5/5 - (17 امتیاز)

با معرفی وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور همراهتان هستیم.

  • آیا از شرایط طرح دعاوی ملکی در دادگاههای ایران اطلاع دارید؟
  • تقسیم دعاوی ملکی به مالی و غیر مالی بر چه مبنائی است؟
  • بهترین وکیل دعاوی ملکی برای ایرانیان خارج از کشور در تهران را می شناسید؟
  • تا حالا از وکلای موسسه حقوقی مهر پارسیان تنها مرجع تخصصی حقوقی بین المللی در ایران مشاوره گرفته اید؟
  • میزان رضایت شما از گروه وکلای مهر پارسیان چقدر است؟
  • ویژگیهای وکیل خوب و با تجربه ملکی را می شناسید؟

با گروه وکلای مهر پارسیان همراه باشید تا پاسخ این سوالات را بخوانید.

دعاوی مالی و غیر مالی ملکی

حق مالی آن است که اجرای آن مستقیما برای دارنده ایجاد منفعت نموده و قابل تقویم به پول باشد. در تمام مواردی که حق تضییع شده یا انکار شده، مالی باشد دعوا مالی محسوب میشود.
حق غیر مالی آن است که اجرای آن منفعتی که مستقیما قابل تقویم تقویم به پول باشد ایجاد ننماید. مانند حق بنوت، حق زوجیت.

اگر نتیجه دعوی مستقیما به حقوق مالی منجر شود آن دعوی یک دعوی مالی است. و چنانچه نتیجه دعوی مستقیما به حقوق غیر مالی برسد آن دعوی یک دعوی غیر مالی است.

دعاوی مالی ملکی مانند:

اخذ به شفعه، دعوای فسخ، دعوای بی اعتباری سند، الزام به تنظیم سند، مطالبه سهم الارث، وصیت به نفع مدعی، بطلان معامله، ثمن مبیع

وکیل برای دعاوی ملکی ورثه‌ای

دعاوی غیر مالی به دو قسم ذاتی و اعتباری تقسیم می شوند:

غیر مالی ذاتی به آن دسته از دعاوی گفته می شود که حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیر مالی باشد مانند دعوی نسب، زوجیت، بلوغ، جرح و تعدیل.

غیر مالی اعتباری آن دسته از دعاوی است، اگر چه ذاتا مالی است اما قانون گذار به هر دلیل آنها را در پاره ای از جهات در حکم دعاوی غیر مالی دانسته است در این دعاوی تعیین بهاء خواسته قانونا لازم نیست.

مانند: دعوی خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.
درخواست افراز و تقسیم فروش مال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.
دعاوی راجع به روابط موجر و مستاجر به استثناء اجور معوقه.

مانند: دعاوی سه گانه تصرف.
مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول.

آیا دعوی استرداد سند مالکیت ملک مالی است؟

دعوای استرداد سند را علی الاصول باید از دعاوی مالی ذاتی دانست. که خواهان میتواند بهاء آن را بر اساس بند ۴ ماده ۶۲ تقویم نماید. مگر اینکه موضوع سند جنبه غیر مالی داشته باشد مانند استرداد عکس خصوصی.

دعاوی مالی ذاتی در صورتی در حکم دعاوی غیر مالی محسوب می گردند که قانون گذار آن را صراحتا پیش بینی کرده باشد.

اگر شک کنیم دعوا مالی است یا غیر مالی، اصل بر غیر مالی بودن است.
دعوای اعسار غیر مالی است ودر مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

دلایل اثبات دعوای ملکی چیست؟

طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوا عبارتند از:
اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم (در طول هم هستند)

اقرار در امور حقوقی قاطع دعوا است.
ولی در امور کیفری قاطع دعوا نیست. و باید در نزد قاضی دادگاه باشد و قاضی باید تحقیق کند که بر خلاف واقع نباشد و یقین داشته باشد.
اگر دعوا مالی باشد با شهادت ۲ مرد یا یک مرد و ۲ زن ثابت میشود.

چنانچه دعوا غیر مالی باشد اصولا با شهادت ۲ مرد ثابت میشود، البته اثبات اصل نکاح هر چند غیر مالی است، اما از لحاظ ادله مانند دعاوی مالی با شهادت ۲ مرد یا یک مرد و ۲ زن اثبات می شود.

وکیل ملکی شمال تهران

دعاوی که اطلاع آن در اختیار بانوان است با گواهی ۴ زن یا ۲ مردیا ۲ زن و یک مرد ثابت می شود مانند: ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان،

گاه ممکن است که خواهان در دعاوی مالی امکان اقامه بینه شرعی نداشته باشد که در این صورت با شهادت یک مرد یا دو زن می تواند دعوا را اثبات کند بدین ترتیب که بدوا گواه شهادت می دهد سپس خواهان سوگند می خورد.

سوگند

سوگند عهدی: سوگندی که به موجب آن شخص متعهد میشود که وظیفه خود را به شایستگی انجام دهد مانند سوگند رئیس جمهور، وکلا، قضات، پزشکان
ادعایی بر اساس این سوگند ثابت نمی شود.

سوگند قضایی: سوگندی که بر اساس آن ادعا اثبات می شود که به سه قسم تقسیم می شود.

سوگند بتی: دادگاه به در خواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر می کند و در آن موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می کند، صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی است، این سوگند قابل رد است و قابل فرجام نیست

سوگند استظهاری: در دعوی بر میت به سوگند استظهاری نیاز است و اگر کسی که این سوگند متوجه اوست از ادای سوگند امتناع کند حق وی ساقط می شود

در دعوی بر میت خواهان باید سوگند بخورد اگر سوگند نخورد حق وی ساقط می شود.

سوگند تکمیلی: در دعاوی مالی هنگامی که برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی وجود نداشته باشد خواهان می تواند با ادای سوگند تکمیلی دعوا را اثبات کند، این سوگند قابل رد نیست.

صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی ملکی

ماده ۸ شوراهای حل اختلاف کشور

در موارد زیر شورا با تراضی برای صلح و سازش اقدام می نماید.
کلیه امور مدنی و حقوقی.
کلیه جرائم قابل گذشت.
جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت.

تمامی دعوای مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه.
دعاوی تعدیل اجاره بهاء به شرطی که در رابطه استیجاری اختلاف نباشد.
صدور گواهی حصر وراثت.
تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
دعاوی مهریه نفقه تا نصاب مقرر.
تامین دلیل.
جرائم تعزیری که صرفا مستوجب جزای نقدی درجه ۸ باشند.
هزینه رسیدگی در کلیه مراحل شورا در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی نصف آن است.

اقامت تمکن مالی یونان

هزینه رسیدگی در دادگاه در مرحله بدوی برای ۲۰ میلیون اول دو و نیم درصد و برای مازاد سه و نیم درصد هزینه پرداخت خواهد شد، در تجدید نظر خواهی چهار و نیم درصد ارزش خواسته هزینه پرداخت میئشود.

در رسیدگی فرجامی یا اعاده دادرسی ویا اعتراض ثالث پنج و نیم درصد هزینه دادرسی پرداخت می شود.
برای دعاوی غیر مالی بسته به نوع دعوا از ۴۰ هزار تومان تا ۱۸۰ هزار تومان در کلیه مراحل دادرسی هزینه پرداخت می شود.
هزینه شکایت از قرارهای قاطع چه دعوا مالی و یا غیر مالی باشد در هر مرحله ۳۰ هزار تومان.

ارزش منطقه ای و قیمت معاملاتی ملک چیست؟

در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان درردادخواست تعیین میکند. لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

دعاوی و آراء قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان

ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی
حکم در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر است چه غیر مالی ذاتی باشد چه اعتباری.
ولی در دعاوی مالی هنگامی قابل تجدید نظر است که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد.

دعاوی سه گانه تصرف

تصرف عدوانی: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست میکند.

ممانعت از حق: تقاضای کسی رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری می نماید.

مهاجرت تحصیلی به کانادا

مزاحمت ملکی: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را که نسبت به متصرفات او مزاحم است را می نماید بدون اینکه مال از تصرف او خارج کرده باشد.

نکته مهم در پرونده تصرف عدوانی ملک

در دعوی تصرف موضوع دعوی غیر منقول است آن هم غیر منقولی که قابلیت تملک خصوصی داشته باشد، سابقه مشروعیت یا عدم مشروعیت در تصرف مورد توجه قرار نمیگیرد (در آ د م )

استثنائا در قانون مدنی اگر بحث تصرف مطرح بود سابقه تصرف باید مشروع باشد.
دعاوی سه گانه تصرف، غیر مالی اعتباری هستند. به هیچ وجه قابل فرجام نیستند، چه تجدید نظر شده باشند چه نشده باشد.

دعوی مالکیت: شخص برای اثبات ذی حقی خود به رابطه حقوقی با مال استناد میکند موضوع مالکیت میتواند منقول یا غیر منقول باشد

سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف ننماید متصرف عدوانی محسوب می شود.
رسیدگی به دعاوی تصرف تابع تشریفات آدم نیست و خارج از نوبت به عمل می آید.

صدور دستور موقت در دعاوی تصرف ‌امکان دارد و این دستور موقت با صدور رای بدوی از بین می رود مگر مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر کند.

پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رای می کند و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء رای می نماید و این رای ظرف ۵ روز از تاریخ صدور پاک نویس می شود.

وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک، ابتدای بزرگراه حقانی، خیابان گاندی جنوبی، خیابان چهاردهم، پلاک 14، طبقه 4، واحد 9 و 10

بهترین وکیل ملکی آنلاین تهران

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل پایه یک

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل پایه یک جرایم اقتصادی

09120067661
09120067664

09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور

وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور وکیل ملک ایرانیان خارج از کشور 

4 سه نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حمایت از وکلای جوان

باز کردن چت
سلام، به سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان خوش آمدید. چطوری میتونیم کمکتون کنیم؟