انحصار وراثت

انحصار وراثت

انحصار وراثت


5/5 - (7 امتیاز)

امروز با موضوع انحصار وراثت با شما هستیم.

یکی از موارد قانونی که قطعا برای همه خانواده‌ها شایع خواهد بود، فوت یکی از افراد خانواده است.

هنگامی که شخصی فوت می‌کند، اعمال مالکیت و حقوق مالکانه وی در اموالش به ورثه تعلق می‌گیرد.

حاکمیت و دستگاه‌های نظارتی، جهت جلوگیری از سوء استفاده و تصرف غیر قانونی در اموال متوفی (شخص فوت شده) در همه کشورها، ترتیباتی در تقسیم ارث، تعیین طبقات ارث و سهم‌الارث بازماندگان متوفی، نحوه تصرف اموال متوفی، سهم دولت از اموال متوفی و تعیین مالیات بر ارث، قوانینی را تدوین نموده‌اند.

تقسیم ارث و اموالی که از فرد فوت شده باقی مانده است؛ نیازمند انجام تشریفات قانونی است که یکی از تشریفات دریافت گواهی انحصار وراثت است.

به عبارتی دیگر تا زمانی گواهی انحصار وراثت صادر نشود؛ نمی‌توان اموال متوفی را بین وراث او تقسیم نمود.

مراحل تقسیم ارث به این ترتیب است: گرفتن گواهی فوت، گواهی انحصار وراثت، تحریر ترکه و مهروموم ترکه و در آخر تقسیم ارث می‌باشد.

در ادامه این نوشته به بررسی این مراحل خواهیم پرداخت.

چنانچه در ایران یا خارج از کشور نیازمند مشورت گرفتن از وکیل دادگستری جهت انحصار وراثت و… هستید با شماره‌های مندرج در انتهای این مقاله تماس بگیرید.

خواستگاری و آثار حقوقی آن

سوالاتی که پیرامون موضوع انحصار وراثت بررسی خواهند:

جهت پاسخگویی به سوالات فوق با ما همراه باشید.

ارث چیست؟

ارث به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد.

ارث به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع بشری داشته ‌است. مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده ‌است.

قوانین اسلام

دنیای قبل از اسلام، برای زن حقوق ارثی مستقل و مسلّمی قائل نبودند، یا اصلاً به او ارث نمی‌دادند یا اگر می‌دادند به‌ صورت سهم قطعی و مفروض نبود؛

بلکه احتمال داشت که به‌ عنوان وصیت، مالی را برای زن بگذارند. به دیگر عبارت، محرومیت زن از ارث، سنت رایج و حاکم بر ادیان قبل از اسلام بود.

مطابق با قوانین اسلامی، ارث بین فرزندان پسر و دختر به صورت ۲ سهم برای پسر و یک سهم برای دختر تقسیم می‌شود.

چنانچه پدر و مادر وارث باشند سهم آن‌ها نیز به صورت ۲ به ۱ خواهد بود؛ در صورت مرگ پدر و وجود فرزندان و مادر، ارث مادر ۱ قسمت از ۸ قسمت کل دارایی‌ها خواهد بود.

قوانین در ایران

در ایران قانون امور حسبی و قانون مدنی، امور مربوط به تقسیم ترکه (اموال به جای مانده از شخص فوت شده) متوفی، مهر و موم و تحریر (تقسیم) ترکه، دریافت حقوق دولتی و مالیات بر ارث را تعیین تکلیف نوده است.

تقسیم ارث طلای مادر

کلیدی‌ترین نکته در تقسیم ارث، شناسایی وارثین متوفی است.

مدارک لازم جهت درخواست انحصار وراثت

گواهی فوت متوفی که در تهران از اداره ثبت احوال مستقر در بهشت زهرا دریافت می‌شود. و در شهرستان‌ها، اداره ثبت احوال نسبت به صدور آن اقدام می‌کند.
شناسنامه و کارت ملی باطل شده متوفی
گواهی تسلیم تقاضای مالیات بر ارث از اداره دارایی محل فوت متوفی
استشهادیه رسمی
تصویر شناسنامه و کارت ملی همه ورثه (اشخاصی که ارث می‌برند) در صورت عدم دسترسی، درخواست استعلام از ثبت احوال عقدنامه (سند ازدواج) در صورتی که متوفی متاهل باشد.

ارث زن در قانون

مطابق ماده 946 قانون مدنی که در مورخ 87/11/6 اصلاح شده‌است زن متوفی هم از قیمت عرصه (زمین) و هم از قیمت اعیان (ساختمان) مال غیر منقول (اموالی که نمی‌توان آنها را جابجا نمود مثل زمین خانه مغازه) ارث می‌برد.

ارث شوهر از زن طبق قانون

براساس قانون در صورت فوت زن اموال به ورثه وی می رسد. شوهر یا زوج نیز جزو ورثه زن محسوب می‌شود.

در صورتی که متوفی (شخص فوت شده) فرزندی داشته باشد یک چهارم اموال به مرد می‌رسد و در صورتی که فرزند نداشته باشد نصف ارث به مرد می‌رسد.

شناسایی وراث

شناسایی وارثین متوفی با گواهی انحصار وراثت صورت می‌گیرد که قوه قضاییه مسئولیت صدور آن را به عهده دارد.

مرجع تقدیم تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

بر اساس قانون امور حسبی، دادگاه‌های حقوقی محل فوت متوفی، مرجع صدور گواهی انحصار وراثت معرفی شده‌اند.

با توجه به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، صدور گواهی انحصار وراثت، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف به جانشینی دادگاه حقوقی قرار گرفته است.

شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی، صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را دارند.

اگر شخصی ساکن خارج از کشور باشد، آخرین اقامتگاه وی در ایران، محل طرح درخواست صدور گواهی انحصار وراثت می باشد.

اختلاف در تقسیم ارث

اگر متوفی در ایران اقامتگاه موقت یا دائم نداشته باشد، شورای حل اختلاف تهران نسبت به بررسی درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت اقدام خواهد نمود.

روند بررسی درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

پس از تهیه مدارک مورد نیاز و تقدیم درخواست در تهران و مراکز استان ها، به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک قوه قضاییه، درخواست و ضمایم (پیوست و همراه) به شورای حل اختلاف دارای صلاحیت ارسال می‌شود.

در صورت تکمیل بودن درخواست، موضوع درخواست صدور گواهی حصر وراثت، در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می‌شود و پس از گذشت یکماه از تاریخ آگهی و در صورت عدم اعتراض، بدون حضور درخواست کننده، گواهی انحصار وراثت صادر و تسلیم وی می‌شود.

هر ذی‌نفع (شخصی که از طرح دعوا سود و نفع می‌برد) یا وارثی، می‌تواند درخواست صدور گواهی را ارائه دهد و نیازی به درخواست بقیه ورثه یا همه ورثه نیست.

در صورت صدور گواهی، هر کدام از ورثه یا افراد ذینفع، می‌توانند با مراجعه به دفتر شعبه شورای حل اختلاف صادر کننده گواهی، نسبت به اخذ رونوشت اقدام نمایند.

توجه فرمایید اگر متقاضی، نام یکی از ورثه را در ردیف ورثه متوفی اعلام ننماید، مرتکب جرم در حکم کلاهبرداری شده و قابل تعقیب و محکومیت کیفری می‌باشد.

اعتراض به درخواست تصدیق حصر وراثت

اگر کسی به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراضی دارد، مکلف است در زمان مهلت یک ماهه آگهی، اعتراض خود را به شعبه رسیدگی کننده ارائه دهد.

در این صورت شعبه با تشکیل جلسه رسیدگی، و دعوت از طرفین به موضوع اعتراض رسیدگی نموده و رای مقتضی (مناسب) صادر می‌نماید.

این رای قابل اعتراض در دادگاه حقوقی بوده و رای دادگاه در رسیدگی به اعتراض، قطعی است.

شعبه اول بازپرسی ارشاد

اعتراض ثالث به گواهی انحصار وراثت

شخصی که خود یا وکیلش در رسیدگی به پرونده‌های حضور نداشته اند و رای صادر شده یا تصمیم در امور حسبی، مخل حق وی شده است، حق دارد به عنوان معترض ثالث به رای یا تصمیم نهایی دادگاه یا شورای حل اختلاف اعتراض نموده و تقاضای نقض آن تصمیم یا رای به واسطه مخل حقوق بودن و اثبات آن را بخواهد.

تکلیف جنین و نوزاد متولد نشده متوفی در انحصار وراثت

اگر در بین وراث متوفی، جنینی وجود دارد که هنوز متولد نشده است، متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت باید وی را نیز در شمار ورثه متوفی تعرفه نماید؛ در غیر این صورت مرتکب جرم در حکم کلاهبرداری شده و قابلیت تعقیب دارد.

در صورت عدم دریافت گواهی انحصار وراثت، امکان تقسیم اموال متوفی یا برداشت از حساب‌های بانکی وی برای ورثه وجود ندارد.

اما اگر حساب مشترکی بین متوفی و شخص دیگری باشد که هر کدام حق برداشت صد در صد به تنهایی داشته باشند، شریک دیگر می‌تواند همه وجه موجود در حساب را بردارد.

عروس خانواده و یا طلبکار نیز از جمله افرادی هستند که حق درخواست گواهی انحصار وراثت را دارند.

امکان توقیف سهم‌الارث شوهر نیز جهت مطالبه مهریه وجود دارد. مطالبه مهریه عندالمطالبه (به محض مطالبه و درخواست زن باید پرداخت گردد) یا مطالبه مهریه عندالاستطاعه (در صورت داشتن توانایی مالی مرد باید پرداخت گردد) نیز از طریق دریافت گواهی انحصار وراثت و توقیف ارث همسر، امکان‌پذیر است.

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با داشتن سال‌ها تجربه موفق در زمینه پرونده‌های امور حسبی و تقسیم ارث، امکان تنظیم دادخواست‌های حقوقی و لوایح دفاعیه جهت پرونده‌های تقسیم ارث و پرونده‌های امور حسبی برای عزیزان فراهم نموده است.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره خانواده و مشاوره تخصصی در بحث تقسیم ارث و دریافت گواهی انحصار وراثت، با موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

ابطال شرط داوری مشارکت در ساخت

 

ایرانیان خارج از کشور چگونه می‌توانند انحصار وراثت کنند؟

ایرانیان خارج از کشور با اعطای وکالت به وکیل در ایران می‌توانند اقدام به انحصار وراثت نمایند.

برای گرفتن گواهی انحصار وراثت باید به کجا مراجعه کنیم؟

برای ثبت درخواست گواهی انحصار وراثت باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمود.

 

انحصار وراثت

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 دیدگاه

  • ما یه باغ 2000 متری در لواسون داریم، 5 تا خواهر برادریم. یکی از برادرام حاضر به فروش نمیشه، تکلیف ما چیست؟

    • سلام دوست عزیز
      وقت بخیر. در ابتدا عرض شود که نیاز به رضایت همه می‌باشد، اما بهترین روش در مورد اموال پدر شما این است که گواهی انحصار وراثت اخذ شود و سپس تصفیه ترکه و تقسیم ترکه انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *