وکیل خیابان دربند

وکیل خیابان دربند

وکیل خیابان دربند


5/5 - (20 امتیاز)

امروز با موضوع معرفی وکیل خیابان دربند با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

دربند تهران سالیان سال است که وجود دارد و در گذشته مورد توجه بسیاری از پادشاهان وقت و محلی برای خوش گذرانی و تفریحات خصوصی آنان بوده است.

قدمت دربند به حدود 200 سال پیش می رسد و باغ معروفی به نام شاطر در آن 100 سال قدمت دارد.

گفته می شود در آن زمان دو نفر اهل طالقان به این محله کوچ کرده اند و باعث ایجاد و آبادی دربند زیبا شده اند.

همچنین گفته شده  در زمان قاجاریان محله دربند بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفت و در سال 1303 به دستور ناصرالدین شاه قاجار اولین ناهار خوری در محله دربند احداث شد که این تاثیر بسزایی در رونق گرفتن دربند داشته است.

سال ها بعد محمد رضا شاه دستور داد تا در کنار رودخانه این محله یک مهمانخانه ساخته شود، ساخت آن از سال 1314 آغاز و تا سال 1317 ادامه داشت و در نهایت مهمانخانه ای با  50 اتاق و 2 سالن پذیرایی و ظرفیت 200 نفر مهمان، محل اقامت مهمانان ویژه و خارجی بوده و آبرومند ترین و لوکس ترین مهمانخانه تهران در آن زمان به شمار می رفته، بعد ها این مهمانخانه “دیپلمات” نام گرفت و همزمان با ساخت مهمانخانه، تعداد هشت ویلا نیز در اطراف آن به دستور رضا شاه احداث شد، در حال حاضر از آن ساختمان خبری نیست و چندین سال پیش به دلایلی تخریب شد

در این مقاله  محمدرضا مهری اقدام به پاسخ سوالات شما کاربران محترم منطقه دربند نموده است.

دفتر وکیل  دربند کجاست؟

برای یافتن بهترین وکیل مهاجرت خیابان دربند چه باید کرد؟

جستجوی بهترین وکیل خانواده و طلاق خیابان دربند چگونه است؟

بهترین وکیل دربند کیست؟

فردی مرتکب یکی از جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری شرعی می‌گردد که میزان آن برابر با جرایم مستوجب تعزیری درجه‌ی هشت می‌باشد. در صورت توبه مرتکب و ندامت و اصلاح وی:

طبق تبصره 2 ماده 115، مفاد ماده 115 مبنی بر سقوط مجازات مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت با توبه و ندامت مرتکب، شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود با فرض امکان تخفیف تعزیرات شرعی، اصولاً تخفیف از اختیارات دادگاه است؛

وکیل پایه یک دادگستری ملک

فردی با قصد قتل عمد، با اسلحه‌ی خود به سمت دیگری شلیک می‌کند لیکن چون سلاح وی فاقد گلوله (فشنگ) بوده، ارتکاب قتل ناممکن می گردد. این میزان عمل ارتکابی:

در حکم شروع به جرم است.

طبق تبصره‌ی ماده 122، هرگاه رفتار ارتکابی (مانند شلیک گلوله به دیگری به قصد قتل)، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی (مانند خالی بودن سلاح از گلوله) که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.

وکیل خیابان دربند

در صورتی که برای مرتکب جرم تعزیری قابل گذشتی، قیم اتفاقی تعیین شده باشد:

ماده 100 قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم تعزیری قابل گذشت را حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می‌داند. متعاقباً تبصره 2 ماده 101 همان قانون چنین مقرر می‌دارد: تأثیر گذشت قیم اتفاقی (برای موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات)، منوط به تأیید دادستان است

فردی مرتکب یکی از جرایم تعزیری مستوجب مجازات تعزیری درجه‌ی شش شده لیکن علی‌رغم شکایت شاکی و وظیفه‌ی قانونی مقامات قضایی مبنی بر تعقیب جرم، مقامات فوق هیچ‌گونه اقدامی اعم احضار، جلب و بازجویی از متهم و بررسی دلایل ارتکاب جرم و … را به عمل نیاورده‌اند. در این فرض، با انقضای چه مدت از تاریخ وقوع جرم و عدم اقدام مقامات قضایی به شرح فوق، جرم ارتکابی مشمول مرور زمان می‌گردد؟

پنج سال

طبق تبصره ماده 105 قانون مجازات اسلامی،

اقدام مقامات قضایی در اجرای وظیفه‌ی قانونی که در اموری مانند احضار، جلب و تحقیق از متهم نمود می‌یابد، مشمول عنوان «اقدام تعقیبی و تحقیقی» بوده که انجام آن‌ها بیانگر تعقیب جرم است. طبق بند «ت» ماده یادشده، هرگاه علی‌رغم انقضای مدت پنج سال از تاریخ ارتکاب جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه شش، هیچ‌گونه اقدام تعقیبی و تحقیقی برای به جریان افتادن پرونده و رسیدگی به جرم انجام نشده باشد، مراتب مشمول مرور زمان شده و مجازات ساقط است.

فردی به دلیل ارتکاب جرم به دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم شده است.

در این فرض: حکم به مجازات جایگزین حبس به‌علاوه‌ی جزای نقدی از اختیارات دادگاه است.

اطلاق عبارت «همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس» در ماده 75 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازات‌های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد ، بیانگر امکان صدور حکم به مجازات جایگزین حبس به‌علاوه‌ی جزای نقدی است هر چند که جزای نقدی از مصادق مجازات‌های جایگزین حبس باشد.

در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب در دادسرا مختومه میشود، امّا باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود   پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

طابق ماده 85 قانون آ.د.ک: در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود. از طرف دیگر، مطابق با تبصره یک این ماده: حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه میشود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم با رعایت سایر شرایط با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان امکان پذیر است.

وکیل خیابان دربند

مطابق با ماده 96 ق.آ.د.ک:

انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص مذکور در این ماده، که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است. از طرف دیگر، مطابق با تبصره 2 ماده 353 این قانون: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان پذیر است.

چنانچه محل وقوع جرم و محل کشف جرم متفاوت باشد   بازپرس محل کشف جرم، پس از انجام تحقیقات و اقدامات مقتضی، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد.

مطابق با ماده 117 ق.آ.د.ک:

در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه مینماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد.

قرار تعلیق تعقیب در کدام یک از جرایم زیر و توسط کدام یک از مقامات صادر میگردد؟

در جرایم تعزیری درجه شش توسط دادستان و در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت توسط دادگاه.

مطابق با ماده 81 ق.آ.د.ک:

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. از طرف دیگر، مطابق با تبصره 5 این ماده:

در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود، دادگاه می تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

دفتر وکالت دربند محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی وکیل دربند با 30 در صد تخفیف برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی

دفتر وکیل در فرمانیه

مشاوره شبانه روزی وکلا مجرب دربند محمدرضا مهری

دفتر وکالت محدوده دربند محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی محمدرضا مهری محدوده  دربند              

دفتر وکالت محمدرضا مهری منطقه  دربند               

مشاوره حقوقی منطقه دربند

دفتر وکالت در  دربند محمدرضا مهری

وکیل ملکی دربند محمدرضا مهری

وکیل مدافع دربند محمدرضا مهری

وکالت ملکی دربند نمایندگی محمدرضا مهری

وکیل آنلاین دربند در تمامی زمینه های حقوقی،خانوادگی،چک،

دفتر وکالت دربند محمدرضا مهری مشاوره حقوقی 24 ساعته محمدرضا مهری.

مشاوره حقوقی خانواده. مشاوره ملکی. مشاوره مهریه، ازدواج طلاق. مشاوره حقوقی .

تلفن مشاور دربند مشاوره حقوقی حضانت فرزند

بزرگترین گروه وکلا تخصصی دربند تهران

با همکاری محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری دربند با تجربه در سراسرکشور.

دفتر وکالت دربند صرفاً یک شعبه در تهران و فاقد شعبات فعال در تمامی استان ها

و با همکاری بهترین و با سابقه ترین وکلای کشور.

بهترین موسسه حقوقی تهران با نام موسسه حقوقی مهرپارسیان، گروه وکلای مهر

دارای مجرب ترین وباسابقه ترین وکلا دربند

دفتر وکالت ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری دربند محمدرضا مهری با سابقه قضاوت و تجربه فراوان در عرصه حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی می‌تواند به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد. شما در کنار هستند.

وکیل پایه یک دادگستری دربند چه شرایطی باید داشته باشد؟

وکلای پایه یک دادگستری دربند بهترین و مجرب‌ترین نوع وکلا  دربند از حیث تجربه و سلسله مراتب در بین انواع وکلا هستند. وکیل پایه یک دادگستری دربند برای اینکه بتواند به این درجه در حرفه خود برسد باید:

حداقل دارای مدرک لیسانس در رشته حقوق باشد.

در آزمون دشوار و طاقت فرسای «وکالت دربند » شرکت کرده و از بین ده‌ها هزار نفر پذیرفته شده باشد.

صلاحیت عمومی، اخلاقی و مذهبی او بر اساس استعلامات مختلف تایید شده باشد.

آزمون‌های متعدد تشریحی و مصاحبه‌های علمی (موسوم به اختبار) را با موفقیت پشت سر گذرانده باشد. افرادی که بتوانند این مراحل را با موفقیت پشت سر بگذارند، در نهایت درجه «وکیل پایه یک دادگستری دربند  » را دریافت می‌نمایند. وکلای پایه یک دربند می‌توانند در تمامی محاکم حقوقی و کیفری، در تمام دادگاه‌ها و در تمام مراحل مختلف رسیدگی قضایی شرکت کرده و هیچ محدودیتی برای پذیرش وکالت افراد یا شرکت‌ها ندارند.دفتر وکیل

نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب

وکیل خیابان دربند

ریاست محترم دادگاههای کیفری دو تهران

از طریق دفتر محترم شعبه 4 دادیاری دادسرای ناحیه 7 تهران

موضوع: اعتراض به قرار منع تعقیب

با سلام و احترام

اینجانب محمدرضا مهری متانکلایی احد از وکلای سرکار خانم م، به قرار منع تعقیب شماره 9909972143400446 مورخ 28/05/1399 صادر شده از سوی شعبه 4 دادیاری دادسرای ناحیه 7 تهران، در فرجه مقرر قانونی معترضم و تقاضای رسیدگی دارم.

دلایل اعتراض:

اول: عدم توجه دادیاری محترم به شکایت مطروحه

در شکواییه تقدیمی، به صراحت بیان شده است که آژانس و مدیر آن، وعده اخذ ویزای تضمینی توریستی کشور آلمان را داده و بر همین مبنا نیز مدارکی برای موکل و فرزند وی آماده نمودند که فاقد واقعیت و اصالت بوده است.

وکیل ویزای کاری سوئد

هر چند که پلیس آلمان و سفارت در تهران، در ابتدا متوجه جعلی بودن دعوتنامه ارسالی از سوی فرستنده نشدند، اما با ورود موکل به آلمان، اداره پلیس فرودگاه با فرستنده دعوتنامه تماس گرفته و وی از صدور دعوتنامه برای موکل و فرزند ایشان اظهار بی اطلاعی نمود.

همین امر سبب اخراج موکل از خاک آلمان و پرداخت جریمه 1300 یورویی توسط وی شده است.

موکل و فرزند وی برای همیشه به حوزه شینگن ممنوع الورود شده و از این بابت خسارت معنوی و مادی بر اثر تقدیم و تسلیم دعتنامه جعلی آژانس ایجاد شده است.

دوم: عدم انجام تحقیقات از طریق درخواست معاضدت قضایی

کمیسیون فنی تجدید نظر اداره کل میراث فرهنگی تهران نیز در رای شماره 7563/126/982 مورخ 01/08/1398 اعلام نموده که دعوتنامه ارائه شده برای مسافر از سوی آژانس فاقد وجاهت ارتباط شغلی مسافر بوده و در واقع با توجه به اینکه، کمیسیون مذکور، مرجع قضایی برای احراز جعلیت دعوتنامه نمی باشد، امکان اظهار نظر بیش از این نداشته است.

این موضوع در صلاحیت مقام قضایی بوده و می توان از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه با ارسال درخواست معاضدت و نیابت قضایی به کشور آلمان، از مراتب جعلی بودن دعوتنامه اطمینان حاصل نمود که دادیار محترم بنا به هر دلیلی از انجام تحقیقات در این موضوع خودداری نموده و پس از یکسال بدون هیچ دلیل موجه و هیچ مستندی اقدام به صدور قرار منع تعقیب نموده است.

سوم: عدم توجه به عرف آژانس های مسافرتی

وعده های دروغین آژانس های مسافرتی از جمله آژانس مشتکی عنه، مبنی بر اخذ ویزای تضمینی شینگن، بر پایه تهیه مدارک و مستنداتی است که مسافرین از آن بی اطلاع هستند.

ادعای داشتن ارتباطاتی در سفارت آلمان در تهران نیز موجب فریب موکل شده و چه بسا این ارتباطات ناسالم باعث عدم دقت و توجه کافی مبنی بر جعلی بودن دعوتنامه داشته است.

علاوه بر اینکه صدور رای بدون دلیل و استناد بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات می تواند موجب مسئولیت قاضی صادر کننده از لحاظ انتظامی و مسئولیت مدنی باشد.

ریاست محترم دادگاه

با توجه به اینکه در پرونده مذکور صدور قرار منع تعقیب با محتویات و مستندات پرونده به صورت آشکار در تضاد است خواهشمندم با بررسی پرونده قرار منع تعقیب صادره نقض و ادامه تحقیقات از طریق کشور آلمان امر به ابلاغ شود.

منوط به نظر عالیست

با احترام مجدد محمدرضا مهری متانکلایی وکیل شاکی

مهمترین سوالاتی که احتمالا برای پیدا کردن یک وکیل خوب  دربند برای کار حقوقی خود با آن مواجه هستید

وکیل خوب دربند کیست؟

وکیل خوب دربند چه ویژگی ایی دارد؟

چطور یک وکیل متخصص دربند پیدا کنم؟

وکیل پایه یک دربند بهتر است یا پایه دو؟ چه نوع وکلایی داریم؟

وکیل دعاوی تجاری دربند

وکیل ملکی دربند

وکیل کیفری دادگستری دربند

وکیل پایه یک دربند

وکیل مرکز مشاوران دربند

وکیل قضایی دربند چه کسی است؟

عبارت وکیل دادگستری (قضایی) و وکیل اداری (کاری) را همه ما زیاد شنیده‌ایم، اما آیا این دو نوع وکالت با هم تفاوتی دارند؟

 وکیل در جمشیدیه

وکیل دادگستری دربند به وکیلی گفته می‌شود که پروانه وکالت داشته و به همین علت حق وکالت از اشخاص را در دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دارد. برای اینکه شخصی بتواند وکیل دادگستری شود، باید در رشته حقوق تحصیل کرده و پس آن با قبولی در آزمون وکالت، از کانون وکلای دادگستری دربند یا مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، پروانه وکالت دادگستری دربند دریافت کند. توجه داشته باشید که فقط اشخاص دارای تحصیلات حقوقی که دارای پروانه وکالت باشند، می‌توانند از جانب اشخاص حقیقی به عنوان وکیلدربند در دادگاه‌ شرکت کرده و از حقوق آن‌‌ها دفاع کنند و اشخاص حقوق‌دانِ فاقد پروانه وکالت، جز در موارد استثنائی، حق چنین کاری را نخواهند داشت و در صورت مداخله در چنین اموری، بر اساس قانون وکالت مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

وکیل خیابان دربند – دفتر وکالت وکیل آنلاین در دربند تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی شمال تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین دربند تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در شمال تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین دربند خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی سعد آباد و دربند

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص خیابان دربند

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری دربند

وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند وکیل خیابان دربند 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *