اظهارنامه تجاری و ابطال آن

اظهارنامه تجاری و ابطال آن

اظهارنامه تجاری و ابطال آن


5/5 - (10 امتیاز)

امروز با موضوع اظهارنامه تجاری و ابطال آن با شما هستیم.

اظهارنامه ‌تجاری چیست؟
تعریف علائم تجاری چیست؟
نام تجاری و علامت دسته جمعی به چه معناست؟
ثبت علائم تجاری چه مزایایی دارد؟
عدم ثبت علامت تجاری چه عواقبی دارد؟
مزایای انحصاری شدن علامت تجاری چیست؟
چه علایمی قابل ثبت نمی‌باشند؟
اظهارنامه درخواست ثبت طی چند روز بعد از انتشار قابل اعتراض است؟
چه اشخاصی می‌توانند به اظهارنامه درخواست ثبت اعتراض کنند و مانع از ثبت علامت مشابه شوند؟

بعد از اعتراض، متقاضی ثبت تا چند روز می‌تواند نظر خود را بیان کند؟ در صورت عدم پاسخ دهی متقاضی ثبت به اعتراض ،تکلیف اظهار نامه چه می‌شود؟
رسیدگی به اعتراض و تصمیم گیری درمورد ان برعهده ی کدام مرجع می باشد؟
رسیدگی به درخواست ابطال ثبت علامت در صلاحیت کدام مرجع است؟
در چه صورتی اظهارنامه ثبت تجاری باطل می‌شود؟

ابطال ثبت علامت از چه تاریخی معتبر است؟
موجبات ابطال اظهارنامه درخواست ثبت کدامند؟

علامت جمعی در چه صورتی باطل می‌شود؟

پاسخ همه این سوالات در مقاله پیش‌رو موجود است.

مقدمه

اقتصاد کنونی بخاطر تولیدات گسترده در تمامی زمینه ها با نام ها و کیفیت های متفاوت، تولیدکنندگان را وادار ساخته تا از راهکاری برای شناساندن محصولات و خدماتشان استفاده کنند.

با توجه به اینکه کیفیت و قدمت و شناخته شدن محصولات متفاوت است و یک امتیاز محسوب می‌شود و برخی اشخاص سوءاستفاده‌گر در پی سوءاستفاده از کیفیت و قدمت کالای دیگر ، اقدام به تولید محصولی با نام و ظاهری مشابه می‌کنند قانون بر آن شده تا راهکاری جهت حفظ امتیاز حق ثبت اختراع ، علامت و علائم تجاری ارائه نماید.

اجرای موقت حکم ورشکستگی

علامت تجاری چیست؟

علامت تجاری نشانی است که می‌تواند کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص را از کالاها یا خدمات سایر اشخاص تمیز دهد.

براساس ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:

الف) علامت
عبارت است از هر نشان قابل رؤیتی (دیدن) که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی مانند انسان یا حقوقی مانند شرکت و موسسه را از هم تمیز دهد.

ب) علامت جمعی
هر نشان قابل رؤیتی که به عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت و معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هر نوع ویژگی دیگر مانند کیفیت کالا و یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده و به صورت جمعی استفاده می‌کنند متمایز سازد.

نام تجاری

یعنی اسم یا عنوانی که معرف یا مشخص کننده شخص حقیقی (انسان) و یا حقوقی (شرکت و موسسه) باشد.
ثبت علائم تجاری دارای مزایایی به شرح ذیل می‌باشد:

الف) تضمین‌کننده این موضوع است که مشتریان بتوانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
ب) شرکت‌ها را قادر میسازد تا محصولاتشان را از یکدیگر تمیز دهند.
پ) وسیله‌ای برای بازاریابی و مبنای ایجاد وجهه و شهرت شرکت‌ها هستند.
ت) می‌توانند به عنوان حق امتیاز از ان استفاده کنند و به ثالث واگذار نموده و از آن به عنوان منبع درآمد استفاده کنند.
ث) از ضروریات موافقتنامه های اعطای نمایندگی به حساب می‌آیند.
ج) می‌تواند به عنوان دارائی ارزشمند کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد.
چ) انگیزه‌ای برای تشویق شرکت‌ها جهت بهبود کیفیت محصولات می‌باشد.

بهترین وکیل منطقه 12

بعد از ثبت علامت، صاحب علامت، حق انحصاری از علامت را پیدا می‌کند و از این طریق می‌تواند از عرضه کالای یکسان یا مشابه توسط شخص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا مشابه علامت تجاری (به طریق گمراه‌کننده‌ای) هستند جلوگیری نماید.

عواقب ثبت نکردن علامت تجاری

در صورتی که علامت ثبت نشود، رقبا میتوانند از همان علامت و یا علامتی که چنان شباهتی با علامت مزبور دارد که موجب گمراهی گردد برای همان کالا یا کالای مشابه استفاده کنند و سرمایه‌گذاری که در بازاریابی محصول شده را از بین می‌برند.

این موضوع مخصوصا در مواردی که کالای دارای بازار خوب مورد این سوءاستفاده قرار گیرد و شخصی دیگر با کالا و نام مشابه سود بازار را متعلق به خود کند بسیار قابل توجه است.

این امر نه تنها سود شخص را کم کرده بلکه برای مشتریان ایجاد شبهه میکند و شهرت و وجهه آن کالا را مخدوش می‌نماید.

در حمایت از این حق ، بند ه ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری چنین اشعار می‌دارد که از مواردی که علامت قابل ثبت نمیباشد موردی است که عین یا به طرز گمراه کننده‌ای مشابه یا ترجمه علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به دیگری در ایران معروف است.

در بند و نیز این گونه بیان شده که عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت ان به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند قابل ثبت نمی‌باشد.

اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت

اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها و یا خدماتی که علامت را برای معرفی آن‌ها می خواهند به ادراه مالکیت صنعتی ارائه داده می‌شود و اداره مزبور پس از بررسی اینکه ثبت علامت مزبور خالی از ایراد می‌باشد، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌کند.

از تاریخ انتشار آگهی تا سی روز ، هر ذی‌نفعی که این اظهارنامه را خلاف مقرراتی که در بالا قید شد (مواد ۳۱ و ۳۷ قانون ثبت علایم و اختراعات) بداند، می‌تواند اعتراض خود را تقدیم اداره مالکیت صنعتی نماید.

اداره مزبور نیز کپی اعتراض را برای متقاضی ثبت ارسال کرده و بیست روز به وی مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی نیز موظف است یادداشت خود را مستدلاً (همراه با دلیل) تحویل اداره فوق نماید در غیر این صورت اظهارنامه‌اش مسترد شده تلقی می‌گردد.

اداره مالکیت صنعتی در صورت دریافت یادداشت متقابل، آن را برای طرف معترض می‌فرستد و با در نظر گرفتن اظهارات طرفین تصمیم می‌گیرد که علامت را ثبت یا رد کند.

طبق ماده ۴۱ قانون ثبت علائم هر شخص ذی‌نفعی (دارای نفع) می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال ثبت علامت را بنماید.

در این صورت باید ثابت کند که مفاد مندرج در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون فوق‌الاشعار رعایت نشده است.

ابطال ثبت علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت منتشر می‌شود.

علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده ۴۱، هر زمانی که خواهان اثبات کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده ۴۲ ان را مورد استفاده قرار داده و یا اجازه استفاده از ان را به دیگری داده که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌نماید.

ابطال جانشینی بانک در شهرک های تولیدی

در ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز بیان شده، در صورت رعایت نکردن مفاد مندرج در ماده‌ی ۱۷ همین قانون، درخواست را رد و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی و هر شخصی که ذینفع (دارای سود و نفع) میباشد اطلاع میدهد.

موسسه حقوقی بین‌المللی مهرپارسیان در عرصه درخواست ثبت و ابطال ثبت اظهارنامه و کلیه امور حقوقی آماده ارائه خدمات به شما سروران گرامی می‌باشد.

اظهارنامه تجاری و ابطال آن

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

توقیف اموال در چک برگشتی

13 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *