ابطال گواهینامه اختراع

ابطال گواهینامه اختراع

ابطال گواهینامه اختراع


5/5 - (9 امتیاز)

پیشتر به اهمیت ثبت اختراع پرداختیم، اینک به موضوع ابطال گواهینامه اختراع می‌پردازیم.

اختراع چیست و گواهینامه ثبت اختراع به چه معنی است؟
مواردی که خارج از حیطه حمایت از ثبت اختراع می‌باشد، چیست؟
درخواست ابطال گواهینامه اختراع به چه طریق و نحوی است؟
اقدام تامینی (تضمین کننده) در مورد دعوی ابطال گواهینامه اختراع چگونه می‌باشد؟

مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست ابطال گواهینامه اختراع کجاست؟

جهت پاسخگویی به این سوالات با ما همراه باشید.

اختراع چیست؟

اختراعات در زمره موارد مربوط به اموال معنوی و در حوزه مالکیت فکری و معنوی می‌باشد. در تعریف اختراع باید اشاره کرد که اختراع، حاصل فکر و نبوغ و خلاقیت شخص یا اشخاصی است که در نتیجه همین عمل، فرآورده مخصوصی را تولید می‌کند و یا مشکلی را در حرفه و یا صنعتی حل می‌کند.

در صورتی که اختراع خود، ابتکار و فرآیند خاصی باشد که برای اولین بار ایجاد شده باشد که در فن و یا صنعت قبلی به کار برده نشده باشد و قابل استفاده در صنعت و یا خدمات باشد، در نتیجه اختراع، جهت حمایت از مخترع در اداره مالکیت صنعتی ثبت می گردد و برای آن گواهینامه ثبت اختراع صادر می‌گردد.

گواهینامه ثبت اختراع

گواهینامه ثبت اختراع سندی است که در جهت حمایت از مخترع، صادر می‌شود و از حقوقی که به موجب گواهینامه برای او منحصرا ایجاد می‌شود، می‌تواند بهره‌مند گردد.

اظهارنامه تجاری و ابطال آن

موارد خارج از حیطه حمایت از ثبت اختراع و صدور ورقه اختراعات

الف) کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روش‌های ریاضی و آثار هنری‌
ب) طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی‌
ت) منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل‌دهنده آن‌ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها
ث) آن چه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.
ج) اختراعاتی که بهره‌برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌ حسنه باشد.

روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌

در این صورت فرد ذی‌نفع (دارای سود و نفع) نمی‌تواند در صورتی که اختراع او از موارد بالا باشد، اقدام به ثبت و یا ابطال گواهینامه اختراع نماید.

دعاوی ابطال گواهینامه اختراع

دعوای ابطال گواهینامه اختراع، از جمله دعاوی حقوقی و مربوط به حقوق مالکیت فکری است.

در گذشته از زمانی که افراد با مفهوم مال و مالکیت آشنایی پیدا کردند، اموالی که افراد با آن به داد و ستد و تجارت مشغول می شدند، در ابتدا با کالایی که از جهت ارزشمندی با آن همتراز می‌گردید معاوضه و مبادله می‌شد و ارزشمندی این اموال در ابتدا با مفهوم و معیاری که عرف قرار داده بود، سنجیده می‌شد.

اموالی که به جهت انگیزه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گرفت، فقط به صورت مادی بودند که وجود ملموس و عینی داشتند و به صورت عین خارجی و معین در عالم مادی وجود داشت و برای آن قیمتی تعیین می‌شد.

با گذشت زمان، مفهوم مال و ارزش ان توسعه یافت و گسترده تر شد، مصادیق ان افزایش پیدا کرد و دیگر فقط شامل اموال مادی و عینی نمی‌شد. این اموال غیر مادی و غیر عینی (غیر قابل اشاره) هستند.

صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

در واقع اموال غیر مادی، به اموالی گفته می‌شود که عالم اعتباری وجود ندارند.

یکی از مصادیق این نوع از اموال، اموال فکری و معنوی هستند و به اموالی گفته می‌شود که حاصل علم، تجربه دانش و نبوغ و خلاقیت افراد در تولید دانش و فناوری و صنعت و اختراع می‌باشد و در دایره مالکیت فکری و معنوی می‌باشد.

اگرچه وجود محسوسی ندارند ولی عرف تجارتی آن را به عنوان مالی ارزشمند می‌شناسد.

به دلیل اینکه این اموال ناشی از اختراع، حاصل علم و دانش افراد می‌باشد، قانون وجود ان را منتسب به سازنده ان می داند و او را مالک می شناسد، مشروط بر اینکه حتما در دفاتر ثبت اختراع و علایم تجارتی و صنعتی به ثبت رسیده باشد تا او را مالک بشناسد و برای او گواهینامه اختراع صادر و از او حمایت گردد.

گاه پیش می‌آید اشخاصی غیر از مالک اقدام به ثبت اختراع می‌کنند و یا در موردی ذی‌نفع (دارای نفع)، ادعای مالکیت نسبت به اختراع نمی‌کند ولی دارای شرایط لازم جهت ثبت نمی‌باشد و مالک در مقام ذی‌نفع می‌تواند درخواست ابطال آن را نماید.

نحوه درخواست ابطال گواهینامه اختراع

در صورتی که برای اختراعی اداره مالکیت صنعتی گواهینامه اختراع صادر و اختراع شخصی که خود را به عنوان سازنده و مالک معنوی آن معرفی کرده، ثبت نماید، در این صورت، شخص دیگری که خود را ذینفع می‌داند، می‌تواند نسبت به این ثبت اعتراض داشته باشد.

در نتیجه گواهینامه ثبت اختراع را به عنوان اینکه او را مالک می‌شناسد، قبول نکند و خود را مالک محصول اختراعی بداند و یا در صورتی که از نظر ذی‌نفع، مورد اختراع شده متعلق به سازنده او می‌باشد ولی محصول اختراع شده، شرایط لازم برای ثبت و صدور گواهینامه ثبت اختراع را ندارد، در این صورت می‌تواند با تقدیم دادخواست، ابطال گواهینامه صادره را از دادگاه بخواهد.

امهال تسهیلات بانکی

رأی پذیرش دعوی ابطال گواهینامه اختراع، مطابق موارد قانونی، شرایطی پیش‌بینی شده است که در صورت اثبات شرایط مذکور، با تقدیم دادخواست ابطال، خواهان با قرار رد دعوی (خواسته) رو به رو نمی‌شود.

ذی نفع و خواهان دادخواست دعوی ابطال گواهینامه اختراع باید یکی از موارد زیر را اثبات نماید:
الف) اختراع ثبت شده، محصول فکر و یا نبوغ و خلاقیت شخص نبوده باشد.
ب) در صورتی که مال اختراعی قادر به حل و رفع مشکلی در حرفه و صنعت و یا فنی نمی‌باشد.
پ) مورد اختراع، ابتکار جدیدی نیست و دارای کاربرد صنعتی نیست و در قبلا مشابه آن در صنعت استفاده شده است.
ت) مورد اختراعی از مواردی باشد که از حیطه حمایت از اختراع خارج است این موارد شامل زیر است:

کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌، طرح‌ها و قواعد یا روش‌های انجام کار تجاری و سایر فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی‌
روش‌های تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌
منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن‌ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها
آن چه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد.
اختراعاتی که بهره‌برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق ‌حسنه باشد.
هرگاه اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده شده است، موضوعی را که حمایت و ثبت آن را درخواست کرده تعیین نکرده باشد و یا به فارسی تنظیم نشده باشد و یا دارای تاریخ و امضاء نبوده و خواسته‌، توصیف ادعا، خلاصه‌ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه‌های مربوطه را در بر نداشته باشد.
توصیفاتی که در مورد اختراع انجام شده، گویا و قابل درک نبوده و توصیف آن به گونه‌ای بوده که گویا و معرف اختراع نبوده است.

کلاهبرداری ثبتی

اقدام تامینی در مورد دعوی ابطال گواهینامه اختراع

با اقامه دعوی ابطال گواهینامه توسط ذی نفعی که خودش را مالک اختراع می داند این امکان وجود دارد تا زمان صدور حکم از دادگاه، شخصی که به عنوان مالک اختراع، گواهینامه اختراع برای او ثبت شده است از حقوق مربوط به اختراع که از گواهینامه ایجاد می‌شود، استفاده کند در نتیجه می‌تواند با ارائه ادله کافی مبنی بر جلوگیری از اقدامات مالک نسبت به مورد اختراع و در صورت تامین و تودیع (سپردن) خسارت‌های احتمالی به دادگاه، درخواست دستور موقت داشته باشد و در نتیجه نسبت به استفاده از مورد اختراع، توقیف صورت می‌گیرد.

علل استفاده از وکیل در دعوای ابطال گواهینامه اختراع

با توجه به اینکه بحث ورود به موضوع حقوق مالکیت فکری، امری است که با پیچیدگی همراه است، استفاده از مشاوره وکیل پایه یک دادگستری و خدمات تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست های حقوقی و همچنین انطباق موضوع ادعایی خواهان با مسائل و مطالب حقوقی، در تخصص وکیل امور تجاری می‌باشد.

موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، اقدام به مشاوره و قبول دعاوی می کند. برای مشاوره با موسسه تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *