خیانت در امانت مدیران شرکت

خیانت در امانت مدیران شرکت

خیانت در امانت مدیران شرکت


4.9/5 - (34 امتیاز)

با موضوع خیانت در امانت مدیران شرکت با شما هستیم.

اگـر بـا دیدى وسیع تر به مفهوم امانت بنگریم، درمى یابیم که حتى افـراد لاابالى و بى ایمانى که بویى از حسن خلق نبرده انـد، به نوعى شیفته و جذب امانت و امـانـت داران مـى شـوند.

دلیل آن این است که امانت دربردارنده امـنـیـت و امـان است.

کلمه اى که شنیدن نام آن، نوعى آرامش خـاطـر و آسـایـش خـیـال را براى انسان به ارمغان مى آورد و در پـنـاهش امنیت روح و روان او را تضمین مى کند و از هرگونه خوف و ترس در امان مى دارد.

این رفتار ضد اخلاقی چه در حقوق ایران و چه در حقوق کشور فرانسه در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و شباهت آن با برخی جرایم دیگر در مقام تطبیق عنوان مجرمانه گاه قضات و کارشناسان حقوقی را با اختلاف نظر مواجه می‌نماید.

شاهد این مدعا نیز صدور آراء وحدت رویه قضایی متعدد از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی فراوان از ناحیه اداره حقوقی دادگستری شده است بعضی از حقوقدانان بر این عقیده بودند که ماده ٢۵٨ لایحه قانون تجارت در خصوص خیانت در امانت مدیران شرکت سهامی عام و خاص تعیین تکلیف نموده است.

چنانچه قانونگذار عقیده بر کیفر مدیران شرکت های دیگر می داشت، می بایست برای ایشان نیز قانون خاص وضع نموده و نسبت به تعیین مجازات ایشان نیز نظر می داد.

مطالبه سهم الشرکه

اگر قانونگذار در مقام بیان یک قانون خاص درمورد جرم و مجازات مساله ای برمی آید، به معنای عدم مجازات و سلب مسئولیت از سایر موارد مشابه نمی باشد.

درجهت کیفر و تعیین تکلیف و مسئولیت کیفری مدیران شرکت های دیگر وفق ماده ۶٧۴ قانون مجازات اسلامی رفتار می شود.لذا مدیران شرکت های دیگر دارای مسئولیت کیفری در قبال خیانت در امانت نسبت به اموال شرکت نمی باشند.

جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب،تلف یا مفقود نمودن توام با سونیت نسبت به مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده بنابر استرداد یا به مصرف معین آن رساندن بوده است.

نکات مهم خیانت در امانت مدیران شرکت

وکیل خیانت در امانت مدیران شرکت

نحوه شکایت از خیانت در امانت مدیران شرکت

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت:
الف:عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون مجازات است.
ب:عنصر مادی جرم خیانت در امانت
پ:عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

الف) عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون مجازات است.

عنصر قانونی عبارت است از پیش بینی عمل ممنوعه در قانون،اصل بر اباحه است مگر اینکه قانون خلاف آن را تصریح کرده باشد در خصوص جرم خیانت در امانت قانونگذار بدین شرح جرم بودن این عمل را پیش بینی کرده است.

هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده است آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از  شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اتهام مشارکت در کلاهبرداری

ب) عنصر مادی جرم خیانت در امانت

رکن مادی جرم در واقع حقیقت و ماهیت عمل ضد اجتماعی است. به عبارت دیگر عنصر مادی جرم در حقیقت تبلور خارجی عمل پیش بینی شده در قانون در عالم ماده است.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت، استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن مال متعلق به دیگری است .
در بحث عنصر مادی جرم خیانت در امانت این موارد مورد بررسی قرار می گیرد .

ویژگی مرتکب  و رفتار مجرمانه  که رفتار مجرمانه شامل :
1-استعمال:
2-تصاحب :
3-تلف کردن :
4-مفقود نمودن :

خیانت در امانت مدیران شرکت مطابق ماده ٢۵٨ قانون تجارت

خوب است بدانید ماده ٢۵٨ مشعر است بر: اشخاص زیر به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

۱- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی‌ را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

۲- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا‌ منتشر کرده باشند.

۳- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا‌ موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

۴- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر‌ شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.

وکیل کلاهبرداری منطقه 3

همانطور که در بندهای ٣ و ۴ اشاره گردیده است، رئیس، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره نسبت به اموال شرکت امین محسوب می شوند.

جرایم خیانت در امانت با توجه به قانون تجارت

با توجه به برخی مواد قانون تجارت سوء استفاده ی دلال، حق العملکار و یا مدیر تصفیه باعث اعمال مجازات خیانت در امانت در مورد آنها می شود.

اعمال مجازات خیانت در امانت در مورد دلال

با توجه به ماده 349 قانون تجارت اگر دلال برخلاف وظیفه اش نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف مقابل معامله عملی انجام دهد یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مقابل مبلغی را دریافت کند یا وعده ی آن را قبول کند اجرت به او تعلق نمی گیرد و علاوه بر آن مشمول مجازات مقرر برای خیانت در امانت می شود.

اعمال مجازات خیانت در امانت در مورد حق العملکار

مطابق ماده 370 قانون تجارت حق العملکاری که نادرستی کرده و مثلاً به حساب آمر (کسی که انجام کار را به حق العملکار سپرده است) قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند مستحق حق العمل نیست و به علاوه آمر اجازه دارد در دو صورت اخیر خود حق العملکار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

تبصره ی ماده ی فوق اجرای مجازاتی را که برای خیانت در امانت مقرر است در مورد چنین حق العمل کاری ممکن دانسته است.

اعمال مجازات خیانت در امانت در مورد مدیر تصفیه

مطابق ماده 555 قانون تجارت مدیر تصفیه ای که در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد، خائن در امانت محسوب کرده است.

شکایت از آلودگی صوتی

خیانت در امانت مدیران شرکت
تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل کیفری آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی خیانت در امانت

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص شرکتهای تجاری

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی خیانت در امانت مدیران شرکت
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی پرونده خیانت در امانت
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

احداث شهرک های صنعتی

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *