الزام به تحویل ملک معوض

الزام به تحویل ملک معوض

الزام به تحویل ملک معوض


4.8/5 - (18 امتیاز)

با بررسی موضوع الزام به تحویل ملک معوض همراهتان هستیم.

معامله معوض معامله‌ای است که یک نفر مال خود را با عوض دریافت مال دیگری مبادله می‌کنند.

معاوضه چیست؟

عقد معاوضه در لغت به این معنا است که فرد مالی را با مالی مبادله می کند؛ در قدیم هم همین گونه بود؛ فرد آنچه را بیش از نیاز خود می‌بود می‌داد و آنچه را نیاز داشت می‌گرفت؛ چیزی که به آن مبادله کالا به کالا می‌گفتند.

لذا اگر معاوضه در مبادله کالا را با کالا در نظر بگیریم در بیع (خرید و فروش) بحث مبادله کالا با پول است.

ویژگی‌های قرارداد معاوضه عبارتند از:

عقد معوض است، یعنی در قبال کالا مال یا کالای دیگر قرار دارد و قرارداد دو طرفه است.

معاوضه عقد لازم است و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر به موجب قانون و همچنین برای فسخ اراده طرفین معامله نیاز است.

معاوضه جز عقود تملیکی می‌باشد؛ یعنی با وقوع چنین معامله‌ای طرفین مالک عوض دیگری می‌شود.

داشتن حق حبس یعنی یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند تا زمانی که طرف دیگر معامله به تعهد خود عمل کند.

باطل شدن تعهد یک طرف منجر به بطلان تعهدات طرف مقابل می‌شود.

تلف قبل از قبض (تسلیم) حق فسخ ایجاد می‌کند.

طبق ماده ۴۶۵ معاوضه عبارت است از:

تعریف معاوضه

معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظه‌ی اینکه یکی از عوضین مبیع (مورد معامله) و دیگری ثمن (مبلغ قراردادی) باشد.

تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت

برای مثال اگر ما گوشی موبایل خود را به ۳ میلیون تومان بفروشیم ظاهرا بیع (خرید و فروش) کرده‌ایم، اما اگر آن گوشی موبایل خود را بدهیم در عوض گوشی موبایل دیگری می‌توان گفت ظاهرا نوعی معاوضه است.

پس بیع (قرارداد خرید و فروش) شکلی توسعه یافته‌تر از قرارداد معاوضه است.

در ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع (قرارداد خرید و فروش) اینگونه تعریف شده است:

«بیع (قرارداد خرید و فروش) عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»

در اینجا گفته تملیک عین (مالک مال شدن) به عوض معلوم (با دریافت) اما عوض، فقط شامل پول نمی‌شود و سطح وسیعی را فرا گرفته است‌ ممکن است پول باشد یا خدمات باشد یا کالا باشد.

اگر عوض در بیع کالا باشد آن وقت چه تفاوتی بین بیع و معاوضه وجود دارد و راه تفاوت آن چیست؟

تشخیص بین معاوضه و بیع به چه دردی می‌خورد؟

سوال اینجا است که اصلا برای چه می‌خواهیم فرق‌های بیع و معاوضه را بشناسیم؟

اصلا تشخیص این دو به چه دردی می‌خورد؟

باید گفت که تشخیص این دو از قضا کاربرد عملی هم دارد و صرفا جنبه نظری ندارد.

برای مثال: ما یک سری خیارات و اختیارهایی در فسخ قرارداد داریم که قانون آن را مختص بیع (قرارداد خرید و فروش) کرده نه دیگر عقود، پس اگر تشخیص بدهیم این عقد مثلا معاوضه است به این معنا است که آن خیارات در آن راه ندارد.

خیار مجلس، خیار تاخیر ثمن (اختیار بر هم زدن قرارداد به دلیل تاخیر در پرداخت مبلغ قراردادی) و خیار حیوان مختص عقد بیع هستند و اگر در چالش بیع و معاوضه عقدی را تشخیص دادیم که بیع است می‌توان این خیارات را در آن جا داد و اعمال کرد اما اگر تشخیص دادیم که معاوضه است دیگر خبری از این خیارات نیست.

در فقه از معاوضه به عنوان عقد معین حرفی زده نشده؛ اما در قانون مدنی بسیار مختصر در دو ماده از آن سخن به میان آورده است.

در ماده ۴۶۴ آمده است که:

معاوضه عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند؛ بدون ملاحظه این‌ که یکی از عوضین، مبیع (مورد معامله) و دیگری ثمن (مبلغ قراردادی) باشد.

اعتراض به اعلام تغییر کاربری اراضی زراعی

لذا از ماده آنچه تشخیص داده می‌شود برای اینکه بدانیم عقدی معاوضه است یا بیع به قصد طرفین توجه می‌شود.

پس اولین ملاک برای تشخیص بیع و معاوضه اراده طرفین است که اگر دو عوض را یکی مبیع و دیگری ثمن در نظر بگیرند در اینجا عقد بیع است نه معاوضه.

در برخی از معاملات افراد با توافق بین هم تصمیم به این موضوع میگیرند که اموالی را با هم تعویض کنند.

الزام به تحویل ملک معوض به زبان ساده یعنی اینکه ملکی باید به جای مالی که به مالک ملک داده شده از او گرفته شود.

دعوای الزام به تحویل ملک، زمانی اقامه می‌شود که به وسیله یک عقد و قرارداد توسط مالک، ملک ایشان به خریدار فروخته شده است و پس از مدتی که باید ملک تحویل داده شود؛ مالک یا فروشنده به هر دلیلی آن را به خریدار تسلیم نمی‌کند.

حال این علت عدم تسلیم ممکن است که مختلف باشد مثل اینکه فروشنده به علت بالا رفتن قیمت آن ملک می‌خواهد نقض عهد کند و موارد دیگر.

لذا دعوای الزام به تحویل یا تسلیم ملک وقتی مطرح می‌شود که فروشنده ملکی را که فروخته است به خریدار تسلیم نکند.

در دعوی الزام به تحویل ملک معوض چه افرادی دخیل هستند؟

طرفین عقد معاوضه هر قرارداد معاوضه دو طرف دارد طرف اول معاوض و طرف دوم متعاوض هست که در قرارداد حضور دارند.

مورد بعدی از افرادی که در قرارداد معاوضه قرار دارند شهود هستند که می‌توانند به عنوان شاهد در این دعوی حاضر باشند و شهادت بدهند.

اشخاصی که قصد معاوضه ملکی دارند چه باید بکنند؟

در رابطه با این موضوع باید اینگونه توضیح دهیم که برای محکم کاری در قرارداد معاوضه حتما اسناد ملکی طرف مقابل را بررسی کنید.

حتما با کارشناس مشورت کنید.

حتما هر دو ملک ارزش گذاری شوند و بعد در مورد قرارداد معاوضه تصمیم‌گیری کنید.

افرادی که آماده به قرارداد معاوضه شده اند چه ویژگی دارند؟

وکیل اثبات وقوع بیع

اشخاصی هستند که پیش‌نویس قرارداد انتقال ملک معوض را نوشتند ولی دچار تردید هایی شدند مانند اینکه عوضین در یک کفه و برابر نیستند

در این مورد حتما میتوانید پیش نویس قراردادی که نوشته شده است را به رویت وکیل متخصص برسانید و از او در رابطه با ابعاد موضوع و خطراتی که در این راه وجود دارد حتما مشورت بخواهید

این موضوع باعث می‌شود که اگر مشکلی در قرارداد وجود دارد برطرف شود و حتی در رابطه با ادامه راه هم آگاهی کامل را به دست میاورید.

روند رسیدگی به دعوی الزام به تحویل ملک معوض:

افرادی که خواهان یا خوانده دعوای ملک معوض هستند.

در این قسمت روند رسیدگی به دعوی الزام به تحویل ملک معوض را داریم که دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوای الزام به تحویل:

برای رسیدگی به دعوای الزام به تحویل ملک معوض از نظر ذاتی، دادگاه‌های عمومی حقوقی صالح خواهند بود.

در مورد اموال غیر منقول، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.

در مورد اموال منقول، خریدار می‌تواند دعوای خود را در دادگاه عمومی حقوقی (یا شورای حل اختلاف) محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد مطرح نماید.

هزینه دادرسی پرونده الزام به تحویل ملک معوض چقدر است؟

دعوای الزام به تحویل ملک معوض از جمله دعاوی مالی است؛ بنابراین هزینه دادرسی آن تابع دعاوی مالی خواهد بود و تابع قیمت منطقه‌ای ملک خواهد بود.

چنانچه مبیع (مورد معامله) مال غیرمنقول باشد، بهای خواسته بر اساس قیمت منطقه‌ای و بهای معاملاتی ملک تعیین می‌شود.

اگر مبیع مال منقول باشد، اگر ارزش مال بیش از 20 میلیون تومان باشد، سه و نیم درصد ارزش مال و اگر ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد، دو و نیم درصد ارزش خواسته باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت گردد.

برای پرونده الزام به تحویل ملک معوض  چه مدارکی لازم است؟

  • کارت شناسایی خریدار
  • اصل مبایعه نامه و یا سند
  • آدرس /کدملی فروشنده در صورتی که دارید.
  • در صورتی که فاکتور دارید، فاکتور را ارائه دهید.
  • در صورتی که بنچاق دارید، بنچاق را ارائه دهید.
  • در صورتی که چک و یا فیش واریز وجه دارید ارائه دهید.
وکیل دعاوی ملکی قزوین

چند ماده قانونی در مورد بیع و معاوضه

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و در ماده 466 این قانون و در مقام تعریف عقد معاوضه مقرر داشته که «معاوضه عقدی است که به ‌موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری عین باشد»

با توجه به این تعاریف، فرق عمده و اساسی این عقود در آن است که در مورد نخست طرفین معامله در این موضوع که یکی از عوضین مبیع و عوض دیگر ثمن و بهای مبیع است، توافق دارند اما در عقد معاوضه بحثی از مبیع و ثمن در میان نیست بلکه مبادله دو شیء به‌ عنوان عوض و معوض، بدون قید و امتیاز است.

همان‌طور که از ماده 464 قانون مدنی استنباط می‌شود عقد معاوضه جزو عقود تملکی است که در آن یکی از متعاملین مالی را به متعامل دیگر تملیک می‌کند در قبال مالی که مشارالیه به وی تملیک می‌کند.

معاوضه دارای دو مورد معامله است که یکی را «معوض» و دیگری را «عوض» می‌گویند؛ معوض آنچه است که ابتدا مورد معاوضه قرار می‌گیرد و مالی که در قبال آن قرار دارد عوض است.

باید در نظر داشت عقد معاوضه جزء عقود لازم است و آثار آن نیز در چارچوب توافق طرفین و شرایط مندرج در عقد که مورد تراضی طرفین است، ارزیابی می‌شود.

هر موردی که در عقود بیع وجود دارد میتواند شامل حال موضوع معاوضه باشد.

قواعدی در مورد بیع و معاوضه

به استناد ماده 465 قانون مدنی در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست، بنابراین خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن که مختص عقدبیع است در عقد معاوضه جاری و ساری نیست.

مضافاً اینکه چنانچه شریک ملک مشاع، سهم خود را با دیگری معاوضه کند سبب ایجاد حق شفعه برای شریک دیگر نمی‌شود.

حق شفعه حقی است که به موجب آن هرگاه دو فرد در ملکی شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می‌تواند آن سهم را بخرد و نسبت به دیگران مقدم است.

وکیل آنلاین ابطال سند ملک

طبق ماده 220 قانون مدنی: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقود حاصل می‌شود ملزم می‌باشند».

قرارداد معاوضه چیست؟

معاوضه قراردادی است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می‌دهد در عوض مال دیگر که از طرف دیگر دریافت می‌کند.

به دادخواست ابطال قرارداد معاوضه در چه دادگاهی رسیدگی می‌شود؟

دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *