اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی

اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی

اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی


4.9/5 - (51 امتیاز)

با موضوع اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی همراهتان هستیم.

جهاد کشاورزی در موارد اعلام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی (زمین‌های) زراعی و باغات به دادستان، در حکم ضابط (مأمور) قضایی نیست.
بلکه در این گونه موارد نظریه جهاد کشاورزی در حکم نظریه کارشناسی برای دادگاه قابل دریافت است.
با توجه به اینکه مجازات این امر صرفا جزای نقدی هست، از ابتدا در دادگاه کیفری دو قابل رسیدگی است.

در این نوشتار موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهرپارسیان، به ارائه نمونه اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی خواهیم پرداخت.

نمونه اعتراض به نظر کارشناسی در پرونده تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها

امروز با موضوع نمونه اعتراض به نظر کارشناسی در پرونده تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.
تغییر غیرمجاز کاربری در سال 1374 جرم‌انگاری شد (جرم محسوب شد).

در سال 1385 دستخوش اصلاحات و الحاقاتی قرار گرفت.

این جرم با وجود قابلیت مقایسه با عناوینی همچون تخریب، تصرف عدوانی (تصرف به زور و غیرقانونی و بدون رضایت مالک) و اصطلاح عرفی زمین‌خواری، به مثابه (مانند) بزهی (جرمی) خاص تعریف شده و ارکان و عناصری مختص به خود دارد.

تغییر کاربری غیرمجاز دو نوع است: تغییر کاربری از طریق اجرای فعالیت‌های تبصره 1 ماده 1 که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع این تبصره صورت می‌پذیرد.

مورد دیگر تغییر کاربری غیرمجاز از طریق اجرای فعالیت‌های تبصره 4 الحاقی به ماده 1 بدون اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و رعایت ضوابط زیست‌ محیطی.
لازمه تحقق بزه (جرم) تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، علاوه‌ بر عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تغییر کاربری، احراز شرط «مانعیت از تداوم تولید» است.

دیوارکشی اراضی زراعی و باغ‌ها با توجه به اینکه وابسته به بخش کشاورزی می‌باشد، ذیل فعالیت‌های موضوع تبصره 4 مذکور قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385 قرار گرفته است.

نحوه طرح پرونده کلاهبرداری ملکی

در فرضی که مانع از تداوم امر تولید باشد، نیازمند دریافت موافقت از سازمان جهاد کشاورزی استان و رعایت ضوابط زیست‌محیطی است.

نظر کارشناسی به عنوان یکی از ادله (دلایل) برای قاضی دادگاه الزام آور نیست.
اگر بنا به تشخیص قاضی نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم پرونده مغایر باشد از نظر دادگاه قابل استناد نیست و تشخیص ارزش کارشناسی آن با قاضی پرونده است.

دادگاه در صورتی اعتراض به نظر کارشناس را قبول می‌کند که نظر کارشناس دارای ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت است که موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می‌شود.

ولی چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس بدون ذکر علت موجه و قانع کننده و فاقد ایراد باشد، اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر و وارد نیست.
اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی

مطابق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی

مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در دادگاه عمومی حقوقی یک هفته می‌باشد.
پس از اینکه نظریه کارشناس به دفتر دادگاه رسید باید تمام مراتب به خواهان و خوانده دعوا ابلاغ شود.
آنها می‌توانند ظرف مدت زمان یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه و اعتراض دهند.

خواهان و خوانده می‌توانند بعد از ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلب یا موضوعی دارند به صورت کتبی اظهار نمایند.
این ماده نشانگر این بوده که اعتراض به نظر کارشناس دادگستری در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.
بنابراین، اعتراض به کارشناس دادگستری حق مسلم خواهان (کسی که طرح دعوا کرده است) و خوانده (کسی که بر علیه او طرح دعوا شده است) دعوا می باشد.

حتی اگر کارشناس رسمی دادگستری با توافق و انتخاب طرفین دعوا باشد باز هم اعتراض به نظر کارشناس دادگستری وارد است.
باید توجه داشت که مهلت زمان اعتراض به نظر کارشناس دادگستری فقط یک هفته است.
مطابق ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری نیز مهلت اعتراض به کارشناس دادگستری در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا به مدت یک هفته است.

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی به مدت 3 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه می‌باشد.
براساس رویه دادگاه‌ها و قانون در صورت اعتراض به کارشناس یک نفره پرونده و موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی تحویل داده می‌شود.

در صورتیکه یکی از طرفین یا هر دو طرف اعتراض داشته باشد در مرحله بعد این اعضا هیئت 5 نفره انتخاب می‌شوند و اگر مجددا مورد اعتراض قرار گیرد هیئت بعدی متشکل از 7 نفر خواهد بود به همین ترتیب 9 و11 نفره صورت می‌پذیرد.

وکیل ملکی آنلاین ونک

از مواد قانونی 260، 263 و 265 چنین برمی‌آید که تشخیص داشتن کفایت کارشناسی از جهت تکرار، فقط با دادگاه است و تا هر زمانی که دادگاه صلاح بداند می‌تواند اعتراض نسبت به کارشناسی را قبول کند و موضوع را به هیئت دیگری ارجاع دهد.

مطابق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ارزیابی و کارشناسی پرونده سریعا به طرفین ابلاغ گردیده که هر یک از طرفین مدت 3 روز می‌توانند به نظریه ارزیاب اعتراض نمایند.

این اعتراض در دادگاهی که حکم در آن اجرا می‌گردد مورد بررسی قرار می‌گیرد و تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی

تغییر غیر مجاز کاربری اراضی

نکات مهم نمونه اعتراض به نظر کارشناسی در پرونده تغییر غیر مجاز کاربری اراضی (زمین‌ها) زراعی و باغها

نحوه تنظیم اعتراض به نظر کارشناسی در پرونده تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها.
بهترین وکیل برای اعتراض به نظر کارشناسی در پرونده تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها.

کدام نوع از تغییر کاربری‌های اراضی زراعی مجاز هستند؟

احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.

موارد ذیل با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها بلامانع است.

همچنین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ مترمربع فقط برای یکبار مجاز است موارد مذکور در صورت اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی از پرداخت عوارض این قانون معاف هستند.

(تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۸۵ مجلس شورای اسلامی)

خانه کارگری و نگهبانی:

در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی کشور مصوبه سال ۱۳۸۶ و تعیین مصادیق آن یکی از مواردی که مشمول تغییر کاربری نبود احداث خانه کارگری و نگهبانی بود.

ولی چون به کرات مشاهده شده که در بسیاری نقاط کشور افرادی و یا ارگانهایی اقدام به قطعه بندی اراضی کشاورزی نموده و سپس مالکین آن با استفاده از این امر اقدام به احداث ساختمانهای ویلایی غیر متعارف تحت نام نگهبانی و گارگری نموده و موجب تخریب و تغییر کاربری وسیع اراضی کشاورزی و باغی شده‌اند.

لذا نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن، صنایع و سازمان‌های محیط زیست و گردشگری در جلسه ۳۰/۱۱/۸۹ خود عنوان “ساختمان نگهبانی و کارگری” را از شمول معافیت تغییر کاربری حذف نمودند و مالکین اینگونه اراضی از این تاریخ نمی‌توانند اقدام به احداث ساختمان تحت عنوان نگهبانی و کارگری در ملک خود بنمایند.

وکیل ملکی شمال تهران

لذا این موضوع باید مورد توجه کارشناسان محترم رسمی رشته کشاورزی در پرونده‌های ارجاعی از دادگاه‌ها قرار گیرد.

ضمنا متقاضیانی که واقعا قصد احداث اتاق کارگری و نگهبانی دارند باید با مراجعه به امور اراضی جهادکشاورزی شهرستانها درخواست خود را ارائه دهند تا کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغی در استان مربوطه درخواست وی را بررسی و طبق ضوابط مشخص اتخاذ تصمیم نمایند.
اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی

نمونه اعتراض به نظر کارشناسی در پرونده تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها

ریاست محترم شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان فیروزکوه

با سلام و اهدای تحیات

احتراما اینجانب محمد رضا مهری متانکلایی با وکالت از آقای مصطفی (مشتکی‌عنه/ کسی که از او شکایت شده است) در خصوص کلاسه پرونده 14009–00001 موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی فیروزکوه علیه موکل تحت عنوان مجرمانه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، که متنهی به صدور قرار اعدادی (کارشناسی) گردیده است.

با استیذان از ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری در فرجه (مهلت) قانونی مراتب اعتراض موکل را به نظریه کارشناسان معروض می دارم:

کارشناسان محترم در قسمت اسناد و مدارک ارائه شده به کارشناس، تنها به اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی (شکایت کننده) بسنده نموده‌اند.

نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مربوط به سال 98 را نصب العین (چراغ راه) قرار داده‌اند و علی العمیا (نادیده و کورکورانه) بدون هیچگونه بررسی دیگری به آن صحه (صحت) نهاده و از بررسی مدارک ابرازی توسط موکل امتناع نموده اند.

حتی مدارک مضبوط در پرونده را در زمره مدارک استنادی خویش قرار نداده‌اند و از این حیث به لحاظ شکلی ایراد اساسی به نحوه کارشناسی کارشناسان محترم وارد است.

آنچه در قسمت بررسی وضعیت در نظریه کارشناسی مرقوم گردیده است حکایت از آن دارد که ملک متنازعُ فیه (مورد اختلاف) با دقت معاینه و بررسی نگردیده است.

چرا که با اعلام فضای اشغال شده به مساحت 40 متر مربع، متراژ اعلامی قریب (نزدیک) به 16 متر بیشتر از آنچه در حقیقت وجود دارد، درج گردیده است و این مهم حتی با چشم غیر مسلح و بدون ابزار فنی نیز قابل رویت است.

در قسمت تفسیر تصویر ماهواره‌ای مرقوم گردیده است که:

وکیل ملکی آنلاین در تهران

“در بررسی تصاویر ماهواره‌ای موجود در سیستم گوگل ارث عرصه تا تاریخ 27/05/1392 شمسی به صورت اراضی باغی و بدون هرگونه ابنیه (بنا) و مستحدثات بوده است.

در تصویر ماهواره‌ای مربوط به تاریخ 01/03/1396 شمسی آثار پی کنی و فونداسیون در محل احداث بنا قابل مشاهده می‌باشد”
در حالی که به گواه گواهان (شهادت) و ساکنین محل، در محل موصوفه سابقا یک باب انباری از قدیم الایام وجود داشته است که بنای خشت و گلی آن به مرور زمان و باوقوع سیل از بین رفته است.

نسبت به این مسئله علیرغم اظهار و اعلام از ناحیه موکل اینجانب؛ تحقیق و کسب اطلاعی صورت نپذیرفته است.

در حالی که وصف موجود برای موکل اینجانب ایجاد حقوق مکتسبه می نماید و عدم اظهار نظر در خصوص آن موجب تضییع (زایل شدن) حق می‌گردد.
اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی

4-نظریه کارشناسان محترم بر خلاف واقع و برگرفته از معاینه و بررسی نامناسب در محل ملک شکل گرفته است.

معاینات فنی ایشان با خطا مواجه بوده است و کارشناسی محل دقیق صورت نپذیرفته است.

چندان که در فوق بدان اشاره گردید و کارشناسان محترم بدون در نظر گرفتن کلیه پارامترها و فاکتورهای موثر در موضوع صرفا به بررسی تصاویر ماهواره ای سنوات گذشته آن هم به طور پراکنده اقدام نموده‌اند.

برخلاف واقع اظهار داشته‌اند که تغییرکاربری شامل پی کنی و فونداسیون با سطح حدود 40 مترمربع را اشغال کرده است در حالی که در واقع متراژ حقیقی کمتر از 24 متر است و اختلاف فاحش 16 متری دلالت بر عدم اصدار (صدور) نظر دقیق توسط کارشناسان محترم دارد.

در بخشی از نظریه معترض عنه (مورد اعتراض) اشاره به دیوارکشی با سطح اشغال 60 مترمربع اعلام گردیده است.
لذا توضیح دقیقی در این باب مطرح نگردیده که آیا دیوار حائز شرایط قانونی بوده است یا خیر؟! که البته دیوار موصوفه مطابق دستورات قانون با ارتفاع یک متر بنا گردیده است.

در زمان ساخت در بازه زمانی سال 1392 -1393 مورد تایید جهاد کشاورزی بوده و هست و عرف باغات و مزارع روستای —- ایجاب می نماید که دیوار با کیفیت فوق الاشعار (بالا اشاره شده) بنا گردد.
به هرحال با عنایت به جمیع موارد فوق الاشعار (بالا گفته شده)، صدور دستور اصلاح و تکمیل نظریه کارشناسی از محضر دادگاه محترم مورد استدعاست.

با تجدید احترام. محمد رضا مهری متانکلایی وکیل متهم

تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها چیست؟

تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها، با تحقق دو شرط اتفاق می‌افتد، عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تغییر کاربری و احراز شرط مانعیت از تداوم تولید.

نحوه اخذ پایان کار ساختمان

آیا ساخت پرورش ماهی تغییر کاربری است؟

پرورش ماهی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.

اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی 

بهترین وکیل پرونده اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

10 دیدگاه

 • سلام‌
  موسسه حقوقی مهر پارسیان

  طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است. چنانچه در نظریه جهاد کشاورزی قدمت بنا و سال ساخت آن قید نشده، تصاویر مربوط به اراضی تغییر کاربری شده در مقایسه با مساحت کل ملک موجود نباشد، از سوی دیگر مساحت دقیق ملک که قسمتی از آن تغییر کاربری داده شده قید نشده و جهاد کشاورزی اعلام کند قادر به اعلام زمان دقیق قدمت و سال ساخت تغییر کاربری نیست، با توجه به این که کارشناسی جهت رفع نواقص پرونده ضرورت دارد، هزینه کارشناسی توسط چه کسی بایستی پرداخت شود؟

  • سلام

   مستفاد از مواد ۱ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره جهاد کشاورزی اعلام‌کننده بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شود و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان صرفا درخصوص تشخیص نوع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی مجدد به منظور تعیین تاریخ وقوع بزه ضروری باشد، مطابق ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق‌الزحمه کارشناسی باید از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت ‌شود.

 • سلام میشه لطفا جواب من بدید من در رینه دماوند زمین دارم و الان منابع طبیعی دست رو زمینم گذاشت و و برگه تشخیص برام صادر شده منتها من اعتراض دارم برای اعتراض به برگه تشخیص در بحث منابع طبیعی چه کاری باید انجام بدم ؟

  • سلام دوست عزیز
   برای شکایت تایید عدم اصالت برگه تشخیص، توسط سازمان منابع طبیعی، باید به کمیسیون ماده 56 جنگل ها و مراتع مراجعه فرمایید. شما میتوانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص این حوزه جناب اقای محمد علی مهری با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام. از پدر بزرگم یه زمین به ما رسیده سمت آبسرد و الان منابع طبیعی اومده که اینجا بخش زیادی از اراضی ملیه، برای اعتراض به عدم تایید برگه تشخیص چیکار انجام بدم؟

  • سلام دوست عزیز
   شما می‌بایست، به کمیسیون ماده 56 جنگل ها و مراتع، برای شکایت از برگه تشخیص سازمان منابع طبیعی مراجعه نمایید. برای اطلاعات بیشتر و بررسی تخصصی، می‌توانید به وکیل متخصص اراضی ملی، مراجعه کنید. جهت رزرو تایم مشاوره با شماره 09120067661 تماس حال فرمایید.

 • سلام وقت بخیر ما حدود 400 هکتار زمین در جاجرود داریم و کمیسیون ماده 56 برای من رای صادر کرده و ولی واقعا ناحقی انجام دادن من کجا باید اعتراض کنم ایا شما کسی میشناسید به ما کمک کنن ؟

  • سلام دوست عزیز
   اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 در مجتمع کارکنان دولت رسیدگی می‌شود، و شما در این خصوص نیاز به مشاوره با وکیل متخصص در حوزه اراضی و املاک دارید. می‌توانید جهت رزرو تایم مشاوره با آقای دکتر مهری با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

 • سلام روز بخیر
  ما یک زمین داریم حدود ۲۰ هکتار در شعیبیه اهواز که اعلام شده اراضی و ما سالهاست داریم کشت میکنیم رو زمین میخوایم یک جلسه مشاوره با آقای دکتر مهری داشته باشیم که پرونده ما رو ببین آیا این مورد امکان پذیر ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *