دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی


5/5 - (119 امتیاز)

امروز با موضوع دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی شیوه رسمی طرح دعوا علیه شریک مدنی می‌باشد و یک رسیدگی حقوقی را در پی دارد.

لازم به توضیح است تفاوت‌هایی بین درخواست و دادخواست وجود دارد که حتما باید شما مخاطبان گرامی از آن آگاهی پیدا کنید.

زمانی که حقوق مالکانه (مالکیت) چندین نفر در یک مسئله واحد مشترک می‌شود یک مالکیت مشاعی (مشترک) به وجود می‌آید که در اصطلاح حقوقی به این امر مشارکت مدنی گفته می‌شود.

اصولاً قراردادهایی که شراکتی هستند در حوزه یک کسب و کار و به شکل شفاهی یا کتبی تنظیم می‌شوند.

ما در حوزه بحث بطلان قراردادهای مشارکت مدنی بیشتر با بحث قراردادهای کتبی سر و کار داریم.

شاید شما هم اسم قراردادهای مشارکت مدنی بانکی را شنیده باشید.

به هر شکل هر قراردادی برای اینکه تشخیص داده شود مشارکت مدنی هست یا خیر باید توسط وکیل متخصص، دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت بررسی گردد.

نکاتی که باید به آنها توجه نمود:

اولاً چیزی که شما تلقی می‌کنید مشارکت مدنی هست یا نیست درست است یا خیر؟

بعد از آن می‌توانیم در مورد دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی بیشتر صحبت  کنیم.

نکات مهم دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی

نحوه رسیدگی دادگاه حقوقی به دعاوی علیه بانک‌ها و موسسات اعتباری.

چگونگی تنظیم دادخواست بطلان قراردادهای بانکی.

معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور و دعاوی حقوقی بانکی.

راه‌های طرح شکایت از بانک و موسسه مالی و اعتباری.

مشارکت مدنی شاید عنوان پیچیده‌ای داشته باشد اما با توضیحی که ما در سایر مقالات موجود در سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان در خصوص بحث مشارکت مدنی مطرح کردیم، می‌توانید آنها را ملاحظه نمایید و اطلاعات را به دست آورید.

 به هر شکل پیشنهاد بنده به عنوان نگارنده این مقالات این است که حتماً قرارداد را به رویت آقای دکتر محمدرضا مهری وکیل متخصص بطلان قراردادها برسانید.

از این رو بیشتر توافقاتی که افراد به عنوان همکاری با هم می‌نویسند قالب قرارداد مشارکت مدنی را دارد.

طبق تعریف قانونی که در قانون مدنی آمده است مشارکت مدنی عبارت است از:

اجتماع (جمع شدن) حقوق مالکین متعدد در شیء واحد (یک شی) به نحو اشاعه (مشترک) که این با بیان ساده تر در شروع مقاله ارائه گردید.

مالکیت مشاعی (مشترک) بیانگر این مسئله مهم است که هر فرد به اندازه سهم خود در کسب و کار در ذره‌ ذره مال شریک هستند.

اما قسمت مشخصی به هیچ شخصی اختصاص پیدا نمی‌کند.

تا زمانی که جداسازی این سهم صورت نگیرد نمی‌توان قسمت مشخصی را برای شما در نظر گرفت.

اینکه برای چه کارهایی از مشارکت مدنی استفاده می‌شود عموماً همانطور که توضیح داده شد شامل قراردادهای کسب و کار، قراردادهای مشارکت در ساخت را شامل می‌شود.

در ادامه مقاله دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی، نحوه طرح دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی توسط وکیل بانکی را توضیح خواهیم داد.

در این قسمت آثار دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی را بررسی می‌کنیم.

اگر دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی کامل و جامع باشد دادگاه مکلف است که به آن رسیدگی کند.

دادگاه، خوانده (شخصی که بر علیه او دادخواست مطرح شده است) پرونده را مکلف به پاسخ می‌کند.

البته عدم حضور خوانده در جلسه یا عدم دفاع مناسب، ضمانت اجرای خاصی ندارد.

عدم حضور یا عدم دفاع خوانده در صورت کامل بودن دلایل در دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی منجر و موجب پیروزی در این دعوا و محکومیت خوانده می‌شود.

با توجه به اینکه طبق ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ آغاز محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) از تاریخ مطالبه وجه توسط طلبکار هست.

اگر به عنوان شریک مدنی در دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی با امضای خود شخص این دادخواست را ثبت کنید مبدا محاسبه خسارت تأخیر (خسارت دیرکرد) می‌تواند باشد.

در امور حقوقی از قبیل دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی قبل از درخواست شخص ذینفع (شخصی که از دعوا سود و نفعی می‌برد) رسیدگی ممکن نیست.

 دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی محدوده عمل دادگاه را تعیین می‌کند.

دادگاه نمی‌تواند به موضوعی فراتر از دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی بپردازد.

زمان تقدیم دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی زمان تشخیص قابلیت پذیرش دعوا است یعنی اگر دعوای بطلان قرارداد مشارکت مدنی قابل پذیرش نباشد اما در زمان رسیدگی قابل پذیرش شده باشد باز هم این دعوا رد خواهد شد.

زمان تقدیم دادخواست حقوقی، ملکی و بانکی، زمان تشخیص صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به بطلان قرارداد مشارکت مدنی می‌باشد.

توضیح خواهیم داد که مربوط به اشخاصی است که دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی را تقدیم می‌کنند.

شخصی که اقدام به طرح دعوای بطلان قرارداد مشارکت مدنی میکند، این شخص اصیل است، یعنی ذینفع، یعنی شخصی که مستقیماً دعوا را مطرح می کند.

یا اینکه قائم مقام اصیل هست و یعنی شخصی که به جانشینی شخص دیگری دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی را مطرح میکند.

مثل وارث قرارداد مشارکت مدنی یا منتقل الیه (شخصی که مال به او منتقل شده است) یا شخصی است که نماینده اصیل در بعضی از موارد مشاهده می‌شود.

بانک‌هایی که می‌توانند نماینده بفرستند در بحث بطلان قراردادهای بانکی، نماینده خودشان را به این دعاوی می‌فرستند.

در این قسمت از مقاله دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی در خصوص جریان دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی توضیحاتی ارائه خواهیم داد.

همانگونه که مستحضرید در امور حقوقی و در مورد قراردادهای مشارکت مدنی می‌توان به دادگاه مراجعه نمود و تقدیم دادخواست کرد.

در امور حقوقی و در خصوص  دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی شروع رسیدگی به دعوای بطلان قرارداد مشارکت مدنی با تقدیم دادخواست کتبی بطلان قرارداد مشارکت مدنی است.

دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی به دفتر شعبه اول یا دفتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم می‌شود، یعنی پس از ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به این شعبه ارسال خواهد شد.

‏ مدیر دفتر کل دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی را ثبت می‌کند و رسیدی به دادخواست دهنده تحویل می‌دهد که حاوی نام طرفین و تاریخ شماره ثبت می‌باشد.

تاریخی که افراد اقدام به ثبت دادخواست توسط مدیرکل نمودند تاریخ طرح دعوای مطلق قرارداد مشارکت مدنی می‌باشد و می‌توان این رسید را به عنوان دلیل در جاهای دیگر هم استفاده کنید.

‏بعد از اینکه افراد دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی را ثبت کردند اگر نقایصی نداشته باشد که مانع ثبت شود، مدیر دفتر دادخواست را به نظر رئیس شعبه اول میرساند یا یکی از معاونین او که اصطلاحاً معاون ارجاع گفته می‌شود.

‏ رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی را به یکی از شعب ارجاع می‌دهد.

انتخاب شعبه هم به صلاحدید ایشان است بعضاً دیده شده عزیزان می‌خواهند که وکلا که دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی را به یک شعبه خاصی بفرستیم که چنین چیزی امکان پذیر نیست و وکلا در تعیین شعبه هیچ اختیاری ندارند.

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی

روند رسیدگی به دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی

بعد از ارجاع پرونده به شعبه مدیر دفتر شعبه باید دادخواست را از حیث کامل بودن یا ناقص بودن بررسی شود.

اگر درخواست کامل باشد یعنی هر چیزی که برای بطلان قرارداد لازم باشد به این دادخواست ملصق شده بود، دستور تعیین وقت از قاضی دادگاه صادر می‌شود.

اینجا لازم به توضیح است که اگر می‌خواهید بدانید دادخواست کامل است یا خیر؟

دادخواست قابل رسیدگی هست یا خیر؟

پیش از طرح دادخواست، دادخواست های دعاوی علیه بانک را به رویت دکتر محمدرضا مهری وکیل متخصص بطلان قرارداد بانکی برسانید.

نکته دیگری که لازم به ذکر است این است که اگر قاضی دادخواست را کامل بداند دستور تعیین وقت و دستور ابلاغ را صادر می‌نماید و مدیر دفتر شعبه این وقت را به افراد ابلاغ می‌کند.

ولی لازم به ذکر است که گفته شود وکلا نمی‌توانند تاریخ رسیدگی را تغییر دهند.

 گاهی افراد تمایل به تغییر وقت رسیدگی و عقب انداختن آن را دارند.

تحت شرایطی می‌توانیم وقت رسیدگی را عقب بندازیم ولی اینکه یک وقت نزدیک تر یا سریع تر را درخواست کنیم این امکان در قوانین ما وجود ندارد و نمی‌توانیم چنین درخواستی را مطرح کنیم.

چرا باید برای تنظیم دادخواست ابطال مشارکت مدنی به وکیل مراجعه نماییم؟

تنظیم دادخواست موارد الزامی دارد که اگر در هنگام تنظیم ذکر نشده باشد ممکن است دادخواست رد شود به همین دلیل توصیه می‌شود برای تنظیم دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بهتر است که به وکیل مراجعه نمایید.

کلاهبرداری در بازار طلا

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی را به کجا ارائه دهیم؟

پس از تنظیم دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی باید آن را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی جهت ثبت ارائه دهیم.

 

دفتر وکالت وکیل ویژه حقوق بانکی تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل تخصصی دعاوی بانکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل جرایم اقتصادی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دعاوی حقوقی بانکی

جرم پولشویی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دادسرای اقتصادی تهران

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل تخصصی دعاوی بانکی در تهران

6 دیدگاه

 • سلام و عرض احترام
  سوالم از خدمتتون در صورت تسلیم دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی رویه به چه صورت هست ؟
  و آیا شما داخواست رو برای ما تنظیم میکنید؟

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی کامل و جامع باشد دادگاه مکلف است که به آن رسیدگی کند. دادگاه خوانده پرونده را مکلف به پاسخ میکند. و در صورت عدم حضور یا عدم دفاع خوانده در صورت کامل بودن دلایل در دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی منجر و موجب پیروزی در این دعوا و محکومیت خوانده می شود. شما میتوانید جهت رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص این امر با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام. ایا وکیل میتونه برامون تاریخ رسیدگی دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی رو عوض کنیم؟ و ایکنه رسیدگی به این دادخواست به چه شکل است؟

  • سلام وقت شما بخیر
   خیر، تاریخ رسیدگی را نمیتوانند به زمان دیگری تغییر دهند. همچنین برای رسیدگی، بعد از اینکه پرونده به شعبه ارسال شد، مدیر دفتر شعبه باید دادخواست را در جهت کامل بودن یا ناقص بودن بررسی نماید، تا اگر دادخواست کامل میباشد دستور تعیین وقت و دستور ابلاغ را صادر کند.

 • سلام جناب وکیل محمدرضا مهری
  روز به خیر
  من برای درخواست فسخ معامله ای که سرم کلاه گذاشته بودن برای تدلیس شکایت کردم ولی دادگاه میگه دیر اقدام کردی باید چیکار کنم؟

  • سلام بله ممکنه از زمانی که متوجه موضوع شدین تا زمان طرح دعوی زمان متعارف گذشته باشه چون اختیار فسخ معامله به واسطه تدلیس فوری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *