کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری

کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری

کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری


5/5 - (1 امتیاز)

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در این نوشتار به بررسی کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت، اعضاء، وظایف، حدود صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری

بطور کلی شهرداری ­ها دارای وظایف متفاوتی در سطح شهرها می­ باشند و در این رابطه قوانین متفاوتی نیز جهت نظارت و کنترل انجام امور و وظایف شهرداری­ ها وجود دارد و شهرداری ­ها در این رابطه تلاش فراوانی را برای انجام درست قانون و امور شهری انجام می­ دهند و چون در تمامی شهرها شهرداری ­ها دارای منابع درآمد متفاوتی می ­باشند و با توجه به میزان درآمد خود در سطوح شهری اقدام به انجام پروژه ­ها می ­نمایند، بطور معمول بایستی کلیه امور شهرداری ­ها طبق قانون و تحت نظر آن عمل­ کنند تا هیچکس قادر به سوءاستفاده از این وضعیت نباشد، که هیات حل اختلافی موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری نیز یکی از این موارد کنترل و نظارت می ­باشد.

هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری

مرجع صالح در خصوص حل و فصل اختلاف­ های ناشی از قراردادهای موضوع آیین ­نامه معاملات شهرداری، میان اشخاص و شهرداری ­ها می باشد، که به ­بررسی نمودن اختلاف ­های ناشی از معامله­ های بین پیمانکاران و شهرداری می­ پردازد و حکم صادر شده از جانب قاضی هیات برای طرفین لازم الاجرا است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اعضاء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری

این هیات متشکل از اعضاء ذیل می ­باشد؛

 • 1 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا،
 • 1 نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه،
 • نماینده شهرداری به انتخاب شهردار،
 • نماینده فرماندار یا بخشدار حسب مورد،
 • نماینده قانونی طرف قرارداد (پیمانکار).
اختیارات دیوان عدالت اداری

ماهیت قضاوتی هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری

مراجع قضاوتی مراجعی هستند که به موجب قانون ایجاد می­ شوند و به اموری که در صلاحیت آن هاست، رسیدگی و اقدام به صدور رای می ­کنند. بدین ترتیب، مراجع قضاوتی هم شامل مراجع قضایی «حقوقی و کیفری» می ­شوند و هم مراجع اداری را در بر می گیرند. قدر مسلم آنکه هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری یک مرجع قضائی محسوب نمی ­شود. این کمیسیون در ردیف مراجع اداری قرار می گیرد. مراجع اداری قابل تقسیم به مراجع اختصاصی و مراجع عمومی اداری است. دیوان عدالت اداری یگانه مرجع عمومی اداری و عالی ­ترین مرجع اداری ایران تلقی می ­شود، چرا که از طرفی مرجع شکایت از مراجع اداری اختصاصی است. صلاحیت آن در مقایسه با صلاحیت مراجع اختصاصی اداری، عام تلقی می ­شود.

مراجع اداری اختصاصی «استثنائی» مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی آن ها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهاد های عمومی است که به صراحت در صلاحیت آن ها قرار داده شده باشد، چرا که ماهیت رسیدگی در این هیات بطور کامل حقوقی است و اختلاف­ های ناشی از معامله ­ها در آن هیات رسیدگی می ­شود و از طرفی تصمیم­ های اتخاذی حکم نامیده و صادر کننده حکم در آن ماده نیز قاضی جلسه است نه هیات.

حدود صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری

رسیدگی به کلیه اختلاف ­های حاصل از معامله میان پیمانکاران (اشخاص حقیقی یا حقوقی) با شهرداری در صلاحیت این هیات است، به ­تعبیر دیگر صلاحیت هیات، محدود به رسیدگی به اختلاف­ های ناشی از معامله ­های بین پیمانکار (شخص حقیقی یا حقوقی) با شهرداری می ­باشد و اگر اصل وقوع قرارداد یا اعتبار آن محل دعوا باشد، نمیتوان دعوا را ناشی از معامله ­ها دانست، به­ عبارتی دعوا، در صورتی ناشی از معامله خواهد بود که طرفین در مورد اصل وقوع معامله توافق داشته باشند.

نحوه اعتراض به اراضی ملی

هیات حل اختلافی موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری با توجه به صراحت متن آیین ­نامه مذکور فقط در خصوص حل و فصل اختلاف ­های ناشی از قراردادهای صالح به رسیدگی است و یک مرجع اختصاصی جهت رسیدگی به برخی دعاوی معین است و صلاحیت مراجع اختصاصی محدود به مواردی است که توسط قانونگذار تعیین شده است.

نکته: از آنجا که اصل اختلاف پیمانکار و شهرداری در این هیات رسیدگی می ­شود، پس از اعلام نظر هیات مذکور سایر ادعا ها از جمله خسارت تاخیر تادیه خارج از صلاحیت کمیسیون مذکور بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری می ­باشد.

نکته: اگر اختلاف و دعوای بین پیمانکار (شخص حقیقی یا حقوقی) با شهرداری در مورد اصل وقوع معامله یا بطلان آن باشد، رسیدگی به این اختلاف در صلاحیت هیات حل اختلاف مذکور نبوده و در ماهیت دعوا نبایستی ورود نماید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مهمترین دعاوی بین پیمانکاران (اشخاص حقیقی یا حقوقی) با شهرداری

مهمترین این دعاوی به شرح ذیل عبارتند از؛

 • مطالبه وجه ناشی از قرارداد،
 • مطالبه وجه التزام،
 • الزام به تنظیم سند رسمی انتقال،
 • مطالبه اجرت المثل ایام تصرف،
 • مطالبه خسارت تاخیر تادیه،
 • مطالبه اجور معوقه عین مستاجره،
 • مطالبه ثمن ناشی از مزایده،
 • تقاضای خلع ید پیمانکار از موضوع پیمان،
 • تقاضای صدور حکم به تخلیه عین مستاجره و… .

تکلیف هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین­ نامه معاملات شهرداری

در صورت طرح دعوا راجع به احراز و اثبات وقوع معامله و یا بطلان آن در هیات مذکور، مکلف است با صدور قرار عدم استماع دعوا، از رسیدگی به دعوا امتناع نموده و طرفین را به طرح دعوا در مراجع دادگستری هدایت نماید.

وکیل کمیسیون ماده 100

نکته: صدور قرار عدم صلاحیت با هدف ارسال پرونده به مرجع صالح رسیدگی کننده می ­باشد، ارسال پرونده از سوی مراجع غیر دادگستری به مراجع دادگستری وجاهت قانونی نداشته، پس صدور قرار عدم صلاحیت از سوی هیات حل اختلافی موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری منتفی است.

نحوه طرح دعوا در هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری

هر یک از طرفین معامله ­های موضوع آیین نامه مذکور، می ­توانند با تقدیم دادخواست، اقدام به طرح دعوا در این هیات حل اختلاف نمایند.

نکته: تقدیم درخواست کتبی نیز جهت اقامه دعوا کافی است و تنظیم دادخواست ضروری نمی باشد.

امکان اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری

طبق قانون اساسی، دادگستری مرجع عامی برای تظلم­ خواهی افراد می ­باشد و تصمیم ­های هیات نیز رای تلقی شده و علی ­رغم لازم الاجرا بودن، از سوی محکوم، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی صالح نیز خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری

با وجود ارکان ذیل رسیدگی اعتراض به تصمیم­ های هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین­ نامه معاملات شهرداری خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه­ های عمومی است که عبارتند از؛

اتخاذ تصمیم در هیات حل اختلافی موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری بر خلاف اغلب مراجع اختصاصی اداری فقط بر عهده قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه است و سایر اعضاء غیر قاضی در صدور حکم این هیات دخالتی ندارند.

منشا اختلاف ­های قابل رسیدگی در هیات مذکور، معامله ­های موضوع آیین ­نامه مذکور است و اکثر اختلاف ­های مطرح ­شده در هیات در رابطه با موضوع ­هایی مثل عدم ایفاء تعهد از ناحیه طرفین و یا مطالبه وجه موضوع قرارداد در موعد معین و یا شرایط عمومی یا خصوصی پیمان ارتباط دارند و سنگ بنای روی ­دادن آن ها بر خلاف اختلاف ­های موضوع آراء و تصمیم­ های قطعی مراجع اختصاصی اداری، نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها نیست.

بهترین وکیل ملک منطقه 2

رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معامله ­ها را دارای جنبه ترافعی است و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی است.

وجوه اشتراک و تفاوت هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری با نهاد داوری

 • وجه تشابه

مشابهت ­های میان این دو نهاد مانند؛

 • یک مرحله ای بودن رسیدگی،
 • نحوه اجرای رای در هر دو نهاد.
 • وجه تفاوت

این دو نهاد از جهات دیگری از یکدیگر متفاوت می ­باشند؛

 • شیوه رسیدگی،
 • صدور رای،
 • پنحوه ابلاغ رای،
 • تصلاحیت در رسیدگی به دعاوی.

نکته: رای قاضی هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری، متفاوت با رای داور بوده و از مقررات داوری نیز تبعیت نمی ­کند و استناد به مقررات مربوط به داوری قانون آئین ­دادرسی­ مدنی برای اثبات بطلان این رای موافق موازین قانونی نیست.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده ‌های معاملات شهری پیچیدگی ­های زیادی دارند. با بهره ‌گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهر پارسیان می ­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهر پارسیان، در حوزه دعاوی معاملات شهری، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می ­نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

تلفن‌ های تماس ثابت موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با موسسه مهر پارسیان خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری 

کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری کمیسیون ماده 38 آیین نامه معاملات شهری 

2 دیدگاه

 • سلام فرق رسیدگی هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین ­نامه معاملات شهرداری با نهاد داوری در چی هست؟

  • سلام وقت شما بخیر
   به صورت کلی این دو مرجع به لحاظ شیوه رسیدگی،صدور رای،پنحوه ابلاغ رای،صلاحیت در رسیدگی به دعاوی از یکدیگر متفاوت هستند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *