نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران

نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران

نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران


4.7/5 - (47 امتیاز)

با بررسی نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران همراهتان هستیم.

اعمال ماده 477 آئین دادرسی کیفری، آخرین کورسوی امید برای احقاق حق زائل شده در نتیجه صدور آرای قضایی می‌ باشد.
همانگونه که دعاوی و پرونده‌ ها به چند دسته تقسیم می‌ شوند، اعتراض به دعاوی هم به چند دسته تقسیم می‌ گردند.
دعاوی با توجه به موضوع آن ها به دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، امورحسبی، نظامی و… تقسیم می‌ شوند.
براساس ماهیت هر دعوا و پرونده مرجع طرح دعوی هم متفاوت است، بطور مثال دعوی حقوقی در دادگاه حقوقی مطرح می‌ گردد و در آنجا پیگیری و موجب صدور رای می‌ شود.
رسیدگی به خواسته و دعوا مراحل مختلفی دارد و با ارائه دادخواست به دفاتر خدمات قضائی، در دعاوی حقوقی و طرح شکایت در دعاوی کیفری شروع می‌ شود.
تمام مراحل رسیدگی به دعوی با توجه به نوع خواسته در دادگاه حقوقی یا کیفری سپری می‌ شود و پس از طی شدن مراحل قانونی، با توجه به دلایل موجود در پرونده و دفاعیات، رای حقوقی و کیفری، صادر می‌ گردد.
رای صادر شده غالبا به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر دعوی می‌ باشد.

قانون‌گذار برای اجرای بهتر عدالت در دادرسی، مراحلی را جهت اعتراض به آراء صادر شده پیش‌ بینی کرده است که عبارتند از؛ واخواهی در صورتی که رای به صورت غیابی صادر گردد، تجدیدنظر خواهی، اعاده دادرسی (عام و خاص) و فرجام‌ خواهی.
جایگاه ماده 477 آئین دادرسی کیفری، در مراحل رسیدگی جزئی از موارد اعاده دادرسی می‌ باشد و بسیار راه مناسبی برای اعاده حق زائل شده اشخاص در نتیجه صدور رای از مراجع قضائی می‌ باشد.

گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان، به بررسی نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری، در تهران پرداخته است.

سوالات مهم نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران

 1. اعاده دادرسی چیست؟
 2. جهات (دلایل) اعاده‌ دادرسی چه می‌باشد؟
 3. نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 آئین دادرسی کیفری در تهران چگونه است؟
 4. روند رسیدگی به اعاده دادرسی ماده 477 آئین دادرسی کیفری، چگونه است؟
 5. چه اشخاصی میتوانند اقدام به اعمال ماده 477 آئین دادرسی کیفری، نمایند؟
 6. بهترین وکیل در حوزه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران چه وکیلی است؟
وکیل تخصصی فرجام خواهی

اعاده دادرسی چیست؟

اعاده در لغت به معنی بازگرداندن و دادرسی به معنی دادخواهی می‌ باشد، اعاده دادرسی به معنی بازگرداندن دادرسی می‌ باشد.
یعنی وقتی رائی صادر شده باشد و پرونده مختومه گردد، مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.
تمام آراء (حکم و قرار) صادر شده از مراجع قضائی، قابلیت اعتراض دارند.

به این صورت که وقتی رائی صادر می‌ شود، قاعدتا به نفع یکی از طرفین دعوا و به ضرر طرف دیگر دعوی می‌ باشد.
رای صادرشده در مرجع نخستین (بدوی) رسیدگی، در مرجع بالاتر رسیدگی، یعنی مرحله تجدیدنظر قابلیت اعتراض دارد.
آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر، قابلیت اعتراض در مراجع بالاتر، یعنی دیوان عالی کشور را دارد.
اعتراض به حکم در دیوان عالی کشور تحت عنوان فرجام‌ خواهی و اعاده‌ دادرسی مطرح می‌ گردد.
بنابر آنچه گفته شد، اعاده دادرسی، یکی از راه‌ های اعتراض به آراء صادره شده در مراجع قضائی می‌ باشد که در آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی، پیش‌ بینی شده است.

جهات اعاده دادرسی چه می‌ باشد؟

جهات اعاده دادرسی یعنی دلایلی که به دلیل وجود آن ها میتوان اعاده دادرسی نمود و اگر به غیر از این دلایل اعتراض نماییم، دادخواست ما رد خواهد شد.
جهات (دلایل) اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری متفاوت می ‌‎باشد. جهات اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی در ماده، 426 بیان شده است.

ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی

نسبت به احکامی که قطعیت یافته (رای قطعی) ممکن است به جهات (دلایل) ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

 • موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
 • حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
 • وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
 • حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب (دلیل) قانونی موجب این مغایرت باشد.
 • طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
 • حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد.
 • پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم  (پنهان) بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
تنظیم لایحه توسط وکیل

جهات (دلایل) اعاده دادرسی دعاوی کیفری، در ماده 474 آئین دادرسی کیفری، مطرح شده است.

ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگا‌ه‌ ها اعم از آن که حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:

 • کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
 • چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ‏‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
 •  شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، بطوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
 • درباره شخصی به اتهام واحد (یک اتهام)، احکام متفاوتی صادر شود.
 • در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
 •  پس از صدور حکم قطعی، واقعه (اتفاق) جدیدی اتفاق افتاده باشد و یا ظاهر یا ادله (دلایل) جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده باشد) یا عدم تقصیر وی باشد.
 • عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

مواد 426 آئین دادرسی مدنی و 474 آئین دادرسی کیفری، به دلیل اینکه جهات خاصی برای اعاده دادرسی دارند، اعاده دادرسی خاص گفته می‌ شود.
اما ماده 477 آئین دادرسی کیفری، به جهت اینکه، عمومیت دارد و میتوان در تمام دعاوی و پرونده‌ها چه حقوقی و چه کیفری به آن استناد نمود، اعاده دادرسی عام گفته می‌شود.
اعاده دادرسی ماده 477 آیین دادرسی کیفری، تنها یک جهت (دلیل) دارد آن هم خلاف شرع بین بودن رای صادره می‌باشد.
چه اینکه رأی در دادگاه حقوقی صادر شده باشد یا از دادگاه کیفری صادر شده باشد.

وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادر شده از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز (اجازه) اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید.
پرونده در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر اختصاص یافته، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.
شعب خاص چنانچه رأیی را که خلاف شرع بین صادر شده باشد، رأی قطعی را نقض می‌نمایند.
رسیدگی مجدد اعم از شکلی (موارد که در شکل و ظاهر دادخواست باید رعایت گردد) و ماهوی (محتوا) به عمل می‌آورند و رأی مقتضی (مناسب) صادر می‌نمایند.

نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری در تهران چگونه است؟

به دلیل گستردگی و حائز اهمیت بودن اعاده دادرسی ماده 477 آیین دادرسی کیفری، در سال 1398 ریاست محترم قوه قضائیه اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی برای این ماده نمودند.
درخواست اعاده دادرسی ماده 477 آیین دادرسی کیفری، در تهران به دفتر یا دبیرخانه رئیس قوه قضائیه به آدرس، تهران، خیابان ولیعصر (عج)، روبروی کلانتری جامی، خیابان پاستور ارائه می‌گردد.
در سایر شهرهای ایران، برای ارائه درخواست اعاده‌دادرسی، باید به دفتر رئیس کل دادگستری استان مراجعه نمود و درخواست خود را ارائه نماییم.

روند رسیدگی به اعاده دادرسی ماده 477 آیین دادرسی کیفری، چگونه است؟

پس از ارائه درخواست ماده 477 آیین دادرسی کیفری، به مراجع گفته شده، پرونده جهت اعلام نظر، به رئیس کل دادگستری استان ارجاع می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان، توسط هیئت قضاتی که متشکل از قضات باسابقه می‌باشد، پرونده را بررسی می‌نماید.
سپس نظر خود را مبنی بر اینکه رأی صادر شده خلاف شرع بین می‌باشد یا خیر به دفتر رئیس کل قوه قضائیه ارسال می‌نماید.
معاونت قوه قضائیه پس از وصول پرونده، با تشکیل هیئت قضات، پرونده را بررسی می‌نمایند.
پس از بررسی پرونده در خصوص خلاف شرع بین بودن رای صادر شده اعلام نظر می‌نمایند و پرونده را جهت اجازه اعاده دادرسی به رئیس قوه قضائیه ارسال می‌نمایند.
در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه رأی صادره بر خلاف شرع بین می‌باشد، اجازه اعاده دادرسی را صادر می‌نمایند و پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می‌نمایند.

چه اشخاصی می‌توانند اقدام به اعمال ماده477 آیین دادرسی کیفری نمایند؟

اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری، آخرین امید برای حق زائل شده اشخاص می‌باشد.
بنابراین همه اشخاص حقیقی (مانند انسان) و اشخاص حقوقی (مانند شرکت یا موسسه) که محکوم شده‌اند می‌توانند نسبت به اعمال ماده 477 اقدام کنند.
علاوه بر این به دلیل اهمیت شرع برخی مقامات قضائی چنانچه در راستای انجام وظایف خود با آرای خلاف شرع بین مواجه شوند باید در این خصوص اقدام نماید.
بنابراین در امور کیفری، شاکی در صورتی که حق او ضایع شده باشد، متهم در صورتی که حکم به ضرر او صادر شده باشد و وکلا و نمایندگان قانونی آنها و دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌توانند اعاده دادرسی نمایند.
در امور حقوقی خواهان یا خوانده دادخواست هر کدام که حقی از آنها زایل شده باشد و نمایندگان قانونی و وکلای آنها.

تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت

به همین دلیل تبصره 3 ماده 477 آیین دادرسی کیفری، چنین بیان می‌نماید:
در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات (دلایل) از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز (اجازه) اعاده دادرسی نمایند.
مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال (استفاده) است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت (دلیل) دیگری باشد.

بهترین وکیل در حوزه ثبت درخواست اعمال ماده477 در تهران چه وکیلی است؟

بهترین وکیل در حوزه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران، وکیلی است که دارای تسلط کامل به قوانین مربوط به اعاده دادرسی در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی باشد.
علاوه بر این در خصوص اعمال ماده 477، پرونده‌های زیادی را پذیرش نموده و به نتیجه مطلوب رسانده باشند.
به همین منظور، موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکترمحمدرضا مهری، جهت ارائه هرگونه مشاوره و پذیرش پرونده در خصوص اعمال ماده 477 در تهران و سایر شهرستان‌ها به شما مخاطبان گرامی، معرفی می‌گردد.

جهات اعاده دادرسی چیست؟

جهات به دلایلی گفته می‌شود که در صورت وجود آن دلایل می‌توان به رای اعتراض نمود.

اعاده دادرسی چیست؟

یکی از شیوه‌های فوق العاده اعتراض به آرا می‌باشد که در خصوص احکام صادر شده حقوقی و کیفری قابل اعمال است.

نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

تلفن‌ های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با موسسه مهر پارسیان خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران  نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران  نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران 

نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران  نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران  نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران 

10 دیدگاه

 • سلام جناب وکیل
  ما یک‌پرونده قتل داریم که شرایط پیچیده ای داره و در حکم دادگاه تجدید نظر اشکالات فراوانی هست و ما تقاضا اعاده دادرسی داریم ما به استناد کدام مواد قانونی میتونیم این درخواست بنویسیم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   در صورت عدم اطلاع ما از وضعیت پرونده و شرح آرا قضایی امکان اظهار نظر تخصصی وجود ندارد. شما میتوانید در جلسه مشاورهای با وکیل متخصص این امر از شرایط و رویه آگاه شوید. جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام برای من حکم دادگاه صادر شده ولی من شکایت کلاهبرداری انجام دادم ولی درنهایت حکم خیانت درامانت خورده من چه کاری میتونم انجام بدم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری اگر موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد، امکان اعاده دادرسی وجود دارد.

 • با سلام و احترام، حکم رفته تجدیدنظر، و تایید شده ولی باز عادلانه نیست و من مدارک جدیدی برای ارائه دارم، می‌خواهیم اعمال ماده 477کنم آیا حکم اجرای احکام اجرا میشه یا میمونه تا نتیجه دیوان مشخص بشه؟

  • سلام وقت شما بخیر
   حکم اجرا خواهد شد، مگر اینکه با پذیرش اعمال ماده 477 دستور توقیف اجرای حکم صادر شود. اما بهتر است قبل از انجام کاری با وکیل متخصص مشورت نمایید. برای مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اعمال ماده 477 با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام ادمین جان ما یک پرونده کثیرالشاکی با موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر داریم
  که یک پرونده ی کاملا نفوذی است که تا جایی که آقای رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه گفتند آقا قربانعلی زاده ما زورمان در این پرونده نمیرسه گفتم که شما راس قوه هسنین اگر شما زورتان نرسد قانون رو اجرا کنید پس ما چکار کنیم حرفی نزد و سرش رو پایین انداخت

  فقط یک تخلف رای صادر شده رو میگم :: باز پرس محترم میاد برای موضوع واحد هم قرار موقوفی تعقیب و هم قرار منع تعقیب صادر میکنه ؟
  آیا این در رای صادره امکان دارد؟؟

  در یک جمله :::

  اقای ناصر عتباتی مدیر کل دادگستری استان آ . غ هم گفتند ما زورمان نمیرسد

  شما بگید ما چکار کنیم؟

  منتظر راهنمایی شما عزیزان هستیم

 • و بگوییم دادسرای انتظامی قضات مردود

  سازمان بازرسی کل کشور مردود

  وزارت آموزش و پرورش مردود

  با دستور رئیسی به پرونده ما کارگروه قضایی تشکیل شد دستورات لازمه در کار گروه صادر شد

  بعدا صورت جلسه کارگروه پاره میشود

  در سایت خبرگزاری تسنیم این کارگروه ثبت شده است

  خلاصه :::

  پرونده ما تمام عیار نفوذی است

  و خاتمه :
  در آرای صادره شما یک جمله نشان بدین که درست باشه

  متاسفانه هیچ کس جرات نوشتن عدالت در پرونده ی ما رو ندارد

  خواهشا راهنمایی کنید؟

  پرونده ی کثیرالشاکی ۳۲۰نفر

 • با سلام و احترام
  در تهران برای ثبت درخواست اعاده دادرسی مطابق آنچه در متن ذکر شده باید به دفتر قوه قضاییه مراجه کنیم یا دادگستری کل استان تهران؟
  با سپاس

  • سلام روز به خیر
   به ساختمان دادگاه کیفری یک تهران طبقه اول اتاق 2 مراجعه و درخواست رو ثبت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *