرشان است حتی اگر به نیروی انتظامی تلفن کنیم اقدامی نمی‌کنند. آیا در قوانین ایران برای جلوگیری از کودک‌آزاری توسط مادر راهکاری وجود دارد؟

همانطور که در بالا‌‌‌ مطابق ﻣﺎده ۱۱۷۹ قانون مدنی بیان شد:

پدر و مادر ﺣﻖ ﺗﻨﺒﯿﻪ کودک و مطابق بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی: اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد، جرم محسوب نمی‌شود. و مطابق همین ﻣﺎده ۱۱۷۹ قانون مدنی، والدین براساس اﯾﻦ ﺣﻖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﺗﺄدﯾﺐ، ﺗﻨﺒﯿﻪ کنند.

دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی

در این صورت ﺣﺪود ﺣﻖ ﺗﻨﺒﯿﻪ واﻟﺪﯾﻦ باید به گونه‌ای باشد که تنبیه ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗأدﯾﺐ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﺷﺪ و دیگر اینکه تنبیه در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ. بنابراین ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ شدید نباشد و ﺑﺎ ﺳﻦ وﺣﺎل کودک مطابقت داشته باشد و منجر به آﺳﯿﺐ و صدمه ﺟﺴﻤﯽ کودک نشود.در غیر این‌ صورت حتی اگر تنبیه بدنی با قصد ادب کردن باشد ﮐﻮدک‌آزاری توسط مادر محسوب می‌شود.

براساس توضیحات مطرح شده، در صورتی که این مادر هرروز کودکان خود را کتک می‌زند موضوعی است که از مصداق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی خارج است و از مصادیق کودک‌آزاری توسط مادر می‌باشد

مطابق ﻣﺎده ۱۱۷۳ قانون مدنی:

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

و براساس این ماده ﺗﮑﺮار ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم ﻣﻮاﻇﺒﺖ و آزار کودک محسوب می‌شود.

همچنین مطابق بند ب و ج ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 99:

ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌ های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری‏ های جسمی واگیر صعب ‏العلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛

ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛

در صورتی ‌که طفل یا نوجوان را در معرض بزه ‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار ‌دهد، وضعیت مخاطره‌ آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می ‌شود.

و براساس ماده 33 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان:

هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز موضوع ماده ( ۳) این قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی با واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را درصورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند.

شکایت از آلودگی صوتی

در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند وگزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

بنابراین مطابق ماده ۳۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان:

هرگاه حمایت و رعایت مصلحت طفل یا نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی با بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می کند.

تبصره ۱- مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه موضوع این ماده توسط دادستان نمی باشد. تبصره ۲ – هرگاه دادگاه، راسا یا به درخواست دادستان انجام هر یک از اقدامات موضوع این ماده را فوری  تشخیص دهد، پیش از ورود به ماهیت دعوی و بدون أخذ تأمین، دستور موقت صادر می‌کند. این دستور فوری  اجراء می‌شود.

براین اساس شما می‌توانید به عنوان مطلع کودک‌آزاری توسط مادر، از طریق اورژانس هاس اجتماعی همسایه خود را گزارش کنید تا موضوع مطابق روند ذکر شده در مواد قانونی فوق پیگیری شود و در صورت اثبات با مادری که کودک خود را آزار می‌دهد برخورد شود و به مجازات برسد.

کودک آزاری چه انواعی دارد؟

_ جسمی

_ جنسی

_ غفلت

_  عاطفی

جسمی:

آزارهای جسمی رفتارهایی هستند که منجر به مصدومیت‌های فیزیکی غیرتصادفی خواهد شد. این موارد شامل صدمه غیرتصادفی، تنبیه فیزیکی شدید «که می‌تواند منجر به صدمه فیزیکی شود یا نه » تهدید‌ به صدمه فیزیکی، رفتارهای خطرناک به سمت کودک یا در اطراف کودک (پرت کردن شی‌، استفاده از سلاح) است.

مجازات جرم کودک آزاری

جنسی:

کودک آزاری جنسی در واقع استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان، اجبار کودک به انجام فعالیت جنسی، تهیه‌ی مطالب پورنوگرافی از کودکان، انجام فعالیت جنسی در حضور کودکان، نشان دادن تصاویر پورن به کودکان، لذت‌جویی از کودکان همراه با دخول، لمس آلت تناسلی بدون دخول، تفخیذ و رابطه جنسی دهانی است.

عاطفی:

کودک آزاری عاطفی در واقع شامل تحقیر کردن شدید، طرد نمودن،حبس کردن، محرومیت عاطفی، برخورد خشونت آمیز، آزارهای کلامی شدید، کنترل شدید و نامعقول، ترساندن، انتظارات نامناسب، اعمال خشونت علیه همسر در برابر چشمان کودک از جمله مصادیق کودک آزاری روانی-عاطفی محسوب می‌شود.

غفلت:

کودک آزاری از طریق غفلت شامل عدم توجه به سلامت، عدم توجه به امنیت، عدم توجه به تحصیل کودک، غفلت نسبت به تغذیه، اعتیاد کودک یا مصرف مواد و ازدواج کودک است. قصور در فراهم کردن درمان‌های پزشکی‌لازم، عدم توجه به مسکن مانند:

محل اسکان در خانه تیمی، پاتوق مصرف مواد یا فحشا، کارتن‌خوابی کودک و غیره ،عدم توجه به تحصیل، مانند: ترک تحصیل یا منع از تحصیل، استثمار کودک، مواردی مانند: فروش کودک، پخش مواد توسط کودک، تکدی‌گری کودک، زباله‌گردی کودک، کار کودک همگی از جمله موارد کودک آزاری از طریق غفلت محسوب می‌شود.

چه عواملی موجب کودک آزاری جنسی می‌شود؟

کودکان غیرطبیعی: عواملی که در بعضی موارد موجب افزایش آسیب جنسی در کودکان می‌شود: نارس بودن کودک هنگام تولد، ناهنجاری های مادرزادی، نواقص هیجانی و عاطفی، اختلال تکلم، نقص در بینایی و شنوایی، فلج، عقب ماندگی.

کودکان دشوار: کودکان دشوار در واقع از جمله کودکانی محسوب می‌شوند که از نظر جسمی سالمند هستند اما والدین آنها را غیرطبیعی می‌دانند مانند کودکان بدخلق، کودکان بیش فعال، کودکانی دچار بی اختیاری ادرار و مدفوع ، کودک تحریک پذیر، کودک سازش ناپذیر، این کودکان بیشتر در معرض آسیب های جنسی قرار می‌گیرند.

کودک طرد شده: کودک طردشده به کودکی گفته می‌شود که در یک بارداری ناخواسته، به دنیا آمده و با انتظاراتی که والدین از کودک خود دارند مطابقت ندارد، این کودکان بیشتر در معرض آسیب جنسی نسبت به کودکان سالم است.

چگونه می‌توان با وکیل متخصص در زمینه کودک آزاری توسط مادر مشاوره دریافت نمود؟

نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و مجرب دربار‌ه‌ی موضوع کودک آزاری توسط مادر موجب کسب اطلاعات کامل و مستند می‌شود، همچنین با ارائه راهکارهای قانونی و اصولی در زمینه موضوع کودک آزاری توسط مادر با سرعت بالاتری به نتیجه می‌رسید.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع کودک آزاری توسط مادر هستید، ما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را به شما معرفی می کنیم که دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه موضوع کودک آزاری توسط مادر است.

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع کودک آزاری توسط مادر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

کودک آزاری توسط مادر

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 دیدگاه

 • سلام اقای وکیل برای شکایت از کودک آزاری کجا باید برم؟ مامانم منو خواهرم همیشه به طرز بدی کتک میزند ایندفعه زیر چشم خواهرم کبود شده و به شدت از دماغش خون اومد. من 20 سالمه مدرک هم دارم ولی منو تهدید به کشتن میکنه که کاری نکنم

  • سلام دوست عزیز
   در ابتدا شما می‌توانید، برای اعلام کودک آزاری با شماره 123، اورژانس اجتماعی تماس بگیرید و با توجه به دلایل و مدارک موجود برای طرح شکایت، به دفتر خدمات قضایی محل زندگی خود مراجعه نمایید و تقاضای ارجاع به پزشک قانونی را داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *