صدور اجازه خروج از کشور

صدور اجازه خروج از کشور

صدور اجازه خروج از کشور


4.9/5 - (33 امتیاز)

با بررسی موضوع صدور اجازه خروج ازکشور همراهتان هستیم.

خروج از کشور جهت مهاجرت یا مسافرت، نیازمند دریافت اجازه خروج می‌باشد.

صدور اجازه خروج از کشور برای افراد مختلف مطابق آنچه قانون معین کرده است امکان پذیر است. این اجازه باید رسمی و قانونی باشد و صدور اجازه نامه به صورت شفاهی کافی نمی‌باشد. در این مقاله به بررسی راهکارهای قانونی برای صدور اجازه خروج از کشور می‌پردازیم.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع صدور اجازه خروج از کشور پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع صدور اجازه خروج از کشور

 1. آیا زنان برای خروج از کشور به اجازه همسر نیاز دارند؟
 2. زنان در چه صورتی برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر ندارند؟
 3. آیا در ازدواج موقت اجازه همسر برای خروج از کشور برای زنان لازم است؟
 4. آیا برای زنان مطلقه اجازه خروج از کشور لازم است؟
 5. آیا اجازه خروج از کشور برای دختران مجرد لازم است؟
 6. چه مدارکی برای اخذ گذرنامه ضروری می‌باشد؟
 7. آیا دریافت کمک از وکیل متخصص در زمینه صدور اجازه خروج از کشور الزامی است؟

 ماده ۱۸ قانون گذرنامه

«برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

وظایف پلیس امنیت اخلاقی

۱.اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.

 1. مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.

۳. زنان شوهردار و لو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است.زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.»

آیا زنان برای خروج از کشور به اجازه همسر نیاز دارند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت بله ، زن متاهل در ایران مطابق قوانین بدون اجازه همسرنمی‌تواند برای خروج از کشور اقدامی کند. در بخش درخواست پاسپورت و ویزا،  صدور اجازه خروج از کشور برای زنان مطرح خواهد شد. به طور کلی برای تمدید پاسپورت نیز صدور اجازه از جانب شوهر لازم می‌باشد.

براساس بند ۳ ماده ۱۸و ماده ۱۹ قانون گذرنامه:

«در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»

براین اساس صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور و عدول از اجازه خروج زنان شوهردار دراختیار زوج است،. مطابق ماده ۱۸ قانون گذرنامه و بند سوم آن، ارائه موافقت‌نامه کتبی شوهر، جهت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار لازم می‌باشد.

در صورتی که زوج اجازه خروج از کشور را به زوجه داده باشد. درصورت وجود شرایط خاص مثل الزام به تمکین می‌تواند پس از صدور حکم قطعی، تقاضای ممنوع الخروج شدن همسر خود را داشته باشد.

خواستگاری و آثار حقوقی آن

در صورتی که زنی قبل از ازدواج مطابق شرایط قانونی، گذرنامه اخذ کرده باشد. پس از ازدواج تا پایان مهلت اعتبار گذرنامه می‌تواند از کشور خارج شود. ولی بعد از آن برای تمدید گذرنامه اجازه همسر لازم است.

زنان در چه صورتی برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر ندارند؟

_ در صورتی که زن به همراه همسر خود مقیم یک کشور دیگر باشد.

_ در صورتی که زن با یک مرد خارجی ازدواج کرده باشد وکماکان تابعیت ایرانی خود را دارا باشد.

_ در صورتی که زن برای انجام اعمال تمتع از کشور خارج شود نیاز به اجازه همسر ندارد.

_ زن در ضمن عقد نکاح اجازه خروج کشور را به عنوان شرط ضمن عقد از زوج اخذ نماید یا پس از عقد در سندی جداگانه اجازه خروج از کشور را در قالب وکالت بلاعزل اخذ کند.

_ در صورتی که سفر زن یا دختر به خارج از کشور ضروری بوده باشد، به عنوان مثال برای درمان باشد می‌تواند با حکم دادگاه و بدون اجازه پدر و یا همسر از کشور خارج شود.

آیا در ازدواج موقت اجازه همسر برای خروج از کشور برای زنان لازم است؟

مطابق مواد قانون مدنی که وظایف زوجه پس از انعقاد عقد نکاح را بیان می‌کند و به الزام تبعیت زن از شوهر و ریاست شوهر بر خانواده پرداخته است، در مورد شرایط عقد نکاح دائم است و نکاح موقت را دربرنمی‌گیرد، به دلیل اینکه در عقد موقت زن تحت نفقه شوهر نیست و شوهر موظف به تامین مسکن برای او و اقامت اجباری زوجه در مسکن فراهم شده توسط شوهر نمی‌باشد.

بر این اساس اداره گذرنامه در خصوص بانوانی که ازدواج موقت دارند شرط موافقت شوهر را لازم ندانسته است.

مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده:

«نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

زنا زن شوهردار با پسر مجرد

۱ـ باردارشدن زوجه

۲ـ توافق طرفین

۳ـ شرط ضمن عقد»

براساس ماده فوق، در صورتی که زوج مکلف به ثبت نکاح موقت باشد و زوجین در این خصوص، توافق بر ثبت نکاح موقت کرده باشند و موجب انعکاس مراتب در شناسنامه زوجه شود، در صورت مراجعه به اداره گذرنامه، زوجه مکلف می‌باشد اسناد نکاح موقت را به اداره گذرنامه تسلیم نماید تا مشمول مقررات بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه نشود تا بدون اجازه شوهر، گذرنامه اخذ کند، در این صورت، ممنوعیت خروج از کشور زوجه فقط در نکاح دائم است.

پس همسر زنی که با او عقد نکاح موقت دارد نمی‌تواند مطابق کلیه شروطی که برای زن در نکاح دائمی بیان شده است او را ممنوع الخروج کند. در اینجا زن حتی بدون اذن شوهر می‌تواند از کشور خارج شود.

آیا برای زنان مطلقه اجازه خروج از کشور لازم است؟

در خصوص زنان مطلقه تا سقف سنی ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری یا دادگاه هستند.

آیا اجازه خروج از کشور برای دختران مجرد لازم است؟

براساس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: صدور گذرنامه برای دختران مجرد بالای 18 سال مانعی ندارد اما خروج آنها از کشور مستلزم صدور مجوز از سوی والدین است با توجه به ابهاماتی که این موضوع دارد سرانجام در کمیسیون به تصویب رسید، در صورت اجازه ولی قهری، این دختران بتوانند از کشور خارج شوند.

ولی قهری، پدر و یا جد پدری می‌باشد، در صورتی که آنها در قید حیات نباشند دختران مجرد بالای 18 سال می‌توانند بدون اذن از کشور خارج شوند و حتی احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.

دختران بالای 18 سال با در دست داشتن گذرنامه می‌توانند از کشور خارج شوند و احتیاجی به اذن پدر ندارند.

قرار اناطه در دادگاه انقلاب

در خصوص دختران زیر ۱۸ سال مطابق ماده 18 قانون گذرنامه به اذن ولی قهری یعنی پدر و در صورت فوت جد پدری یا قیم قانونی برای خروج از کشور لازم است.

درصورتی که زوجین طلاق توافقی گرفته باشند و دارای فرزند دختر باشند و حضانت به مادر داده شود، بهتر است که در زمان اجرای صیغه طلاق، زوجه یک وکالت رسمی برای انجام امور گذرنامه و خروج از کشور دختر برای سفرو … از همسر خود اخذ کند.

باید گفت اجازه خروج از کشور تنها، با وکالت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی قابل قبول است.

چه مدارکی برای اخذ گذرنامه ضروری می‌باشد؟

 • در دست داشتن  اصل شناسنامه و کارت ملی
 • اصل آخرین پاسپورت در صورتی که معتبر است.
 • عکس
 • اجازه محضری ولی قهری یا قیم برای افراد زیر ۱۸ سال
 • شناسنامه عکس دار برای متقاضیان بالای ۱۵ سال
 • گواهی اشتغال به تحصیل یا دفترچه بیمه عکس دار یا گذرنامه عکس دار برای افراد زیر ۱۵ سال
  لازم به ذکر است که کودکانی که کمتر از ۶ سال سن دارند باید حتما حاضر شده و ولی او یک قطعه عکس از کودک ارائه دهد.
 • اجازه محضری همسر برای زنان متأهل
 • اصل گواهی فوت، یا اصل شناسنامه باطل شده همسر و همراه داشتن اصل طلاق نامه برای بانوان مطلقه

آیا دریافت کمک از وکیل متخصص در زمینه صدور اجازه خروج از کشور الزامی است؟

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و مجرب در زمینه موضوع صدور اجازه خروج از کشور موجب کسب اطلاعات دقیق می‌شود، همچنین با ارائه راهکارهای قانونی و اصولی در زمینه موضوع صدور اجازه خروج از کشور موجب می‌شود تا مطابق ظرفیت های قانونی و با سرعت بالاتر و روند راحت تر به نتیجه برسید.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع صدور اجازه خروج از کشور هستید، ما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را به شما معرفی می کنیم که دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه موضوع صدور اجازه خروج از کشور است.

آسانترین راه شکایت های کیفری و حقوقی

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع صدور اجازه خروج از کشور، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

8 دیدگاه

 • سلام
  من قبل از ازدواجم گذرنامه گرفتم میخواستم بدونم الان برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسرم دارم یاخیر؟

  • سلام، باید بررسی صورت بگیره که گذرنامه شما تا چه مدت اعتبار داره، در صورتی که اعتبار داشته باشه تا پایان مهلت اعتبار میتوانید از کشور خارج بشید اما پس از پایان مهلت برای تمدید باید اجازه همسر باشد.

 • سلام
  من از دو خانم شنیدم که با وجود داشتن اجازه خروج از کشور به طور محضری و بلاعزل زمانی که برای دریافت پاسپورت اقدام کرده اند سند رسمیشان پذیرفته نشده و به آنها گفته شده که باید همسرشان برای امضای رضایت مراجعه کند و این سند را قبول ندارند
  آیا این کار قانونی است؟ چگونه میتوان برای گرفتن پاسپورت اقدام کرد؟ شکایت فایده ای دارد؟

  • سلام دوست عزیز
   بله، هم می‌توان به صورت شرط ضمن عقد و هم به صورت ثبت آن در دفتر اسناد رسمی، اجازه‌ی خروج از یک کشور خاص را داد. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 09120067663 تماس بگیرید.

 • با سلام
  من، همسرم و دخترم اقامت دایم یک کشور خارجی را داریم. من و دخترم قصد سفر به ایران را داریم، آیا برای برگشت از ایران، نیازمند اجازه خروج از همسرم هستیم؟

  • سلام و عرض احترام خدمت شما
   اگر همسر شما بعد از ورودتون به ایران شما یا فرزند 18 ساله رو ممنوع الخروج کنند نیاز به اجازه مجدد ایشون دارید.
   اما اگر شما اقامت کشور دیگری رو دارید و ثابت کنید که محل سکونت دائمی شما کشوری غیر از ایران هست از ممنوع الخروجی شما رفع اثر میشه.
   ماده 18 قانون گذرنامه
   (ماده 18 قانون گذرنامه)
   ماده 18 – برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:
   – اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.
   – مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.
   – بانوان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری
   اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول
   درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. بانوانی که با همسر خود
   مقیم خارج خارج از کشورهستند و بانوانی ‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی خود باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *