Rate this post

امروز با موضوع انحصار وراثت با شما هستیم.

شرایط صدور گواهی انحصار وراثت چیست؟ برای درخواست گواهی انحصار وراثت چه مدارکی لازم است؟ طول مدت صدور گواهی انحصار وراثت چقدر است؟ مرجع صدور گواهی انحصار وراثت کجاست؟ هزینه درخواست صدور تصدیق انحصار وراثت چقدر است؟ مزیت داشتن وکیل در پرونده انحصار وراثت چیست؟ اگر احدی از ورثه به عنوان وارث معرفی نشود چه عواقبی در پی دارد؟ مالیات گواهی انحصار وراثت چگونه تعیین می‌شود؟ آیا همه ورثه باید برای دریافت انحصار وراثت اقدام کنند؟ جهت پاسخگویی به سوالات فوق با ما همراه باشید.

مقدمه

یکی از موارد قانونی که قطعا برای همه خانواده ها مبتلا به خواهد بود، فوت یکی از افراد خانواده است. هنگامی که شخصی فوت می‌کند، اعمال مالکیت و حقوق مالکانه وی در اموالش به ورثه تعلق می‌گیرد. حاکمیت و دستگاه های نظارتی، جهت جلوگیری از سوء استفاده و تصرف غیر قانونی در اموال متوفی در همه کشورها، ترتیباتی در تقسیم ارث، تعیین طبقات ارث و سهم‌الارث بازماندگان متوفی، نحوه تصرف اموال متوفی، سهم دولت از اموال متوفی و تعیین مالیات بر ارث، قوانینی را تدوین نموده‌اند.

طلاق آسان و سریع

ارث چیست؟

ارث به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد. ارث به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع بشری داشته ‌است. مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده ‌است.

قوانین اسلام

دنیای قبل از اسلام، برای زن حقوق ارثی مستقل و مسلّمی قائل نبودند، یا اصلاً به او ارث نمی‌دادند یا اگر می‌دادند به‌صورت سهم قطعی و مفروض نبود؛ بلکه احتمال داشت که به‌ عنوان وصیت، مالی را برای زن بگذارند. به دیگر عبارت، محرومیت زن از ارث، سنت رایج و حاکم بر ادیان قبل از اسلام بود.

مطابق با قوانین اسلامی، ارث بین فرزندان پسر و دختر به صورت ۲ سهم برای پسر و یک سهم برای دختر تقسیم می‌شود. چنانچه پدر و مادر وارث باشند سهم آن‌ها نیز به صورت ۲ به ۱ خواهد بود. در صورت مرگ پدر و وجود فرزندان و مادر، ارث مادر ۱ قسمت از ۸ قسمت کل دارایی‌ها خواهد بود.

قوانین در ایران

در ایران قانون امور حسبی و قانون مدنی، متولی امور مربوط به تقسیم ترکه متوفی، مهر و موم و تحریر ترکه، دریافت حقوق دولتی و مالیات بر ارث را عهده دار شده اند. کلیدی‌ترین نکته در تقسیم ارث، شناسایی وارثین متوفی است.

مدارک لازم جهت درخواست انحصار وراثت

گواهی فوت متوفی که در تهران از اداره ثبت احوال مستقر در بهشت زهرا دریافت می‌شود. و در شهرستان‌ها، اداره ثبت احوال نسبت به صدور آن اقدام می‌کند.
شناسنامه و کارت ملی باطل شده متوفی
گواهی تسلیم تقاضای مالیات بر ارث از اداره دارایی محل فوت متوفی
استشهادیه رسمی
تصویر شناسنامه و کارت ملی همه ورثه. در صورت عدم دسترسی، درخواست استعلام از ثبت احوال
عقدنامه در صورتی که متوفی متاهل باشد

راه های ثابت کردن خیانت همسر

ارث زن در قانون

مطابق ماده 946 قانون مدنی که در مورخ 87/11/6 اصلاح شده‌است زن متوفی هم از قیمت عرصه و هم از قیمت اعیان مال غیر منقول (زمین خانه مغازه) ارث می‌برد.

ارث شوهر از زن طبق قانون

براساس قانون در صورت فوت زن اموال به ورثه وی می رسد. شوهر یا زوج نیز جزو ورثه زن محسوب می شود. در صورتی که متوفی فرزندی داشته باشد یک چهارم اموال به زوج می رسد و در صورتی که فرزند نداشته باشد نصف ارث به زوج می رسد.

شناسایی وراث

شناسایی وارثین متوفی با گواهی انحصار وراثت صورت می‌گیرد که قوه قضاییه مسئولیت صدور آن را به عهده دارد.

مرجع تقدیم تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

بر اساس قانون امور حسبی، دادگاه های حقوقی محل فوت متوفی، مرجع صدور گواهی انحصار وراثت معرفی شده‌اند. با توجه به تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، صدور گواهی انحصار وراثت، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف به جانشینی دادگاه حقوقی قرار گرفته است. شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی، صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را دارند.

اگر شخصی ساکن خارج از کشور باشد، آخرین اقامتگاه وی در ایران، محل طرح درخواست صدور گواهی انحصار وراثت می باشد و اگر متوفی در ایران اقامتگاه موقت یا دائم نداشته باشد، شورای حل اختلاف تهران نسبت به بررسی درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت اقدام خواهد نمود.

روند بررسی درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

پس از تهیه مدارک مورد نیاز و تقدیم درخواست در تهران و مراکز استان ها، به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک قوه قضاییه، درخواست و ضمایم به شورای حل اختلاف دارای صلاحیت ارسال می‌شود. در صورت تکمیل بودن درخواست، موضوع درخواست صدور گواهی حصر وراثت، در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می‌شود و پس از گذشت یکماه از تاریخ آگهی و در صورت عدم اعتراض، بدون حضور درخواست کننده، گواهی انحصار وراثت صادر و تسلیم وی می‌شود.

مطالبه نفقه معوقه

هر ذی‌نفع یا وارثی، می‌تواند درخواست صدور گواهی را ارائه دهد و نیازی به درخواست بقیه ورثه یا همه ورثه نیست. در صورت صدور گواهی، هر کدام از ورثه یا افراد ذینفع، می‌توانند با مراجعه به دفتر شعبه شورای حل اختلاف صادر کننده گواهی، نسبت به اخذ رونوشت اقدام نمایند.

عنایت فرمایید اگر متقاضی، نام یکی از ورثه را در ردیف ورثه متوفی اعلام ننماید، مرتکب جرم در حکم کلاهبرداری شده و قابل تعقیب و محکومیت کیفری می‌باشد.

اعتراض به درخواست تصدیق حصر وراثت

اگر کسی به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراضی دارد، مکلف است در زمان مهلت یک ماهه آگهی، اعتراض خود را به شعبه رسیدگی کننده ارائه دهد. در این صورت شعبه با تشکیل جلسه رسیدگی، و دعوت از طرفین به موضوع اعتراض رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می‌نماید. این رای قابل اعتراض در دادگاه حقوقی بوده و رای دادگاه در رسیدگی به اعتراض، قطعی است.

اعتراض ثالث به گواهی انحصار وراثت

شخصی که خود یا وکیلش در رسیدگی به پرونده‌های حضور نداشته اند و رای صادر شده یا تصمیم در امور حسبی، مخل حق وی شده است، حق دارد به عنوان معترض ثالث به رای یا تصمیم نهایی دادگاه یا شورای حل اختلاف اعتراض نموده و تقاضای نقض ان تصمیم یا رای به واسطه مخل حقوق بودن و اثبات ان را بخواهد.

تکلیف جنین و نوزاد متولد نشده متوفی در انحصار وراثت

اگر در بین وراث متوفی، جنینی وجود دارد که هنوز متولد نشده است، متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت باید وی را نیز در شمار ورثه متوفی تعرفه نماید. در غیر این صورت مرتکب جرم در حکم کلاهبرداری شده و قابلیت تعقیب دارد.

طلاق یکجانبه از طرف زوجه

در صورت عدم دریافت گواهی انحصار وراثت، امکان تقسیم اموال متوفی یا برداشت از حساب های بانکی وی برای ورثه وجود ندارد. اما اگر حساب مشترکی بین متوفی و شخص دیگری باشد که هر کدام حق برداشت صد در صد به تنهایی داشته باشند، شریک دیگر می‌تواند همه وجه موجود در حساب را بردارد.

عروس خانواده و یا طلبکار نیز از جمله افرادی هستند که حق درخواست گواهی انحصار وراثت را دارند. امکان توقیف سهم‌الارث شوهر نیز جهت مطالبه مهریه وجود دارد. مطالبه مهریه عندالمطالبه یا مطالبه مهریه عندالاستطاعه نیز از طریق دریافت گواهی انحصار وراثت و توقیف ارث همسر، امکان‌پذیر است.

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با داشتن سالها تجربه موفق در زمینه پرونده‌های امور حسبی و تقسیم ارث، امکان تنظیم دادخواست های حقوقی و لوایح دفاعیه جهت پرونده‌های تقسیم ارث و پرونده‌های امور حسبی برای عزیزان فراهم نموده است. در صورت نیاز به خدمات مشاوره خانواده و مشاوره تخصصی در بحث تقسیم ارث و دریافت گواهی انحصار وراثت، با موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

انحصار وراثت

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خواستگاری و آثار حقوقی آن

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *