تجدید بنای ملک فرسوده

تجدید بنای ملک فرسوده

تجدید بنای ملک فرسوده


4.9/5 - (31 امتیاز)

با موضوع تجدید بنای ملک فرسوده در صورت عدم رضایت یکی از مالکین همراهتان هستیم.

زمانی که عمر ساختمان افزایش می‌یابد، قطعا دچار فرسودگی خواهد شد.

این فرسودگی، امکان دارد، خطرات جانی یا مالی برای ساکنان اینگونه ساختمان‌ها به وجود آورد.

امروزه اکثر ساختمان‌ها دارای چندین واحد است و چندین مالک با سلیقه‌های متفاوت در یک ساختمان‌ زندگی می‌کنند.

بنابراین هنگامی که عمر مفید ساختمانی تمام می‌شود، لازم است که ساختمان بازسازی شود، اگر میان مالکین جهت تخریب و نوسازی ساختمان توافقی حاصل شود، در این حالت مشکلی ایجاد نخواهد شد اما در صورتی که یکی از مالکین، رضایت به تخریب و تجدید بنا ندهد، آیا راه‌حلی وجود دارد؟

در گروه وکلای حقوقی مهرپارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت یکی از مالکین پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

سوالات مهم در تجدید بنای ملک فرسوده در صورت عدم رضایت یکی از مالکین

1. آیا تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت یکی از مالکین امکان پذیر است؟
2. در صورت عدم تخلیه مالکین مخالف با وجود رأی دادگاه مبنی بر تجدید بنا تکلیف چیست؟
3. آیا اجاره مسکن برای مالکین مخالف از طرف دیگر مالکین به صورت رایگان می‌باشد یا مالکین حق مطالبه آن را دارند؟
4. آیا دریافت کمک از وکیل متخصص در زمینه تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت یکی از مالکین الزامی است؟

وظایف و اختیارات مدیر ساختمان

آیا تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت یکی از مالکین امکان‌پذیر است؟

هنگامی که اکثریت مالکین یک ساختمان جهت تجدید بنا موافق هستند، می‌توانند از طریق یک وکیل دادگستری یا مدیر ساختمان اقدام به طرح دعوا جهت اجازه تجدید بنا از طریق دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک به طرفیت مالکین مخالفت کنند.

بهتر است پیش از شروع دعوا جهت اثبات دعوا، تامین (تضمین) دلیل از طریق شورای حل اختلاف محل انجام بدهند.

لازم به ذکر است انجام تامین دلیل توسط هیات ۳ نفره کارشناسان رسمی دادگستری دارای تخصص در رشته عمران سازه صورت گیرد.

در این صورت بعد از انجام تامین دلیل و تنظیم دادخواست، دادگاه در جلسه اول رسیدگی پس از مطالعه پرونده و شنیدن اظهارات طرفین موضوع را به ۳ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری متخصص ارجاع خواهد داد تا در این حالت هیئت کارشناسان معین شده در مورد ادعای مالکین جهت اتمام عمر مفید ساختمان یا فرسودگی آن و خطر مالی و جانی ناشی از آن، نظر خود را اعلام کنند که نظریه هیأت کارشناسان، می‌تواند تاثیر بسیاری در نظر نهایی دادگاه داشته باشد.

راهکار عملیاتی تجدید بنای ملک فرسوده

مطابق ماده ۱۳ قانون تملک آپارتمان‌ها:

«در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار‌ فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان‌ که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه، با تامین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری‌ می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند.

الزام به تکمیل بنا

پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده، سهم‌مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری (اجاره خانه) که برای مسکن اجاره‌ای ایشان پرداخت شده‌ است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا (گرفتن) کنند.

در صورت‌ عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.

‌تبصره 1_ مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.

تبصره 2_ چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران‌ مجموعه، رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با مشخص کردن تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را‌ صادر خواهد کرد.

در صورت عدم تخلیه مالکین مخالف با وجود رأی دادگاه مبنی بر تجدید بنا تکلیف چیست؟

براساس تبصره 2 این قانون، در صورتی که دادگاه، جهت تجدید بنای ساختمان فرسوده رأی صادر نماید و در این حالت مالکین مخالف طی مهلت معین شده به تخلیه ملک اقدام نکنند، بنابراین به درخواست مدیر ساختمان و با تأمین مسکن مناسب و به دستور رئیس دادگستری محل «رئیس شورای حل اختلاف» و بررسی مناسب بودن مسکن تهیه شده، تخلیه واحدهای مخالف توسط واحد اجرا انجام خواهد شد.

البته توجه نمایید، مالکین موافق جهت تجدید بنا، می‌توانند همزمان با طرح این دعوا، درخواست تخلیه واحد یا واحدهای مخالف را از دادگاه درخواست نمایند و دادگاه در این شرایط، دستور تخلیه را هم زمان با حکم تجدید بنا و تهیه مسکن مناسب صادر خواهد کرد.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

آیا اجاره مسکن برای مالکین مخالف از طرف دیگر مالکین به صورت رایگان می‌باشد یا مالکین حق مطالبه آن را دارند؟

مطابق قسمتی از ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها:

«… آن دسته از مالکان‌ که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه، با تامین (گرفتن) مسکن استیجاری (اجاره‌ای) مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری‌ می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده، سهم‌مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده‌ است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند.»

بنابراین براساس ماده فوق، تهیه مسکن برای مالکین مخالف به صورت رایگان نیست و مالکین موافق می‌توانند پس از پایان ساخت، اجوری که برای مسکن آن‌ها پرداخت کرده‌اند از سهم واحد آن‌ها دریافت کنند.

نمونه رای در خصوص دعوای تجدید بنا به علت اتمام عمر مفید ساختمان

رای دادگاه بدوی (نخستین)

در خصوص دعوی خانم … اصالتاً و به وکالت از خانم …. و آقای …. خانم …. و آقای …. با وکالت …. به‌طرفیت 1. خانم …. 2. خانم …. 3. خانم …. 4. آقای …. 5. خانم …. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز (اجازه) تجدید بنا در ملک پلاک ثبتی ……….. واقع در بخش ….. تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به استناد ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها و الزام خواندگان به پرداخت هزینه‌های ساخت، دادگاه قطع‌ نظر از این که مطابق ماده 13 قانون موصوف در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی عمر مفید ساختمان به پایان رسیده باشد یا ساختمان دچار فرسودگی کلی شده و بیم خطر یا ضرر جانی و مالی برود، اکثریت مالکین می‌توانند نسبت به تجدید بنا اقدام کنند.

وکیل پایه یک دادگستری ملک

درحالی‌که مطابق نظریه هیأت کارشناس منتخب دادگاه عمر مفید ساختمان به پایان نرسیده است و ساختمان فرسوده نمی‌باشد و خطر جانی نیز مورد تصریح قرار نگرفته است و فقط اعلام‌شده با توجه به قدمت بنا و زمان ساخت این ساختمان با محاسبات و آیین‌‌نامه‌‌های جدید مربوط به زلزله مطابقت ندارد.

صرف‌نظر از این موضوع با عنایت به اینکه دعوی خانم … با وکالت خانم …. اقامه ‌شده است.

در صورتی که مطابق وکالت‌نامه شماره ….. تاریخ …… اعطایی خانم …. به خانم …. تنظیمی در سفارت ایران در پاریس، وکیل مذکور حق اقامه دعوی و یا حق تجدید بنا و یا اخذ وکیل و توکیل به غیر ندارد، بنابراین دعوی به جهت اخیر مطابق مقررات قانونی اقامه نگردیده است و مردود می‌باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

آیا دریافت کمک از وکیل متخصص در زمینه تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت یکی از مالکین الزامی است:

دریافت مشاوره از وکیل متخصص و مجرب در زمینه موضوع تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت یکی از مالکین موجب کسب اطلاعات دقیق می‌شود.

همچنین با ارائه راهکارهای قانونی و اصولی در زمینه موضوع تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت یکی از مالکین موجب می‌شود تا مطابق ظرفیت های قانونی و با سرعت بالاتر و روند راحت تر به نتیجه برسید.

چنانچه به دنبال دریافت مشاوره درباره موضوع تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت یکی از مالکین هستید، ما موسسه حقوقی مهرپارسیان، با مدیریت محمدرضا مهری را به شما معرفی می‌کنیم که دارای وکلای متخصص و باتجربه در زمینه موضوع تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت یکی از مالکین است.

کلاهبرداری ملکی

جهت دریافت نوبت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر درباره موضوع تجدید بنای ملک در صورت عدم رضایت یکی از مالکین، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *