ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه


5/5 - (19 امتیاز)

موضوع امروز ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه است.

سرمایه شرکت‌های سهامی و شرایط آن چگونه است؟
ضرورت افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی چیست؟
شرایط و طریقه افزایش سرمایه شرکت سهامی چیست؟
موارد تقدیم دادخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه چیست؟
دعوی ابطال صورت جلسه ی افزایش سرمایه به چه نحو می‌باشد؟
با ما همراه باشید.

مقدمه

دادخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه، توسط هر کدام از اعضای ذی‌نفع تقدیم می‌شود. هرگاه افرادی که به صورت جمعی با یکدیگر توافق می کنند که برای انجام هدف خاصی که غالبا هدف تجارتی می‌باشد، اقدام به تشکیل شرکت نمایند و به همین جهت با توافق یکدیگر، قرارداد شراکت منعقد می‌کنند.

به موجب قرارداد مشارکتی که این اشخاص دارند، هر کدام بر اساس سهمی به عنوان آورده برای شرکت فراهم می‌کنند و آن را سرمایه شرکت قرار می‌دهند. این سرمایه اولیه و ابتدایی عنصر حیاتی برای تشکیل شرکت می‌باشد، چرا که هدف از تشکیل شرکت‌های تجارتی، انجام معامله و قرارداد با سایر اشخاص، جهت کسب سود و درآمد می‌باشد و به همین خاطر هم باید برای انجام معاملات تجارتی خود قرارداد برای شرکت تشکیل دهند که این خود متضمن وجود تعهدات مالی برای شرکت به عنوان شخصیت حقوقی خواهد بود.

در ابتدا باید شرکت یک توان مالی و قدرت پولی داشته باشد تا بتواند در مقابل تعهدات اولیه خود که با اشخاص ثالث و طرف قرارداد دارد، پاسخگو باشد. سرمایه شرکت که در واقع تضمینی است در مقابل طلب طلبکاران، نباید به نحوی از انحا کاهش بیابد و در صورت کاهش، باید افزایش داد، چرا که در شرکتهای تجارتی به غیر از شرکتهای تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال بدهی های شرکت محدود به آورده آن‌ها است و از دارایی شخصی شرکای شرکت پرداخت نمی‌شود و محدود به آورده های نقدی و غیر نقدی آنان می‌باشد.

وکیل قراردادهای بانکی تهران

با این حال در صورتی که شرکا بخواهند موجودی سرمایه خود در شرکت را افزایش دهند باید مراحل قانونی لازم برای این کار را انجام دهند و همچنین موجودی برگه ی سهام سهام‌داران هم افزایش پیدا کند. در صورتی که این شرایط رعایت نگردد، ممکن است که منجر به ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه گردد.

سرمایه شرکت‌های سهامی و شرایط آن

سرمایه، مبلغی است که موسسان اولیه ی شرکت، برای تاسیس شرکت سهامی، جمع‌آوری می‌کنند و با تشکیل شخصیت حقوقی شرکت و ثبت ان در اداره ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس اوراق بهادار، اقدام به فعالیتهای تجارتی و غیرتجارتی می‌نمایند.

این سرمایه در ابتدا باید فراهم گردد و در صورتی که شرکت تجارتی سهامی عام باشد، سرمایه ی شرکت مزبور، از طریق پذیره‌نویسی و انتشار برگه سهام به عموم مردم و متقاضیان، جهت جمع‌آوری مقدار باقی مانده و لازم سرمایه انجام می‌گردد. سهامداران با پرداخت مبلغ اسمی مندرج در برگه سهام، سرمایه شرکت را تامین و تادیه می کنند و در مقابل به مقدار مبلغ اسمی سهام، در سود و زیان شرکت سهیم می‌شود.

ضرورت افزایش سرمایه شرکت های سهامی

از آن جایی که سرمایه شرکت ضامن اصلی پرداخت تعهدات مالی شرکت می‌باشد، از این رو شرکت در صورتی که بخواهد میزان فعالیت ها و تعهدات مالی خود را افزایش دهد، باید به افزایش سرمایه اقدام نماید، تا به میزان سرمایه ی افزایش یافته، اقدام به فعالیت تجارتی نماید و هرگاه شرکت قادر به ایفای تعهدات مالی خود در برابر اشخاص ثالث، نباشد، ایفای تعهدات شرکت از محل سرمایه تامین گردد.

اعاده اعتبار ورشکسته

شرایط و طریقه افزایش سرمایه شرکت سهامی

برای افزایش سرمایه شرکت سهامی می توان به وسیله ی یکی از دو طریق زیر اقدام کرد:

 • از طریق صدور سهام جدید
 • طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

برای افزایش سرمایه شرکت سهامی نیاز به شرایطی است که در صورت وجود شرایط افزایش سرمایه امکان‌پذیر خواهد بود و صورت جلسه ی افزایش سرمایه صادر خواهد شد و اگر شرایط حاصل نشود، در این صورت موجب ابطال صورت جلسه ی افزایش سرمایه خواهد گردید:

 • پیشنهاد هیئت مدیره برای ایجاد صورت جلسه افزایش سرمایه
 • قرائت گزارش بازرسان شرکت سهامی برای افزایش سرمایه
 • تصمیم گیری و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی، در قالب صورت جلسه افزایش سرمایه
 • تادیه کامل سرمایه ی قبلی شرکت سهامی
 • موافقت کلیه ی صاحبان سهام با افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، در صورت ایجاد تعهد برای آنان
 • به دلیل اینکه افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق ایجاد و انتشار برگه سهام انجام می‌شود، در این صورت هم باید پذیره نویسی منتشر گردد و مجوز این عمل از جانب اداره ی ثبت شرکتها صورت گیرد.

در صورت حصول این شرایط مجمع عمومی فوق العاده، اقدام به تنظیم صورت جلسه افزایش سرمایه می کند و اجازه ی افزایش سرمایه را خود صادر می کند و یا اینکه اختیار افزایش سرمایه را به هیئت مدیره می‌دهد.

موارد ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

در صورتی که شرایط لازم برای تنظیم صورت جلسه افزایش سرمایه رعایت نگردد، در این صورت ممکن است که از موارد ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه باشد و این شرایط به شرح ذیل می باشد:

 • در صورتی که هیئت مدیره خود اقدام به تنظیم صورت جلسه افزایش سرمایه کرده باشد و مجوز ان صادر نشده باشد، چرا که اساسنامه متضمن اختیار صدور مجوز برای تنظیم صورت جلسه افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره نمی‌باشد.
 • در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با تنظیم صورت جلسه افزایش سرمایه و افزایش سرمایه موافقت نکند.
 • در صورتی که سرمایه ی اولیه و قبلی شرکت سهامی تادیه نشده باشد و صورت جلسه افزایش سرمایه تنظیم و صادر شده باشد.
 • عدم موافقت کلیه ی صاحبان سهام و یا بعضی از آنان با افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، در صورت ایجاد تعهد برای آنان.
 • عدم صدور مجوز مرجع ثبت شرکتها با پذیره نویسی برای انتشار برگه ی سهام جهت افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ سهامی موجود و یا انتشار برگه سهام جدید.
مسئولیت ضامن ورشکسته

دادخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

در صورتی که صورت جلسه افزایش سرمایه شرایط لازم را نداشته باشد، در این صورت می‌تواند موجب بطلان صورت جلسه افزایش سرمایه باشد.

با توجه به اینکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی یکی از مهمترین مراجع شرکت سهامی در مورد تصمیم گیری شرکت می باشد، در صورتی که با صورت جلسه افزایش سرمایه موافق نباشد و ان را قانونی و معتبر نداند، می‌تواند اقدام به رد صورت جلسه افزایش سرمایه نماید.

از آن جایی که تصمیم در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی با مجمع عمومی فوق العاده می باشد، تصمیم این مجمع همراه با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

در صورتی که افراد ذی‌نفع در شرکت سهامی، با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تنظیم و تصویب صورت جلسه افزایش سرمایه، مخالفت داشته باشند، می‌توانند در مورد تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و شرکت برای بطلان تصمیم افزایش سرمایه، به دادگاه دادخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه را بدهد.

دعوی ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه، یک دعوی غیرمالی است و در صورتی که رای دادگاه ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه باشد، حکم به پرداخت خسارت اشخاصی که از تصمیم مربوطه متضرر شده‌اند می‌دهد.

تنظیم دادخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه توسط وکیل

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان اقدام به مشاوره و قبول دعاوی شما عزیزان می‌کند. برای انجام امور حقوقی خود می‌توانید با موسسه تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

ابطال جانشینی بانک در شهرک های تولیدی

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *