وکیل طلاق توافقی اندرزگو

وکیل طلاق توافقی اندرزگو

وکیل طلاق توافقی اندرزگو


5/5 - (31 امتیاز)

با معرفی وکیل طلاق توافقی اندرزگو همراهتان هستیم.

رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های خانواده محدوده منطقه یک تهران از شمال شرقی، مینی سیتی، ازگل، بخشی از بلوار ارتش، دارآباد، کاشانک، جمال آباد، نیاوران، جمشیدیه، فرمانیه، کارمانیه، اقدسیه، صاحبقرانیه، گلستان، پاسداران، اندرزگو و لواسانی، حکمت، چیذر، شمیران، دربند، تجریش، الهیه، فرشته، دزاشیب، محمودیه، ولنجک، اوین، درکه، زعفرانیه، باغ صبا، پارک وی، جردن و پارک ملت، در صلاحیت دادگاه خانواده ولنجک تهران است.

مجتمع قضائی خانواده چند سالی است به محله ولنجک کوچ کرده است. قبلا این مجتمع در ضلع شمال شرقی میدان ونک قرار داشت؛ حال این ساختمان به شورای حل اختلاف مجتمع 25 تهران ویژه خانواده اختصاص یافته است.

بعضی از دعاوی خانواده در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود. بعضی نیز از ابتدا در دادگاه ویژه خانواده رسیدگی می‌شود.
رسیدگی به پرونده طلاق توافقی محدوده بلوار اندرزگو و منطقه یک در صلاحیت دادگاه خانواده دو تهران است.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی خانواده در محدوده منطقه یک تهران با گروه وکلای رسمی مهر پارسیان تماس بگیرید. وکیل طلاق توافقی اندرزگو

دعاوی قابل طرح در دادگاه خانواده طبق قانون حمایت خانواده

ماده۴ قانون حمایت خانواده جدید

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن.
مطالبه خسارات مهمانی نامزدی از سوی خانواده پسر یا دختر. بستگی به اینکه کدام خانواده خواستگاری را به هم زده باشد.

تقسیم ارث مادر در زمان حیات

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح.
اثبات وقوع نکاح دائم در مواردی که سند ازدواج وجود ندارد. اجازه ازدواج مجدد به شوهر. اخذ اجازه ازدواج از دادگاه برای دختر باکره با وجود مخالفت پدر.

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح ۴ـ ازدواج مجدد ۵ ـ جهیزیه ۶ ـ مهریه ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت.
مطالبه مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه از دادگاه بعد از پیدا نشدن اموال. دادخواست الزام به تهیه جهیزیه و لوازم منزل. استرداد جهیزیه، وصول نفقه به دلیل استنکاف زوج از پرداخت و اجبار وی.

۸ ـ تمکین و نشوز ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن.
الزام زن به تمکین خاص از شوهر. فسخ نکاح به دلیل فریبکاری و تدلیس. رجوع از طلاق. رجوع از مهریه بخشیده شده

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل ۱۱ـ نسب ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن.
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان.
۱۴ـ نفقه اقارب ۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر ۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست.
۱۷ـ اهدای جنین ۱۸ـ تغییر جنسیت.وکیل طلاق توافقی اندرزگو

عدم تمکین زوجه بدون فراهم کردن منزل توسط شوهر

زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج اظهار داشته است که سه دانگ از منزل معرفی شده جهت تمکین متعلق به وی است و به عنوان شریک مال مشاع (مشترک) اجازه تصرف در این منزل را به زوج نمی‌دهد.

آیا این مورد دلیل موجهی برای عدم تمکین زوجه و عدم بازگشت وی به منزل مشترک محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در فرض سؤال زوجین به صورت مشاعی مالک مسکن مشترک هستند. مستفاد از مواد 571، 576 و 581 قانون مدنی هیچ‌یک از شرکا (زوجین) نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگری در مال‌الشرکه تصرف فیزیکی کنند.
لذا زوج نیز می‌تواند مانع از تصرف زوجه در ملک مزبور شود.

هبه و بخشش

ثانیاً، در فرض استعلام که زوج در منزلی با زوجه سکونت دارد که در مالکیت مشاعی زوجین است، نظر به این‌که مسکن یکی از مصادیق نفقه مذکور در ماده 1107 قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج می‌باشد، زوجه حق دارد به منظور تمکین، از زوج بخواهد که منزل دیگری برای ادامه زندگی زناشویی تهیه کند.
در این مورد زوج نمی تواند بدون جلب رضایت زوجه همین منزل را برای زندگی مشترک و تمکین معرفی کند.

ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر موجب ایجاد حق طلاق است.

وکیل تخصصی خانواده منطقه یک تهران توضیح می دهد:
چنانچه زوج بدون رضایت زوجه مبادرت به عقد ازدواج دوم نماید و زوجه دوم ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت زوج و همسر اول، صدور حکم به اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند، آیا با وجود حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، این دعوا قابل پذیرش است؟

وفق ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است.

با لحاظ تبصره ماده 29 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است. بدون آن‌که نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد؛

آیا ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت واقعه ازدواج دائمی را الزامی می‌داند با ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در تعارض است؟

چنانچه زن اول به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد عدم حضور وی در جلسه دادرسی و یا عدم اجازه وی به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نیست.

همچنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از حیث مراجعه به دادگاه جهت تحصیل اذن به ازدواج مجدد، مانع از استماع (شنیدن) دعوای اثبات زوجیت و الزام زوج به ثبت واقعه نکاح نیست.

طلاق توافقی چیست؟

ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مانع حکم به ثبت چنین نکاحی نیست.
چنان‌چه در مقام رسیدگی به دعوا زوجه اول در دادگاه حاضر نشود و یا به رغم حضور، اجازه ازدواج مجدد ندهد، تکلیف چیست؟

اگر به رغم حکم قطعی مبنی بر زوجیت و ثبت واقعه ازدواج، دفتر رسمی ازدواج و طلاق از دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت این ازدواج کند، به سبب نداشتن اذن همسر اول در ازدواج مجدد و فقدان رضایت وی خودداری کند، تکلیف چیست؟

آیا باید همسر اول طرف دعوای صدرالذکر قرار گیرد؟

بر این اساس دفتر رسمی طلاق نیز ملزم است بر اساس رأی قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید.
نمی‌تواند به استناد فقدان رضایت همسر اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد، از ثبت ازدواج مجدد استنکاف ورزد.

اما در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می‌کند، مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر‌الذکر (در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطلاع دهد.وکیل طلاق توافقی اندرزگو

وکیل طلاق توافقی در اندرزگو

ثبت نام اولیه در سامانه جامع رسیدگی قوه قضائیه الزامی است. این امر البته یک استثناء دارد. برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیازی به ثبت نام در ثنا وجود ندارد. در این حالت گزینه بدون نیاز به ثبت نام شخص در ثنا فعال شده و دادخواست برای او ثبت میشود.
علاوه بر اینکه نیاز به گواهی عدم انصرف از طلاق از مراکز مشاوره هم ندارند.

سیر رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی دادگاه خانواده ولنجک بنابراین وکالت دادن ایرانیان خارج از کشور برای طلاق توافقی کمتر دست و پاگیر است.

طلاق یکجانبه از طرف زوجه

امکان ثبت حکم طلاق توافقی صادر شده از دادگاه‌های کشورهای محل سکونت یا دادگاه ایران از طریق سفارت نیز وجود دارد.

تقدیم دادخواست طلاق توافقی بعد از صدور گواهی عدم انصراف از طلاق.
تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین یا وکلای آنها جهت جلسه رسیدگی.
تقدیم گواهی عدم بارداری زوجه به شعبه یا هنگام اجرای صیغه طلاق.

وکیل دادگاه تجدید نظر خانواده اندرزگو

تعدادی از احکام دادگاه خانواده قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. فرجام خواهی نیز بعد از صدور حکم تجدید نظر در اصل طلاق و نکاح وجود دارد.
در صورتی که طلاق یکطرفه باشد باید صبر کنیم تا رای طلاق در صورت عدم اعتراض قطعی شود

ماده۳۲ قانون حمایت خانواده جدید

در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است.

هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.

در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد.

در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می‌آید.

در صورت نیاز به وکیل تخصصی دادگاه تجدید نظر خانواده محدوده منطقه یک تهران با گروه وکلای خانواده مهر پارسیان تماس بگیرید.

دعوای اثبات نسب در کدام دادگاه رسیدگی خواهد شد؟

رسیدگی به دعوای اثبات نسب در دادگاه خانواده به عمل خواهد آمد.

چه دادگاهی به تغییر جنسیت رسیدگی می‌کند؟

دادگاه خانواده به امور مربوط به تغییر جنسیت رسیدگی می‌نماید.

وکیل تخصصی پرونده داوری

 

 

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو وکیل طلاق توافقی اندرزگو 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *