وکیل چک شمال تهران

وکیل چک شمال تهران

وکیل چک شمال تهران


5/5 - (47 امتیاز)

با معرفی وکیل چک شمال تهران همراهتان هستیم.

معرفی موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان

این موسسه حقوقی که در شمال تهران واقع شده است، در سال 1393 و با مجوز کتبی از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز تاسیس شده و مشغول فعالیت است.

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی پرونده چک برگشتی شمال تهران دارید با ما تماس بگیرید.
در موسسه حقوقی مهر پارسیان، بهترین وکلای اسناد تجاری را به صورت تخصصی گرد هم آورده ایم.
تنها موسسه حقوقی تهران که همگی اعضای آن از وکلای پایه یک دادگستری هستند.
با ما همراه باشید.

در موضوع معرفی وکیل چک شمال تهران مطالب زیر را مطالعه خواهید فرمود:

شرایط قانونی مطالبه وجه چک از ضامن و ظهرنویس (پشت نویس).
شرایط بازداشت بدهکار چک برگشتی با حکم دادگاه.
شرایط صدور چک ضمانت قرارداد در سال 1400.

آیا بدون برگشت زدن چک امکان مطالبه از ظهرنویس و ضامن وجود دارد؟

شماره نظریه: 7/99/1560

شماره پرونده: 99-88-1560 ح

تاریخ نظریه: 1399/11/26

استعلام:
به موجب طبق ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 چنانچه چک در موعد قانونی واخواست نشده باشد، دیگر دعوا علیه ظهرنویس مسموع (قابل پذیرش و رسیدگی) نیست.

آیا منظور این است که به عنوان ظهرنویس مسموع نیست یا تحت هر عنوانی مسموع نیست؟
چنانچه تحت هیچ عنوانی مسموع نیست، پرداخت خسارت احتمالی طبق نظریه مشورتی شماره 8965 مورخ 1379/9/17 در مورد چک و اوراق تجارتی موضوع بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجاری در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد چیست؟

معامله با حق فسخ

به عبارت دیگر، اگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست، آیا صدور قرار تأمین خواسته ولو با پرداخت خسارت احتمالی ممکن است؟

توضیح آن‌که مطابق صدر ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابتدا باید امکان طرح دعوی علیه شخص وجود داشته باشد تا بتوان علیه وی تأمین خواسته نیز مطالبه کرد.

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه

در صورتی که برای چک در موعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، چنانچه خواهان علیه خوانده به عنوان ظهرنویس اقامه دعوا کند، دعوا علیه وی مسموع نیست و به تبع آن امکان صدور قرار تأمین خواسته نیز وجود ندارد.

لکن این امر مانع از اقامه دعوا به جهت دیگر نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه: 1399/08/26

شماره نظریه: 7/99/1166

شماره پرونده: 1166-26-99 ح

استعلام درباره شرایط و نحوه بازداشت صادر کننده چک برگشتی در پرونده حقوقی

با توجه به ماده 23 اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 در خصوص صدور اجراییه برای چک‌های برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و حق الوکاله و اجرای آن در اجرای احکام اعلام فرمایید:

آیا مقررات ماده 3 در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1394 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص جلب و مهلت تقدیم دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟

با توجه به این که در قوانین جاری مانند ماده 3 ودر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آنجایی که ابتدا محکوم له جلب محکوم علیه را درخواست می‌کند و سپس دستور جلب توسط قاضی محترم اجرا صادر می‌شود و در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت محکوم به، دستور حبس وی صادر می‌شود، آیا می‌توان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکوم‌علیه با منطوق مواد مذکور منافاتی ندارد؟

نمونه رای بطلان معامله

آیا می‌توان محکوم علیه را جلب کرد بدون آنکه دستور حبس ایشان صادر شود؟

با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12 و آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه و تبصره آن، چنانچه ظرف یک ماه از محکوم علیه مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار و یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است، آیا صدور دستور جلب محکوم علیه ظرف یک ماه صحیح است؟

پاسخ:

1- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد.

این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.

بنابراین؛ اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است.

2- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی که برابر مقررات این قانون محکوم علیه، محکوم به (مالی که به پرداخت آن محکوم شده است) را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم له امکان جلب و حبس وی وجود دارد.

بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، محکوم علیه رضایت محکوم له یا موجبات پرداخت محکوم به را فراهم کند، حبس نخواهد شد.

دادخواست ابطال محاسبات بانک

در غیر این صورت و با تقاضای محکوم له، حبس محکوم علیه پس از جلب ناگزیر است.

3- قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است.

بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی به رغم تقاضای محکومله وجود ندارد.

با توجه به تغییرات قانون چک در نحوه صدور شرایط صدور چک تضمین چگونه است؟

از فرودین 1400 دادن چک تضمینی بابت قراردادها ممنوع است.

از سال 1400 امکان اخذ چک سفید بابت ضمانت وجود نخواهد داشت و باید کلیه قسمت‌های چک صادره از جمله چکی بابت ضمانت داده می‌شود به صورت کامل بر روی برگه چک و سامانه صیاد درج شود.

در واقع چک‌های ضمانت هم به صورت کامل تکمیل شده و مانند سایر چک‌ها قابلیت پاس شدن دارند؛ مگر آنکه صادرکننده با طرح شکایت خیانت در امانت و اعمال ماده 14 قانون چک از وصول آن جلوگیری نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه: 1399/08/21

شماره نظریه: 7/99/1078

شماره پرونده: 1078-1118-99 ح

استعلام درباره قراردادهای امضا شده توسط مدیر عامل قبل از بطلان انتقال سهام

الف_ چنانچه بطلان نقل و انتقال قبلی سهام در شرکت‌های سهامی، شرکت سهامی خاص و همچنین بطلان صورتجلسات بعدی شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل به موجب رأی قطعی دادگاه اعلام شده باشد؛

1- آیا قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت که در حقیقت فاقد سمت تلقی می‌شود، به تقاضای ذینفع قابل ابطال است؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است؟

به عبارت دیگر آیا از موارد مندرج در صدر ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است؟

چنانچه اقدامات مدیری که فقدان سمت قانونی او به موجب حکم قطعی مبنی بر بطلان نقل و انتقال سهام و صورتجلسات انتخاب مدیران کشف شود، از موضوع شرکت نیز خارج باشد، آیا می‌توان به بطلان قرارداد به نحو قابل استناد علیه شخص ثالث نظر داشت؟

اتهام مشارکت در کلاهبرداری

ب_ در صورتی که اقدامات و تصمیمات مدیریتی مدیران شرکتهای سهامی متضمن تخلف از حدود موضوع شرکت باشد:

1- در فرض سکوت اساسنامه شرکت آیا مدیران شرکت سهامی حق انتقال دارایی و فروش اموال شرکت سهامی را دارند؟
2- در فرض سکوت اساسنامه آیا اعمال مزبور باطل تلقی می‌شود؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا این بطلان در قبال اشخاص ثالث قابل استناد است یا آنکه مشمول قسمت اخیر ماده 118 لایحه قانونی یادشده است؟

3- آیا اطلاع شخص ثالث نسبت به خارج از موضوع شرکت بودن این اقدامات در استنادپذیری بطلان اقدامات و تصمیمات مزبور نسبت به وی (شخص ثالث) مؤثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- 1- با توجه به اطلاق ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اعمال و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف تشریفات مقرر انتخاب شده است، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است.

بنابراین، در فرض سؤال، قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل وقت قابل ابطال نیست.

الف- 2- با توجه به بند فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. ب- اولاً، انتقال دارایی و یا فروش اموال شرکت، فی نفسه خارج از موضوع تلقی نمیشود و احراز این که اقدام یا تصمیم مدیران شرکتهای سهامی خارج از موضوع شرکت است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

ثانیاً، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 118 قانون لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تأثیری ندارد.

با توجه به قانون صدور چک جدید، امکان صدور چک برای ضمانت وجود دارد؟

در قانون جدید صدور چک محدودیتی در خصوص صدور چک برای ضمانت وجود ندارد و مانند صدور سایر چک‌ها باید در سامانه صیادی ثبت گردد.

در چه صورتی صادر کننده چک بازداشت می‌شود؟

یکی از شرایط جواز بازداشت محکوم علیه در دعاوی مربوط با چک به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه می‌باشد.

بهترین وکیل منطقه 8

وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران وکیل چک شمال تهران 

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

13 دیدگاه

  • سلام و عرض احترام

   نظریه مشورتی در خصوص یکسان بودن حکم چک صادره از حساب مسدودی توسط بانک یا مقام قضایی با چک صادره از حساب بسته توسط صاحب حساب.

   🔹شماره نظریه : 7/98/469
   🔹شماره پرونده : ح964-88-89
   🔹تاریخ نظریه : 1398/11/02

   🔷 استعلام :
   نظر به اینکه مطابق ماده 10 قانون چک صدور چک از حساب بسته جرم انگاری شده است از طرفی صدور چک از حساب بسته منوط به علم و اطلاع صاحب حساب از موضوع بسته بودن حساب است چون بانکها به لحاظ بدهی شخص اقدام به مسدود کردن بخشی از حساب بانکی به طور موقت می کنند بدون آنکه حساب بانکی بسته شود

   سوال: آیا بین مسدود کردن موقتی حساب و بسته بودن حساب بانکی فرق است یا خیر؟

   آیا بانک مکلف است پس از بستن حساب مراتب را به صاحب حساب اعلام کند یا خیر؟

   آیا اگر حساب از سوی بانک به لحاظ بدهی صاحب حساب مسدود شود و صاحب حساب از زمان مسدودی اقدام به صدور چک نماید مشمول ماده 10 قانون چک می گردد یا خیر؟

   آیا عنوان مجرمانه صدور چک از حساب مسدود مشمول ماده 10 قانون چک می گردد یا خیر فقط باید بسته بودن حساب محرز شود؟/ب

   🔶 پاسخ:

   ◀️1 و 4- با توجه به اطلاق عبارت «بسته بودن» در ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی تفاوتی نمی‌کند که حساب بانکی به چه علتی بسته شده باشد؛
   این اطلاق شامل موردی که حساب کلا توسط صاحب حساب بسته شود و یا به هر دلیل دیگر مسدود گردد، از جمله با دستور مقام قضایی یا بانک، هم می‌شود. لذا از حیث شمول ماده 10 قانون یادشده، تفاوتی بین بسته‌ بودن و #مسدود بودن حساب بانکی وجود ندارد.

   ◀️ 2- برابر ماده 6 دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) مصوب 17/5/1396 شورای پول و اعتبار، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری موظف است به طریق مقتضی از جمله تماس تلفنی، ارسال پیامک و مکاتبه با مشتری مراتب بسته شدن حساب بانکی را به وی اطلاع دهد.

   ◀️ 3- چنان‌چه بانک به شرح فوق به #تکلیف خود عمل نموده باشد و مراتب را به صاحب حساب اطلاع داده باشد و یا به هر طریقی صاحب حساب از بسته بودن حساب خود در زمان صدور چک مطلع باشد، مشمول ماده 10 قانون یادشده است و در هر صورت که بسته شدن حساب بانکی بدون تقاضای صاحب حساب به‌عمل آمده باشد، احراز این امر (مطلع بودن صاحب حساب از بسته بودن حساب) با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است

   در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با بهترین وکیل جرائم اقتصادی و بانکی، بهترین وکیل پرونده مالی کارکنان دولت، بهترین وکیل جرائم امنیت اخلاقی تهران با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

 • سلام و عرض ادب من در سال 99 چکی صادر کردم که در موعد مقرر پاس نشد و با حکم دادگاه وجه چک را پرداخت کردم، سپس اظهارنامه جهت استرداد لاشه چک دادم که طرف مقابل خودداری کرد، اگر از ایشان به اتهام خیانت در امانت شکایت کنم و دادخواست خیانت در امانت بدهم به نتیجه میرسم یا خیر؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • با سلام, وقت بخیر. چنانچه شما با حکم دادگاه وجه چک را پرداخت کرده اید از طریق اجرای احکام پیگیری کنید تا لاشه چک را تحویل دهند. اما اگر قصد شکایت، خیانت در امانت را دارید حتما باید با یک وکیل متخصص در این امور مشاوره شده و مدارک بررسی شود . شما میتوانید برای دریافت اطلاعات لازم در این مورد با شماره های موسسه مهر پارسیان تماس گرفته و زمان مشاوره با وکلای متخصص در امور چک را رزرو نمایید . باتشکر

 • سلام و عرض ادب من در سال 99 چکی صادر کردم که در موعد مقرر پاس نشد و با حکم دادگاه وجه چک را پرداخت کردم ، سپس اظهارنامه جهت استرداد لاشه چک دادم که طرف مقابل خودداری کرد، اگر از ایشان به اتهام خیانت در امانت شکایت کنم و دادخواست خیانت در امانت بدهم به نتیجه میرسم یا خیر؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .

  • سلام و احترام
   حکم استرداد لاشه چک رو میتونین از طریق اجرای احکام پیگیری کنید.
   با توجه به اینکه موضوع وصف کیفری ندارد، خیانت در امانت نیست.
   میتونین مراتب رو از اجرای احکام درخواست کنید.

 • سلام و عرض ادب . یه سوال از وکیل چک داشتم. خودروی من رو میخوان به دلیل چک برگشتی توقیف کنند. در صورتی که فقط پلاک به نام من هست ، اما سند قطعی به نام کسی دیگری ست ، آیا حق به مزایده گذاشتن خودرو به دلیل چک برگشتی توسط دادگاه هست یا خیر؟

  • با سلام و احترام . بستگی دارد که توقیف اموال از طریق اجرای ثبت انجام شود یا دادگاه. اگر توقیف اموال از طریق اجرای ثبت انجام شود ، خودرو باید طبق سند رسمی به نام صادر کننده چک باشه و پلاک خودرو ملاک نیست. اما اگر از طریق دادگاه با مبایعه نامه یا پلاک میشود شکایت کرد و در صورت حکم محکومیت خودرو در اجرای احکام به مزایده گذاشته میشود، البته در صورتی که سند به نام صادر کننده نباشد راههای قانونی وجود دارد که یک وکیل چک با تجربه میتواند از آنها استفاده کند . برای مشاوره حقوقی چک و توقیف اموال میتوانید با شماره های 02188663925 تماس بگیرید و با وکیل متخصص در امور چک مشاوره نمایید .

 • سلام من یه سوال دارم میخوام از حساب بابام چک صادر کنم بهم گفتن جرم هست حالا واقعا صدور چک از یک حساب دیگه جرم یا خیر؟

  • سلام دوست عزیز
   بله. اگر کسی با اطلاع کامل از اینکه صاحب دسته چک نیست، اقدام به صدور چک از یک حساب جاری نماید و به دارنده چک تحویل دهد، مرتکب جرم از شخصی که چک را به او تحویل داده، گردیده است.

 • پدرم چک سفید امضا برای ضمانت داده بود به دوستش که امضای اونم پشت چک هست و دوستش فراری شده . پدرم بخاطر چک برگشتی که داره قبل از توقیف اموالش اموالی رو فروخت. یکبار هم رفع توقیف اموال کرده ولی در دادگاه تجدید نظر محکوم شده یعنی اموال فروخته شده مصادره میشه؟ باید چکار کنیم تا توقیف نشن؟

  • سلام دوست عزیز
   مطابق رای وحدت رویه ۷۷۴، انتقال اموال بعد از حکم قطعی می‌تواند جرم انتقال مال، به قصد فرار از دین باشد، به این دلیل که پدر شما قبل از قطعیت حکم انتقال اموال را انجام داده است، جرم فرار از دین نمی‌باشد، اما طلبکاران می‌توانند از طریق محاکم حقوقی درخواست ابطال معاملات را به عنوان معامله صوری بخواهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *