وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف

وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف

وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف


5/5 - (23 امتیاز)

با بررسی موضوع وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف همراهتان هستیم.

وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف اظهار دارد: یکی از موضوعات مهم نظری و عملیِ باب وقف، حق تقدیمی یا پذیره می‌باشد.

مرسوم است که در برابر هر واگذاری منافع زمین وقفی که برای نخستین بار انجام شده، در ازای اولویتی که برای فرد در ملک و تمدید اجاره آن ایجاد شده، مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره یا اهدایی دریافت شود.

پذیره و واگذاری برای نخستین بار، همراه با بخشیدن حق تملک اعیانی است و باید دید مستاجر زمین وقفی، پس از پرداخت پذیره و اهدایی چه جایگاه قانونی پیدا می‌کند.

برای پذیره نویسی سرقفلی اوقاف، به 10 مواد تصویب شده از سوی اداره کل اوقاف استان که دستورالعمل دریافت پذیره سرقفلی به همراه آیین نامه اصلاحی آن است، مراجعه نمایید.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

سوالات مهم در بررسی موضوع وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف:

 1. سرقفلی را توضیح دهید؟
 2. پذیره چیست؟
 3. چگونگی تشخیص ملک اوقافی را شرح دهید؟
 4. پذیره در وقف به چه معناست؟
 5. پذیره انتقال ناظر بر اعیانی یا حقوق کسبی است؟
 6. آیین‏نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل چند ماده است؟
 7. بهترین وکیل متخصص در زمینه وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف کیست و دارای چه ویژ‌گی‌هایی می‌باشد؟
مشاوره حقوقی سرقفلی

 سرقفلی

وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف برای تعریف سرقفلی به شاخص تجارتی بودن آن اشاره دارد و سرقفلی تنها حقیست که قانون‌گذار برای مستاجران اماکن تجاری در نظر گرفته تا از آن‌ها به نوعی ویژه حمایت کرده باشد.

در قانون سال 13۵۶، سرقفلی به عنوان حق کسب و پیشه بود، در قانون سال 1376 (قانون فعلی) این مفهوم با تفاوت‌هایی به سرقفلی تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر قرارداد اجاره پیش از سال 1376 منعقد شده باشد، باید به قانون سال 13۵۶ رجوع نمایید.

به طوری که مالکین به جای اجاره دادن ملک خود و گرفتار شدن با محدودیت‌های ناشی از این قانون، مبلغی را که تا حدودی نیز به قیمت ملک نزدیک بود از مستاجر می‌گرفتند، بعضی مواقع خود این مبلغ را سرقفلی نامیده‌‌‌اند.

 با یک اجاره‌‌‌ بهای خیلی جزیی، به اصطلاح سرقفلی ملک خود را واگذار می‌کردند و از آنجا که هیچ قانونی در خصوص سرقفلی وجود نداشت، قالب عقد انتقال سرقفلی بیشتر به اجاره شباهت داشت.

پذیره

در ازای اولویتی که برای فرد در این ملک و تمدید اجاره آن ایجاد می‌شود، مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره دریافت می‌شود.

همچنین وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف اذعان دارد: پذیره عبارت است از مبلغی که سازمان اوقـاف یـا متـولی خـاص موقوفـه در ازای واگذاری ملک به شخص دریافت می‌کند و مستاجر نیز مبلغ اجاره‌بها را بـه صـورت ماهانه یا سالانه می‌پردازد.

در قانون مدنی حرفی از پذیره یا حق تقدیمی نیست، ولی در تبصره مـاده۱٣ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه  قانون‌گذار مقرر می‌دارد که: دولت نحوه وصول اهدایی و پذیره را تعیـین مـی‌کنـد.

به عنوان نمونه: ملک موقوفه‌ای با تولیت آستان قـدس رضـوی در مجتمعی تجاری با صد متر مربع مساحت و پـلاک ثبتی مـشخص بـا کـاربری تجاری واقع شده است.

همه چیز در مورد هلند

کارشناسان، حق تقدیمی یا پذیره این ملک را سیصد میلیون تومان تعیین می‌نمایند.
فـرد متقاضـی بایـد ایـن مبلـغ را بـه صـورت کامـل بـه متـولی پرداخت کند و علاوه بر آن اجاره آن را بپردازد.

چنان که گذشت، مبلغ سیصد میلیون تومان در آستان قدس حق تقدیمی و در سازمان اوقاف و امور خیریـه پـذیره نامگذاری شده، با این تفاوت که آستان قدس رضوی در تعیـین حـق تقـدیمی ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزش واقعی ملک را لحاظ می‌کند، حال آنکـه در سـازمان اوقـاف فقط ۳۰ درصد ارزش واقعی ملک در نظر گرفته می‌شود.

در نتیجه مبلغ اجاره‌ای که شخص به آستان قدس رضوی می‌پردازد، بسیار ناچیزتر از مبلغیست که به سازمان اوقاف می‌دهد. به همـین جهـت استیجار اراضـی آسـتان قـدس شـباهت زیـادی بـه ملکیت می‌یابد و افراد متقاضی تمایل بیشتری نسبت به آن نشان می‌دهند.

چگونگی تشخیص ملک اوقافی

 1. برای کسب اطلاع از اوقافی بودن یا نبودن املاک یک منطقه می‌توانید، از اهالی و مشاورین املاک محل در این خصوص سوال کنید.
 2. استعلام از اداره اوقاف البته باید به یک نکته توجه داشته باشید که، تمام املاک اوقافی زیر نظر اداره اوقاف نمی‌باشد.
 3. بررسی سند ملک، این روش قطعی‌ترین راه ممکن است و دو تفاوت عمده در سند ملک اوقافی با سند ملک شخصی وجود دارد.

طبق اظهارات وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف، در صورت وقفی بودن روی سند و همچنین داخل سند نوشته شده: شش دانگ از اعیان ولی در سند املاک شخصی نوشته شده: شش دانگ از عرصه و اعیان.

پذیره در وقف

پذیره وجهی می‌باشد که به هنگام ایجاد اراضی موقوفه با اعطای تملک اعیان به مستاجر به عنوان پذیره ابتدایی و یا به هنگام انتقال رقبات به عنوان پذیره انتقالی حسب مورد به نفع موقوفه با رعایت آیین نامه مربوطه دریافت خواهد شد.

بهترین وکیل بانکی شمال تهران

پذیره انتقال ناظر بر اعیانی یا حقوق کسبی است؟

پذیره مطابق قانون پذیره نویسی سرقفلی اوقاف، انتقال نسبت به اعیانی و نسبت به حقوق کسبی می‌باشد.

آیین‏نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

شامل 10 ماده و الحاق دو متن به آیین‌نامه، نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به عنوان تبصره ماده4 و اضافه شدن ماده12 است که وکیل پذیره نویسی سرقفلی در اوقاف ، در زیر شرح اصلاحات آن را آورده‌اند:

هیات وزیران در جلسه 31/4/1397 به پیشنهاد شماره 242127 مورخ 22/2/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (4) آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی موضوع تصویب‌نامه شماره 13078 مورخ 22/2/1365 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره ماده (4)، در صورت وجود متولی خاص، نیازی به اخذ موافقت اداره اوقاف و امور خیریه نیست.

توضیحات بعد به عنوان ماده (12) به آیین‌نامه یاد شده الحاق می‌شود:
ماده 12، احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین‌نامه و همچنین درصدهای مقرر در مواد (4) و (5) آن، به مواردی که نظر واقف به عدم اخذ پذیره یا سرقفلی بوده یا نظر به اخذ آن به نحو خاصی داشته است و همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد، لیکن مصلحت وقف به تشخیص متولی، بدون اخذ پذیره یا سرقفلی یا کمتر یا بیشتر از آن تعیین شده باشد، تسری نمی‌یابد (اجرا نمی‌شود).

ماده 1 (اصلاحی 4/8/1382)، در مواردی که زمین بلامعارض وقفی، ابتدائا با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری، خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می‏شود، مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمین که در هر حال نباید از 30% قیمت آن کمتر باشد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره اهدائی علاوه بر مال‏الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد.

تبادل لوایح فرجام خواهی در طلاق

ماده 6 (اصلاحی 29/4/1384)، در انتقالات ناشی از ارث، طبقه اول ارثی از پرداخت پذیره انتقال معاف می‏باشند.

ماده 7 (اصلاحی 4/8/1382)، در صورتی که مورد استفاده از زمین منطبق با نیات واقف نباشد، کلیه وزارتخانه‏ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و موسسات عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها و نیز نهادهای انقلابی مشمول پرداخت پذیره طبق این آیین‏نامه خواهند بود.

بهترین وکیل متخصص در زمینه پذیره نویسی سرقفلی اوقاف کیست و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

وکیل پذیره نویسی اوقاف باید از تمامی آیین نامه های اصلاحی، دستور‌العمل نحوه اجرای پذیره نویسی، قوانین اوقافی و سرقفلی مطلع باشد و در این زمینه پرونده های مختلفی را انجام داده باشند.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع پذیره نویسی سرقفلی اوقاف هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

 1. منظور از پذیره اوقاف چیست؟ عبارتست از مبلغی که سازمان اوقاف یا متولی خاص موقوفه در ازاء واگذاری ملک به شخص، دریافت می‌کند.
 2. نام دیگر پذیره در باب وقف چیست؟ حق تقدیمی در باب اوقاف پذیره نام دارد.
 3. وقف چیست؟ وقف در لغت به معنای به معنای ایستادن، ساکن بودن حبس کردن و در معنای فقهی جلوگیری از نقل و انتقال آن به دیگری، چه از طریق خرید و فروش و چه از طریق بخشش است.
وکیل تجدید نظر ویژه ملک

به بیان ساده ماده 55 قانون مدنی، وقف نگه داشتن اصل ملک و جاری ساختن منفعت آن در راه خیر است.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف وکیل پذیره نویسی سرقفلی اوقاف 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *