قرارداد مشارکت مدنی بانک

قرارداد مشارکت مدنی بانک

قرارداد مشارکت مدنی بانک


5/5 - (22 امتیاز)

با بررسی ماهیت قرارداد مشارکت مدنی بانک ها همراه شما خواهیم بود.

قرارداد مشارکت مدنی بانک

قرارداد مشارکت مدنی بانک در مواردی است که کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری انجام دهد و به تبع آن با دریافت سرمایه از بانک، بانک را نیز در سرمایه‌گذاری خود شریک کند. برای انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک اطلاعات هویتی، موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، حداکثر مدت مشارکت، پیش‌بینی خرید، هزینه و فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی و وثیقه‌هایی که برای ضمانت حسن انجام کار باید به بانک سپرده شود، به بانک ارائه می‌گردد. بانک ها یا سایر موسسه های مالی می‌توانند تا ۸۰ % کل سرمایه را در یک شرکت مدنی در اختیار بگیرند و همچنین فروش اقساطی سهم‌الشرکه نیز در این حالت امکان‌پذیر است.

پرداخت سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی، یک دفعه و نقدی صورت نمی‌پذیرد و در دفعات متعدد پرداخت می‌شود. هم چنین در قرارداد مشارکت مدنی با بانک فقط درصدی از سرمایه مذکور توسط بانک تامین می‌گردد و در اواخر هر سال، بانک، سود به دست آمده از شراکت را بین طرف مقابل و خود تقسیم می‌کند. این سود بسته به سرمایه هر دو طرف بین آن ها تقسیم خواهدشد و بانک همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می‏‌شود.

در قرارداد مشارکت مدنی با بانک، هزینه‎های قابل قبول منحصر به هزینه‎های‎ اصلی نبوده و هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین می‌تواند در قرارداد قید شود.

نحوه شراکت سرمایه و سود در مشارکت با بانک

بانک یا سایر موسسات مالی می‌توانند تا۸۰% کل سرمایه را در یک شرکت مدنی در اختیار بگیرند و همچنین فروش اقساطی سهم‌الشرکه نیز در این حالت امکان‌پذیر است. پرداخت سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی، به‌صورت یک جا و نقدی انجام نمی‌شود بلکه به‌صورت چند مرحله‌ای است. همچنین درقرارداد مشارکت مدنی با بانک صرفا درصدی از سرمایه مذکور توسط بانک تامین می‌گردد و در اواخر هر سال، بانک، سود به دست آمده از شراکت را بین طرف مقابل و خود تقسیم می‌کند. تقسیم سود شراکت باتوجه به سرمایه هر دو طرف بین آن‌ها انجام خواهدشد و بانک همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می‏‌شود.

مشاور حقوقی سرمایه گذاری بیت کوین

در قرارداد مشارکت مدنی با بانک، هزینه‌های قابل قبول منحصر به هزینه‌های‎ اصلی نبوده و هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین می‌تواند در قرارداد قید شود.

تعریف عقود مشارکت مدنی (قراردادهای تخصیص منابع پولی)

در عقود مشارکت بانکی، بانک و مشتری با یکدیگر مبادرت به فعالیت اقتصادی می نمایند. انعقاد عقد (قرارداد) مشارکت مدنی بانک باعث می‌شود که، خطرپذیری کمتری برای گیرنده سرمایه وجود داشته باشد و بانک و مشتری در سود و زیان فعالیت اقتصادی مشارکت نمایند.

در نظام بهره‌ای، صاحب سرمایه (بانک یا موسسه مالی اعتباری) سود قطعی را فارغ از سودآوری و زیانده بودن فعالیت اقتصادی مشتری، در نظر گرفته و با مشتری قرارداد منعقد می‌کند و صاحب سرمایه خود را از هر نوع ریسک و خطرپذیری مصون می‌کند. ولی در نظام مبتنی بر مشارکت واقعی، صاحب سرمایه در خطر است و سرمایه گذار شریک مشتری است.

نکته: بانک ها تمایل زیادی به انعقاد قرارداد مشارکتی ندارند چرا که دست آن ها در آزادی عمل فشار بر مشتری بسته می شود.

ویژگی‌های قراردادهای مشارکت بانکی

 • اذنی (اجازه) بودن عقد مشارکتی.
 • تقسیم سود و زیان به نسبت کارکرد سرمایه.
 • متغیر بودن نرخ سود قرارداد مشارکتی.
 • نظارت فعال و مستمر بانک بر فعالیت اقتصادی شریک.

انواع عقود (قراردادهای) مشارکت بانکی

قرارداد مشارکت مدنی

یکی از پرکاربردترین تسهلات و خدمات بانک ها، قرارداد مشارکت مدنی است و طبق قانون مدنی عقد شرکت اختیاری در نتیجه عقودی (قراردادها) حاصل می شود، که اجتماع حقوق مالکان متعدد بر شیء واحد (یک شی) به نحو اشاعه (مشترک) است.

تعریف مشارکت مدنی بانک

عقدی است که به استناد آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می‌نهند تا در قبال آن مالک سهمی مشاع (مشترک) از این مجموعه شوند .قراردادهای بانکی از جمله قرارداد مشارکت مدنی، براساس نمونه قراردادهای تنظیمی بانک مرکزی با مشتریان بانکی تنظیم می شود.

تایید اقاله

نکته: در این قراردادها به دلیل الحاقی (تحمیلی بودن) به طور غالب ضرر متوجه مشتری است.

مشارکت حقوقی

طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا مشارکت حقوقی به این نحو تعریف شده است؛
تأمین قسمتی از سرمایه شرکت سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. بانک‌ها می‌توانند برای ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‌های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‌های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده یا می شوند، تأمین نمایند .در واقع بانک یکی از سهامداران شرکت می شود.

نکته: شرط بانک مرکزی برای مشارکت بانک ها، ارزیابی زیان دیده نبودن شرکت متقاضی سرمایه است.

نکته: مقتضای ذات(ماهیت) عقد شراکت، سهیم(شراکت) بودن دو طرف در سود و زیان است و درحالی که بانک‌ها در صورت عدم تضمین بازپرداخت اصل و سود قراردادی امضا نمی‌کنند و این شروط خلاف مقتضای عقد مشارکت است و قابل ابطال در دادگاه حقوقی می باشد.

عقد مضاربه

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد(یکی) از متعاملین(معامله کننده‌ها) سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل(شخصی که قرار است تجارت کند) مضارب نامیده می‌شود.

نکته: بانک ها در قرارداد مضاربه شرط می کنند، که در زیان شریک نیستند و فقط سود می‌گیرد و شرط قانون برای بهره مندی بانک از سود در مواردی است که سودی حاصل شده باشد، درحالی که بانک ها خلاف قانون خود را فقط در سود قطعی سهیم می-دانند، که عدم سودآوری یا زیان دیده بودن را به پای عامل می گذارند و این امر در مواردی به جهت شرط بر خلاف ذات(ماهیت) عقد مضاربه است و موجب بطلان قرارداد مضاربه بین بانک و مشتری است.

بهترین وکیل منطقه 12

طبق دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه؛”بانک ها موظفند برای جبران خسارت وارد شده به اصل سرمایه، ضمن عقد صلح، موضوع این دستورالعمل، از عامل تعهد کافی اخذ نمایند.”

لازم به ذکر است که، اصل سرمایه باید تضمین شود و نه سود و منافع حاصل از انجام عمل تجاری یا تولیدی عامل .بنابراین اقدام بانک ها در صدور اجراییه و اخذ تضامین بابت سود و منافع حاصل و خسارت تأخیرتأدیه(پرداخت) باطل است .اقدام بانک ها در مطالبه این وجوه از ضامن نیز به طریق اولی قابلیت ابطال در محاکم حقوقی دارد.

عقد مساقات

طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه (سهم) معین مشاع (مشترک) از ثمره واقع می شود. ثمره اعم است از میوه، برگ، گل و غیر آن. مساقات عقد لازم است و قابلیت فسخ(برهم زدن) از سوی یکی از طرفین را ندارد و فقط با توافق طرفین قابلیت اقاله (پایان دادن به قرارداد با توافق دوطرف) دارد.

نکته: در صورت عدم شرط در مباشرت باغ دار، عقد مساقات با فوت یکی از طرفین باطل نمی‌شود.

عقد مزارعه

طبق دستورالمعل اجرایی مزارعه، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، زمین را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند .مزارعه عقدی لازم است و عقد مزارعه به فوت یا جنون هر یک از طرفین باطل نمی شود، مگر اینکه در قرارداد مباشرت عامل (باید همان شخص زراعت کند) شرط شده و یا مدت قرارداد به مدت عمر مالک منافع زمین باشد و درصورت بطلان مزارعه تمام حاصل مال صاحب بذر است، طرف دیگر مستحق دریافت اجرت المثل می شود.

احداث شهرک های صنعتی

مدت مزارعه با توجه به برداشت سالانه محصول معمولا یک سال است. مگر این که برداشت محصول بیشتر طول بکشد،که تا زمان برداشت محصول است.

دلایل بطلان قراردادهای عقود مشارکتی بانک ها

 • شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد.
 • قرار گرفتن ضرر در همه موارد و مصادیق در ترازوی مشتری، به عنوان شریک بانک در عقود مشارکتی، می تواند خلاف مقتضای ذات(ماهیت) عقد مشارکت مدنی یا مضاربه باشد.
 • مشتری شریک بانک است.
 • سود و زیان حاصل از مشارکت مدنی یا مضاربه بین شریک به نسبت توافق قراردادی باید تقسیم شود.

دعوی بطلان قرارداد مشارکت بانکی

از جمله تخلفات بانک ها اعم از مجاز و غیرمجاز در اختصاص تسهیلات مشارکتی، تعیین سود قطعی هنگام قرارداد است. در عمل استفاده از قرارداد بانکی مشارکت مدنی و مضاربه، پوششی برای دریافت سود از ناحیه بانک یا موسسه مالی و اعتباری به صورت مشخص است.
بیشتر این قراردادها ماهیت ربوی داشته و حیله های شرعی و تقلبی نسبت به قانون در آن ها مشاهده می‌شود.

مدارک لازم جهت انعقاد قرارداد مشارکت بانکی

 • اطلاعات هویتی،
 • موضوع مشارکت،
 • میزان سرمایه مورد نیاز،
 • حداکثر مدت مشارکت،
 • پیش‌بینی خرید،
 • هزینه و فروش،
 • سهم سود پیشنهادی متقاضی و وثیقه‌هایی که برای ضمانت حسن انجام کار باید به بانک سپرده شود.

همانطور که ملاحظه نمودید، قرارداد مشارکت مدنی پیچیدگی های زیادی دارند. با بهره‌گیری از وکلای باتجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، در حوزه قرارداد های مشارکت مدنی، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهدشد و از این بابت خیالتان راحت خواهدبود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل قرارداد مشارکت مدنی بانک در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک 

قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک قرارداد مشارکت مدنی بانک 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *