مسئولیت ضامن ورشکسته

مسئولیت ضامن ورشکسته

مسئولیت ضامن ورشکسته


Rate this post

بهترین وکیل عقود و تعهدات در این نوشتار به بررسی مسئولیت ضامن ورشکسته پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی مسئولیت ضامن ورشکسته

طبق قانون تجارت وقتی تاجری ورشکست می شود، آثار زیادی بر وی و اشخاص مرتبط با وی تحمیل می ­شود، از جمله این آثار، حال شدن دیون موجل ورشکسته و توقف خسارت تاخیر تادیه نسبت به طلبکاران ورشکسته می باشد. هر دو اثر فوق ارتباط مستقیمی با طلبکاران ورشکسته دارند. و با توجه به اینکه در ضمان تضامنی، ضامن و مضمون عنه هر دو مدیون می باشند، وضعیت ضامن یا ضامن ­های تاجر ورشکسته در این خصوص قابل توجه می­ باشد، به خصوص اینکه ضامن بر خلاف مضمون عنه خود، متمکن از پرداخت سر موعد است و در صورت قابل مطالبه بودن خسارت تاخیر تادیه از سر رسید واقعی و حتی از تاریخ توقف مضمون عنه از ضامن وی، طلبکار (مضمون له) خواهد توانست به تمام مطالبات خود و حتی خسارات ناشی از تاخیر دست یابد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

عقد ضمان

طبق قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه؛ شخصی، مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد که تبعی بودن عقد ضمان قابل استنباط است، به ­تعبیر دیگر که مسئولیت ضامن، تابع مسئولیت مضمون عنه بوده و میزان مسئولیت ضامن همان میزان مسئولیت مضمون ­عنه می ­باشد و در همین باره قانون تجارت اشعار می دارد؛ همین که دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شد، ضامن نیز بری می شود، طبق قانون تجارت اگر دینی بر ذمه مضمون­ عنه مستقر شده و به ­هر نحو، اعم از ایفاء، ابراء و… ساقط شود، مسئولیت ضامن نیز از بین خواهد رفت و در نتیجه اگر چیزی از مدیون اصلی قابل مطالبه نباشد، از ضامن نیز قابل مطالبه نخواهد بود.

شکایت از بانک

انواع عقد ضمان

عقد ضمان از این حیث که در اثر عقد ضمان طلبکار به چه کسانی حق مراجعه دارد، به حالت­ های ذیل قابل تسلیم است که عبارتند از؛

 • ضمان نقل ذمه به ذمه،
 • ضمان ضم ذمه به ذمه (تضامنی) که خود به 2 دسته ذیل تقسیم می ­شود؛
 • ضمان ضم ذمه طولی یا تضامنی طولی،
 • ضمان ضم ذمه عرضی یا تضامنی عرضی،
 • ضمان حال،
 • ضمان موجل.

ورشکستگی

حالت تاجری است در پرداخت قروض یا بدهی‌ های خود وقفه داشته باشد. این به این معنا نیست که تاجر هیچ مالی ندارد بلکه به این معناست که بدهی ‌های او بیشتر از دارایی اوست و دارایی او کفاف پرداخت بدهی‌ هایش را نمی ‌دهد.

شرایط تاجر ورشکسته

 • تاجر یا شرکت تجاری بودن.
 • داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ پس اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تادیه قروض شود، ورشکسته محسوب نمی ‌شود.
 • ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.
 • دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد و الا دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر این که موجب اختلال در امور تجارتی گردد.
 • عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تادیه آن‌ ها باشد و الا صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.
 • میزان دارایی تاجر لازم نیست کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اقسام ورشکستگی

طبق قانون تجارت ورشکستگی به 3 دسته ذیل قابل تقسیم است که عبارتند از؛

جرم خرید فاکتور صوری

الف) ورشکستگی عادی

که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف گردد.

ب) ورشکستگی به تقصیر

که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل می ‌شود و از جمله جرائم غیر عمدی است و قانون تجارت برای ورشکستگی به تقصیر 2 حالت تعیین کرده است؛

حالت اول- دادگاه برای صدور حکم جزایی و تعیین مجازات برای ورشکسته به تقصیر مختار است،

حالت دوم- صدور حکم جزایی الزامی است.

ج) ورشکستگی به تقلب

به خاطر سوء نیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده مجرم شناخته شده و به دلالت قانون تجارت، جهت تعیین مجازات ورشکسته به تقلب باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.

آثار و نتایج ورشکستگی

طبق قانون تجارت بطور خلاصه آثار ناشی از ورشکستگی به شرح ذیل عبارتند از؛

 1. منع مداخله تاجر در اموال خود،
 2. ممنوعیت از مداخله در دعاوی،
 3. بطلان معامله ­ها،
 4. حال شدن دیون موجل،
 5. سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران،
 6. تادیه و تامین مطالبه ­ها،
 7. سلب اعتبار،
 8. محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی،
 9. مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

جهت دریافت مشاوره در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مسئولیت ضامن ورشکسته

قاعده منع تقیب انفرادی ورشکسته مانع این نیست که در مورد تعهدات تضامنی که یکی از آن ها تاجر ورشکسته بوده، طلبکار نتواند علیه سایرین طرح دعوی کند. طبق قانون تجارت در موردی که چند نفر از مسئولین سفته ورشکسته شدند، این حق را به دارنده داده که در هر یک از غرما برای وصول طلب خودش وارد شود، هم در جایی که صادر کننده سفته یا برات یا قبول کننده ورشکسته می­ شود، به دارنده سند حق داده قبل از مؤعد به سایر امضاء کنندگان مثل: ظهرنویس یا ضامن مراجعه کند. بنابراین منع تقیب انفرادی فقط برای تاجر در نظر گرفته شده نه برای افرادی که هم ردیف تاجر مسئولیت دارند ولی ورشکسته نیستند.

وکیل شکایت از بانک شمال تهران

مسئولیت ضامن ورشکسته نسبت به خسارت تاخیر تادیه

طبق قانون تجارت، یکی از آثار حکم ورشکستگی، ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود می­ باشد، پس بنابراین حتی اگر تاجر، بعد از صدور حکم ورشکستگی برای پرداخت دیون خود، مالی در اختیار داشته باشد به حکم قانون حق پرداخت دین را ندارد و از طرف دیگر طبق قانون آئین دادرسی مدنی مطالبه خسارت تاخیر تادیه مشروط به 4 شرط ذیل می­ باشد و در صورت فقدان هر یک از 4 شرط ذیل امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه منتفی است و این شروط عبارتند از؛

 • موضوع دین، وجه رایج باشد،
 • مطالبه دین توسط داین،
 • امتناع مدیون از پرداخت دین با وجود تمکن،
 • طبق اعلام بانک مرکزی شاخص تورم دچار تغییر فاحش شده باشد.

لازم به ­ذکر است با توجه به ممنوعیت تاجر ورشکسته از پرداخت دیون خود، شرط امتناع مدیون از پرداخت دین با وجود تمکن منتفی است، زیرا که عدم پرداخت دین به سبب ناتوانی و ممنوعیت قانونی بوده است و بر همین مبنا نیز هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه خود، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته را ممنوع اعلام کرده است و شکی نیست که تاجر ورشکسته تعهدی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ندارد، ولی در خصوص امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته میان مراجع اختلاف ایجاد شد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن

اگر مضمون عنه به جهت ورشکستگی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود، بانک حق مطالبه خسارت مزبور را از ضامن ندارد زیرا مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه است.

دادسرای اقتصادی و حکم ورشکستگی

طبق رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، مستفاد از قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌ تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌ عنه باشد، خسارت تاخیر تادیه فوق ‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رای شماره ۱۶۹ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می ‌شود. این رأی طبق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل مسیٔولیت ضامن ورشکسته در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری متانکلائی) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متاکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
انجام مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
معروف ترین وکیل کیفری تهران
وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معتبر ترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

مسئولیت ضامن ورشکسته مسئولیت ضامن ورشکسته مسئولیت ضامن ورشکسته مسئولیت ضامن ورشکسته مسئولیت ضامن ورشکسته مسئولیت ضامن ورشکسته مسئولیت ضامن ورشکسته مسئولیت ضامن ورشکسته مسئولیت ضامن ورشکسته مسئولیت ضامن ورشکسته مسئولیت ضامن ورشکسته مسئولیت ضامن ورشکسته 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *