5/5 - (26 امتیاز)

با معرفی وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس همراهتان هستیم.

از سال 1398 و با سفر رئیس وقت قوه قضائیه به استان هرمزگان، مجتمع قضایی ویژه جرائم قاچاق کالا و ارز در این استان راه اندازی شد.

مجتمع ویژه قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان در حیاط دادسرای بندرعباس و با عنوان ساختمان شماره دو در حال فعالیت است.

به بهانه سفر دکتر محمد رضا مهری وکیل تخصصی قاچاق کالا و ارز و جرائم اقتصادی جهت دفاع در یکی از پرونده‌های اتهامی جرایم اقتصادی پولشویی، اختفای فعالیت اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع به شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی بندرعباس ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت این شهر، بر آن شدیم تا سری به پرونده های قاچاق کالا و ارز در این شهر بزنیم.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی قاچاق کالا و ارز برای استان هرمزگان و در سراسر ایران با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

وکیل تجدید نظر تعزیرات

صلاحیت مجتمع قضائی ویژه قاچاق کالا و ارز هرمزگان

شعب فعال در مجتمع ویژه جرائم اقتصادی بندرعباس

این مجتمع مستقیم زیر نظر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز استان هرمزگان دادستان بندرعباس انجام وظیفه می کند.

 • شعبه بازپرسی ویژه قاچاق کالا و ارز.
 • شعبه دادگاه انقلاب مستقر در مجتمع قضائی ویژه اقتتصادی بندرعباس.
 • ضابطین دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز بندرعباس
 • نیروی دریایی سپاه در مبارزه با قاچاق سوخت از طریق آبهای خلیج فارس.
 • مبارزه با قاچاق کالا توسط نیروهای مرزبانی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان.
 • اداره اطلاعات استان هرمزگان در پرونده‌های کلان اقتصادی و جرائم خاص.

عمده پرونده های مطرح در دادسرای ویژه قاچاق بندرعباس

مهمترین پرونده هایی دادسرای ویژه جرائم اقتصادی بندرعباس:

 • قاچاق سوخت
 • دام زنده
 • لوازم خانگی
 • مواد غذائی
 • دارو
 • کود شیمیائی
 • گوشی تلفن
 • لوازم آرایشی و بهداشتی
 • مشروبات الکلی

نشانی مجتمع قضائی ویزه قاچاق کالا و ارز بندعباس

بندرعباس- خیابان مطهری شمالی- دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس- ساختمان شماره 3

آیا مجازات قاچاق ارز و کالا قابل تعلیق است؟

جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست. مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

آیا در جرم قاچاق کالا و ارز تعقیب به عنوان شروع به جرم هم داریم؟

ماده ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با اصلاحات سال ۱۴۰۰)
مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب‌مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

تبصره(اصلاحی) چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار (مانیفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود.

تایید اقاله

همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آب‌های تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.

نحوه دفاع از اتهام قاچاق کالا چیست؟

تنها راه دفاع در اینگونه پرونده ها اثبات قانونی بودن ورود کالاست.
ماده ۵۲ (اصلاحی)– متهمانی که به منظور رد اتهام جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به اسناد مثبته گمرکی استناد می‌کنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان بلاغ احضاریه یا جلب در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند.

این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی‌شود.

در صورت داشتن اسناد مثبته گمرکی مهلتی توسط مرجع رسیدگی داده خواهد شد. در صورتی که اسناد را در دسترس ندارید درخواست استعلام یا تعیین کارشناس رسمی دادگستری نمائید.

اعاده دادرسی در پرونده قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه

ماده ۵۰ مکرر ۳(الحاقی) در صورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکوم‌ علیه باشد باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد می‌گردد.

مطالبه ارز خارجی

در غیر این صورت، به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره ۲ در پرونده‌های با ارزش بیش از یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به‌طور مطلق و در پرونده‌های با ارزش یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند.
متهم می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند.

در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.

وکیل دادسرای جرائم اقتصادی بندرعباس

ماده ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (با اصلاحات سال ۱۴۰۰)
قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع جرائم اقتصادی ویژه 

 • رشاء و ارتشاء؛
 • اختلاس؛
 • اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛
 • مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛
 • تبانی در معاملات دولتی؛
 • اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛
 • تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛
 • جرائم گمرکی؛
 • جرائم مالیاتی؛
 • پولشویی؛
 • اخلال در نظام اقتصادی
 • تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛
 • تحصیل مال از طریق نامشروع؛
 • جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسلامی ایران.

مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز

ماده ۴۴- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

شکایت از بانک دولتی

سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.

تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نماید.

این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(۲۸) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مستثنی است.

به جرایم اقتصادی کارکنان دولت بندر عباس، کجا رسیدگی می‌شود؟

شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی بندرعباس ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت این شهر می‌باشد.

آیا مجازات جزای نقدی قاچاق کالا و ارز قابل تخفیف است؟

مجازات جزای نقدی در قانون قاچاق کالا و ارز بستگی به نوع کالا است و از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست.

بهترین وکیل پرونده قاچاق کالا و ارز ایران و وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

خرید ملک توسط بانک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067661
09120067664

09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس

وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس وکیل قاچاق کالا و ارز بندرعباس 

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حمایت از وکلای جوان

باز کردن چت
سلام، به سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان خوش آمدید. چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟