وکیل ملک در سعادت آباد

وکیل ملک در سعادت آباد

وکیل ملک در سعادت آباد


5/5 - (40 امتیاز)

با معرفی وکیل ملک در سعادت آباد تهران همراهتان هستیم.

ایجاد شاخه های تخصصی وکالت در ایران هنوز به صورت رسمی انجام نشده است، ما در موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تصمیم گرفته ایم تا شاخه تخصصی وکالت ملکی را ایجاد کنیم. با این رویکرد در سال 1396 دپارتمان تخصصی حقوق ملکی در موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان افتتاح شد.

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی ملکی با تجربه در تهران دارید با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.
در ادامه به بعضی از مباحث کاربردی در حقوق املاک و اراضی خواهیم پرداخت.

مرجع درخواست افراز ملک مشاع (مشترک) کجاست؟

اگر ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبت‌ نشده باشد، افراز آن در صلاحیت دادگاه است و شرط ورود و رسیدگی دادگاه منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی (مشترک) خواهان و خواندگان است.

چنانچه در دعوای افراز، طرفین اختلاف در مالکیت داشته باشند، آیا دادگاه باید قرار عدم استماع (رسیدگی) دعوا صادر کند و یا آن‌ که به دعوای مالکیت رسیدگی کند و یا به منظور اثبات مالکیت، قرار اناطه صادر کند؟

شماره نظریه: 7/1401/114
شماره پرونده: 1401-127-114 ح
تاریخ نظریه: 1401/02/25

وکیل ملک در طالقان

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اول، چنانچه ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبت‌ شده باشد، طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، افراز آن در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع است.

فقط این درخواست از مالک رسمی مشاعی پذیرفته می‌شود. از آن‌جا که ملاک مالکیت خواهان و خواندگان، ثبت رسمی ملک است، اختلاف در مالکیت نیز متصور نیست و فاقد موضوعیت است.

تصمیم واحد ثبتی نیز ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل می‌باشد.
خارج از مهلت یاد شده موجبی برای ورود و رسیدگی دادگاه نیست.

ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357

افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز می‌نماید.

‌تبصره – نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

شرط ورود دادگاه به ماهیت دعوی افراز ملک مشاع چیست؟

دوم، اگر ملک مشاع مورد درخواست افراز، از املاک ثبت‌ نشده باشد که افراز آن در صلاحیت دادگاه است. اصولاً شرط ورود و رسیدگی دادگاه منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان است و در صورت اختلاف در مالکیت و محرز نبودن مالکیت اصحاب دعوی، با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی می‌باشد و موجبی برای صدور قرار توقف رسیدگی تا اثبات مالکیت وجود ندارد.

اگر بدون تعیین قیمت هر متر مربع ملکی بخریم و بعدا معلوم شود کسری مساحت دارد چه باید کرد؟

وکیل تخصصی ملک در سعادت آباد پاسخ می دهد.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

پرونده مورخ: 1401/03/11

اگر کل مبیع در مقابل کل ثمن (مبلغ قراردادی) قرار گرفته و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده باشد و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر بوده است و نه مساحت آن؛ لذا خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت ما به‌ ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر این‌ که طرفین به این امر تراضی (توافق) کنند.

استعلام

چنانچه فردی ملک فاقد سابقه ثبتی را به فروش برساند؛ اما پس از چند سال خریدار متوجه شود زمین بیست متر کسری مساحت دارد:

1- چنانچه شرط ضمن عقد مبنی بر داشتن متراژ زمین به مساحت فوق درج نشده و کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته باشد بدون درج قیمت هر متر مربع به صورت مجزا، آیا خریدار می‌تواند ثمن مازاد بر مبیع (مورد معامله) را مطالبه کند یا این‌که به رغم عدم فقدان شرط ضمن عقد، موضوع مشمول مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی می‌شود؟ چنانچه عقیده بر حق مطالبه ثمن اضافه است، قیمت چه زمانی ملاک عمل دادگاه می‌باشد؟

2- چنانچه در فرض فوق قیمت هر متر مربع مشخص شده باشد، آیا تفاوتی در حکم قضیه دارد؟

3- چنانچه ملک فاقد سابقه ثبتی اضافه مساحت داشته باشد، آیا فروشنده می‌تواند نسبت به اضافه مساحت وجه را مطالبه کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، قیمت چه زمان ملاک است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، اعلام فرمایید فروشنده چه حقی دارد؟

اگر قیمت هر متر مربع مشخص نشده باشد خریدار حق مطالبه باقی را ندارد.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه: 1401/03/11
شماره نظریه: 7/1400/1739
شماره پرونده: 1400-76-1739 ح

پاسخ:

1- اولاً، احراز قصد طرفین با مرجع رسیدگی‌کننده است.
ثانیاً، از استعلام صورت‌گرفته چنین مستفاد است که طرفین در حین معامله به مساحت ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته‌اند؛ چرا که کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار گرفته است و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر بوده است و نه مساحت آن؛

تجمیع ملک

لذا خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر این‌که طرفین به این امر تراضی (توافق) کنند؛ همچنین از آن‌جا که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته است، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست.

2- در فرض سؤال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخص شده است. موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 384 قانون مدنی است؛ توزیع‌پذیری ثمن نسبت به هر متر مربع از ملک، اقتضای استناد به این ماده و استرداد حصه ای از ثمن به نسبت عرصه موجود را فراهم می‌آورد.

3- با توجه به مراتب فوق، چنانچه به ازای هر متر مربع از ملک قیمت مشخصی تعیین نشده باشد، پاسخ همان است که در بند اولاً فوق آورده شد.

فروشنده به ازای اضافه مساحت ملک حقی بر محاسبه زیاده و دریافت ما‌به‌ازای آن ندارد.
اما اگر به ازای هر متر مربع ملک، قیمت تعیین شده باشد، به سبب تجزیه‌ناپذیری ملک استناد به قسمت اخیر ماده 384 قانون مدنی ممکن نیست؛ اما با استفاده از ملاک ماده 149 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال می‌توان ارزش اضافه مساحت را بر اساس ثمن قراردادی مطالبه کرد.

مرجع قضائی رسیدگی به دعاوی ملکی سعادت آباد

برای معرفی مرجع رسیدگی به دعاوی ملکی منطقه سعادت آباد باید قائل به تفکیک شد. دعاوی ملکی کیفری ابتدا در دادسرا ورد رسیدگی قرار می گیرد.
به این معنی که بعد از رسیدگی و اظهار نظر در دادسرا پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع می شود. دادسرای ناحیه دو تهران واقع در سعادت آباد مرجع رسیدگی به دعاوی ملکی با حد نصاب مقرر در قانون هستند.

وکیل خرید ملک تهران

دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از شایعترین دعاوی کیفری ملکی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به صورت مستقیم در دادگاه کیفری دو تهران رسیدگی می شوند.

مجتمع قضائی قدس تهران واقع در جنت آباد صلاحیت رسیدگی دارد.
اما دعاوی ملکی مانند خیانت در امانت و فروش مال غیر و کلاهبرداری ملکی ابتدا در دادسرای ناحیه دو رسیدگی می شوند.

دعاوی حقوقی ملکی در سعادت آباد

رسیدگی به دعاوی حقوقی ملکی بالای اتوبان همت در صلاحیت مجتمع قضائی عدالت تهران قرار دارد. بخشی از منطقه شهرک غرب و سعادت آباد هم در حوزه قضائی مجتمع قضائی مدنی واقع در کریمخان قرار دارد.
برای طرح هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری ملکی لازم است از طریق یکی از دفاتر خدمات قضائی الکترونیک اقدام نمائیم.

پس از طرح درخواست یا دادخواست، دفتر خدمات قضائی پرونده را به صورت الکترونیک به مرجع صالح ارسال می کند.
پس از ارجاع پرونده پیامک حاوی لینک و محل رسیدگی ارسال می‌شود.
در صورت نیاز می توانید با وکیل تخصصی ملک در سعادت آباد مشاوره نمایید.

دادخواست افراز ملک کجا مطرح می‌گردد؟

افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.

درخواست افراز ملک ثبت نشده کجا مطرح می‌گردد؟

اگر ملک مشترک مورد درخواست افراز، از املاک ثبت‌ نشده باشد، افراز آن در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی محل وقوع ملک می‌باشد.

 

معرفی بهترین وکیل ملک در سعادت آباد

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تصرف و تملک اراضی و املاک توسط دولت

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد وکیل ملک در سعادت آباد 

2 دیدگاه

 • سلام
  من یه ملک وقفی سعادت آباد خریدم حالا اوقاف نمیاد سند منتقل کنه
  چه جوری سازمان اوقاف رو ملزم به تنظیم سند کنم؟
  اگه اوقاف سند نزنه میتونم از فروشنده فروش مال غیر شکایت کنم؟

  • سلام وقت به خیر
   معمولا اوقاف نمیتونه ملک رو به صورت قطعی به فروش برسونه و سند اجاره تنظیم میکنه.
   مستندات خرید ملک از اوقاف یا شخص رو بعد از تعیین وقت مشاوره با جناب دکتر مهری بفرستین تا موضوع بررسی و نظر نهائی بهتون اعلام بشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *