دادخواست ابطال محاسبات بانک

دادخواست ابطال محاسبات بانک

دادخواست ابطال محاسبات بانک


5/5 - (31 امتیاز)

با موضوع دادخواست ابطال محاسبات بانک با شما هستیم.

در محاسبه نرخ سود وام‌های بانکی و یا بدهی‌های اشخاص به بانک ها معمولا این اتفاق قابل رخ داده است که اشتباهی در محاسبه رخ دهد یا اینکه بانک به جهت حفظ حقوق خود مبالغ را بیش از میزان واقعی درج نماید.

نخستین مرحله و اقدامی که برای طرح یک دعوی دادخواست ابطال محاسبات بانک در دادگستری بایستی انجام شود ارایه دادخواست ابطال محاسبات بانک به دادگاه می‌باشد.

به عبارت دیگر، هر کسی که قصد پیگیری یک دعوای حقوقی ابطال محاسبات بانک را دارد بایستی ابتدا با ارائه یک دادخواست ابطال محاسبات بانک شروع به انجام این امر نماید.

دادخواست ابطال محاسبات بانک در برگه مخصوصی است که چاپ شده و افراد می‌توانند با پر کردن فرم دادخواست ابطال محاسبات بانک  اقدام به اقامه دعوای حقوقی کنند.

نحوه تنظیم و نگارش دادخواست ابطال محاسبان بانک و استرداد وجوه مازاد دریافتی

به همین دلیل در این مقاله ابتدا به بررسی کلیاتی راجع به فرم دادخواست ابطال محاسبات بانک پرداخته و در ادامه به نحوه تنظیم دادخواست ابطال محاسبات بانک خواهیم پرداخت.

علیرغم اینکه در دعاوی کیفری می‌توان بر روی هر برگه‌ای شکایت را تنظیم نمود، در مورد دعاوی حقوقی ابطال محاسبات بانک درخواست رسیدگی الزاما با تقدیم دادخواست ابطال محاسبات بانک صورت می‌پذیرد.

به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند؛ مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد و طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست ابطال محاسبات بانک است.

مشاور حقوقی طلای جهانی

به همین دلیل، یکی از مراحل اولیه‌ای که خواهان یک دعوا ابطال محاسبات بانک بایستی طی کند، تقدیم دادخواست ابطال محاسبات بانک به دادگاه صالح است.

پر کردن دادخواست ابطال محاسبات بانک به لحاظ شکلی اهمیت فراوانی دارد.

در غیر این صورت موجب صدور قرار رد دادخواست ابطال محاسبات بانک خواهد شد.

برگه دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی در دادگستری و مجتمع‌های قضایی تهیه نمود.

دادخواست را باید به دفتر دادگاه صالح برای رسیدگی تحویل داد و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است، بایستی به دفتر شعبه اول تسلیم کرد.

اما باید خاطر نشان کرد در حال حاضر امکان تقدیم دادخواست صرفا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ممکن است.

نکات مهم دادخواست ابطال محاسبات بانک

چجوری دادخواست ابطال محاسبات بانک تنظیم کنیم؟
آیا امکان استرداد مبالغ اضافه دریافتی توسط بانکها وجود دارد؟
وکیل دادخواست ابطال محاسبات بانک چگونه قابل دسترسی است؟
نشانی وکیل دفتر بانکی و جرایم اقتصادی در تهران کجاست؟
نحوه تنظیم دادخواست ابطال محاسبات بانک

دادخواست ابطال محاسبات بانک می‌تواند توسط خود فرد ( خواهان ) و یا توسط وکیل بانکی محمدرضا مهری تنظیم شود. قانون آیین دادرسی مدنی نیز در ماده 51 مقرر نموده است که دادخواست ابطال محاسبات بانک بایستی شامل موارد زیر باشد:

– نام و نام خانوادگی خواهان ابطال محاسبات بانک
– نام پدر
– سن
– اقامتگاه
– و حتی الامکان شغل خواهان ابطال محاسبات بانک
– مشخصات وکیل بانکی محمدرضا مهری نیز در صورتی که دادخواست توسط ایشان تنظیم شود، بایستی درج شود.

علاوه بر درج مشخصات طرفین در دادخواست، قسمت دیگر تعیین خواسته و بهای آن است که تعیین صحیح آن نقش بسیار مهمی در صدور حکم خواهد داشت.

تایید اقاله

خواسته یا مالی است و یا غیر مالی؛ به عنوان مثال در صورتی که از شخصی طلبی داریم، بایستی میزان و مبلغ آن را در دادخواست قید نماییم، همچنین اگر مردی که همسرش منزل را ترک کرده است، باید در قسمت خواسته الزام به تمکین وی را درج کند.

یکی دیگر از قسمت‌های دادخواست ابطال محاسبات بانک، دلایل و منضمات دادخواست است؛ که با استفاده از ادله اثبات دعوی در امور حقوقی امکان پذیر خواهد بود.

به عنوان مثال، کپی برابر با اصل سند ازدواج، شهادت شهود، کارشناسی و… می تواند جزء دلایل دادخواست باشد که از طریق پیوست های دادخواست بایستی ارایه شوند.

در قسمت شرح دادخواست ابطال محاسبات بانک نیز توضیحاتی کلی راجع به دادخواست و خواسته نوشته شده و دلایل و مستندات نیز مورد اشاره قرار می‌گیرند.

نمونه محاسبات بانک

مثال: اگر شما 1 میلیون ریال وام گرفته‌اید با بهره 15% و باز پرداخت 12 ماهه برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر می‌توانید محاسبه کنید.

 2400(( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات ) = سود تسهیلات
مبلغ بهره  81250 = 2400 / ( 1 + 12 )* 15 * 1000000

تعداد اقساط / ( مبلغ بهره + اصل وام ) = مبلغ اقساط ماهانه
مبلغ هر قسط   90104 = 12 / ( 81250 + 1000000 )
اما محاسبه مبلغ سود وام‌های یک سررسید (یک قسط مثل وام مضاربه) با فرمول زیر صورت می‌گیرد:

36500 / (  مدت تسهیلات به روز * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات ) = سود تسهیلات
(مبلغ بهره + اصل وام ) = مبلغ قسط

نحوه محاسبه سود برای هر قسط

توجه نمایید در مثال‌های بالا سود کل وام به تمامی اقساط به نسبت مساوی سرشکن می‌شود؛ ولی در وام‌های قرض الحسنه سود مربوط به هر سال را در قسط اول از وام گیرند دریافت می‌کنند یا کل سود وام را در هنگام اعطای وام به مشتری از مبلغ وام کسر می‌کنند یعنی کل سود (کارمزد) را همان اول می‌گیرند که در این صورت:

مصالحه در دعاوی

نحوه محاسبه سود وام قرض الحسنه به قرار زیر است:

  1200 / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات ) = سودتسهیلات

در صورتی که متوجه شدید میزان سود و اقساط وام‌های شما با فرمول های بالا همخوانی ندارد، به احتمال زیاد فرمول جدید زیر نشان دهنده میزان سود و اقساط وام شما می باشد.

اگر میزان وام دریافتی را 70 میلیون ریال و نرخ سود را 12 درصد  و مدت را 5 سال (مانند وام خودرو) فرض کنیم:

سود سود و اصل مبلغ قسط (ریال)
فرمول قدیم 21,350,000 91,350,000 1,522,500
فرمول جدید 23,426,472 93,426,472 1,557,107

تذکر: در بعضی از قراردادها که البته در ایران چون به صورت یکطرفه این امکان در اختیار متقاضیان (با توجه به مفاد قرارداد) قرار می‌گیرد، علاوه بر بهره وام در قراردادها مبلغی به عنوان کارمزد وجود دارد که متقاضی بالاجبار باید آن را قبول کند.

در بعضی از این قراردادها مبلغ کارمزد درصدی از وام و در بعضی دیگر از قراردادها مبلغی ثابت است، که در مواردی که کارمزد درصدی حتی کم از قرارداد می‌باشد: متقاضی باید توجه داشته باشد برای بررسی شرایط دریافت وام، کارمزد فوق را نیز با اصل وام و بهره جمع کرده و در محاسبات خود جهت بررسی طرح در نظر داشته باشد.

تذکر: اگر برای محاسبه بهره وام دریافتی تعداد اقساط وام (ماه) استفاده گردد نتیجه بر عدد 2400 تقسیم می‌شود، اما اگر مدت روزانه (مثال = 365 روز) لحاظ شد باید حاصل را بر 36500 تقسیم کرد تا بهره روزانه محاسبه گردد.

مشاور حقوقی سرمایه گذاری بیت کوین

برای محاسبه تعداد افساط با فاصله بیشتر از یک ماه نیز از فرمل زیر استفاده می شود:

A = ( C * R * ( 1 + R ) ^ N ) / ( ( ( 1 + R ) ^ N ) – 1

مبلغ هر قسط = A
اصل تسهیلات = C
نرخ بهره موثر = R
تعداد اقساط = N
R = r / 12 * k
نرخ بهره اسمی سالانه = r
فاصله اقساط مثلا اگر اقساط ماهانه باشد عدد 1 و در صورتی که اقساط سه ماهه باشه عدد 3 قرار می دهیم = k

استرداد مبالغ اضافه دریافتی از بانک‌ها:
بهتر است ضمن طرح دعوی ابطال محاسبات بانک، خواسته استرداد وجوه اضافه دریافتی نیز ثبت شود.
چرا که در صورت احراز تقصیر بانک و ابطال محاسبات، دادگاه حقوقی می‌تواند به صورت همزمان به هر دو موضوع حکم کند.
در این صورت نیازی به طرح مجدد دادخواست در دادگاه حقوقی وجود ندارد.
مطالبه هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه‌های پرداختی بابت کارشناسی نیز ضمن دادخواست اصلی قابل ثبت است.
در هر صورت برای طرح هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری به طرفیت بانکهای کشور با بهترین وکیل تخصصی امور دعاوی بانکی در تهران مشاوره نمایید.

در چه مواردی می‌توان دادخواست ابطال محاسبه نرخ سود بانکی را خواستار شد؟

چنانچه در محاسبه نرخ سود بانکی اشتباهی رخ دهد یا اینکه به هر دلیلی میزان نرخ سود بانکی بیش از میزان قرارداد تنظیمی باشد؛ می‌توان ابطال آن را خواستار شد.

چه مرجعی به ابطال محاسبات بانکی رای می‌دهد؟

دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی و صدور رای ابطال محاسبات بانکی می‌باشد.

دادخواست ابطال محاسبات بانک

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین بانکی خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی جرایم اقتصادی

وکیل بانکی آنلاین

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص در دعاوی بانکی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی حقوق بانکی در ایران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی دعاوی پولی بانکی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *