وکیل استعلام مبادلات اینترنتی

وکیل استعلام مبادلات اینترنتی

وکیل استعلام مبادلات اینترنتی


5/5 - (10 امتیاز)

در گروه وکلای حقوقی موسسه حقوقی بین المللی مهرپارسیان، تیم پژوهشی با بررسی وکیل استعلام مبادلات اینترنتی، به موارد گفته شده، پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

مبادله به معنی تبدیل کردن و معامله کردن می‌باشد.

مبادله و داد و ستد، گاها با مشکلاتی از قبیل جرایمی از قبیل کلاهبرداری، تقلبی بودن جنس خریداری شده، تغییر یک طرفه شرایط معامله، ممنوع المعامله بودن یکی از طرفین قرارداد و… همراه می‌باشد، که اگر به این موارد توجه نشود، ممکن است شخص دچار مشکلات و ضرراتی گردد.

چنانچه مبادله و داد و ستد به صورت غیرفیزیکی و در فضای الکترونیکی انجام شود، مشکلات جدیدتری در خصوص امنیت در فضای تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه‌ای و همچنین حمایت قانون‌گذاری از مبادلاتی که فضای اینترنت انجام می‌شود، مطرح خواهد شد.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکیل استعلام مبادلات اینترنتی با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهرپارسیان که در انتهای مقاله درج شده‌اند، تماس حاصل نمایید.

سوالاتی که وکیل استعلام مبادلات اینترنتی بررسی می‌نمایند:

1. درتنظیم مبادلات اینترنتی به چه مواردی باید توجه نمود؟
2. آیا تغییر در قرارداد اینترنتی امکان‌پذیر است؟
3. آیا امضا الکترونیکی معتبر است؟
4. در مبادلات اینترنتی دلایل اثبات دعوا چه می‌باشند؟
5. ادعای انکار یا تردید نسبت به داده‌پیام معتبر است؟
6. دریافت مشاوره از وکیل استعلام مبادلات اینترنتی چه کمکی به افراد می‌کند؟

درتنظیم مبادلات اینترنتی به چه مواردی باید توجه نمود

وکیل استعلام مبادلات اینترنتی بیان می‌دارید: در تنظیم کلیه قراردادها باید شرایط اساسی تنظیم قرارداد رعایت شود که بتوان گفت قرارداد و مبادله واقع شده است.

به موجب قانون مدنی برای تحقق هر عقد و قرارداد، اهلیت (توانایی انعقاد قرارداد) دو طرف قرارداد، مشخص بودن موضوع برای انعقاد قرارداد، قصد دو طرف برای انجام قرارداد و جهت مشروع (هدف از انجام معامله قانونی باشد) در انجام قرارداد لازم می‌باشد.
در تنظیم قرارداد و مبادلات الکترونیکی، باید علاوه بر شرایط گفته شده، شرایطی وجود داشته باشد که درقانون تجارت الکترونیک بیان شده است.

در ادامه مقاله وکیل استعلام مبادلات اینترنتی به بررسی برخی از مواد این قانون خواهیم پرداخت.

همان‌طور که گفته شد برای اینکه مبادلات اینترنتی صحیح و مورد قبول قوانین کشور ما باشند نخست باید شرایط اساسی صحت معاملات که در بالا ذکر شد رعایت گردد.
ابراز قصد در انجام معاملات داخلی به صورت شفاهی یا کتبی صورت می‌گیرد.

در قراردادهای الکترونیکی برای ابراز قصد (ایجاب و قبول)، فرد ایجاب کننده (پیشنهاد‌دهنده قرار‌داد) داده‌پیام حاوی ایجاب خود را به سامانه مقصد می‌فرستد و به این طریق، طرف مقابل از ایجاب (پیشنهاد) آگاه می‌گردد.

قرارداد اینترنتی چه زمانی محقق می‌گردد

به طور کلی قراردادها و مبادلات تجاری با دو اراده به وجود می‌آیند.

یک طرف (اراده) ایجاب می‌کند و طرف دیگر (اراده دوم) قبول می‌کند.

زمانی یک قرارداد واقع می‌شود که طرف مقابل ایجاب، قبول خود را اعلام کند.
در مبادلات اینترنتی، قبول، زمانی اعلام می‌شود که طرف قبول کننده با ارسال داده‌پیام، قبول خود را اعلام نماید.

از این طریق دو اراده به هم متصل شده و قرارداد محقق می‌گردد.

ضمن قرارداد و داده‌های ارسال شده می‌توان شرایط تحویل و تسلیم کالای موردنظر را تعیین نمود.
در مبادلات اینترنتی هرگاه از نظر قانون نوشته‌ای مانند ایجاب (پیشنهاد) یا قبول ضرورت داشته باشد، «‌داده‌پیام» در حکم آن نوشته ‌است.

‌داده‌پیام، هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهومی است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ‌ذخیره یا پردازش می‌شود، مانند ایمیل.وکیل استعلام مبادلات اینترنتی

قانون‌گذار در برخی از مبادلات اینترنتی داده‌پیام را در حکم نوشته ضروری، مورد استناد نمی‌داند، این موارد عبارتند از:
‌الف – اسناد مالکیت اموال غیرمنقول (اموالی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد مثل خانه و زمین).
ب – فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج – اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا‌ صادر می‌کند و یا از به کارگیری روش‌های خاصی به صورت فعل (انجام دادن) یا ترک فعل (انجام ندادن) منع می‌کند.
بنابراین در چنین مبادلاتی اسناد باید به صورت مکتوب و نوشته شده، مبادله و رد و بدل شود.

آیا تغییر در قرارداد اینترنتی امکان‌پذیر است

وکیل استعلام مبادلات اینترنتی دراین خصوص بیان داشتند، به موجب قانون تجارت الکترونیک، هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده‌پیام با ‌توافق و قرارداد خاص طرفین مورد توافق دو طرف معتبر خواهد بود.وکیل استعلام مبادلات اینترنتی

آیا امضای الکترونیکی معتبر است

وکیل استعلام الکترونیکی بیان می‌دارد، به موجب قانون تجارت الکترونیک، امضای الکترونیکی در صورت دارا بودن یکسری شرایط معتبر است که این شرایط عبارتند از:
1. نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
2. هویت امضاء کننده «‌داده‌پیام» را معلوم نماید.
3. به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
‌4. به نحوی به یک «‌داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن “‌داده‌پیام” قابل‌ تشخیص و کشف باشد.

در مبادلات اینترنتی دلایل اثبات دعوا چه می‌باشند

وکیل استعلام مبادلات الکترونیکی در این خصوص با اشاره به قانون تجارت الکترونیک بیان داشتند: دلایل اثبات دعوا در دعاوی غیرالکترونیکی شامل: اقرار، شهادت شهود، سوگند، علم قاضی و… می‌باشند.
اما در دعاوی الکترونیکی اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده‌پیام باشد و در‌ هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله (دلایل) موجود، ارزش اثباتی «‌داده‌پیام»‌ را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد نمود.

به طور کلی، ارزش اثباتی داده‌پیام‌ها با توجه به عوامل مختلف از جمله ‌تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ‌داده‌پیام تعیین ‌می‌گردد.
کلیه ‌داده‌پیام‌ها (پیام الکترونیکی) که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌حیث محتوا و امضای موجود در آن‌ها، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه ‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنها محسوب می‌شوند، اجرای آن و سایر آثار در حکم ‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.وکیل استعلام مبادلات اینترنتی

‌ ادعای انکار یا تردید نسبت به داده‌پیام معتبر است؟

ادعای انکار یا تردید به این معنی است که طرف مقابل دعوا، اسناد ارائه شده را رد می‌کند (انکار) یا اعلام می‌کند نسبت به اصالت اسناد ارائه شده شک دارد.

به طور مثال منکر امضا در سند می‌شود یا نسبت به منتسب بودن امضا به شخصی تردید می‌کند.
اما در خصوص داده‌های الکترونیکی، نسبت به داده‌پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌ الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید پذیرفته نمی‌شود.

اما می‌توان ادعای جعل نسبت به ‌داده‌پیام نمود و یا ثابت کرد که ‌داده‌پیام به دلایل قانونی، فاقد اعتبار است.

دریافت مشاوره از وکیل استعلام مبادلات اینترنتی چه کمکی به افراد می‌کند

دریافت مشاوره از وکیل استعلام مبادلات اینترنتی، قبل از تنظیم قرارداد موجب می‌شود که نسبت به اهلیت (توانایی انجام ) داشتن طرفین قرارداد، مطمئن شوید و همچنین از تعهداتی که ممکن است به موجب قرارداد بر عهده افراد قرار بگیرید آگاهی یابید.
پس از تنظیم قرارداد و اجرای تهعدات چنانچه با طرف مقابل قرارداد دچار مشکل شوید، دریافت مشاوره از وکیل استعلام مبادلات اینترنتی، موجب می‌شود که به سریع‌ترین و موثرترین راه برای احقاق حق اقدام نماید.

به همین منظور، موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، که دارای وکلای متخصص و متبحر در زمینه مبادلات اینترنتی می‌باشد، جهت دریافت مشاوره و پذیرش پرونده، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌گردد.

مال غیرمنقول چیست؟ اموالی که نمی‌توان آنها را جابجا نمود مثل زمین و خانه.
داده‌پیام چیست؟ هر اطلاعات یا مفهومی که توسط وسایل الکترونیکی، تولید یا ارسال یا دریافت و یا ذخیره می‌شود.
امضا الکترونیکی چیست؟ یکی از انواع امضاهای فیزیکی است که در فضای مجازی و به شکل داده‌پیام منتشر می‌شود.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

اظهارنامه مالیاتی انحلال شرکت

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 دیدگاه

  • سلام من یه مبادله بین المللی با دوستم دارم انجام میدم الان یه سوال دارم که در این موارد مبادلات بین المللی میشه شرط بذاریم که کالا در کشور دیگه‌ای تحویل گردد؟

    • سلام دوست عزیز
      بله، شما می‌توانید در مبادلات بین‌المللی توافق نمایید که تحویل کالا، در کشور ثالث انجام پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *