هدر دادن آب به ضرر دیگری

هدر دادن آب به ضرر دیگری

هدر دادن آب به ضرر دیگری


5/5 - (12 امتیاز)

با بررسی جرم هدر دادن آب به ضرر دیگری همراهتان هستیم.

بعضی از عناوین مجرمانه در قوانین خاصی پیش بینی شده است. هر چند مرجع پیدا کردن مجازات های هر جرمی در قانون مجازات اسلامی، تعیین شده است ولی در مواردی خاص قوانین جداگانه به دلیل اهمیت موضوع وضع شده است.

برای مطالعه قوانین خاص درباره جرائم مربوط به آب و برق، باید مجموعه قوانین کیفری مورد کنکاش قرار گیرد. تیم مطالعاتی موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با هدف آشنائی عموم مردم با قوانین و مقررات موضوعه، با استخراج این موضوعات کمک به جامعه هدف را مد نظر قرار داده است.

مطالعه این مطلب برای دانشجویان حقوق و کارآموزان وکالت نیز می تواند مفید باشد.

سوالاتی که در موضوع هدر دادن آب به ضرر دیگری مورد بحث قرار می گیرد

  • مسئولیت جبران خسارت هدر دادن آب و جلوگیری از استفاده از آب.
  • مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم درباره آب.
  • قاون آیین دادرسی حاکم بر جرائم آبی و خشکسالی.
  • مواد قانونی مرتبط در قانون توزیع عادلانه آب.
  • معرفی بهترین وکیل کیفری در تهران.

بررسی اجمالی قانون توزیع عادلانه آب

این قانون در تاریخ 16/12/1361 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پس از تایید توسط شورای نگهبان از سال 1362 اجرائی شد و تاکنون نیز اجرای آن ادامه دارد.

هیات نظارت طرح های كشاورزی

بسیاری از ساز و کارهای اجرائی درباره اختصاص منابع آبی در این قانون مورد بررسی قرار گرفته است.

‌ماده 45 – اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند.

‌الف – هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحاء امر
بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.

ب – هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌دیگری به او نرسد.

ج – هر کس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
‌د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
ه – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.

‌تبصره – در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.
آیین نامه اجرائی این قانون نیز در تاریخ 18/07/1363  به تصویب هیات وزیران رسید و اجرائی شد.

بخشی از آیین نامه درباره نحوه جلوگیری از حفاری غیر مجاز

‌ماده 25 – در مواردی که مأمورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیرو می‌باشند مشاهده کنند که اشخاص یا شرکتهای‌حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه می‌باشند و یا از شروط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه‌های اجرائی آن تخلف می‌نماید موضوع را به مأمورین‌انتظامی گزارش و از آنها درخواست می‌نمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق ماده 23 قانون آئین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از‌ امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند.

وکالت تخصصی ملک

طول رسیدگی به پرونده تخلفات آبی

‌ماده 50 – در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و‌ حکم صادر نمایند.

بنابراین رسیدگی به پرونده های جرائم مرتبط با آب بدون تعیین وقت رسیدگی است. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز مستند قانونی رسیدگی به اینگونه پرونده هاست.
در صورت بروز خسارت در هر یک از موارد ماده قانونی زیر پاسخگوی نحوه مطالبه خسارت خواهد بود.

ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب

در صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع‌آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر‌آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان‌یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد.

‌الف – در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود‌آب خواهد بود.

ب – در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان‌پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا‌مالکین طبق رأی دادگاه صالحه
پرداخت خواهد شد.

ج – در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده، و تأمین آب تأسیسات فوق‌الذکر‌از طرق دیگر امکان‌پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می‌توانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول‌آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن تأسیسات‌مذکور می‌باشد.

خرید و فروش ملک در رهن بانک

‌در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رأی دادگاه صالحه عمل خواهد شد.

‌د – در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق‌دیگر امکان‌پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

ه – نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد‌شد.

‌و – در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می‌شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده‌ است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طریق مصرف‌کننده باید پرداخت شود.

‌ز – در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رأی‌دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.

بهترین وکیل دعاوی و اختلافات ملکی تهران

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

وکیل اراضی ملی

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

 

هدر دادن آب به ضرر دیگری هدر دادن آب به ضرر دیگری هدر دادن آب به ضرر دیگری هدر دادن آب به ضرر دیگری هدر دادن آب به ضرر دیگری هدر دادن آب به ضرر دیگری هدر دادن آب به ضرر دیگری هدر دادن آب به ضرر دیگری هدر دادن آب به ضرر دیگری هدر دادن آب به ضرر دیگری هدر دادن آب به ضرر دیگری هدر دادن آب به ضرر دیگری 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *