امهال تسهیلات بانکی

امهال تسهیلات بانکی

امهال تسهیلات بانکی


5/5 - (1 امتیاز)

بهترین وکیل بانکی در این نوشتار به بررسی امهال تسهیلات بانکی پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت، شرایط و انواع امهال مطالبه ­های بانکی یا موسسه ­های مالی و اعتباری در نظام بانکداری ایران

از نظر عملیات بانکی امهال یکی از شیوه یا شیوه ‌های مرسوم بانکی است که بر اساس آن به متعهدین و بدهکاران بانکی فرصت داده می ‌شود که بدهی خود به بانک را در زمان معین پرداخت کنند یا تعهدهای خود به بانک‌ ها را جامه عمل بپوشانند. امهال مطالبه ­ها به ­عنوان یکی از مهمترین اجزای عملیات بانکی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین ‌‎نامه ‌ها و دستورالعمل‌ های آن، قوانین بودجه سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد تاکید قرار گرفته است و چارچوب امهال و شرایط تفصیلی آن را دستورالعمل امهال مصوب 1398 شورای پول و اعتبار تعیین کرده است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص امهال تسهیلات بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مطالبه­

طلب بانک یا موسسه اعتباری از مشتری اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل، سود (فواید مترتبه و وجه التزام تاخیر تادیه دین) خسارات و هزینه ­های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت­ ها و وقوع رویدادها که خود به دو دسته ذیل قابل تقسیم ­بندی است؛

 • مطالبه ­­های ریالی

که شامل موارد ذیل است؛

الف) تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی،

ب) بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت،

پ) بدهی مشتریان در خصوص اعتبارهای اسنادی و ضمانت ­نامه ­های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده،

ت) پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات،

ث) اموال خریداری شده در خصوص عقود،

ج) کالاهای معامله­ های سلف،

چ) کار در جریان جعاله،

ح) قرارداد خرید دین.

 • مطالبه ­های ارزی

که شامل موارد ذیل است؛

 • شامل تسهیلات از محل ارز تنخواه صادراتی،
 • تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می باشد.

امهال

توافق بانک یا موسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطاء مهلت بیشتر برای بازپرداخت، با ترتیب به ­شرح ذیل متفاوت از قرارداد اولیه که به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می­ گردد که عبارتند از؛

 • تقسیط مجدد،
 • تمدید،
 • تجدید،
 • تبدیل قرارداد،
 • و نظایر آن.

انواع مطالبه

 • مطالبه ­های جاری

مطالبه ­هایی که از سر رسید آن بیش از 2 ماه نگذشته باشد.

 • مطالبه­ های غیر جاری

مطالبه­ های بانک ­ها و موسسه اعتباری که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه­ بندی دارایی­ ها در یکی از طبقه ­های ذیل قرار می ­گیرند؛

 • مطالبه­ های دارایی سر رسید گذشته

مطالبه ­های که از تاریخ سر رسید اصل و سود و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از 2 ماه گذشته و هنوز از 6 ماه تجاوز ننموده است.

 • مطالبه­ های دارایی معوق

مطالبه ­های که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سر رسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

 • مطالبه ­های دارایی مشکوک الوصول

مطالبه ­های که بیش از 18 ماه از تاریخ سر رسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

 • مطالبه ­های سوخت شده

آن بخش از مطالبه ­های بانک یا موسسه اعتباری که صرف نظر از تاریخ سر رسید به دلایل متقن از قبیل؛ فوت یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیات مدیره بانک یا موسسه اعتباری به عنوان مطالبه ­های سوخت شده تلقی شده است.

 • مطالبه ­های امهالی

آن گروه از مطالبه­ هایی که در چارچوب عقود تصریح شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مزبور امهال می­ گردد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص امهال تسهیلات بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

امهال مطالبه ­های بانکی

منظور از امهال مطالبه­ های بانکی در نظام بانکی کشور، دادن مهلت جهت بازپرداخت اقساط معوقه وام یا تسهیلات بانکی است، بدون اینکه برای بدهکار بانک جریمه دیر کرد لحاظ شود، که از جمله آن میتوان به ایجاد فضای بی ­اعتمادی و کاهش منابع بانک­ ها و دور شدن بانک ­ها از هدف اصلی خود که همان واسطه ­گری منابع می ­باشد و تحمیل هزینه ­های وصول مطالبه­ ها به بانک ­ها و افزایش نرخ سود در قرارداد های بانکی جهت پوشش خطر پذیری مطالبه ­های معوق اشاره نمود.

ابطال قرارداد مضاربه بانکی

که ممکن است، موجب اقدام بانک جهت وصول مطالبه­ های خود از طریق صدور اجرائیه ثبتی و طرح دادخواست حقوقی و در مقابل طرح دعاوی بانکی متقابلی از سوی وام گیرنده از جمله ابطال قرارداد بانکی، ابطال شروط قرارداد بانکی، ابطال اجرائیه ثبتی بانک، ابطال سند رهنی، ابطال عملیات اجرایی ثبتی و… شود.

انواع بدهکار بانکی

 • بدهکار معسر

منظور شخصی است که، از بانک تسهیلات دریافت کرده، ولی به دلایل گوناگون قادر به بازپرداخت نیست. علی ­رغم اینکه بانک­ ها هنگام ارائه تسهیلات ضامن یا وثیقه از مشتری می­ گیرند، لذا ناتوانی مشتری در بازپرداخت مشکلی ایجاد نمی ­کند و بانک می ­تواند به ضامن مراجعه یا با فروش وثیقه­ ها بدهی خود را وصول کند.

 • بدهکار دارا

منظور شخصی است که، فعالیت اقتصادی و درآمد کافی دارد، اما با تاخیر در پرداخت بدهی، سرمایه نقدی بدون هزینه­ ای در اختیار او قرار می­ گیرد که می ­تواند با استفاده از آن معامله­ های سود آوری داشته باشد.

نکته: بدهکار معسر و دارا شرایط امهال را دارا نمی ­باشند.

 • بدهکار دارای مشکلات موقت

این نوع از بدهکاران، شخص فعال در بخش اقتصادی است، که با وجود تمایل به بازپرداخت، قادر به پرداخت بدهی خود در حال ­حاضر نیست.

نکته: بدهکار دارای مشکلات موقت، سابقه مثبتی در شبکه بانکی دارند، اما به ­دلایل مشکلاتی که­ بطور موقت برایشان ایجاد شده، در حال حاضر امکان بازپرداخت ندارند، لذا بهترین راهکار برای آن ها امهال بدهی می­ باشد.

نکته: پدیده امهال برای هر 2 مطالبه جاری و غیر جاری امکان پذیر است، که بر حسب شرایط اجتماعی و اقتصادی در طول زمان دستورالعمل ­های اجرایی متعددی در خصوص نحوه امهال مطالبه ­های بانک­ ها و موسسه ­های اعتباری صادر و ابلاغ می­ گردد.

اقسام امهال تسهیلات بانکی

الف- امهال از طریق تمدید مهلت تسهیلات بانکی

در این نوع از امهال، تمدید مهلت تسهیلات بانکی به 2 صورت ذیل، صورت می­ پذیرد که عبارتند از؛

 1. امهال از طریق تمدید قرارداد قبلی

منظور از این نوع امهال افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که موضوع آن به اتمام نرسیده است با توافق بانک یا موسسه اعتباری و مشتری است، در این شیوه برای امهال تسهیلات دریافتی ناشی از عقود مشارکتی استفاده می ­شود و امهال عقود مشارکتی مشروط بر این است که موضوع مبنای تامین مالی ادامه داشته باشد و در تمدید عقد منشاء تسهیلات با تمام شروط و وثایق باقی می­ ماند و فقط مدت عقد افزایش می ­یابد، بنابراین در تمدید هیچ یک از ارکان عقد از جمله سهم الشرکه و نسبت به آن، نسبت سود و غیره تغییر نمی ­کند و اگر تامین مالی خاتمه یافته باشد، به­ معنی ایجاد بدهی قطعی مشتری به بانک بوده و دیگر قابلیت تمدید ندارد و قراردادهای مشارکتی به ­شرح ذیل عبارتند از؛

 • قرارداد مشارکت مدنی بانک،
 • قرارداد مضاربه بانکی،
 • قرارداد اجاره به شرط تملیک،
 • مشارکت حقوقی،
 • مزارعه،
 • مساقات،
 • سرمایه­ گذاری مستقیم.
وکیل پایه یک دادگستری محمودیه

نکته­ های مهم امهال قراردادهای تسهیلاتی مشارکتی

 • امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی، از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است.
 • در تمدید قرارداد مشارکت مدنی، بانک یا موسسه اعتباری و مشتری می توانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی، نسبت تقسیم سود و وثایق ماخوذه توافقات جدیدی نمایند.
 • در مشارکت مدنی، تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
 • امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.
 • امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی در صورتی مجاز است که عین مال یا کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد.
 1. امهال بدهی از طریق تبدیل قرارداد

لازم­ به ­ذکر است­ که، در خصوص قراردادهای مشارکتی که مبنای تامین مالی آن خاتمه یافته باشد، امکان تمدید قرارداد وجود ندارد و می­توان از روش خاتمه قرارداد قبلی و تبدیل آن یک قرارداد جدید استفاده نمود. طبق بخشنامه بانک­ مرکزی مورخ 1390 امهال مطالبه ­های غیر جاری مشتریان باید در قالب قرارداد جدید و از عقود خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف صورت گیرد و همچنین راهکار دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که از آن به عنوان «مشارکت کاهنده» گفته می­ شود و باید به ­یاد سپرد که، شیوه امهال تبدیل قرارداد قبلی به قرارداد جدید مبتنی بر تسویه قرارداد قبل و انعقاد قرارداد جدید است، بنابراین تبدیل قرارداد نباید به معنی تمدید قرارداد همراه با افزایش مبلغ در نظر گرفته شود.

همچنین عقود دیگری که بر اثر آن ها بدهی ایجاد و بانک از مشتری طلبکار می ­شود و قابل تمدید نیستند، می­توان از شیوه تبدیل قرارداد استفاده نمود. این عقود به شرح ذیل عبارتند از؛

 • عقد مرابحه،
 • فروش اقساطی،
 • جعاله،
 • سلف،
 • استصناع،
 • بیع­ دین.

جهت دریافت مشاوره در خصوص امهال تسهیلات بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

نکته ­های مهم امهال قراردادهای تسهیلاتی غیر مشارکتی

الف. عقودی مثل: مرابحه، فروش اقساطی، جعاله، سلف، استصناع و بیع دین قابل امهال از طریق تمدید قرارداد قبلی نیستند.

ب. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی، امهال مطالبه ­ها از طریق تقسیط مجدد، تجدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است.

پ. امهال مطالبه ­های ناشی از تهسیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال یا کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد.

ت. امهال مطالبه ­های ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی) با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسیده و به تشخیص موسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقی مانده باشد.

ث. امهال مطالبه ­های ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصیات و ویژگی ­ها به­ گونه ­ای باشد که امکان جایگزینی آن با کالا های دیگر از همان نوع وجود داشته باشد.

ج. امهال مطالبه­ های ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد فروش اقساطی از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

چ. امهال مطالبه­ های ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملکیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک دیگر، سلف و خرید دین مجاز است.

ح. امهال مطالبه ­های ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (کالایی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

خ. امهال مطالبه ­های ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین دیگر، مجاز است.

د. امهال مطالبه­ های ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

ذ. امهال مطالبه­ های ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (خدماتی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

شعبه اول بازپرسی ارشاد

ر. امهال مطالبه­ های ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود سلف دیگر، اجاره به شرط تملیک، و خرید دین مجاز است.

ز. امهال مطالبه ­های ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.

طرق تبدیل قراردادهای تسهیلات بانکی

فسخ، اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالت ­های ذیل صورت می­ پذیرد؛

 • انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین بانک یا موسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد،
 • انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین بانک یا موسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت،
 • انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین بانک یا موسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت.

انواع امهال بدهی از طریق تبدیل قرارداد

امهال بدهی از طریق تبدیل قرارداد به شیوه­ های مختلفی به شرح ذیل صورت می ­پذیرد که عبارتند از؛

 • امهال بدهی از طریق تبدیل قرارداد قبلی به قرارداد خرید دین

قرارداد خرید دین از آن دسته تسهیلاتی است که به­ موجب آن بانک سفته، برات، چک یا هر سند مالی مدت داری را که مربوط به معامله واقعی باشد خریداری می کند. در شیوه امهال با استفاده از خرید دین، بانک ها می­ توانند اسناد تجاری بدهکارانی را که از یک سو بدهی معوق دارند و از سوی دیگر سند تجاری واقعی دارند را با استفاده از ابزار خرید دین تنزیل و از آن محل مطالبه­ های خود را تسویه نمایند. برای مثال اگر مشتری تسهیلات در قالب عقد مضاربه گرفته باشد، به مبلغ 4 میلیارد ریال با نرخ ۲۰ درصد و 1 ساله و در موعد سر رسید نتواند بدهی خود را پرداخت نماید. مبلغ 4 میلیارد و 800 میلیون ریال به بانک بدهکار است و می ­تواند تسهیلات جدید در قالب خرید دین گرفته و تسهیلات قبلی را تسویه کند. بدین صورت که با تنزیل اسناد تجاری جدید او به ارزش تنزیلی 4 میلیارد و 800 میلیون ریال تسویه می ­گردد.

 • امهال بدهی از طریق تبدیل قرارداد قبلی به قرارداد سلف

منظور از قرارداد سلف، پیش خرید نقدی محصول­ های تولیدی به قیمت معین است. در قرارداد سلف باید مشخصات بنگاه تولیدی، میزان تولید، فروش و… توسط بانک بررسی و پس از اطمینان از تحویل کالا در سر رسید، نسبت به پیش خرید کالا اقدام شود و لازم به­ ذکر است­ که، مهمترین ویژگی (بنابر نظر برخی ایراد) این­ که فقط در بخش تولید کاربرد دارد و بانک­ ها نیز محصول ­هایی را خریداری می ­کنند که فروش آن آسان باشد و سریع الفساد نباشد و توسط خود فروشنده تولید شود، همچنین سلف برای امهال مطالبه­ های موردی و مقطعی و با مبالغ کم مناسب می ­باشد، ولی برای مطالبه­ های میان مدت و بلند مدت و با مبالغ بالا مناسب نیست.

 • امهال بدهی از طریق تبدیل قرارداد قبلی به قرارداد اجاره به شرط تملیک

این نوع از قرارداد، قرارداد اجاره­ ای است که در آن شرط می­ شود، اگر مستاجر به­ مفاد قرارداد عمل نماید، موجر در پایان قرارداد اجاره، مورد اجاره را به ملکیت مستاجر در می ­آورد.

بانک­ ها در امهال از طریق تبدیل قرارداد به اجاره به­ شرط تملیک در عوض مطالبه ­های که از مشتری دارند، یکی از دارایی­ های وی را خریداری می­ کند و بدهی قبلی مشتری تسویه می ­شود، سپس دارایی را به ­صورت اجاره به ­شرط تملیک و با نرخ سود جدید در اختیار مشتری قرار می­ دهد.

 • امهال بدهی از طریق تبدیل قرارداد قبلی به «قرارداد مشارکت­ کاهنده»

منظور از «قرارداد مشارکت­ کاهنده» که به آن «مشارکت تناقصی» یا «مشارکتی متناقصه» و «مشارکت منتهی به تملیک» و «مشارکت تقسیطی» نیز گفته می شود، این است که 2 شخص حقیقی یا حقوقی با سرمایه مشترک به اجرا یا خرید طرحی اقدام می­ کنند و در ضمن قرارداد توافق می ­نمایند، پس از اجرا یا خرید پروژه 1 طرف حق داشته باشد، سهم شریک خود را تدریجی تملک کند. در صورت امهال از طریق قرارداد مشارکت کاهنده، بانک از مشتری می­ خواهد نسبت به معرفی دارایی اقدام کند، بعد دارایی را ارزیابی می­ کنند و بعد از اینکه مبلغ دارایی ارزیابی شد، کل سرمایه مشارکت تعیین می ­شود و با توجه به بدهی قبلی مشتری، بانک درصد سهم الشرکه خود را به صورت نقدی تعیین می ­کند و از این طریق بدهی قبلی مشتری تسویه می ­شود، به ­تعبیر دیگر بانک به­ میزان بدهی معوقه مشتری، به صورت مشاع در دارایی با مشتری شریک می­ شود و با هر مرحله پرداخت اقساط از سوی مشتری، سهم وی در دارایی افزایش و سهم بانک کاهش می ­یابد و در پایان قرارداد در صورت ایفای تعهد های مشتری، سهم بانک از دارایی به مشتری انتقال می ­یابد و مشتری مالک کل دارایی می ­شود.

مشاوره حقوقی آنلاین

ب- امهال از طریق تقسیط مجدد معوقه ­ها تسهیلات بانکی

وصول مطالبه ­های موسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی صورت می­ پذیرد. در این شیوه از امهال، تقسیط مجدد معوقه­ ها تسهیلات بانکی به یکی از راه ­های ذیل اقدام می ­شود؛

 1. گیرنده تسهیلات کل اقساط معوق را یک­ جا پرداخت و پرونده به سر فصل جاری منتقل می ­شود،
 2. اقساط معوق در قالب قرض­ الحسنه تسویه و پرونده به سر فصل جاری منتقل می­ شود،
 3. تجمیع اقساط معوق با آینده و ادامه قرارداد،
 4. اعطاء مهلت به بدهکار و عدم اقدام قضایی که بالطبع به اقساط وجه التزام تعلق می ­گیرد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص امهال تسهیلات بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه اقساط در امهال از طریق تقسیط مجدد معوقه­ ها تسهیلات بانکی

بانک یا موسسه اعتباری می­ تواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید، اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه اقساط سر رسید شده قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی را محاسبه و به شرح ذیل از مشتری دریافت نماید؛

 • عین مبلغ وجه التزام تاخیر تادیه دین اقساط سر رسید شده به اقساط آتی اضافه می ­شود،
 • مبلغ اقساط سر رسید شده به اقساط آتی اضافه می ­شود،
 • تجمیع عین مبلغ وجه التزام تاخیر تادیه دین اقساط سر رسید شده، مبلغ اقساط سر رسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان پذیر می ­باشد، در هر صورت تعداد اقساط جدید باید برابر و یا بیشتر از تعداد اقساط سر رسید نشده باشد،
 • امهال مطالبه ­ها از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روش های تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد.

پ- امهال از طریق تجدید تسهیلات در عقود مشارکتی

منظور از این شیوه امهال فسخ، اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین بانک یا موسسه اعتباری و مشتری است، تجدید تسهیلات در عقود مشارکتی این است که، قرارداد منشاء پرداخت تسهیلات اقاله یا فسخ شود و یا خاتمه پیدا کند و قراردادی جدید از همان نوع و بر روی همان موضوع، ولی با تغییر در 2 رکن اصلی آن، با توافق گیرنده وام و بانک منعقد گردد این ارکان به ­شرح ذیل عبارتند از؛

 • سرمایه یا سهم الشرکه بانک،
 • مدت تسهیلات.

نکته: لازم به ذکر است که، روش امهال از طریق تجدید تسهیلات در عقد مضاربه امکان پذیر نیست.

ت- امهال از طریق جعاله احیاء

شیوه دیگری که بانک ­ها در امهال بدهی به­ کار می گیرند، انعقاد قرارداد جعاله احیاء می ­باشد، به­ این­ صورت­ که مطالبه ­های بانک پس از کسر پیش پرداخت­ های مشتری محاسبه و اصل و سود و جریمه تاخیر را با هم جمع می­ کنند و در قالب جعاله احیاء به امضاء مشتری می ­ر­سد و در این صورت تمام بدهی ­های گذشته مشتری تسویه می­ شود، این قرارداد نیز به جهت اینکه کار انجام شده و مبنای تعیین کارمزد یا اجرت عامل مشروع نیست، «ربای جاهلی» محسوب می­ گردد و از لحاظ شرعی مورد تائید نمی­ باشد.

نکته­ های مهم درباره امهال تسهیلات بانکی یا موسسه ­های اعتباری

 • امهال مطالبه ­های ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سر رسید قرارداد امکان پذیر می باشد.
 • امهال مطالبه­ های ناشی از ایجاد تعهدات، ‌ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت­ ها و وقوع رویدادها، از زمان پرداخت، ایجاد مطالبه های بانکی یا موسسه اعتباری امکان پذیر می ­باشد.
 • موسسه اعتباری می­ تواند با تصویب هیات مدیره، تسهیلات امهالی را فقط برای 1 بار دیگر و حداکثر به مدت 5 سال امهال نماید.
 • امهال مطالبه ­ها توسط بانک یا موسسه اعتباری جز در موارد قانونی فقط برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص بانک یا موسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبه ­های مذکور پس از امهال در سر رسید یا سر رسید های مقرر قابل وصول باشد.
 • امهال مطالبه ­های ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاست های ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر می ­باشد.
 • در صورت امهال مطالبه ­های غیر جاری از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، بخش سر رسید نشده و جاری مطالبه ­ها پس از کسر سود اقساط سر رسید نشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود.
 • مطالبه­ های بانک یا موسسه اعتباری بابت اصل و سود یا فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با بانک یا موسسه اعتباری پس از تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر دین یا خسارات و هزینه­ های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی می­ باشد.
 • بانک یا موسسه اعتباری می ­تواند تسویه وجه التزام یا خسارات و هزینه ­های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال، در اولویت قرارداده و یا نسبت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید.
 • در تمامی روش­ های امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستورالعمل، به وجه التزام تاخیر تادیه دین، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تعلق نمی­ گیرد.
 • امهال مطالبه ­های ناشی از تسهیلات اعطایی که به تشخیص موسسه اعتباری در موضوع قرارداد تسهیلاتی مصرف نشده، ممنوع است.
 • امهال مطالبه­ های ناشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط موسسه اعتباری ممنوع است.
 • امهال مطالبه ­های به 2 صورت ادامه قرارداد فعلی (تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد) و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است.
 • موافقت موسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبه­ های خود برای دوره مشخص (حداکثر برای 1 سال) با رعایت کلیه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تاخیر تادیه دین برای دوره مزبور بلامانع است. پس از اتمام مهلت موضوع این ماده صرف­ نظر از انجام یا عدم انجام اقدام ­های اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبه­ ها، تمامی مفاد قرارداد نافذ می ­باشد.
 • امهال مطالبه­ های از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیر جاری نیز امکان پذیر می ­باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص امهال تسهیلات بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل امهال تسهیلات بانکی در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متاکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی 

امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی امهال تسهیلات بانکی 

2 دیدگاه

 • سلام کسایی که توی موسسه اعتباری کار می کنن می تونن درخواست امهال کنن برای وام هاشون ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *