افراز ملک

افراز ملک

افراز ملک


5/5 - (11 امتیاز)

امروز با موضوع افراز ملک و نحوه انجام آن با شما هستیم.

افراز نوعی تقسیم و تفکیک ملک مشترک است.

املاک ممکن است با اراده افراد یا بدون اراده افراد مشترک شوند به طور مثال وقتی ملکی به چند نفر ارث می‌رسد این مشترک شدن ملک، غیرارادی است.

اما گاهی افراد با اراده خود یک ملک را به صورت مشترک خریداری می‌نمایند.

چنانچه افراد در تقسیم ملک مشترک به توافق نرسند باید درخواست افراز یا تقسیم ملک مشترک (مشاع) را از مراجع قضایی خواستار شوند.

در این مقاله به بررسی نحوه افراز ملک خواهیم پرداخت؛ چنانچه در خصوص افراز ملک و املاک مشاع (مشترک) نیازمند مشورت گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری هستید با شماره‌های مندرج در انتهای این مقاله تماس بگیرید.

سوالاتی که پیرامون موضوع افراز ملک توسط وکیل پایه یک دادگستری بررسی خواهند شد:

  • تقسیم ملک چیست و آثار حقوقی تقسیم ملک کدام است؟
  • افراز (تقسیم یا جداسازی) ملک چگونه انجام می‌شود؟ در صورت اعتراض چه باید کرد؟
  • مرجع صالح جهت درخواست افراز ملک کجاست؟
  • افراز (تقسیم و تفکیک) ملک در دادگاه تحت چه شرایطی می‌باشد؟
  • رسیدگی به دعوای اعتراض به افراز ملک مشاع (مشترک) در صلاحیت کدام مرجع است؟
  • در صورت عدم امکان افراز (تقسیم) ملک تقسیم ملک به چه نحو عمل می‌شود؟
  • مدارک لازم جهت طرح دعوای اعتراض به افراز ملک مشاع (مشترک) چیست؟
چگونگی اعمال ماده 477

برای پاسخگویی به این سوالات با ما همراه باشید.

افراز ملک چیست:

درخواست تقسیم ملک مشاعی (مشترک) را افراز ملک می‌گویند. مالکیت افراد در اموال خود می‌تواند به صور مختلفی تصور گردد و یکی از این موارد، داشتن حق مالکیت نسبت به عین معین (مال مورد اشاره) و مالی که موجود است می‌باشد.

افراز ملک چه بار حقوقی دارد:

به موجب این حق که کامل‌ترین حق می‌باشد، شخص مالک بر مال خود، مستولی (دست‌یافته) و متصرف می‌باشد که حق هرگونه تصرف مادی و حقوقی را نسبت به ملک خود دارد.

در بحث اموال، می‌توان به این نکته اشاره کرد که اموال، بسته به ماهیت خود می‌توانند به صورت منقول (اموالی که امکان جابجایی دارند مانند خودرو) و غیرمنقول (اموالی که امکان جابجایی ندارند مثل خانه و زمین) باشند و تفاوت آن‌ها از نظر مادی، فقط در نحوه جابجایی آن‌ها است.

از نظر حقوقی، تابع صلاحیت دادگاه و سایر حقوق خود می‌باشد.

در مورد ملک و زمین که غیرمنقول هستند، قاعده مالکیت نسبت به عین، می‌تواند به صورت مفروز (جداگانه) و یا مشاع (مشترک) باشد.

در صورت اشاعه (شریک بودن) در مالکیت ملک، حق همه ی مالکین و شرکا به مقدار سهام خود می‌باشد و برای هرگونه تصرف باید اذن (اجازه) همه شرکا موجود باشد تا حقوق دیگر مالکین در ملک مشاع (مشترک)، زایل نگردد.

با این حال، حالت اشاعه (اشتراک) در املاک و زمین و خانه می‌تواند ادامه پیدا نکند.

در واقع، یکی از شرکا و یا همه آن‌ها، بخواهند به مالکیت خود در ملک به نحو اشاعه (مشترک)، خاتمه بدهند که در این صورت، باید تشریفات حقوقی و اداری را انجام دهند تا بتوانند مالکیت اشاعه در ملک خود را خاتمه دهند و هر یک از مالکین ملک مشاع (مشترک)، مالک مفروز عین سهم خود شوند.

الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

این راه از طریق تقسیم ملک و اموال غیرمنقول مانند خانه و زمین صورت می‌گیرد که ابتدایی‌ترین طریقه تقسیم، افراز ملک می‌باشد.

تقسیم ملک

برای این منظور، هر یک از شرکای مال مشاع (مشترک)، بدون اینکه رضایت و اذن (اجازه) آن‌ها لازم باشد، می‌تواند برای تقسیم ملک اقدام کنند.

تقسیم ملک به صورت مطلق امری است که در قالب دادخواست مطرح می‌شود و در واقع هرگاه برای تقسیم مانعی وجود نداشته باشد، تقسیم ملک امکان‌پذیر می‌باشد.

مواردی که در قانون مانع از تقسیم ملک می‌شود:

موارد عدم تقسیم ملک

الف) تقسیم به ضرر یکی از شرکا باشد، به این نحو که با تقسیم ملک، شریکی که مالک سهم خود در ملک مشاع (مشترک) می‌شود، قیمت سهم مفروز (جداشده) شریک از سهم مشاعی (مشترک) او کمتر گردد و ارزش ملک با تقسیم کاهش پیدا کند.

البته، در صورت رضایت شریک به تقسیم، تقسیم امکان‌پذیر می‌شود. مگر اینکه ضرر، به قدری فاحش (خیلی زیاد) باشد که ممکن نخواهد بود.

ب) بین شرکا به موجب توافق و قرارداد و یا به وجه ملزمی، ملزم به عدم تقسیم شده باشند.

طرق تقسیم ملک

طرق (شیوه) تقسیم ملک در قانون به ترتیب زیر است:

افراز (جداسازی)

در صورتی که ملک قابل تقسیم به اجزای متساوی و یکسانی باشد، افراز ملک، طریقه تقسیم می‌باشد.

تعدیل

در صورتی که بین شرکا و وراث، ملک و اموال متعدد دیگری باشد که در آن‌ها هم حالت اشاعه (مشترک) باشد، در این صورت، شرکا با رضایت یکدیگر ملک را به صورت مفروز (جداشده) به یک شریک و باقی اموال به شریک دیگر تقسیم می‌شود.

وظایف و اختیارات مدیر ساختمان

رد

در صورتی که ملک و مال دیگر که بین مالکین آن‌ها مشاع (مشترک) می‌باشد، ارزش ملک بیشتر باشد و مال دیگر را به شریک دیگر تقسیم می‌شود و ملک هم متعلق شریک دیگر است و شریکی که ملک به او تقسیم شده است، به جهت سهم بیشتری که تملک می‌کند، باید مالی به شریک دیگر بدهد.

فروش

ملک به درخواست هر یک از شرکا و با دستور دادگاه فروخته می‌شود.

افراز ملک

هرگاه ملکی و یا مال غیرمنقولی (مالی که قابل جابجایی نیست مثل خانه و زمین) که بین شرکا باشد و بخواهند ملک را تقسیم کنند، در ابتدا باید از طریق افراز ملک اقدام کنند و به همین خاطر، با مراجعه به مرجع صالح، درخواست افراز ملک مشاعی (مشترک) را تقدیم می‌کنند.

با ارجاع به کارشناس و بررسی‌های لازم جهت اینکه افراز ملک و تقسیم آن امکان‌پذیر می‌باشد، اقدام به تعدیل سهام می‌شود و به این نحو که زمین و ملک به قطعات متساوی تقسیم می‌شود و بر همین اساس هم بر اساس سهم هر شریک، مقدار سهام تقسیم و تعدیل شده به او تعلق می‌گیرد.

پس از این مرحله و با صدور صورت مجلس تفکیکی، ملک مشاع (مشترک) تقسیم و مالکیت مفروز (جداشده) ایجاد و سند مالکیت صادر می‌گردد.

مرجع صالح جهت افراز ملک

هرگاه ملکی که درخواست تقسیم آن لحاظ می‌شود، درخواست تقسیم آن باید به واحد افراز ثبتی در نزدیکی وقوع ملک داده شود و مرجع مزبور بعد از حصول شرایط و ارجاع به کارشناس، اقدام به افراز (تقسیم) ملک، به نحو تعدیل سهام می‌کند.

افراز ملک در دادگاه

تقسیم ملک غیرمنقول (اموالی که امکان جابجایی آنها وجود ندارد)، ابتدا از طریق افراز ملک و با مراجعه به واحد افراز ثبتی انجام پذیر خواهد بود و مرجع دیگر صالح نمی‌باشد.

دعوای منابع طبیعی و اراضی ملی

ولی تحت شرایطی ممکن است که مرجع افراز ثبتی صلاحیت رسیدگی به دادخواست تقسیم و افراز ملک را نداشته باشد، در این صورت، تحت شرایط ذیل، دادگاه نزدیک به وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به دادخواست افراز ملک مشاعی (مشترک) را دارد:

الف) با توجه به اینکه مالکیت ملک و اموال غیرمنقول، منتسب به شخص و یا اشخاصی است که سند رسمی مالکیت داشته باشند و یا به نام آن‌ها صادر شده باشد، در این صورت اگر ملک غیرمنقول، سند رسمی مالکیت نداشته باشد و یا اینکه جریان ثبتی آن خاتمه نیافته باشد، دادخواست افراز ملک مشاعی غیرمنقول، به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم می‌شود.
ب) در بین اموال مشاعی (مشترک)، مال منقول وجود داشته باشد.
پ) یکی از مالکین ملک مشاع (مشترک) محجور (به دلیل ضعف عقلی توانایی انجام برخی ازامور را ندارد) بوده باشد.
ت) ملک قابل تقسیم نباشد و براساس گواهی اداره ثبت اسناد، گواهی عدم امکان افراز صادر شده باشد، که در این صورت هر یک از شرکا درخواست فروش ملک مشاعی (مشترک) را به دادگاه ارائه خواهند نمود.

عدم امکان افراز ملک

در صورتی که ملک مشاع (مشترک) بر اساس نظر واحد افراز ثبتی غیر قابل افراز (تفکیک و تقسیم) باشد، در صورت تایید دادگاه، و صدور دستور فروش ملک مشاعی (مشترک) از ناحیه دادگاه صالح، می توان ملک را فروخت و وجه آن را بین شرکا تقسیم کرد.

مشاوره حقوقی درباره نحوه افراز ملک مشاعی

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، موسسه حقوقی بین‌المللی مهرپارسیان، همه روزه اعلام آمادگی می‌کند.

مال مشاع چیست؟

مشاع به معنی مشترک است و مال مشاع مالی است که بین چند نفر مشترک است.

جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

افراز ملک چیست؟

افراز به معنی تقسیم و جداسازی است و افراز ملک به معنی تقسیم ملک مشترک بین مالکین متعدد و تعیین سهم هر شریک می‌باشد.

 

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

7 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *