الزام به تحویل مبیع

الزام به تحویل مبیع

الزام به تحویل مبیع


5/5 - (12 امتیاز)

با موضوع الزام به تحویل مبیع همراهتان هستیم.

هنگامی که عقد بیع یا همان خرید و فروش میان اشخاص صورت می­گیرد، به صرف تشکیل قرارداد و در صورتی که زمان اجرای تعهدات طرفین و تسلیم مبیع یا ثمن آن به زمان دیگری موکول نشده باشد؛ هر دو طرف، متعهد به اجرای تعهد خویش هستند.
فروشنده باید مبیع یا همان مورد معامله را به خریدار تسلیم و تحویل دهد. در مقابل، خریدار هم باید قیمت چیزی که خریده است را به فروشنده بدهد. به قیمت مبیع ،ثمن گفته می­شود.
در این حال اگر فروشنده درصدد اجرای تعهد خودش، یعنی تحویل مبیع به فروشنده، برنیاید، می­توان او را ملزم به تحویل مبیع نمود.

سوالات مهم در الزام به تحویل مبیع

  1. منظور از الزام به تحویل مبیع چیست؟
  2. برای الزام به تحویل مبیع علیه چه کسانی باید طرح دعوا کرد؟
  3. چه کسانی می­توانند الزام به تحویل مبیع کنند؟
  4. تحویل مبیع در چه مکانی باید صورت بگیرد؟
  5. هزینه­های تحویل مبیع به عهده­ی چه کسی خواهد بود؟
  6. نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع
  7. بهترین وکیل متخصص در زمینه الزام به تحویل مبیع کیست و دارای چه ویژ‌گی­هایی می‌باشد؟

منظور از الزام به تحویل مبیع چیست؟

هنگامی که خرید و فروشی صورت می­گیرد، فروشنده متعهد شده است که مبیع را به خریدار تسلیم کند و به او تحویل دهد؛ اگر این تعهد را اجرا نکند متخلف از اجرای تعهد شناخته شده و می­توان علیه او از طرق قانونی اقداماتی انجام داد.
با توجه به مبانی مختلفی که در حقوق و فقه امامیه موجود است، دادگاه می­تواند در راستای الزام متعهد در اجرای تعهدات از جمله الزام به تحویل مبیع حکم صادر کند. و متعهد را مجبور به اجرای تعهدش بنماید.
از جمله مبانی، در خصوص الزام متعهد به تحویل مبیع، آیه ­ی شریفه ­ی نخست سوره مائده می­باشد که مؤمنین را به اجرای تعهداتی که بر عهده دارند، فرا می­خواند.

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

دومین مبنا حدیثی منسوب به پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) می­باشد که در آن مؤمنین و مسلمانان را نزد شروط و تعهداتی که پذیرفته­ اند می­داند. به این معنا که تعهدات خود را اجرا نمایند.
از همین رو الزام به تحویل مبیع، که تعهدی بر عهده­ فروشنده است، ظاهری مشروع پیدا می­کند. و از این طریق می­توان متعهد را مجبور به اجرای تعهداتش نمود.
فروشنده از آن جایی که به صرف معامله خرید و فروش، مالکیت مورد معامله را به خریدار منتقل نموده؛ متعهد شده است که وجود اعتباری و مادی مورد معامله، مثل خودرو را به خریدار تحویل دهد.

این تحویل و تسلیم باید به طوری باشد که خریدار بتواند آن را در تصرف خود داشته و از منافع آن بهره ببرد. در خصوص تصرف در آن تصمیم بگیرد.
همچنین باید درنظر داشت که تحویل و تسلیم مبیع در عرف نسبت به اموال مختلف، متفاوت است؛ به عنوان مثال تحویل ملک با تخلیه­ی آن و تقدیم کلید به مالک جدید است اما تحویل خودرو، در تصرف دادن آن به خریدار می­باشد.

برای الزام به تحویل مبیع علیه چه کسانی باید طرح دعوا کرد؟

مالکیت مبیع توسط فروشنده به خریدار منتقل می­شود و فروشنده متعهد می­شود که مبیع را به خریدار تحویل دهد که بتواند در آن تصرف نماید.
اگر مورد معامله را به خریدار تحویل ندهد، باید علیه فروشنده اقامه­ دعوا کرد و او را ملزم به تحویل مبیع نمود. در این صورت او باید مبیع را به خریدار تحویل دهد و تا زمانی که تحویل صورت نپذیرد، ممکن است خساراتی بر عهده ی او قرار گیرد.
همچنین باید گفت که خریدار با خرید مورد معامله، نوعی حق بر مال مورد معامله پیدا می­کند که به استناد آن حق تعقیب مال مورد معامله را دارد.

کلاهبرداری خرید و فروش زمین در چمخاله

بنابراین برای تحویل مال علاوه بر اقامه­ دعوا تحت عنوان الزام به تحویل مبیع علیه بایع، می­تواند علیه هر شخص دیگری که مال را در تصرف دارد اقامه­ دعوا نماید.
اما باید توجه نمود که با توجه به تفاوت ماهیت این دو دعوا، عنوان دعوا و نحوه تقدیم دادخواست متفاوت خواهد بود که برای انجام آن باید به وکیل متخصص در حوزه­ الزام به تحویل مبیع مراجعه نمود.
برای کسب مشاوره متخصص در خصوص الزام به تحویل مبیع می­توانید با موسسه حقوقی و بین ­المللی مهر پارسیان ارتباط برقرار کنید.
جهت رزرو وقت مشاوره در موسسه حقوقی مهر پارسیان با شماره­ زیر تماس بگیرید.

چه کسانی می­توانند الزام به تحویل مبیع کنند؟

در خصوص طرح دعاوی حقوقی باید در نظر داشت، کسانی می­توانند طرح دعوا کنند که در آن موضوع مطرح شده علاوه بر سایر شروط، ذی­نفع به حساب آیند.
بنابراین برای طرح دعوای الزام به تحویل مبیع، خریدار مالک جدید مال شناخته شده و می­تواند از طریق مراجع قانونی صالح فروشنده را الزام به تحویل مبیع کند.

همچنین اگر خریدار قرارداد خرید و فروش را انجام دهد و قبل از تحویل گرفتن مبیع فوت کند، ورثه­ او با توجه به این که قائم مقام عام او به حساب می­آیند و نسبت به مال مورد معامله حق دارند، ذی­نفع بودهو می­توانند دعوای الزام به تحویل مبیع را در مرجع قانونی مطرح نموده و فروشنده را الزام به تحویل مبیع نمایند.

تحویل مبیع در چه مکانی باید صورت بگیرد؟

در مکانی که مبیع باید تحویل داده شود، قبل از هرچیزی باید به قرارداد طرفین توجه شود و طبق آن عمل شود و مبیع را تحویل داد؛ اصولاً توافق طرفین هرچه باشد، از عرف و قانون اهمیت بیشتری دارد.
اگر طرفین نسبت به مکان اجرای تعهد، یعنی تحویل مبیع با یکدیگر توافقی نکرده باشند، باید به عرف رجوع کرد؛ اگر در آن نوع از معاملات، درخصوص تحویل مبیع، عرف خاصی وجود داشته باشد، همانگونه عمل می­شود و ملاک عرف خواهد بود.
اگر طرفین توافقی نکرده و سکوت کرده باشند و عرف در خصوص  تحویل مبیع نیز شفاف نباشد و نتوان از آن برای مکان تحویل مبیع قاعده­ ای استنباط نمود، باید به قانون رجوع شود.

وکیل برای دعاوی ملکی ورثه‌ای

طبق قانون در صورت نبود توافق طرفین و عرف، مکان اجرای تعهد مکان ایجاد قرارداد یا به عبارت حقوقی، محل انعقاد عقد(قرارداد) خواهد بود.
از آن جایی که تحویل مبیع یکی از تعهدات فروشنده محسوب می­گردد، باید مطابق فوق عمل نموده و اگر مبیع را تحویل ندهد، محل الزام  به تحویل مبیع، با توجه به قرارداد، عرف و قانون ممکن است متفاوت باشد.

هزینه­ های تحویل مبیع به عهده­ چه کسی خواهد بود؟

در این مورد نیز، باید ابتدا متن قرارداد را بررسی کرد و اگر توافقی توسط طرفین در متن قرارداد ذکر شده باشد، ارجحیت دارد و باید مطابق آن عمل نمود.
اگر طرفین در خصوص هزینه­های انجام تعهد اقدام به توافق نکرده باشند، باید به عرف رجوع کرد و حکمی که از آن قابل استنباط را ارائه نمود.

اگر عرف نیز نسبت به هزینه­های اجرای تعهد ساکت باشد، باید گفت، فروشنده نسبت به هزینه­های اجرای تعهد خود و خریدار نسبت به هزینه­های اجرای تعهد خود، مسئولیت خواهند داشت؛ از آن جایی که تحویل مبیع از تعهدات فروشنده است، باید نسبت به پرداخت هزینه­های آن اقدام نماید.

در مواردی که الزام به تحویل مبیع از طریق مراجع قانونی صورت می­گیرد، فروشنده ممکن است علاوه بر هزینه ­های اجرای تعهد در خصوص تحویل مبیع، به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد و هزینه­ های دادرسی که خریدار پرداخته است، محکوم شود.

بنابراین با توجه به اهمیت این نوع از دعاوی، بایستی از وکلای متخصص و مجرب مشاوره کسب کرد که نحوه­ طرح دعوا و خواسته­ ها، طبق اصول قانونی صورت بگیرد؛ در غیر این صورت ممکن است نتیجه­ رسیدگی با سهولت و مطلوبیت همراه نباشد.

وکیل الزام به اخذ پایان کار

نمونه دادخواست الزام به تحویل مبیع

خواهان:………………..
خوانده:…………………
وکیل: محمدرضا مهری متانکلائی

تعیین خواسته و بهای آن:
*صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل مبیع مقوم به 5 میلیارد تومان
*مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان 100 میلیون تومان
*مطالبه هزینه دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست: مبایعه نامه و قرارداد – سند مالکیت – شهادت شهود – وکالتنامه وکیل….

ریاست محترم مجتمع قضایی………..
با درود و احترام
به استحضار عالی می­رساند؛

1- اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ……. یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی …. واقع در ……… را از خوانده محترم خریداری نمودم و در حال حاضر سند رسمی آن نیز به نام اینجانب می­باشد.

2- نظر به اینکه خوانده در قرارداد مذکور متعهد به تحویل مبیع در تاریخ ….. بوده است متأسفانه با مراجعات مکرر به نامبرده از ایفای تعهد خود استنکاف می­ورزد؛ لذا مستندا به مواد 10، 219 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل مبیع مورد تقاضاست.

بهترین وکیل متخصص در زمینه الزام به تحویل مبیع

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع الزام به تحویل مبیع هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.
بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین­المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه الزام به تحویل مبیع، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل الزام به تحویل مبیع در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

منظور از الزام به تحویل مبیع چیست؟

با توجه به مواد قانونی و پیش بینی­های قانون گذار می­توان فروشنده را ملزم به تحویل مال فروخته شده نمود.

افراز ملک

تحویل مبیع در چه مکانی باید صورت بگیرد؟

با توجه به متن قرارداد، عرف و قانون، ممکن است مکان تحویل متفاوت باشد که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *