صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران


5/5 - (19 امتیاز)

با موضوع صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران همراهتان هستیم.

اولین بار وزیر امور اقتصاد در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواستار تاسیس «مجتمع قضایی مستقل دعاوی تجاری در شهر تهران» شد.

چندین نکته مهم اساسی درباره تشکیل این گونه مجتمع های قضایی را باید مورد توجه داشت. اصولا تاسیس و افتتاح یا راه اندازی مجتمع‌های قضایی ویژه دعاوی تجاری امری مفید و رو به جلوست، ولی این اقدام مستلزم یکسری بستر‌ها و اسباب و ابزار‌هایی است که تا زمانی این بستر‌ها و ابزار‌ها آماده نباشد و مهیا نشوند تاسیس مجتمع‌های قضایی ویژه دعاوی تجاری در عمل مشکلی را حل نخواهد کرد.

در خصوص بستر‌های ویژه باید گفت که اولین بستر برای این مجتمع‌های قضایی، اصلاح مقررات تجاری است که متاسفانه اکثر مقررات تجاری ما کهنه بوده و در اکثر موارد دارای سکوت ابهام و یا حتی تعارضاتی است و در اصل بروز نیستند و لذا تا زمانی که ما مقررات تجاری مان را بروز نکنیم، ایجاد مجتمع‌های قضایی تجاری برای دعاوی تجاری در عمل مشکلات تجار را حل نخواهد کرد.

دومین بستر مهم این است که آیین دادرسی ویژه دعاوی تجاری باید در مجلس تصویب شود. بدون تنظیم این قانون، در واقع در رسیدگی به دعاوی تجاری و رسیدگی به آن‌ها موفقیت نخواهیم داشت.

حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی جدید بر مجتمع قضایی تجاری

قانون آیین دادرسی مدنی جدید بر دعاوی تجاری حاکم هست. در حالی که به هیچ وجه برای دعاوی تجاری مطلوبیت لازم را ندارد. چون دعاوی تجاری باید به سرعت رسیدگی شود و شکل رسیدگی به آنها با سایر دعاوی مدنی و حسبی تفاوت دارد و از آنجا که قانون آیین دادرسی مدنی بیشتر برای دعاوی غیر تجاری طراحی شده، پس یکی از ابزار‌های لازم برای موفقیت در رسیدگی به دعاوی تجاری تنظیم و تصویب قانون آیین دادرسی دعاوی تجاری هست.

مسئولیت راهن ورشکسته

بستر دیگری که باید تهیه و آماده شود، این است که تربیت و آموزش و تخصصی نمودن قضات موردو توجه قرار گیرد اظهار داشت: «باید دوره‌های خاص برای این قضات تعریف شود و در رشته‌های خاصی در مقطع تحصیلات تکمیلی تحصیل کرده باشند که در واقع ما بتوانیم این دعاوی را توسط قضات متبحر و متخصص حل و فصل کنیم که در حال حاضر هم در واقع قوه قضاییه به تعداد کافی قضاتی برای این مجتمع‌های تجاری داشته باشد و تا زمانی که این قضات را نداشته باشیم، ایجاد این مجتمع‌ها دردی را دوا نخواهد کرد.

نکته بعدی که باید مدنظر باشد این است که بیشترین دعاوی فعلی ما، بیشتر دعاوی تجاری هست تا غیر تجاری و ما برای ایجاد مجتمع‌های ویژه دعاوی تجاری رشته‌های تجاری متعدد داریم و حتی این‌ها هم باید تفکیک شود و ایجاد یک مجتمع به تنهایی کفاف این همه دعاوی را نخواهد داد. خود مجتمع‌های تجاری باید تقسیم بندی شود؛ مثلا یک مجتمع قضایی ویژه دعاوی تجاری شرکت‌ها باشد یا یک مجتمع ویژه ورشکستگی تشکیل شود یا امور بانکی یا حمل و نقل در مجتکع های جداگانه ای بررسی شوند.

این اقدام در اصل شروع یک فرآیند رو به جلوست، ولی با صرف ایجاد این مجتمع‌های قضایی تا زمانی که مقررات ماهوی و شکلی اصلاح و بروز نشوند، عملا به اهداف مشخص نخواهیم رسید.
صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

نشانی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری

تهران- خیابان شهید مطهری – خیابان کوه نور- خیابان هفتم
تلفن ٨٨٧٣٢٨۴۵ –  ٨٨٧٣٢٨۴۴

دعاوی‌ قابل ارجاع به مجتمع قضایی امور تجاری تهران

بر حسب صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

اظهارنامه تشکیل جلسه مجمع عمومی انحلال شرکت ها

۱. دعاوی ناشی از خرید و فروش کالا در بستر تجارت سنتی یا الکترونیکی که طرفین آن  شرکت تجاری است؛
۲. دعاوی راجع به تشکیل، ادغام، انحلال و ورشکستگی شرکت‌های تجاری؛
۳. کلیه امور مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رای داوری، درصورتی که رسیدگی به اصل دعوا مطابق بند ۱ و ۲ فوق، در صلاحیت مجتمع باشد.

انحلال شرکت های تجاری به معنای پایان یافتن عمر شرکت هاست. البته با توجه به نوع شرکتهای تجاری ، علل انحلال آنها متفاوت می باشد.هدف از تدوین این مقاله بررسی انحلال انواع شرکتهای تجاری و علل آنها می باشد.

انحلال در  شرکت سهامی
انحلال شرکت های سهامی در مواد 199 و 201 لایحه قانونی 1347  پیش بینی شده است و به صور زیر امکان پذیر است:

انواع انحلال
انحلال شرکت های سهامی به صورت قهری
انحلال شرکت سهامی با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
انحلال شرکت های سهامی با حکم دادگاه
انحلال شرکت های سهامی به صورت قهری

در صورتی که شرکت سهامی ورشکسته گردد ، پس از طی مراحل قانونی منجر به صدور حکم ورشکستگی شده و منحل می گردد.در این صورت شرکت سهامی طبق بند 3 ماده 199 لایحه قانونی 1347 به طور خود به خود منحل می شود.
صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

انحلال شرکت سهامی با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

بند 4 ماده 199 لایحه قانونی 1347 این اختیار را به مجمع عمومی فوق العاده اعطا کرده است تا بتواند هر زمان به تشخیص خود و بدون هیچ گونه علتی شرکت سهامی را منحل نماید.البته در صورتی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی  از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از اینکه دارندگان این سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند.

نمونه رای ابطال سند رهنی

انحلال شرکت های سهامی با حکم دادگاه

شرکت سهامی با حکم دادگاه در مواردی  منحل می گردد:
در صورتی که شرکت سهامی موضوعی را که بابت آن تشکیل گردیده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن گردد،طبق بند 1 ماده 199 لایحه قانونی 1347 بایستی منحل شود و مجمع عمومی فوق العاده باید انحلال شرکت را اعلام نماید. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به وظیفه خود در این خصوص عمل ننماید هر ذینفعی می تواند به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای انحلال شرکت را بنماید.

در صورتی که شرکت سهامی برای مدت زمان معین تشکیل گردیده و آن مدت به  پایان رسیده باشد،منحل می گردد.  مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده قبل از انقضاء،مدت را تمدید کرده باشد. در این مورد نیز در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به وظایف خود عمل ننماید و انحلال شرکت را اعلام ننماید ،هر شخص ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

چنانچه انحلال شرکت دلایل موجهی داشته باشد شرکت منحل می گردد.مقصود از دلایل موجه مواردی است که در لایحه قانونی 1347 ذکر گردیده است مانند:

الف)شرکت زیان دیده و حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد و مجمع عمومی تشکیل نشود یا تشکیل شود ولی نه به انحلال رای دهد نه به کاهش سرمایه
ب)تا یک سال پس از ثبت شرکت سهامی ،هیچ گونه اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.
ج)در صورت بلامتصدی ماندن سمت تمام یا برخی از اعضای هیات مدیره و سمت مدیر عامل بیش از 6 ماه
د)سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر شود و شرکت به نوع دیگری از شرکتهای تجاری تغییرشکل پیدا ننماید.
صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

نحوه طرح دعوای انحلال شرکت سهامی

در مواردی که می توان از طریق دادگاه دعوای انحلال شرکت سهامی را مطرح نمود.دعوای انحلال شرکت سهامی در دادگاه وقوع مرکز اصلی فعالیت شرکت قابل طرح می باشد.

شکایت از حکم ورشکستگی

علل عام انحلال در شرکت تضامنی

شرکتهای تضامنی مانند هر شرکت تجاری دیگری، تحت شرایط عام حقوق شرکتها منحل می شود این شرایط عمدتاً عبارتند از:
انتفای تعدد شرکا ء
انقضای مدت شرکت
انتفای موضوع شرکت
ورشکستگی شرکت
بطلان قرارداد شرکت
تصمیم تمام شرکاء و انحلال براساس حکم دادگاه

شرکت تضامنی به جهت اینکه در آن شخصیت یکایک شرکاء واجد اهمیت خاص است ، بیشتر از هر شرکت دیگری در معرض خطر انحلال است.
صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

علل خاص انحلال در شرکت تضامنی

در شرکتهای تضامنی علاوه بر قواعد عام ، قواعد ویژه ای جهت انحلال پیش بینی شده است که عبارتند از:

انحلال شرکت با موافقت کلیه شرکاء میسر است لذا شرکاء نمیتوانند انحلال یا رأی اکثریت را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند ، بنابراین انحلال شرکت را نمی توان به مدیران شرکت واگذار کرد. در صورتی که اساسنامه یا شرکتنامه شرکاء را از حق فسخ محروم نکرده باشد ، هر یک از شرکاء می تواند به شرط اینکه انحلال به قصد اضرار  به شرکای دیگر و یا به اشخاص ثالث نباشد، انحلال شرکت را درخواست نماید.

ورشکستگی یکی از شرکاء نیز ممکن است به انحلال شرکت منجر شود. در اینصورت نیازمند صدور حکم انحلال به وسیله مراجع قضایی به سبب ورشکستگی شریک نیست و کافی است که مدیر تصفیه شریک ورشکسته، کتباً انحلال شرکت را تقاضا کرده و از انقضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

فوت یکی از شرکاء نیز باعث انحلال شرکت می شود مگر اینکه شرکای باقیمانده و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند.

محجوریت یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت است اما در قانون پیش بینی شده است که در صورت محجور شدن یکی از شرکاء می توان در صورت رضایت سایر شرکاء و قائم مقام محجور، یعنی قیم او شرکت را از انحلال نجات داد.

نمونه دادخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی

صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران

تلفن های تماس ثابت با بهترین وکیل مجتمع قضایی تجاری تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ابطال رای داوری

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص داوری شرکتها

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین شرکتهای تجاری در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی مجتمع قضایی امور تجاری تهران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
صلاحیت مجتمع قضایی امور تجاری تهران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر دعاوی مجتمع قضایی تجاری
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی در دعاوی تجاری و اقتصادی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین دعاوی تجاری در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *