دادخواست ابطال اجرائیه بانک

دادخواست ابطال اجرائیه بانک

دادخواست ابطال اجرائیه بانک


5/5 - (60 امتیاز)

با بررسی نحوه تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه بانک همراهتان هستیم.

 

با توجه به وضعیت اجتماعی و گسترش بانک‌ها اعطای وام با شرایط مختلفی به اشخاص تعلق می‌گیرد.
تقریبا هر شخص در جامعه کنونی حداقل یک مرتبه اقدام به دریافت وام یا تسهیلات دیگر از بانک نموده است.
برای دریافت وام شرایطی مثل گردش حساب، معرفی ضامن معتبر و… باید وجود داشته باشد تا بتوان وام را دریافت نمود.
از جمله شرایطی که برای دریافت برخی از وام‌های با مبالغ بالا، ضروری می‌باشد، گذاشتن سند مالکیت در رهن یا وثیقه بانک می‌باشد.

به طور مثال شخصی برای گرفتن وام 700 میلیون تومانی جهت راه‌اندازی مجموعه پرورش ماهی، سند منزل خود را در جهت حسن انجام تعهدات خود و تضمین پرداخت اقساط در رهن بانک قرار می‌دهد.

سپس براساس قرارداد تنظیمی بین بانک و وام‌گیرنده، مقرر می‌گردد که در مواعد تعیین شده، وام‌گیرنده اقساط وام را بپردازد و در صورت عدم پرداخت در مواعد تعیین شده، بانک حق دارد ملک مورد رهن را به فروش بگذارد.

فروش مال مورد رهن بانک از طریق مزایده به عمل می‌آید. برای جلوگیری از فروش ملک مورد رهن در بانک، می‌توان ابطال اجرائیه و به تبع آن جلوگیری از مزایده ملک مورد نظر را خواستار شد.

گروه وکلای حقوقی موسسه حقوقی مهر پارسیان، به بررسی ابعاد مختلف دادخواست ابطال اجرائیه بانک پرداخته است.

سوالات مهم دادخواست ابطال اجرائیه بانک

 1. در چه مواردی اجرائیه صادر می‌گردد؟
 2. اجرائیه بانک از چه طریقی است؟
 3. مراحل صدور اجرائیه بانک چیست؟
 4. در چه مواردی می‌‌توان دادخواست ابطال اجرائیه بانک را ارائه نمود؟
 5. دادخواست ابطال اجرائیه بانک به چه مرجعی ارائه می‌شود؟
 6. تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه بانک به چه صورت است؟
 7. بهترین وکیل برای طرح دادخواست ابطال اجرائیه بانک، چه وکیلی است؟

موارد صدور اجرائیه چک در دادگاه

اجرائیه، یعنی دستور اجرای عملی،که توسط محاکم قضائی (دادگاه) یا توسط مراجع ثبتی (اداره ثبت اسناد و املاک) و یا سازمان مالیاتی (اجرائیه مالیاتی) صادر می‌گردد.
صدور اجرائیه توسط مراجع قضایی به این شکل است که، پس از طرح شکایت در مراجع قضائی رسیدگی به پرونده شروع می‌شود.

پس از طی مراحل قانونی و وصول دفاعیات طرفین دعوا، دادگاه اقدام به صدور رای می‌نماید.
پس از قطعیت رای و عدم اعتراض طرفین به رای صادر شده، پرونده برای اجرای حکم بر اساس نوع دعوی،به دایره اجرای احکام مدنی یا کیفری، ارسال می‌شود.
اجرائیه توسط دادگاهی که برای نخستین بار  دادگاه بدوی (نخستین) به دعوا رسیدگی نموده است، صادر می‌گردد.

پس از صدور اجرائیه، رای دادگاه اجرا می‌گردد، مگر اینکه مانعی برای اجرای حکم وجود داشته باشد.
مراجع ثبتی هم با توجه به قانون اجرای احکام مدنی در موارد پیش‌بینی شده در قانون می‌توانند در مواردی که قانون‌گذار به آنها اجازه داده است، اجرائیه صادر نمایند.

از جمله مواردی که مراجع ثبتی می‌توانند اجرائیه صادر کنند عبارتند از: صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی در خصوص مهریه، صدور اجرائیه برای اسناد رهنی در دفتر اسناد رسمی و …

در همین خصوص ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد که:
اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

اجرائیه بانک از چه طریقی است؟

هرگاه شخصی اقدام به دریافت وام و استفاده از سایر تسهیلات بانکی نماید و برای تضمین بازپرداخت اقساط وام و سایر خدمات بانکی، سندمالکیت ملک خود را در یکی از دفاتر اسناد رسمی در رهن بانک پرداخت کننده وام قرار می‌دهند.

چنانچه وام گیرنده به تعهدات خود عمل نکند و اقساط مربوطه به وام خود را پرداخت ننماید، وام‌دهنده (بانک ) می‌تواند با مراجعه به دفترخانه‌ای که سندرهنی را تنظیم نموده و با رعایت یکسری شرایط، تقاضای صدور اجرائیه نماید.

مراحل صدور اجرائیه بانک چیست؟

همان‌گونه که بیان شد، صدور اجرائیه فقط توسط مراجعی که توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است، مقدور است.
با توجه به قوانین موجود، بانک مرجع اداری است و صلاحیت صدور اجرائیه ندارد، اما برای تضمین انجام تعهدات توسط مشتریان خود اسناد را به رهن بانک در می‌آورد که توسط مراجع ثبتی صورت می‌گیرد.

از جمله شرایطی که برای صدور اجرائیه بانک، توسط مراجع ثبتی باید محقق گردد، عبارتند از:
تکمیل فرم تقاضانامه صدور اجرائیه توسط بانک، در دفترخانه‌ای که سند مالکیت در آنجا رهن گذاشته شده است.
پس ازاینکه تقاضاکننده (بانک) فرم مذکور را امضا نماید، هویت و صلاحیت او، توسط سردفتر بررسی می‌گردد.

چنانچه تقاضانامه و هویت و صلاحیت ایرادی نداشته باشد، تنظیم برگ اجراییه توسط سردفتر انجام می‌شود و جهت ابلاغ و اجرا، به دایره اجرای اداره ثبت ارسال می‌گردد.
اوراق اجرائیه که توسط دفتراسناد رسمی صادر گردیده است، براساس قانون آیین دادرسی مدنی، به وام گیرنده ابلاغ می‌شود.

ابلاغ حاوی اینکه آیا وام‌گیرنده، تمایل به حراج ملک در رهن بانک دارد یا خیر. چنانچه تمایل داشته باشد، ازتاریخ ابلاغ اجرائیه به مدت شش ماه مهلت دارد،که تقاضای خود را به صورت کتبی به دفتر اجرائیه بفرستد.

در صورت عدم تمایل، پس از انقضای ۸ ماه به موجب تقاضای متعهد له (کسی که تعهد به نفع او شده است مثل بانک) نسبت به واگذاری ملک مورد رهن اقدام می‌نماید.
پس از ابلاغ، مرجع ثبتی، از اداره ثبت جهت تعیین وضعیت ملک، استعلام می‌گیرد. یعنی استعلام گرفته می‌شود، که ملک مورد رهن، در وثیقه دادگاه نباشد یا توقیف نشده باشد.

در مرحله آخر رئیس اداره ثبت اسناد و املاک، دستور تنظیم سند انتقال قطعی، ملک مورد رهن را، به دفترخانه تنظیم کننده سندرهنی، ارسال می‌کند.

در چه مواردی می‌‌توان دادخواست ابطال اجرائیه بانک را ارائه نمود؟

دادخواست ابطال اجرائیه بانک را نمی‌توان به هردلیلی، مطرح کرد. فقط در چند فرض خاص می‌توان این دادخواست را در محاکم قضائی مطرح نمود، در غیر از این موارد دادخواست، رد خواهد شد.

از جمله مواردی که می‌توان با استناد به آنها دادخواست ابطال اجرائیه را مطرح نمود عبارتند از:

 1. دستور اجرای اسناد رسمی صادر شده با مفاد سند رسمی لازم الاجرا مخالف باشد .(یعنی اجرائیه‌ای که مرجع ثبتی صادر کرده است، با قراردادی که بین وام‌گیرنده و بانک تنظیم شده است، مخالف باشد)
 2. دستور اجرای اسناد رسمی صادر شده با قانون مخالفت داشته باشد .
 3. سند لازم الاجرا یا مبلغ مندرج در آن جعلی باشد.
 4. شروط مندرج در قرارداد جعلی باشد.

دادخواست ابطال اجرائیه به چه مرجعی ارائه می‌شود؟

همان‌گونه که گفته شد، اجرائیه از مراجع قضائی ( دادگاه) و مراجع ثبتی مثل دفتراسنادرسمی، صادر می‌شود.
اجرائیه که از مراجع قضائی صادر می‌شود قابلیت ابطال ندارد. یعنی نمی‌توان نسبت به رای دادگاه، دادخواست ابطال نمود.

چنانچه به رای دادگاه اعتراض داشته باشید، می‌تواند از طریق مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است به رای صادره اعتراض نمایید، مثل تجدیدنظرخواهی، اعاده دادرسی، فرجام‌خواهی و….

اما در خصوص اجرائیه صادر شده در مراجع ثبتی می‌توان دادخواست ابطال نمود.
دادخواست ابطال، اجرائیه صادره از مراجع ثبتی را می‌توان در مراجع قضائی مطرح نمود.
چنانچه اشخاص خودشان بخواهند اقدام به طرح دادخواست نمایند، باید به دفاتر خدمات قضائی مراجعه نموده و اقدام به ثبت دادخواست نمایند.
چنانچه وکیل اقدام به طرح دادخواست نماید از طریق سامانه طراحی شده برای وکلا، اقدام می‌نمایند.
دادگاه عمومی حقوقی محل صدور دستور اجرائیه، صلاحیت رسیدگی به دعوا ابطال اجرائیه بانک را دارند.

تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه بانک به چه صورت است؟

برای تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه بانکی، مانند سایر دادخواست‌های حقوقی اقدام می‌شود.
در جایگاه خواهان نام شخص وام‌گیرنده‌ای که اجرائیه بر علیه او صادر شده است، ذکر می‌گردد.
در قسمت خوانده نام مرجعی که اجرائیه را صادرنموده است، یعنی اداره ثبت اسناد و املاک و بانکی که اجرائیه به نفع او صادر شده است (منظور بانک وام دهنده)، هر دو ذکر می‌شود.

قسمت تعیین خواسته و بهای آن، خواسته‌های خود که غالبا مشمول، ابطال اجرائیه بانکی و دستور موقت عملیات اجرایی، مطالبه خسارت دادرسی و… را ذکر می‎‌نماییم.
در قسمت دلایل و منضمات دادخواست، تمام دلایل، که نشان دهنده یکی از موارد طرح دادخواست ابطال اجرائیه بانکی، که فوقا بیان شد، به همراه دادخواست ارائه گردد.

قسمت شرح دادخواست، به طور مثال در فرضی که بین وام‌گیرنده و بانک توافق شده باشد فقط سه دانگ از سند ملک در رهن بانک باشد، اما اداره ثبت اقدام به صدور دستور اجرائیه در خصوص شش دانگ ملک مذکور نموده است.

در اینجا شخص مدعی است، دستور اجرائیه صادره، خلاف سند تنظیمی بین وام‌گیرنده و بانک، صادر شده است.

خطاب به ریاست محترم دادگاه حقوقی…..
ذکر می‌نماید که دستوراجرائیه صادره از مرجع ثبتی خلاف توافق بین آنها بوده است.
علاوه براین برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر خواستار توقف عملیات اجرایی گردد.

بهترین وکیل برای طرح دادخواست ابطال اجرائیه بانک، چه وکیلی است؟

بهترین وکیل برای طرح دادخواست ابطال اجرائیه بانک، وکیلی است که سابقه طرح هرگونه دعوی حقوقی و کیفری را داشته اما به طور تخصصی در زمینه دعوی مالی و بانکی فعالیت نموده باشد.

فعالیت تخصصی در زمینه طرح دادخواست ابطال اجرائیه بانک به واسطه پذیرش پرونده و طرح در محاکم قضائی و پیگیری مکرر پرونده و نتایج حاصله مطلوب از مراجع قضائی، به دست آورده باشد.

به همین منظور، موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکترمحمدرضا مهری، جهت ارائه هرگونه مشاوره و پذیرش و پیگیری پرونده در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی و تجدیدنظر و…، در زمینه دادخواست ابطال اجرائیه بانک، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

اجراییه چیست؟

اجراییه، یعنی دستور اجرای عملی که توسط دادگاه یا توسط مراجع ثبتی مانند اداره ثبت اسناد و املاک و یا سازمان مالیاتی صادر می‌گردد.

دفتر وکالت تخصصی دعاوی و حقوق بانکی

آیا می‌توان دادخواست ابطال اجراییه مطرح نمود؟

اجراییه‌ای که از دادگاه صادر می‌شود قابل ابطال نیست اما اجراییه ثبتی در مرااجع قضایی (دادگاه) قابل ابطال هستند.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل دادخواست ابطال اجرائیه بانکدر تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

7 دیدگاه

 • سلام خدمت جناب دکتر مهری بزرگوار

  میخواستم بپرسم ازتون اگر برای توقیف وثیقه ملکی در دادسرا ابلاغ واقعی به وثیقه گذار نشه میشه از دستور ضبط وثیقه شکایت کرد.
  حالا تو اجرائیه بانکی یا توقیف وثیقه بانکی اگر ابلاغ واقعی نشده باشه چه راهکاری برای شکایت از بانک یا اجرای ثبت و دفترخونه وجود داره؟
  در پایان اینکه میشه وکیل تخصصی حقوق بانکی در مازندران به من معرفی کنید.

  • سلام و عرض احترام

   تسهیلات گیرندگان و راهنین، می‌توانند بدلیل عدم درج آدرس دقیق مندرج در سند، از اقدامات اجرایی مغایر قانون، علیه خود، در اداره اجرای اسناد رسمی، پیشگیری و یا شکایت کنند.

   🔘چرا که ابلاغ عملیات اجرایی به متعهدین اسناد رسمی، به آدرس مندرج در سند انجام می‌شود.

   🔘چنانچه آدرس متعهدین سند تغییر کرده باشد، قبل از صدور دستور اجرا توسط دفترخانه اسناد رسمی، آدرس دقیق می‌بایست به دفترخانه اعلام شود و چنانچه دستور اجرا ابلاغ شده باشد، آدرس جدید می‌بایست به اداره اجرای اسناد رسمی اعلام گردد.

   🔘درصورتیکه اقامتگاه به طور واضح توسط دفترخانه اسنادرسمی قید نشده باشد و یا ابلاغات در محلی به غیر از آدرس اعلام شده به شرح فوق انجام شود، این امر از موجبات شکایت از عملیات اجرایی وفق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای اسنادرسمی و نهایتا ابطال عملیات اجرا و حتی مزایده می‌باشد.

 • سلاممم من یه پرونده استرداد لاشه چک دارم و حکمم به نفعم صادر شده 32روز اجراییه هرو ثبت کردم گفتن20روز اینا دیگه باید بگذره تا پرونده به اجرای احکام بره میتونم زودتر حکم سواثر چک بگیرم وحساب از مسدودی دربیارم؟

  • با سلام و وقت بخیر
   اگر در حکم صادره رفع سوء اثر از چک نوشته باشد اجرای احکام نامه رفع سوء اثر خواهد داد در غیر این صورت اگر پرونده اصل چک را ندهد اجرای احکام نامه ای در باب این موضوع نخواهد داد.

 • چجوری قاضی دادخواست ابطال اجراییه چک برگشتی را رد میکند ؟ با اینکه توقف عملیات اجرایی هم خورده

  • با سلام و وقت بخیر
   ابطال اجرائیه، بسته به ‌موضوع مطرح شده دارد و همچنین باید ادله و مستندات نیز به دادگاه ارائه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *