دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری


5/5 - (12 امتیاز)

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در این نوشتار به بررسی اجرای احکام دیوان عدالت اداری پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

دیوان عدالت اداری

طبق اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها یا آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ “دیوان‏ عدالت‏ اداری‏” زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ شکل گرفته است.

طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر،هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می‌باشد.

البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استان‌ها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست‌های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.

جهت دریافت مشاوره از وکیل دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالاتی که توسط وکیل دیوان عدالت اداری در این نوشتار بررسی خواهند شد؛

  • ساز و کار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری به چه صورت است؟
  • صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
  • نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری به چه شکل است؟
  • در چه مواردی میتوان به دیوان عدالت اداری رجوع نمود؟
  • بهترین وکیل دیوان عدالت اداری را چگونه پیدا کنیم؟

نحوه انتصاب قضات دیوان

قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌ شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضائی باشند.
در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایش‌ های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همطراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.
قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

اعتراض به رد اعاده دادرسی

شیوه رسیدگی در شعب

شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدها و ماموران دولتی و همچنین شکایات از تصمیمات و آراء قطعی هیات‌ ها و کمیسیون‌ های اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و برخی نهادها و دستگاه‌ های عمومی و اجرایی کشور توسط شعب دیوان مورد رسیدگی قرار می‌ گیرند.

*رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است.

شاکیان میتوانند دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دفاتر استانی دیوان تسلیم نمایند.
شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌ کنند که شخص ذی‌ نفع یا وکیل یا قائم‌ مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
شعب دیوان میتوانند در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، حکم مقتضی (مناسب) مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم واقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر نمایند.

لازم به ذکر است که رسیدگی به پرونده در موارد صدور دستور موقت خارج از نوبت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره از وکیل دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

دستور موقت دیوان عالی کشور

شعب دیوان میتوانند حسب تقاضای شاکی، در صورتی که شاکی مدعی شده باشد که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط دستگاه طرف شکایت و یا اجرای مقرره مورد اعتراض، سبب ورود خسارتی می‌ گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، مبادرت به صدور دستور موقت نمایند.

شعب دیوان عدالت اداری

در حال حاضر ۵۶ شعبه بدوی و ۲۳ شعبه تجدید نظر و ۶ شعبه اجرای احکام در دیوان به فعالیت مشغول‌ اند. هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌ البدل تشکیل می‌ شود.
هر یک از شعب بدوی (ابتدایی) دیوان با توجه به انواع دعاوی اداری قابل طرح نزد آن ها، تخصصی شده‌ اند و قضات این شعب بر مبنای تخصص خود مبادرت به رسیدگی و صدور رای می‌ نمایند.
آراء صادره توسط شعب بدوی قابل تجدیدنظر خواهی است.

تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت

یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آن ها میتواند نسبت به کلیه آراء شعب دیوان دادخواست تجدیدنظر را ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ تقدیم نماید.
این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌ باشد.
شعب تجدیدنظر دیوان از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌ شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت است.

رسیدگی به آراء خلاف بین شرع یا قانون

طبق ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان میتواند پرونده را مجددا در معرض رسیدگی ماهوی و صدور رای توسط یکی از شعب دیوان قرار دهد.

این امر به عنوان یکی از شیوه‌ های استثنایی تجدیدنظر در آراء صادره توسط شعب دیوان به شمار می‌ آید.
همچنین در قانون دیوان، امکان اعاده دادرسی مورد شناسایی قرار گرفته است.
در موارد ادعای خلاف شرع بودن مصوبه، دستورالعمل، آئین‌ نامه یا بخشنامه‌ های دستگاه‌ های اجرایی از سوی شاکی موضوع به شورای محترم نگهبان ارجاع و نظر این شورا ملاک عمل خواهد بود.

اجرای احکام دیوان عدالت اداری

با توجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع شده شهروندان در پرتو آراء قطعی دیوان عدالت اداری و اصل لزوم تبعیت آراء قضایی، نهادها و دستگاه‌ های اجرایی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری مکلف اند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

لکن به ‌منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، شعبی از اجراء احکام در هر معاونت تشکیل شده است که زیر نظر یکی از معاونان مربوط انجام وظیفه می‌ نماید و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
شعب دیوان پس از ابلاغ رای به محکوم علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است) یک نسخه از آن را به انضمام (همراه) پرونده به شعبه اجرای احکام مربوط ارسال می‌ نمایند.
محکوم علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است) مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم له (فردی که حکم به نفع او صادر شده است) اقدام و نتیجه را بطور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
در غیر این صورت، مستنکف با رای شعبه صادر کننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌ شود.

جهت دریافت مشاوره از وکیل دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتدا به هیات‌ های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان که در دسته‌ ای از دعاوی قابل طرح در دیوان از تخصص برخوردارند، ارجاع می‌ شود.
در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیات تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌ شود.
اما در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌ کند.

وکیل تنظیم لایحه 477

این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هیات تخصصی در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌ شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آئین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌ گیرند.

در درخواست ابطال مصوبات، ذی نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نمی‌ باشد و هرکس میتواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده را درخواست نماید.
هیات عمومی دیوان میتواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد شکایت را ابطال نماید.

طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، هیات عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌ شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضاء حاضر است.
رای هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است و استنکاف از اجرای آراء هیات عمومی مستوجب مجازات است.

وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

  • رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمان‌ های دولتی اعم از؛ وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها و…
  • رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی، وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ های دولتی و…
  • رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ ها، هیات‌ ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌ کنند، مانند: هیات‌ های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ و…
  • رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌ نامه‌ ها، آئین‌ نامه‌ ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.
  • رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، ماموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و…)
ادامه تصدی گری مدیران سلب صلاحیت شده

نحوه شکایت در دیوان عدالت اداری

هر کسی میتواند به تصویب شدن آئین نامه هایی که به نظر وی مخالف قانون هستند، شکایت کند و این شاکی لزوما ذی نفع نیست.
یعنی این شخص، میتواند هر شغل یا موقعیت اجتماعی داشته باشد.

بعد از این که شکایت ثبت شد، پرونده باید به یکی از شعبه‌ های دیوان عدالت اداری ارسال شود تا تبادل لوایح انجام گیرد.
یعنی، یک نسخه از شکایت، برای طرف شکایت ارسال می‌ گردد و دیوان از وی برای شکایت درخواست پاسخ می‌ کند.

در گذشته شکایت در دیوان عدالت اداری باید به صورت فیزیکی انجام میشد و دادخواست با پست به دیوان تحویل داده میشد.
ولی در حال حاضر میتوانید دادخواست خود را به صورت آنلاین ارسال کنید و برای این کار، میتوانید از سامانه ساجد دیوان عدالت اداری مراجعه نمایید.
در این سامانه با پرداخت هزینه لازم، میتوانید شکایت خود را ثبت نمایید.
به جز شکایات افراد، اشخاص ثالث هم این امکان را دارند که درخواست خود را ثبت کرده و در همین سامانه درخواست اعاده دادرسی داشته باشند.
برای این‌ که بخواهید شکایت خود را در سامانه ساجد ثبت نمایید، ابتدا باید در سامانه ثنا احراز هویت کرده باشید تا به شما رمز عبور تعلق گیرد.
بدون رمز عبور ثنا، امکان استفاده از سامانه ساجد را نخواهید داشت.

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

جهت ارتباط با وکلای متخصص دیوان عدالت اداری با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

جهت دریافت مشاوره از وکیل دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

تلفن‌ های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با موسسه مهر پارسیان خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *