وکیل تنظیم لایحه 477

وکیل تنظیم لایحه 477

وکیل تنظیم لایحه 477


4.9/5 - (111 امتیاز)

با معرفی وکیل تنظیم لایحه 477 همراهتان هستیم.

اعاده دادرسی یکی از شیوه‌های اعتراض به رای قطعی است.
اعاده دادرسی موجب رسیدگی مجدد به پرونده می‌باشد، اما این رسیدگی مجدد باید مستند به دلایل و جهاتی باشد که قانون‌گذار تعیین نموده است.

دلایلی همچون پنهان بودن و مخفی بودن دلیلی که در صدور رای موثر بوده یا تعارض در رای صادر شده و…
جهات و دلایل اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است. در امور کیفری این دلایل در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده‌اند.
اما در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یک جهت ویژه و یک اعاده دادرسی ویژه پیش‌بینی شده است.
در مقاله وکیل تنظیم لایحه ماده 477، ابتدا به صورت مختصر و مفید بررسی می‌نماییم که مفهوم تنظیم لایحه ماده 477 چه می‌باشد.

به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، فقط زمانی که ریاست قوه قضاییه رأی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را مخالف با شرع بین تشخیص دهند، نسبت به آن رأی می‌توان اعتراض نمود.
سپس پرونده جهت رسیدگی مجدد با دستور ریاست محترم قوه قضاییه به یکی از شعب مورد قبول ایشان، ارسال می‌گردد.

فرجام خواهی حکم ورشکستگی

در گروه وکلای حقوقی مهرپارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل تنظیم لایحه 477 پرداخته و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

سرفصل های مهم در تنظیم درخواست اعمال ماده 477

 1. منظور از وکیل تنظیم لایحه 477 چیست؟
 2. رسیدگی جهت تنظیم لایحه ۴۷۷ به چه صورت است؟
 3. رسیدگی در شعب خاص در خصوص لایحه ماده 477 به چه صورت است؟
 4. در چه مواردی می‌توان درخواست تنظیم لایحه ماده 477 را نمود؟
 5. شرایط تنظیم لایحه ماده 477 چیست؟
 6. نحوه اجرا و تنظیم لایحه ماده 477 چگونه است؟
 7. هزینه دادرسی تنظیم لایحه ماده 477 چگونه محاسبه خواهد شد؟
 8. چرا باید در زمینه وکیل تنظیم لایحه 477 مشاوره دریافت کرد؟

منظور از وکیل تنظیم لایحه 477 چیست

تنظیم و اجرای ماده ۴۷۷ از جمله روش‌های تکرار رسیدگی در نظام حقوقی ایران است.
بنابراین از روش تنظیم ماده ۴۷۷ می‌توان در تمامی آرای قطعی دادگاه‌ها اعم از حکم و اعتراض نمود و بازگردانی دادرسی خود است، استفاده نمود و تسلیم مقامات و مراجع قضایی کرد.

رسیدگی جهت تنظیم لایحه  ماده۴۷۷ به چه صورت است

متقاضی لایحه ماده ۴۷۷ باید لایحه اعتراضی خود و دیگر اسناد و مدارک خود را به مراجعی که دارای صلاحیت است، تحویل بدهد. منظور از مرجع دارای صلاحیت دفتر رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.
پس از کارشناسی لازم، در صورتی که رئیس قوه قضاییه حکم مورد اعتراض را مخالف با بین شرع بداند، پرونده جهت بررسی به شعب ویژه در دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
این شعب ویژه در دیوان عالی کشور در گذشته از طرف رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است.

نحوه ثبت درخواست اعمال ماده 477 در تهران

رسیدگی در شعب خاص در خصوص لایحه ماده 477 به چه صورت است؟

وکیل تنظیم لایحه 477 در این خصوص بیان می‌دارند: هنگامی که اجرا و تنظیم لایحه 477 مورد پذیرش واقع شود و پرونده جهت بررسی به شعب خاص ارجاع داده شود.

شعب خاص اقدام به بررسی دوباره می‌نماید که شامل مواردی از نظر شکلی (رعایت تشریفات دادرسی) و ماهیتی (محتوا رای و پرونده) است.
رأی صادر شده توسط شعب خاص قطعی و قابل اجرا می‌باشد.
اصولاً رسیدگی‌ در دیوان عالی کشور به صورت شکلی می‌باشد یعنی در محتوا و مفاد رأی و پرونده ورود نمی‌کنند.

اما شعب خاص که جهت رسیدگی به پرونده‌های اعمال ماده ۴۷۷ تشکیل شده است، علاوه ‌بر رسیدگی شکلی اقدام به رسیدگی ماهوی (ماهیتی) نیز می‌نمایند.
آرای (رأی) صادر شده توسط شعب خاص قطعی و لازم‌الاجرا (باید اجرا گردد) است.

در چه مواردی می‌توان درخواست تنظیم لایحه ماده 477 را نمود؟

این حکم باید قابل پذیرش در دیوان عالی کشور باشد و همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی (نخستین) سازمان قضایی نیروهای مسلح و شوراهای حل اختلاف قابل اجرا و تنظیم لایحه ماده 477 امکان‌پذیر می‌باشد.
در صورتی که رأی صادر شده در دیوان عالی کشور درباره مجوز دوباره قضاوت و همچنین دستورات موقت قاضی از سمت رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین شناخته شود، آن رأی، برای تنظیم لایحه ماده 477  آماده می‌باشد.

مواردی که قاضی دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و رئیس تشکیلات نیروهای مسلح حین انجام تکالیف قانونی خود، صالح بدانند که رای نهایی مخالف شرع بین است، می‌توانند نسبت به بیان مدارک موجود از رئیس قوه قضاییه درخواست مجوز بازگشت به رسیدگی (اعاده دادرسی) را صادر نمایند.

شرایط تنظیم لایحه ماده 477 چیست؟

وکیل تنظیم لایحه ماده 477 همچنین بیان داشت، تنظیم لایحه ماده 477 دارای شرایط ویژه‌ای است که در این صورت اشخاصی که می‌خواهند، نسبت به رای قطعی خود درخواست بازرسی مجدد داشته باشند آن موارد را رعایت کنند.

لایحه اعاده دادرسی حقوقی

این شرایط عبارت است از:
چنانچه دستور توسط قاضی استان اجرا شده باشد، از طرف رئیس کل دادگستری استانی که در آن سکونت دارند، برای تحقیق دوباره رأی نهایی اجرا شده، اقدام نمایند.

چنانچه دستور توسط حاکم نظامی اجرا شده باشد، از طرف رئیس تشکیلات قضایی نیروهای مسلح برای اجرا و تنظیم لایحه ماده 477، اقدام نمایند.
لازم به ذکر است، خواهان اجرای ماده 477 نباید به طور مستقیم به دیوان عالی مراجعه کند.

نحوه اجرا و تنظیم لایحه ماده 477 چگونه است؟

نحوه عملی درخواست ماده 477 رأیی که توسط قاضی صادر خواهد شد، حتما باید اجرا شود و هیچ شخصی نمی‌تواند آن رأی را تغییر دهد یا از اعمال آن جلوگیری نماید.

تنظیم لایحه ماده 477 برای پرونده کیفری

در صورتی که پرونده کیفری باشد، یعنی در آن جرمی واقع شده باشد، بررسی‌های اولیه و تحقیق در دادسرا صورت می‌گیرد.
سپس پرونده با صدور قرار کیفرخواست (خواستار مجازات و کیفر) به دادگاه ارسال خواهد شد، دادگاه نخستین (بدوی) پس از بازبینی نسبت به اجرای رأی نهایی عمل می‌کند.

حکم صادر شده برای جرم صورت گرفته، قابل تجدید نظر است.
در صورتی که رأی به صورت غیابی اجرا شده باشد، قانون‌گذار جهت جلوگیری از ضایع شدن حق متهم، فرصتی بیشتر برای فرد در نظر خواهد گرفت که این مهلت در نظر گرفته شده، اعتراض یا واخواهی (اعتراض به رأی غیابی) نام دارد.
نهایتا اگر رأی صادر شده در پرونده کیفری خلاف شرع بین باشد، طبق ماده 477 قابل اعتراض و تنظیم لایحه می‌باشد.

تنظیم لایحه ماده 477 برای پرونده حقوقی

در پرونده‌های حقوقی پس از طرح شکایت، دادگاه ابتدایی (بدوی) تشکیل می‌شود و رأی که در آن صادر خواهد شد، قابل تجدیدنظر است.

اعاده دادرسی در دیوان محاسبات کشور

پس از سپری شدن مراحل و قبول رأی، هیچ بازخواستی در مورد رأی اجرا شده، قابل تایید کردن نیست به جز وجود شرایط خاص که یکی از این موارد تنظیم لایحه ماده 477 می‌باشد.
در صورتی که مخالف بین شرع بودن تایید شود، اجرا و تنظیم لایحه ماده 477 پذیرفته خواهد شد.

پیش از درخواست برای تنظیم لایحه ماده 477 بهتر است با یک متخصص حقوقی مشورت نمایید و تمام جهات پرونده باید سنجیده شود، زیرا چنانچه درخواست شما مورد قبول واقع نشود، طرح دوباره آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

هزینه دادرسی تنظیم لایحه ماده 477 چگونه محاسبه خواهد شد؟  

هزینه‌ای که برای اجرای ماده 477 در نظر گرفته خواهد شد برابر با هزینه بازبینی دوباره بازپرسی کیفری می‌باشد و لازم است بدانید که، هزینه بازپرسی دوباره در سال‌های متوالی برابر با تعرفه خدمات قضایی با هم دارای مغایرت است.

چرا باید در زمینه وکیل تنظیم لایحه 477 مشاوره دریافت کرد؟

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و مجرب دربار‌ه‌ی موضوع وکیل تنظیم لایحه 477 موجب کسب اطلاعات کامل و مستند می‌شود.
همچنین با ارائه راهکارهای قانونی و اصولی در زمینه موضوع وکیل تنظیم لایحه 477 با سرعت بالاتری به نتیجه می‌رسید.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع وکیل تنظیم لایحه 477 هستید، ما موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را به شما معرفی می‌کنیم که دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه موضوع وکیل تنظیم لایحه 477 است.

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع وکیل تنظیم لایحه 477، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

منظور از وکیل تنظیم لایحه 477 چیست؟

تنظیم و اجرای ماده ۴۷۷ از جمله روش‌های تکرار رسیدگی در نظام حقوقی ایران است.

در چه مواردی می‌توان درخواست تنظیم لایحه ماده 477 را نمود؟

این حکم باید قابل پذیرش در دیوان عالی کشور باشد و همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی (نخستین) سازمان قضایی نیروهای مسلح و شوراهای حل اختلاف قابل اجرا و تنظیم لایحه ماده 477 امکان‌پذیر می‌باشد.

لایحه اعاده دادرسی کلاهبرداری
_

نشانی دفتر وکالت وکیل تنظیم لایحه 477 در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل تنظیم لایحه 477 وکیل تنظیم لایحه 477 وکیل تنظیم لایحه 477 وکیل تنظیم لایحه 477 وکیل تنظیم لایحه 477 وکیل تنظیم لایحه 477 

10 دیدگاه

 • سلام خسته نباشید
  من به یک وکیل متخصص ماده ۴۷۷ نیاز دارم پسرم محکوم به قتل شده  و الان در مرحله بازپرسی و به من آقای دکتر مهری معرفی کردن ؟ دکتر ایران هستن؟ آیا میتونم باهاشون مشاوره داشته باشم برای قبول وکالت ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله آقای دکتر در حال حاضر ایران هستن و برای رزرو تایم مشاوره با ایشان با شماره ۰۹۱۲۰۰۶۷۶۶۳ تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و احترام، اینجانب به صورت شراکتی اقدام به خرید یک واحد اپارتمان نموده ام که 4دانگ آن سهم بنده و 2 دانگ دیگر سهم شریکم می باشد ولیکن در روزی که در محضر برای انتقال سند بودیم محضر مربوطه به استناد پاسخ استعلام اداراه دارایی که به اشتباه سهم ها را 3 به 3 مشخص نموده بوده، آیا راهی برای اصلاح سند وجود دارد که از ان طریق اقدام کنیم؟ و همچنین اگر مجددا باید مراحل طی کنیم پرداخت هزینه ها چگونه است باید ما پرداخت کنیم یا به علت اشتباه از سوی اداره دارایی و محضر با خودشان است؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام وقت شما بخیر
   در خصوص اشتباه انجام شده از سمت اداره دارایی ممکن است شخص فروشنده که به آنجا مراجعه کرده است اینگونه اعلام مالکیت کرده باشد، و خود دارایی به تنهایی مقصر نباشد. در خصوص تنظیم قولنامه با توجه به اینکه از ابتدا سهم 4 دانگ ٢ دانگ تنظیم شده نیاز به تنظیم قولنامهی مجدد نیست. در خصوص استعلام شهرداری نیز چون از زمان انتقال سه دانگ زمان زیادی نگذشته شهرداری احتمال زیاد با شما همکاری خواهد کرد. اما بهتر است که شما فورا در خصوص انتقال یک دانگ خود اقدام نمایید. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 09120067664 تماس حاصل فرمایید.

 • با سلام و وقت بخیر، من از آموزش و پرورش با حکم دیوان عدالت اخراج شدم، ماده 79 هم رد شد. آیا می‌توانم از رییس قوه با اعمال ماده 477 درخواست بررسی مجدد پرونده گزینشی ام را در دیوان عدالت بنمایم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   خیر، چون شما بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی ویژه را انجام داده اید و ماده 477 موضوعیتی در خصوص پرونده دیوان نخواهد داشت. میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص با شماره 02188663927 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام عرض ادب و  احترام در پروسه اعمال ماده ۴۷۷ آیا اگر موردی مخالف با قانون باشد این اعتراض پذیرفته است و اگر بله رای برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی ارجاع می‌شود؟

  • سلام وقت شما بخیر
   به موجب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، فقط زمانی که ریاست قوه قضاییه رأی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را مخالف با شرع بین تشخیص دهند، نسبت به آن رأی میتوان اعتراض نمود. سپس پرونده جهت رسیدگی مجدد با دستور ریاست محترم قوه قضاییه به یکی از شعب مورد قبول ایشان، ارسال میگردد.

 • سلام در پرونده آدم ربایی و ضرب و جرح را که در دادگاه کیفری دو که شامل سه حارصه شست دست چپ و زانوی پای راست و آسیب بافت نرم گردن با ارش نیم درصد در دادنامه ۲درصد بود بدلیل نداشتن صلاحیت ذاتی نقض وبه کیفری استان فرستاد که پس از رسیدگی دیه مورد اشاره را به یک درصدو یک دوهزارم کم کردن و رای قطعی شد
  آیا میتونم تقاضای ماده477 کنم؟

  • سلام اگه موردی برای اثبات خلاف بین شرع یا قانون بودن حکم باشه بله و در غیر اینصورت دیه با این مبلغ قطعی و غیر قابل اعتراض هست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *